Πέμπτη 31 Μαρτίου 2022

Δήμος Μεγαλόπολης: Σύμβαση του έργου «Οικιστική Αναβάθμιση Κ. Δυρραχίου»

Υπογράφηκε από τον Δήμαρχο Μεγαλόπολης κ. Αθανάσιο Χριστογιαννόπουλο η σύμβαση του έργου με τίτλο «Οικιστική Αναβάθμιση Τ.Κ. Δυρραχίου (Φάση Β΄)», προϋπολογισμού 200.000,00 € από πιστώσεις 4ου Ε.Α.Π.

Το έργο αφορά εργασίες Οικιστικής Αναβάθμισης κοινόχρηστων χώρων στην Κ. Δυρραχίου της Δημοτικής Ενότητας Φαλαισίας του Δήμου Μεγαλόπολης.

Οι εργασίες που προβλέπεται να εκτελεσθούν περιλαμβάνουν:
1. Στη δημοτική οδό που οδηγεί από τη θέση ¨Κεφαλαίϊκα¨ προς τη θέση ¨Λίθαρος¨ θα κατασκευαστεί στις θέσεις ορυγμάτων της οδού λιθόκτιστος τοίχος αντιστήριξης των πρανών, μετά από σχετική διαπλάτυνση της οδού.

2. Στη θέση ¨Κεφαλαίϊκα¨ στον κατακόρυφο τοίχο θα γίνει επένδυση με πέτρα τύπου ¨καπλαμά¨. Με τον ίδιο τρόπο θα γίνει και η επένδυση κατακόρυφου τοίχου στην είσοδο της Κοινότητας έναντι του Ξενώνα.

3. Στην πλατεία του ¨Λιθάρου¨ θα γίνει αποξήλωση τμήματος του παλαιού πλακόστρωτου το οποίο έχει υποστεί σημαντικές φθορές με το πέρασμα του χρόνου και κατασκευή νέου ιδίου σχήματος και ποιότητας με το υφιστάμενο.
4. Στην πλατεία ¨Λιθάρου¨ στο υφιστάμενο γήπεδο μπάσκετ θα γίνει αντικατάσταση της περίφραξης του γηπέδου, καθώς και στο δάπεδο αυτού, θα γίνουν εργασίες συντήρησης του, με κατασκευή ασφαλτικής ισοπεδωτικής στρώσης και στη συνέχεια επίστρωσης συνθετικού τάπητα τύπου SPORTSOL.

5. Στην πλατεία ¨Κεφαλαίϊκα¨ θα γίνουν οι κάτωθι επεμβάσεις ανάπλασής της:
α. Σε υφιστάμενο τοίχο θα γίνει νέα επένδυση με πέτρα όμοια με την πέτρα που έχει επενδυθεί στο σύνολό της η πλατεία.
β. Σε υφιστάμενο τοίχο θα γίνει υδροβολή της μίας όψης του και τοποθέτηση καπακιού από πέτρα ακανόνιστη στη στέψη του.
γ. Υδροβολή σε όλη την επιφάνεια του δαπέδου της πλατείας.
δ. Στο υφιστάμενο ξύλινο κιόσκι της πλατείας θα γίνει συντήρηση του ξύλινου σκελετού του, καθαίρεση των κεραμιδιών της οροφής του και τοποθέτηση ασφαλτοκεράμιδων.

Η προθεσμία περάτωσης του έργου ορίζεται σε πέντε (5) μήνες, από τον ορισμό επιβλέποντα του έργου, από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία.

Εκ του Δήμου

Τετάρτη 30 Μαρτίου 2022

Επιτροπή Αγώνα Βαλτετσίου: "ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΥΜΕ ΧΑΒΟΥΖΑ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ"

ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΥΜΕ ΧΑΒΟΥΖΑ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Κύριε Υπουργέ στα όρια της Κοινότητας Αθήναιου της Δημοτικής Ενότητας Βαλτετσίου του Δήμου Τρίπολης η εταιρεία FARGECO HELLAS ΕΠΕ μεταφέρει τις εγκαταστάσεις της μονάδας επεξεργασίας ζωικών υπολειμμάτων που έκλεισε στα Λεχαινά Ηλείας για λόγους περιβαλλοντικής ρύπανσης.
Ο χώρος εγκατάστασης βρίσκεται ανάμεσα και πολύ κοντά σε πολλά χωριά της περιοχής και σε ελάχιστη απόσταση από το χωριό Αθήναιο.
Η ευρύτερη περιοχή είναι περιβαλλοντικά επιβαρυμένη από τις επιπτώσεις της πενηντάχρονης λειτουργίας του παρακείμενου Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης και βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από την κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου στην Παλαιόχουνη.
Η έναρξη μεταφοράς μιας τόσο ρυπογόνας μονάδας αναστάτωσε τη ζωή των κατοίκων, αρνήθηκαν καθολικά να τη δεχτούν μέσα στα σπίτια τους με συγκεντρώσεις και άλλες κινητοποιήσεις.
Συγκέντρωσαν πάνω από 700 υπογραφές και έθεσαν το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο Τρίπολης που αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ να μην εγκατασταθεί στο Αθήναιο η μονάδα επεξεργασίας ζωικών υπολειμμάτων.

Παραθέτουμε το σχετικό απόσπασμα.
Μετά από αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α
- Να μην εγκατασταθεί στο Αθήναιο η μονάδα επεξεργασίας ζωικών υπολειμμάτων.
- Να ξηλωθούν τώρα και να απομακρυνθούν όσα μηχανήματα τοποθετήθηκαν στο εργοστάσιο.
- Να μην εγκατασταθούν στην περιοχή άλλες ρυπογόνες μονάδες, όπως επεξεργασίας αποβλήτων τυροκομείου, πτηνοτροφικών μονάδων, βιοαέριο, καύση απορριμμάτων, πυρινελαιουργείων, Α.Π.Ε., κλπ.
- Μέτρα στήριξης στη γεωργία, κτηνοτροφία, μελισσοκομία, έργα βελτίωσης της δυνατότητας ύδρευσης – άρδευσης και σε καμία περίπτωση δεν θα επιτρέψουμε να επιδεινωθούν οι ήδη δύσκολες συνθήκες από τη χρήση μεγάλων ποσοτήτων νερού από τις ρυπογόνες δραστηριότητες.
- Σε συνεργασία με τον Δήμο Τρίπολης η Περιφέρεια Πελοποννήσου θα προχωρήσει τώρα σε μετρήσεις να καταγραφούν σε βάση δεδομένων όλα τα περιβαλλοντικά στοιχεία και ειδικότερα για τα νερά για να μπορούν στην πορεία να γίνονται συγκρίσεις.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 322/2021.

Το αίτημα των κατοίκων για μη εγκατάσταση της ρυπογόνας μονάδας ετέθη και στο Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου που έλαβε την παρακάτω απόφαση.
Το ΠεΣυΠ στηρίζει τον αγώνα των κατοίκων για:
1. Να μην εγκατασταθεί στο Αθήναιο η μονάδα επεξεργασίας ζωικών υπολειμμάτων.
2. Να ξηλωθούν τώρα και να απομακρυνθούν όσα μηχανήματα τοποθετήθηκαν στο εργοστάσιο.
3. Να μην εγκατασταθούν στην περιοχή άλλες ρυπογόνες μονάδες, όπως επεξεργασίας αποβλήτων τυροκομείου, πτηνοτροφικών μονάδων, βιοαέριο, καύση απορριμμάτων, πυρηνελαιουργείων, Α.Π.Ε., κλπ.
4. Μέτρα στήριξης στη γεωργία, κτηνοτροφία, μελισσοκομία, έργα βελτίωσης της δυνατότητας ύδρευσης – άρδευσης και σε καμία περίπτωση δεν θα επιτρέψουμε να επιδεινωθούν οι ήδη δύσκολες συνθήκες από τη χρήση μεγάλων ποσοτήτων νερού από τις ρυπογόνες δραστηριότητες.
5. Σε συνεργασία με τον Δήμο Τρίπολης και την Επιτροπή Αγώνα των κατοίκων, η Περιφέρεια Πελοποννήσου θα προχωρήσει τώρα σε μετρήσεις να καταγραφούν σε βάση δεδομένων όλα τα περιβαλλοντικά στοιχεία και ειδικότερα για τα νερά για να μπορούν στην πορεία να γίνονται συγκρίσεις.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 148

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω:
Οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων στη Δημοτική Ενότητα Βαλτετσίου και δεκάδες φορείς της περιοχής, τάσσονται με αποφάσεις τους κατά της εγκατάστασης της ρυπογόνας μονάδας στο Αθήναιο και ζητούν την απομάκρυνσή της.
Με ομόφωνη απόφασή της η Διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Αρκαδίας στηρίζει τον αγώνα των κατοίκων και απαιτεί την απομάκρυνση της ρυπογόνας μονάδας από την περιοχή.

Κύριε Υπουργέ
Ο χρόνος κυλάει και οι κάτοικοι ανησυχούν και οργίζονται βλέποντας να μην υλοποιούνται οι παραπάνω αποφάσεις.
Απευθυνόμαστε σε εσάς και ζητάμε να παρθούν από τις υπηρεσίες όλα τα μέτρα για την εφαρμογή των αποφάσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου του Δήμου Τρίπολης και των άλλων φορέων.
Δεν μπορεί να συνεχιστεί η μετεγκατάσταση μιας τόσο ρυπογόνας μονάδας στην περιοχή που δεν την αποδέχεται ούτε ένας κάτοικος ούτε ένας φορέας αλλά υπάρχει καθολική αντίδραση.
Δεν μπορεί να ανατραπεί η ζωή σε μια τόσο μεγάλη περιοχή.

Μεσσηνία: συνελήφθη 53χρονος με 19 κιλά κάνναβης και 157 δενδρύλλια

Συνελήφθη ένα άτομο για παραβάσεις των νομοθεσιών 
για τα ναρκωτικά και 
τον Τελωνειακό Κώδικα στη Μεσσηνία
Κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, πάνω από 10 κιλά κάνναβης
 και -157- δενδρύλλια κάνναβης


Συνελήφθη, χθες (29.3.2022) το πρωί, σε τοπική κοινότητα του Δήμου Τριφυλίας Μεσσηνίας, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Καλαμάτας και με τη συνδρομή αστυνομικών της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής του Εγκλήματος (Ο.Π.Κ.Ε.) Μεσσηνίας, 53χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για παραβάσεις των νομοθεσιών για τα ναρκωτικά και τον Τελωνειακό Κώδικα.

Ειδικότερα, χθες (29.3.2022) το πρωί, ύστερα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών και στοιχείων, ανωτέρω αστυνομικοί πραγματοποίησαν οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση, σε τοπική κοινότητα του Δήμου Τριφυλίας Μεσσηνίας, όπου εντός αποθήκης βρήκαν συνολικά και κατέσχεσαν:
· ποσότητα κάνναβης, συνολικού βάρους -77,5- γραμμαρίων,
· -26- συσκευασίες καπνού, συνολικού βάρους -1.300- γραμμαρίων, οι οποίες δεν έφεραν την ενδεικτική ταινία φόρου κατανάλωσης,
· ζυγαριά ακριβείας και
· -136- σπόροι κάνναβης.

Στη συνέχεια, σε έρευνα που έγινε σε σταβλική εγκατάσταση παράπλευρη της κύριας κατοικίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
· ποσότητα κάνναβης, συνολικού βάρους -10.285,5- γραμμαρίων,
· -157- δενδρύλλια κάνναβης, ύψους έως -40- εκατοστά περίπου, τα οποία καλλιεργούνταν σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, στο έδαφος και σε πλαστικά κυτία.
Τέλος, στην κατοχή του 53χρονου βρέθηκε και κατασχέθηκε κινητό τηλέφωνο.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Καλαμάτας, ενώ η αστυνομική έρευνα και το προανακριτικό έργο, διενεργούνται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Καλαμάτας.

ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ Μεγαλόπολης: Ενημέρωση για ωράριο λειτουργίας

ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ : 30/3/2022
Aριθμ. Πρωτ.: 40
ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σας ενημερώνουμε ότι στο επόμενο διάστημα και μέχρι νεωτέρας η Τηλεθέρμανση θα λειτουργεί ως εξής:
ΠΡΩΙ: 7.00 έως 11.00
ΑΠΟΓΕΥΜΑ: 18.30 έως 23.00

ΕΚ ΤΗΣ
ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ

Τρίτη 29 Μαρτίου 2022

Στον δρόμο για την Καλαμάτα το ΔΕΗ e-bikeFestival

Η πόλη της Καλαμάτας υποδέχεται 
το πρώτο φεστιβάλ,
 αποκλειστικά για ηλεκτρικά ποδήλατα 
στην Ελλάδα, το Σαββατοκύριακο 
2 – 3 Απριλίου 2022

Η πόλη της Καλαμάτας είναι ο επόμενος σταθμός του ΔΕΗ E-BikeFestival, του πρώτου, μεγάλου φεστιβάλ αποκλειστικά για ηλεκτρικά ποδήλατα στην Ελλάδα.

Την πρωτοβουλία της ΔΕΗ, που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της στρατηγικής ενεργειακής μετάβασης και βιώσιμης ανάπτυξης, θα φιλοξενήσει η Πλατεία Β. Γεωργίουτης πόλης της Μεσσηνίας το Σαββατοκύριακο 2 – 3 Απριλίου 2022, από τις 11:00 μέχρι τις 20:00.

Το ΔΕΗ E-BikeFestivalπαρουσιάζει τη συνεχώς αυξανόμενη παγκόσμια τάση χρήσης ηλεκτρικών ποδηλάτων, την πιο βιώσιμη αστική μετακίνηση, ψυχαγωγία και άσκηση. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, συγκεντρώνονται τα περισσότερα σύγχροναμοντέλα από εταιρείες διεθνούς κύρους, ανάμεσά τους και ελληνικές.
Η ειδικά κατασκευασμένη πίστα θα είναι έτοιμη για δωρεάν δοκιμές σε μοντέλα ποδηλάτων με ηλεκτρική υποβοήθηση που καλύπτουν κάθε ανάγκη για διαφορετική χρήση.
Οι επισκέπτες της πρωτοποριακής εκδήλωσης, θα έχουν επίσης την ευκαιρία να λάβουν μέρος σε παιχνίδι δεξιοτεχνίας στο πεντάλ και να κερδίσουν αναμνηστικά δώρα από τη ΔΕΗ.
Η ομάδα του ΔΕΗ E-BikeFestivalθα προσφέρει παράλληλα μαθήματα ασφαλούς οδήγησης και τεχνικής συμβατικού ποδηλάτου σε παιδιά 6-12 ετών.

Στο πλαίσιο του φεστιβάλ, οι επισκέπτες θα γνωρίσουν παράλληλα τη νέα ενεργειακή εποχή με την αξιοπιστία της ΔΕΗ, του κορυφαίου παραγωγού ηλεκτρικού ρεύματος στη χώρα. Συγκεκριμένα, θα έχουν τη δυνατότητα να αναζητήσουν λύσεις προκειμένου να εξασφαλίσουν μείωση και έλεγχο της κατανάλωσής τους αλλά και τρόπους για να ελαττώσουν το ενεργειακόαποτύπωμα του νοικοκυριού ή της επιχείρησής τους.
Η ομάδα της ΔΕΗ θα απαντά σε κάθε απορία σχετικά με τα πράσινα προϊόντα και υπηρεσίες της εταιρείας όπως το GreenPassπου σου εγγυάται ότι όση ενέργεια καταναλώνεις τόση παράγεται από ΑΠΕ, το MyHomeOnline, το eself-metering, τη νέα ολοκληρωμένη λύση βιώσιμης ενέργειας στη θέρμανση myEnergyHeatpump κ.α

Το ΔΕΗ e-bikeFestival υλοποιείται σε συνεργασία με τον οργανισμό “Πόλεις για Ποδήλατο”, μέλος της EuropeanCyclistsFederation και τombike.gr.
Στην εκδήλωση τηρούνται όλα τα μέτρα ασφαλείας και το υγειονομικό πρωτόκολλο για τον Covid-19.

Δευτέρα 28 Μαρτίου 2022

Να αξιοποιηθούν οι σταθμοί του ΟΣΕ ζητούν τα σωματεία της Φαλαισίας Αρκαδίας

Συνεχίζει να δραστηριοποιείται η διοίκηση της Ένωσης των Πατριωτικών Σωματείων των Φαλαισιωτών Αρκαδίας, με αφορμή την προσπάθεια που κάνει για να διασωθούν και να αξιοποιηθούν οι σταθμοί του ΟΣΕ, σε Ανεμοδούρι, Λεοντάρι, Ρούτσι και Λεύκτρο Μεγαλόπολης.

Τα κτίρια αυτά, η Ένωση, υπενθυμίζει ότι έχουν χαρακτηριστεί ως ”έργα τέχνης” και για το λόγο αυτό, θα πρέπει αυτά να συντηρηθούν, να αναδειχθούν και να αξιοποιηθούν.

Η Ένωση έχει ήδη στείλει σχετικές επιστολές στους θεσμικούς εκπροσώπους και αναμένει τις εξελίξεις.
Όπως γνωστοποίησε, υπήρξε επιστολή της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού, προς τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο του ΟΣΕ, σύμφωνα με την οποία, καλείται ο ΟΣΕ να πράξει, όσα ορίζει ο νόμος.
Πρόκειται για παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν υποχρεωτικά, ώστε να αναδειχθεί και να προβληθεί η πολιτιστική και τουριστική κληρονομιά της περιοχής.

Χρ. Λαμπρόπουλος: Tι είπε για 5 μεγάλα έργα της Μεγαλόπολης

“Μέσα στον Απρίλιο, θα υπογραφεί η σύναψη σύμβασης για τις μελέτες που έχουν να κάνουν με το εκθεσιακό – συνεδριακό κέντρο της Μεγαλόπολης”.

Αυτό υποστήριξε, σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ Τρίπολης (”Ανοιχτή Γραμμή”) ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης για το σχέδιο της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης της Μεγαλόπολης, Χρήστος Λαμπρόπουλος.
Ο Χρήστος Λαμπρόπουλος, τόνισε, ότι το ”Πράσινο Ταμείο” είναι αυτό που θα … τρέξει τις διαδικασίες.
Αναφέρθηκε, επίσης και σε δύο άλλα, σημαντικά έργα της μεταλιγνιτικής Μεγαλόπολης.

Για το περιβόητο επιχειρηματικό – βιοτεχνικό πάρκο, είπε τα εξής:
” Ολοκληρώνεται η μελέτη σκοπιμότητας. Εάν δεν γίνει αυτή δεν μπορούμε να προχωρήσουμε στα επόμενα βήματα”.
Αναφερόμενος στο τρίτο έργο, στάθηκε στο θέμα της αντικατάστασης των σκεπών από αμίαντο.
Δήλωσε, χαρακτηριστικά τα εξής:
“Έχουν δεσμευθεί τα χρήματα απ’ το Πράσινο Ταμείο, για την αντικατάσταση του αμιάντου απ’ τις στέγες των δημόσιων κτισμάτων”.

Ο Χρήστος Λαμπρόπουλος, αναφέρθηκε και στον αναπτυξιακό πόρο (το λεγόμενο  λιγνιτόσημο), λέγοντας, ότι, πλέον, όλα τα έργα που γίνονται απ΄ τον πόρο αυτό, έχουν ανταποδοτικό και αναπτυξιακό χαρακτήρα και δεν αφορούν παρεμβάσεις άλλου χαρακτήρα.

Τέλος, υπενθύμισε ότι βρίσκεται σε καλό δρόμο το θέμα της ίδρυσης των φυλακών και της πίστας μοτοκρός.

Κυριακή 27 Μαρτίου 2022

Τα στερεά απόβλητα της Σπάρτης στην μονάδα επεξεργασίας της Παλαιόχουνης Αρκαδίας

Η Οικονομική Επιτροπή του δήμου της Σπάρτης, ενέκρινε ομόφωνα τη διενέργεια διαπραγμάτευσης και ανακήρυξης μειοδότη, για την μεταφορά των αστικών στερεών αποβλήτων στην μονάδα επεξεργασίας της Παλαιόχουνης Αρκαδίας.

Η υπηρεσία μεταφοράς των σκουπιδιών θα γίνεται μέχρι τις 21 Ιουνίου 2022. Πρόκειται για κατεπείγουσα υπηρεσία μεταφοράς, αφού ο δήμος Σπάρτης είναι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, μετά και το κλείσιμο της χωματερής Αφυσσού.
Το έργο της μεταφοράς στη μονάδα της Παλαιόχουνης έγινε αποδεκτό, κατόπιν σχετικής απόφασης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.


Σάββατο 26 Μαρτίου 2022

ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ Μεγαλόπολης: Έκτακτο ωράριο λειτουργίας ΄έως Τετάρτη 30/3/2022


Έκτακτη ανακοίνωση :
 Σας ενημερώσουμε ότι για τεχνικούς λόγους η Τηλεθέρμανση θα λειτουργήσει 
σήμερα Σάββατο 26/3 και
 αύριο Κυριακή 27/3 
τις ώρες 7πμ -10πμ και 
7μμ - 10μμ.
 Καθώς και την Δευτέρα 28/3, Τρίτη 29/3, Τετάρτη 30/3 τις ώρες 7πμ -11πμ και 7μμ - 10μμ.

 Ευχαριστούμε για την κατανόηση.

Παρασκευή 25 Μαρτίου 2022

ΑΕΚ Τρίπολης "Οποιος ξεχνάει το παρελθόν.... δεν έχει μέλλον"

 

ΑΕΚ Τρίπολης
"Οποιος ξεχνάει το παρελθόν.... δεν έχει μέλλον"

* Η φωτογραφία είναι από τη δεκαετία του 40 στα γραφεία της ΑΕΚ ΤΡΙΠΟΛΗΣ με την τότε διοίκηση να γιορτάζει την επέτειο της 25ης Μαρτίου.Θεατρική Ομάδα Μεγαλόπολης: Έτοιμοι για την νέα μας θεατρική παράσταση!!!

Η Θεατρική Ομάδα Μεγαλόπολης, 
μετά από πολύ καιρό, 
παρουσιάζει με μεγάλη χαρά
 και ανυπομονησία 
τη νέα θεατρική της παράσταση!
 
 «Οι κουραμπιέδες" του Γιώργου Χασάπογλου, σε σκηνοθεσία Βασίλη Ρ. Φλώρου είναι έτοιμοι για εσάς!!!
Σας περιμένουμε! 1-2-3 και 8-9-10 Απριλίου και ώρα 20.30΄, στο Πνευματικό Κέντρο της πόλης μας!

Επιτρέπεται η είσοδος άνω των 14 ετών.
Θα τηρούνται όλα τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα


Μήνυμα του Δημάρχου Μεγαλόπολης για την 25η Μαρτίου

Τιμήσαμε σήμερα στο Δήμο Μεγαλόπολης, τον αγώνα και τη θυσία, των αγωνιστών του 1821 που ύψωσαν τη σημαία της Ελληνικής Επανάστασης για ελευθερία και εθνική ανεξαρτησία. Οι ήρωες πρόγονοι μας πολέμησαν με ψυχή και πέρασαν στην ιστορία.

Ο διπλός εορτασμός, της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 και του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, σήμερα 25 Μαρτίου, αποτελεί έναν δυνατό φάρο ελπίδας και αισιοδοξίας, δίνοντας το μήνυμα σε όλους μας ότι μπορούμε να υπερκεράσουμε κάθε εμπόδιο, όσο κι αν φαίνεται ανυπέρβλητο, για ένα ασφαλές μέλλον.

Σήμερα, σε μία εξαιρετικά δύσκολη παγκόσμια συγκυρία, πρέπει να πορευτούμε με ενότητα, αποφασιστικότητα, ψυχραιμία και αισιοδοξία. Να εμπνευσθούμε από τα αιώνια ιδανικά και αξίες του έθνους μας.

Εύχομαι σε όλους τους συμπολίτες και τις συμπολίτισσες Χρόνια Πολλά, με δύναμη και επιμονή, θα χτίζουμε βήμα-βήμα ένα καλύτερο αύριο.

O Δήμαρχος
Αθανάσιος ΧριστογιαννόπουλοςΠέμπτη 24 Μαρτίου 2022

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (Σ. Τσιριγώτης): Σχετικά με την αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης


ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 24-03-20
Δελτίο Τύπου

 Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και σε ενημερωτικές ιστοσελίδες ακούσαμε και διαβάσαμε τις απαντήσεις που έδωσε ο κος Νίκος Κουτσογιάννης, σύμβουλος διοίκησης της εταιρίας HENGAS ( ιδιωτική εταιρεία που κατασκευάζει το δίκτυο του Φυσικού Αερίου ), σχετικά με την διαδικασία επιδότησης της αντικατάστασης συστημάτων θέρμανσης στην Μεγαλόπολη. 
Γίνεται κατανοητό από τις απαντήσεις ότι για να επιχορηγηθεί από το πρόγραμμα επιδότησης ο κάτοικος της Μεγαλόπολης για να την εγκατάσταση εσωτερικών συστημάτων Φυσικού Αερίου στις κατοικίες, θα πρέπει να καταργήσει – καταστρέψει τα συστήματα θέρμανσης που έχει μέχρι σήμερα όπως: Πετρέλαιο (λέβητα και καυστήρα), άλλα στερεά καύσιμα ( πυρήνα - πέλλετ κ.λπ. ) και το σύστημα τηλεθέρμανσης
Με την συγκεκριμένη Υπουργική Απόφαση τα περιουσιακά στοιχεία των Μεγαλοπολιτών δίδονται βορά στις οικονομικές ορέξεις των εταιρειών του Φυσικού Αερίου που θα έχουν το μονοπώλιο της ενέργειας στις κατοικίες της Μεγαλόπολης για τη θέρμανση τους στο μέλλον. 
Γιατί να μην μπορούν οι κάτοικοι της Μεγαλόπολης να διαλέξουν τι μορφή ενέργειας τους συμφέρει οικονομικά για να θερμανθούν; 
Είναι γνωστό ότι η τιμή του φυσικού αερίου σήμερα έχει ξεπεράσει τα 100 ευρώ/Mwh (Μεγαβατώρα) και οι μελλοντικοί λογαριασμοί θα επιβαρύνονται από τη Χρέωση Διανομής, τη Χρέωση Μεταφοράς, από τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις που είναι ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (ΕΦΚ), το Τέλος Ασφάλειας Εφοδιασμού (ΤΑΕ), το Ειδικό Τέλος ΔΕΤΕ ( Δικαιώματα Εκτέλεσης Τελωνειακών Εργασιών) , το Ανταποδοτικό Τέλος ΡΑΕ, το ΦΠΑ και το Πάγιο Τέλος.
 Για τους παραπάνω λόγους θα πρέπει να δίδεται το δικαίωμα επιλογής στους κατοίκους της Μεγαλόπολης ανάλογα με τι μορφή ενέργειας τους συμφέρει οικονομικά.


Τρίτη 22 Μαρτίου 2022

Περιφερειακή Διεύθυνση Α΄και Β΄Θμιας Εκπαίδευσης Πελ/σου: Μετεγκατάσταση σε νέο χώρο

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου ενημερώνει κάθε ενδιαφερόμενο ότι από την Δευτέρα 28 Μαρτίου έως την Πέμπτη 31 Μαρτίου 2022 θα βρίσκεται σε διαδικασία μεταστέγασης στη νέα της έδρα επί της οδού Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 3, Τ.Κ. 221 32, στην Τρίπολη. 

Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, δε θα υπάρχει δυνατότητα δια ζώσης επικοινωνίας με την υπηρεσία μας. 
Η ηλεκτρονική αλληλογραφία, το πρωτόκολλο, η ιστοσελίδα καθώς και τα τηλέφωνα της υπηρεσίας θα λειτουργούν απρόσκοπτα κατά το διάστημα της μετακίνησης. 
Ζητούμε την κατανόησή σας για τυχόν καθυστερήσεις κατά την επικοινωνία σας με την υπηρεσία μας το διάστημα αυτό. 

 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΑΣΚΑΛΟΣ

Πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση Σωματίου Συνταξιούχων ΙΚΑ Αρκαδίας

Τη Δευτέρα 21 Μαρτίου του 2022 πραγματοποιήθηκε η ετήσια Γενική Συνέλευση του Σωματείου Συνταξιούχων ΙΚΑ Αρκαδίας . στο κέντρο Καπάκι
Παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες και την πανδημία η συμμετοχή των συνταξιούχων ήταν καλή παρεβρέθηκαν 40 συνάδελφοι

Ο πρόεδρος του Σωματείου συνάδελφος Κώστας Καρβέλας παρουσίασε την εισήγηση του Δ Σ το Θετικό απολογισμό δράσης και το πρόγραμμα δράσης για το επόμενο διάστημα Τους Αγωνιστικούς χαιρετισμούς της ομοσπονδίας του Ι Κ Α μετέφερε στη συνέλευση ο αναπληρωτής Γραμματέας Γιάννης Τόλης . 

Παρέστησαν επίσης και χαιρέτισαν τα συνεργαζόμενα Συνταξιουχικα Σωματεία
Ο πρόεδρος του Σωματείου Διημοσιων υπαλλήλων Νίκος Μπαλάσης ..
Από το Σωματείο του ΟΑΕΕ ο γραμματέας Παπαδόπουλος Γεώργιος
Από το περιφερειακό παράρτημα Πελοποννήσου των ΕΛΤΑ Ο Καστανος Παναγιώτης.
Από το παράρτημα ΠΑΣΑΣ-ΔΕΗ Ο Γουργαρης Γιώργος.

Στην συνέχεια διαβάστηκε ή έκθεση τών οικονομικών τής Ε.Ε Από τόν συνάδελφο Μπρουσκαρη Βαγγέλη
Ακολούθησε Συζήτηση και στο τέλος εγκρίθηκε ομόφωνα ο απολογισμός και η έκθεση τής ΕΕ και το πρόγραμμα δράσης του Σωματείου
Στην συνέχεια κόψαμε την πίτα και ακολούθως έγινε συνεστίαση.


Δημητσάνα: 200+1 ΛΑΜΠΑΔΗΔΡΟΜΙΕΣ (Σάββατο 26 Μαρτίου 2022)

ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ 200+1  ΛΑΜΠΑΔΗΔΡΟΜΙΕΣ

Στην μπαρουταποθήκη του Έθνους, την ηρωική Δημητσάνα, θα αναβιώσει και πάλι το έθιμο των λαμπαδηδρομιών, μετά από ένα διάλειμμα δύο ετών λόγω της πανδημίας, η οποία δεν επέτρεψε τον εορτασμό της επετείου των 200 ετών από την Επανάσταση του 1821 με τη λαμπρότητα, που αρμόζει στον ηρωισμό των προγόνων μας.
Έτσι, φέτος στα 200+1 χρόνια από την ημέρα που ο Παλαιών Πατρών Γερμανός ύψωσε το λάβαρο και οι Δημητσανίτες βγήκαν αυθόρμητα στους δρόμους με δάδες στα χέρια για να διαδώσουν και να γιορτάσουν το χαρμόσυνο μήνυμα, απευθύνουμε ανοικτή πρόσκληση προς όλους, το Σάββατο, 26 Μαρτίου 2022, στις 8:00 μ.μ.

Ελάτε να τιμήσουμε τους ήρωες του ’21,περπατώντας στα καλντερίμια, που περπάτησαν, με παραδοσιακές φορεσιές και αυτοσχέδιες δάδες στα χέρια. Ελάτε να πανηγυρίσουμε τον ξεσηκωμό των Ελλήνων με κολοκοτρωνέικα τραγούδια κάτω από τους ήχους της μαύρης Δημητσανίτικης Μπαρούτης! Μετά την πομπή, θα ακολουθήσουν παραδοσιακοί χοροί και γλέντι.
Η φετινή αναβίωση διοργανώνεται από τον Πολιτιστικό Αγροτουριστικό Σύλλογο Γυναικών Δημητσάνας με τη στήριξη του Δήμου Γορτυνίας, της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Γορτυνίας και το Διασυνεδριακό Πολιτιστικό Κέντρο Δημητσάνας.

Παρακαλούμε να τηρηθούν όλα τα μέτρα για την αποφυγή εξάπλωσης του κορωνοϊού.
Για δηλώσεις συμμετοχής και περισσότερες πληροφορίες:
6944338547 Αγγελική Μπίρη.


Δευτέρα 21 Μαρτίου 2022

Δήμος Μεγαλόπολης: Αλλαγή ημερομηνίας της Λαϊκής Αγοράς λόγω τις 25ης Μαρτίου.

Δήμος Μεγαλόπολης     
Μεγαλόπολη, 21.03.2022


Δήμος Μεγαλόπολης:
Αλλαγή ημερομηνίας της Λαϊκής Αγοράς λόγω τις 25ης Μαρτίου
.
Ενημερώνουμε το αγοραστικό κοινό και τους πωλητές, ό,τι λόγω της Αργίας της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου, η Λαϊκή Αγορά της Μεγαλόπολης θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 24 Μαρτίου 2022.

Ο Αντιδήμαρχος
Δημήτρης Σιέμπος

Κυριακή 20 Μαρτίου 2022

Απίστευτο!! και άλλη ληστεία στη Μεγαλόπολη χθες βράδυ!!!

Κυριακή 20 Μαρτίου 2022 
Πριν ελάχιστα λεπτά ενημερωθήκαμε και
 για μια ακόμα περίπτωση ληστείας  στη Μεγαλόπολη
Οι ιδιοκτήτες Δ. Μ  είδαν την προηγούμενη ανάρτησή μας και επικοινώνησαν μαζί μας
Μας έδωσαν όλες τις λεπτομέρειες...


Αναλυτικά
--- Χθες την νύχτα σε σπίτι στο βορειοδυτικό άκρο της πόλης χτύπησαν οι ληστές
--- Έκλεψαν ένα παλιό 2τροχο (παπί) που ήταν παρκαρισμένο στην αυλή
--- Δεν έγιναν αντιληπτοί λόγω και του ισχυρού αέρα που φυσούσε
--- Αντιλήφθηκαν ότι το παπί έλειπε, σήμερα το πρωί που ξύπνησαν
--- Δεν επιχείρησαν να "μπουκάρουν" στο σπίτι
--- Κινήθηκαν μόνο στον εξωτερικό χώρο της αυλής
--- Η οικογένεια κοιμόταν μέσα στο σπίτι
--- Δηλώνουν θορυβημένοι και φοβισμένοι από το περιστατικό
--- Η ληστεία δηλώθηκε σήμερα στο ΑΤ Μεγαλόπολης

Μια ακόμη ληστεία σε σπίτι και αυτήν την εβδομάδα στη Μεγαλόπολη

 

Δυστυχώς τα περιστατικά ληστείας και κλοπής σε σπίτια δεν έχουν σταματημό
Και στη Μεγαλόπολη πλέον είναι ιδιαίτερα συχνά 
Πριν 7  μέρες είχαμε  ληστεία σε σπίτι συμπολίτη μας 
Στοιχεία και φωτο έδωσε η αδερφή του μέσα από τo Facebook
(δείτε εδώ το άρθρο μας)

Προχθές είχαμε μια ακόμα ληστεία σε σπίτι μεγαλοπολίτη
Μπούκαραν στο σπίτι του και το λήστεψαν
Είναι σπίτι κοντά στον ναό του  Άγιου Κωνσταντίνου σε κεντρικό δρόμο
Ο ιδιοκτήτης κος Α....(συνταξιούχος) απουσίαζε εκτός σπιτιού
Οι πληροφορίες είναι  εξακριβωμένες
Δεν θα δημοσιεύσουμε όμως περαιτέρω λεπτομέρειες.

Δεν έχει εκδοθεί ενημερωτικό από την Αστυνομία μέχρι αυτήν την στιγμή
  

Ο Κώστας Τσελάς στην ΕΡΤ Καλαμάτας με το νέο CD του/ Σήμερα ακούμε δυνατά!! το "Μικρό Καλάθι", το πιο ΡΟΚ κομμάτι (βίντεο)

Η νέα δουλειά ΚΡΥΦΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ
του μεγαλοπολίτη Κώστα Τσελά
έχει κυκλοφορήσει εδώ και λίγες μέρες
Μια ολοκληρωμένη  δουλειά με 12 τραγούδια
το ένα καλύτερο από το άλλο!!!

Ο Κώστας Τσελάς φιλοξενήθηκε στην ΕΡΤ  Καλαμάτας
στην εκπομπή με την Μαρία Τομαρά
Μίλησε με συγκίνηση για τα 12 τραγούδια του δίσκου του
.


----------------------------------------------------------------------------------------------------

Σήμερα ακούμε  το 5ο τραγούδι δυνατά!!!
Το "ΜΙΚΡΟ ΚΑΛΑΘΙ"
Το πιο ΡΟΚ κομμάτι του δίσκου

Ένα και ένα κάνουν δύο
δώδεκα , τριάντα δύο
Ένα και ένα από το μηδέν
στο αμέσως και στο δεν
Ένας και ένας χίλιοι δύο
στης ερήμου το τοπίο...........

Σάββατο 19 Μαρτίου 2022

Συνελήφθησαν 3 άτομα για 8 κλοπές σε Τρίπολη και Μεγαλόπολη

Εξιχνιάστηκαν οκτώ περιπτώσεις κλοπών στην Αρκαδία
Για τις υποθέσεις αυτές συνελήφθησαν τρία άτομα
σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία
για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών
Εξιχνιάστηκαν, ύστερα από μεθοδική έρευνα του Τμήματος Ασφαλείας Τρίπολης, οκτώ (8) περιπτώσεις κλοπών, στην ευρύτερη περιοχή των Δήμων Τρίπολης και Μεγαλόπολης.

Για τις υποθέσεις αυτές, συνελήφθησαν προχθές (17.3.2022) το βράδυ, στην Τρίπολη Αρκαδίας, τρεις (3) ημεδαποί, ηλικίας 17,19 και 36 ετών, αντίστοιχα, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών.
Ειδικότερα, Την Πέμπτη (17.3.2021) το βράδυ, στην Τρίπολη Αρκαδίας, μετά από άμεση αστυνομική κινητοποίηση, συνελήφθησαν οι ανωτέρω, γιατί κατελήφθησαν να έχουν αφαιρέσει μεταλλικά αντικείμενα από επιχείρηση, τα οποία βρέθηκαν στην κατοχή τους, κατασχέθηκαν και αποδόθηκαν. Επιπλέον, στην κατοχή τους, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν διαρρηκτικά εργαλεία, ενώ κατασχέθηκε και όχημα ως μέσο τέλεσης αξιόποινων πράξεων.

Στο πλαίσιο της εμπεριστατωμένης αστυνομικής διερεύνησης που διεξήχθη από το Τμήμα Ασφαλείας Τρίπολης και μετά από κατάλληλη αξιολόγηση και αξιοποίηση στοιχείων, προέκυψε ότι οι ανωτέρω, κατά το χρονικό διάστημα από το Νοέμβριο του 2021 έως και προχθές (17.3.2022) στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Τρίπολης και Μεγαλόπολης, είχαν διαπράξει ακόμη -8- περιπτώσεις κλοπών σε αγροκτήματα και επιχειρήσεις, όπου είχαν αφαιρέσει καλώδια, μεταλλικά αντικείμενα και εξοπλισμό.
Οι συλληφθέντες οδηγηθήκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Τρίπολης.

Η αστυνομική έρευνα και το προανακριτικό έργο, συνεχίζονται από το Τμήμα Ασφάλειας Τρίπολης, για την εξακρίβωση της τυχόν συμμετοχής τους σε διάπραξη και άλλων παρόμοιων αδικημάτων.


Παρασκευή 18 Μαρτίου 2022

Δήμος Μεγαλόπολης: Πρόγραμμα εορτασμού 25ης Μαρτίου 2022

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 1821
ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

1.. ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022
Γενικός σημαιοστολισμός από ώρα 08:00 π.μ. της 23ης μέχρι της δύσης του ηλίου της 25ης Μαρτίου 2022

2. ΠΕΜΠΤΗ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022
α. Ομιλίες για τη σημασία της Εθνικής Επετείου από κατάλληλους ομιλητές σε ειδικές συγκεντρώσεις στα Σχολεία, στις Δημόσιες Υπηρεσίες και στα Ν.Π.Δ.Δ. με φροντίδα των Προϊσταμένων τους.
β. Ώρα 12. 00΄μ.μ.Θα ψαλεί Τρισάγιο υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των αγωνιστών/ηρώων του 1821 και θα λάβει χώρα στην Κεντρική Πλατεία κατάθεση στεφάνων από μαθητές και μαθήτριες των Σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης. ( Σε περίπτωση ματαίωσης λόγω καιρικών συνθηκών , η κατάθεση στεφάνων των σχολείων θα υπαχθεί στο Πρόγραμμα της 25ης Μαρτίου )
γ. Φωταγώγηση όλων των καταστημάτων του Δημοσίου, των ΟΤΑ, των ΝΠΔΔ και των Τραπεζών, κατά τις βραδινές ώρες της 24ης και 25ης Μαρτίου 2022.

3. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022
α. Ώρα 7.30΄π.μ. θα σημάνουν χαρμόσυνα οι καμπάνες των εκκλησιών με μέριμνα της Ιεράς Μητροπόλεως.
β. Ώρα 9.30΄π.μ. προσέλευση επισήμων στο Δημαρχείο.
γ. Ώρα 9.45΄π.μ. προσέλευση επισήμων στον Ιερό Ναό. Τέλεση επίσημης δοξολογίας στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου.
δ. Ώρα 10.30΄π.μ. συγκέντρωση όλων στην Κεντρική Πλατεία, όπου προ του Ηρώου, θα ψαλεί τρισάγιο.
(Στην Εκκλησία και στη συγκέντρωση στην πλατεία θα παρίστανται διμοιρίες μαθητών από κάθε σχολείο Α΄/θμιας και Β’/θμιας Εκπαίδευσης, οι οποίες θα συνοδεύουν τη σημαία κάθε Σχολείου. Οι υπόλοιπες διμοιρίες των μαθητών θα είναι παρατεταγμένες στην οδό Παπαναστασίου, στο ύψος της οδού Πολυβίου και πάνω, 15΄ενωρίτερα πριν την έναρξη της παρέλασης).

Μετά το τέλος του Τρισαγίου θα γίνει κατάθεση στεφάνων από φορείς και Σωματεία, κατά την σειρά πρωτοκόλλου.
[Δηλώσεις για κατάθεση στεφάνων στην Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση-τηλ.2791025405, έως Τετάρτη 23 Μαρτίου].
Μετά την κατάθεση στεφάνων θα εκφωνηθεί ο Πανηγυρικός της ημέρας, από το Δ/ντή του Γυμνασίου Μεγαλόπολης κ. Αθανάσιο Μπερσή.
Τήρηση ενός λεπτού σιγής. Εθνικός Ύμνος.
ε. Ώρα 11.15΄π.μ.Θα αρχίσει η παρέλαση των Δημοτικών Σχολείων , Γυμνασίου , Γενικού Λυκείου , ΕΠΑΛ.

Μετά την λήξη των μαθητικών εκδηλώσεων ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο θα δεξιωθούν τους δημότες στο Δημαρχείο.
Τελετάρχης ορίζεται η υπάλληλος του Δήμου Μεγαλόπολης κα Θεώνη Τζούβελη.
Υπεύθυνος συντονιστής της παρέλασης ορίζεται ο καθηγητής Φυσικής Αγωγής του Γυμνασίου κος Επαμεινώνδας Κοντόπουλος
ζ. Ώρα 6.30΄μ.μ. Επίσημη υποστολή της σημαίας.

Παρακαλείται η Αστυνομική Αρχή να φροντίσει για τον σημαιοστολισμό και την τήρηση της τάξης καθ’ όλη τη διάρκεια σε όλους τους τόπους των εκδηλώσεων.
Θα τηρηθούν όλα τα μέτρα προστασίας , όπως ορίζονται εκ του νόμου.

Ο Δήμαρχος
Αθανάσιος Χριστογιαννόπουλος

Πέμπτη 17 Μαρτίου 2022

Θ. Χριστογιαννόπουλος: " τα απορρίμματα της Μεγαλόπολης θα πάνε τελικά στην Παλαιόχουνη" (βίντεο)

Στο ΔΣ Μεγαλόπολης την Τρίτη 15 Μαρτίου 2022, ο Σπ. Τσιριγώτης υπέβαλλε ερώτηση για το τι θα γίνει με τα σκουπίδια της Μεγαλόπολης

Να θυμίσουμε ότι η Μεγαλόπολη είχε αποφασιστεί  αρχικά να πηγαίνει τα σκουπίδια της στην Καλλιρόη!!

Ο Δήμαρχος Μεγαλόπολης Θ. Χριστογιαννόπουλος απάντησε:
--- Ο σχεδιασμός να πηγαίνουν τα σκουπίδια της Μεγαλόπολης στην Καλλιρόη,
     έγινε το 2014
--- Το 2019 έγινε και επικαιροποίηση αυτής της απόφασης
--- Εσείς κ. Τσιριγώτη τότε είσασταν και στην Εκτελεστική οπότε το ξέρετε
     πολύ καλά όλο αυτό το θέμα
--- Όταν εγώ ανέλαβα ως δήμαρχος και είδα το μπέρδεμα, διαμαρτυρήθηκα
     επανειλημμένως 
--- Τελικά πήραμε την δέσμευση ότι τα σκουπίδια μας θα πάνε στην Παλαιόχουνη
--- Το θέμα συζητήσαμε πριν 10 μέρες σε συνάντηση  εμπλεκομένων δημάρχων,
    ΦΟΣΔΑ και ΤΕΡΝΑ
--- Περιμένουμε σε λίγες μέρες και έγγραφη δέσμευση
--- Όμως από τέλος Μαρτίου θα πηγαίνουμε στην Παλαιόχουνη

(Δείτε  το απόσπασμα  βίντεο στο 14.01)

Ο Αντιδήμαρχος Μεγαλόπολης Θ. Σακελλαριάδης στο ΣΚΑΪ 100,3 FM με θέμα την απολιγνιτοποίηση

Ο Αντιδήμαρχος  Μεγαλόπολης
Θ. Σακελλαριάδης στο ΣΚΑΪ 100,3 FM
με θέμα την απολιγνιτοποίηση

Συνέντευξη στον ραδιοφωνικό σταθμό ΣΚΑΪ 100,3 FM, στον δημοσιογράφο Άρη Πορτοσάλτε, παραχώρησε ο Αντιδήμαρχος  Έργων και Απολιγνιτοποίησης κ. Θεμιστοκλής Σακελλαριάδης, την Τετάρτη 16 Μαρτίου 2022, για τα προβλήματα της δίκαιης μετάβασης.


Παρακάτω μπορείτε να ακούσετε την συνέντευξη
(Πατήστε το λινκ)
https://www.youtube.com/watch?v=CJ_igyLAWK4

Εκ του Δήμου


Μονάδες ΔΕΗ Μεγαλόπολης: 311(ήδη) + 60 σήμερα οι αποχωρήσεις προσωπικού σε 3 χρόνια/ 4 οι προσλήψεις!!!

Η ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΑΕ, από το 2018 , δηλαδή από τη σύστασή της έως το 2020, έχει δημοσιεύσει σε τρία (3) ξεχωριστά ΦΕΚ τις αποχωρήσεις προσωπικού της, που για διάφορους λόγους πάνε για σύνταξη, κανονική ή πρόωρη για κάποιους.
Από το 2018 έως και σήμερα λοιπόν, είχαν αποχωρήσει 311 υπάλληλοί της! και έχουμε και συνέχεια..
.Εάν ληφθεί υπόψη και το γεγονός ότι αρκετοί έχουν μετακινηθεί στο σίγουρο (?) καράβι της Μονάδας 5, τότε καταλαβαίνουμε ότι η "αιμορραγία" του προσωπικού της Εταιρείας ήταν τεράστια...

Φτάνοντας στις 14 Μαρτίου 2022, έχουμε και πρόσφατο ΦΕΚ με 60 νέες αποχωρήσεις,
οι οποίες προστίθενται στις ήδη 311 αποχωρήσεις που έχουν γίνει από το 2018...
Τι σημαίνουν όλα αυτά;
Σημαίνουν ότι η "απολιγνιτοποίηση" στη Μεγαλόπολη ουσιαστικά
 γίνεται πριν κλείσουν οι δύο λειτουργούσες μονάδες
της ΛΙΓΝΙΤΙΚΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ, καθώς το προσωπικό
που θα παραμείνει σε αυτή μέχρι ΤΥΠΙΚΑ να κλείσουν οι μονάδες της
θα είναι Ε Λ Α Χ Ι Σ Τ Ο Τ Α Τ Ο...

Κατά τα άλλα, ακόμα κοπτόμεθα για τη διατήρηση των λιγνιτικών μονάδων, οι οποίες δεν ξέρουμε εν τέλει με τι προσωπικό θα λειτουργούν στο διηνεκές!!
Δυστυχώς, δεν επιθυμούμε να βλέπουμε κατάματα την πραγματικότητα: με μόλις τέσσερις (4) προσλήψεις που αναμένονται να γίνουν στο διαγωνισμό που τρέχει η ΔΕΗ και για το ενεργειακό κέντρο Μεγαλόπολης, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης μάλιστα, δε σώζεται το πράγμα...

Δείτε το ΦΕΚ (14/3/2022)
με τις 60 αποχωρήσεις ΕΔΩ


Επίδομα βενζίνης: Τι θα καλύπτει – Πόσα χρήματα θα λάβουν οι δικαιούχοι

Επίδομα βενζίνης:
Αλαλούμ με το κουπόνι – επίδομα βενζίνης και τα λίτρα που θα καλυφθούν στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων στήριξης λόγω της ακρίβειας που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός.

Ειδικότερα με το τηλεοπτικό μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη δημιουργήθηκε η εσφαλμένη εντύπωση τους πολίτες ότι η κυβέρνηση θα καλύπτει για το επόμενο τρίμηνο, δηλαδή έως τον Ιούνιο, την κατανάλωση 180 λίτρων για την κίνηση των οχημάτων.
Ωστόσο, λίγα λεπτά αργότερα, συνεργάτες του πρωθυπουργού διευκρίνιζαν ότι δεν πρόκειται για την κάλυψη του ποσού που αντιστοιχεί σε 180 λίτρα για την κίνηση των οχημάτων, αλλά σε μέρος των αυξήσεων που αφορά στην αντίστοιχη ποσότητα καυσίμων.


Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι αν ένας πολίτης βάλει 180 λίτρα βενζίνη με δύο ευρώ το λίτρο θα πρέπει να πληρώσει 360 ευρώ. Από αυτά τα χρήματα θα του επιστραφούν 27 μέχρι 36 ευρώ αφού το επίδομα της κυβέρνησης θα αφορά την επιστροφή από 15 – 20 λεπτά ανά λίτρο.
Παράλληλα τα ίδια στελέχη σημείωσαν ότι δεν θα δίνεται οριζόντια η ενίσχυση αλλά θα χορηγηθεί με εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. 
Πάντα με τις ίδιες πηγές το εισοδηματικό όριο για το εν λόγω μέτρο θα είναι της τάξης των 25.000-30.000 ευρώ ετησίως

Οδ. Κωνσταντινόπουλος: "Μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να κερδίσει τη ΝΔ."

Μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να κερδίσει τη ΝΔ.
 Η σοσιαλδημοκρατία έχει τα εργαλεία να αντιμετωπίσει τις πολλαπλές κρίσεις.

Βασικά σημεία από τη συνέντευξή μου στον Γ.Πιέρρο στον τηλεοπτικό σταθμό action 24
- Στο ΠΑΣΟΚ έχουμε μία διαχρονική στάση. Όταν ο κύριος Τσίπρας έφερε στη Βουλή για ψήφιση το πρώτο επίδομα, το οποίο η Νέα Δημοκρατία δεν ψήφισε, εμείς το ψηφίσαμε γιατί πιστεύουμε ότι ο κόσμος που έχει πολλά προβλήματα, όσοι ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες πρέπει να τους στηρίζουμε ακόμη και αν εμείς έχουμε μία διαφορετική άποψη σχετικά με τα επιδόματα. Δεν πιστεύουμε στα επιδόματα μιας στιγμής.Δεν πιστεύουμε στα περιστασιακά επιδόματα Χριστουγέννων και Πάσχα. Εμείς είχαμε το ΕΚΑΣ ως μία λύση για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Το ΕΚΑΣ το κατήργησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Η Νέα Δημοκρατία δεν το επανέφερε. Το ΕΚΑΣ όμως είναι ένας σταθερός μηχανισμός για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Είναι ένα σύστημα που λειτουργεί υπέρ τους. Το νέο ΕΚΑΣ είναι για 350.000 χαμηλοσυνταξιούχους και είναι μόλις 600.000 ευρώ.
- Ήταν επιλογή της Νέας Δημοκρατίας να μη φορολόγησει τη μεταβίβαση της μεγάλης ακίνητης περιουσίας των πλουσίων στα παιδιά τους. Εμάς δε μας βρίσκει σύμφωνους αυτό.
- Ο κύριος Μητσοτάκης πριν από λίγο καιρό είπε ότι υπάρχει κερδοσκοπία. Αυτό είναι κάτι το οποίο εμείς το λέγαμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Άρα τα μέτρα ελάφρυνσης που ανακοίνωσε η Νέα Δημοκρατία είναι ανεπαρκή. Τους τελευταίους τέσσερις μήνες τα έσοδα από το Φ.Π.Α. αυξήθηκαν και είναι επιπλέον 1 δις ευρώ. Αυτό συνέβη διότι αυξήθηκαν οι τιμές και ο Φ.Π.Α. είναι επάνω στις νέες τιμές. Αυτό σημαίνει περισσότερα έσοδα. Επίσης στο θέμα της ενέργειας η κυβέρνηση αύξησε την εξάρτησή μας από το φυσικό αέριο κατά 25% εν μέσω κρίσης. Και ενώ όλες οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες είχαν δημιουργήσει μακροπρόθεσμα συμβόλαια, η μόνη χώρα που πάει με τιμή ημέρας χρηματιστηρίου είναι η Ελλάδα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να έχουμε αύξηση της τιμής. Παρόλα αυτά και χαίρομαι που και τα υπόλοιπα κόμματα μιλούν για τα τεράστια κέρδη των ηλεκτροπαραγωγών. Αυτά θέλουν άμεση και γρήγορη φορολόγηση.
- Σχετικά με την μείωση του ΕΝΦΙΑ. Ο τρόπος που γίνεται η μείωσή του, είναι σε τέτοιο επίπεδο όπου το 25% το παίρνει το 90% από τα 350εκ. και το υπόλοιπο 75% όλοι οι υπόλοιποι. Δηλαδή ελάχιστοι παίρνουν τα πολλά χρήματα της μείωσης. Είναι λοιπόν άδικος ο τρόπος της μείωσης.
- Σχετικά με την αύξηση του κατώτατου μισθού, εμείς είμαστε υπερ. Την αύξηση του κατώτατου μισθού δεν την κάνει το κράτος, την κάνουν οι εργοδότες. Οι επιχειρήσεις όμως που πρέπει να το κάνουν αυτό πρέπει να το κάνουν με μείωση του μη μισθολογικού κόστους. Αυτό είναι ένα θέμα στο οποίο θα πρέπει να συμφωνήσουμε όλοι. Αυτό αφορά κυρίως τις μικρές επιχειρήσεις. Αν αυτές οι επιχειρήσεις δεν μπορέσουν να σταθούν θα προχωρήσουν σε απολύσεις. Εμείς λοιπόν λέμε αύξηση του κατώτατου μισθού με μείωση του μη μισθολογικού κόστους. Θα πάρει ένα μέρος η επιχείρηση και ένα μέρος το μη μισθολογικό κόστος για να μπορέσει να αντέξει η επιχείρηση και να μην έχουμε ανεργία.
- Στην Ελλάδα ο πληθωρισμός είναι στο 7,2. Ο πληθωρισμός στην Ελλάδα διαχρονικά ήταν παραπάνω από το μέσο όρο της Ευρώπης. Σήμερα είναι περίπου 1,5 με 2 μονάδες επάνω.
- Σε όλη την Ευρώπη τα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα κερδίζουν γιατί η σοσιαλδημοκρατία έχει τα εργαλεία να αντιμετωπίζει τις πολλαπλές κρίσεις. Τη Νέα Δημοκρατία θα την κερδίσει το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ δεν είναι συμπληρωματική δύναμη, έχει σοσιαλδημοκρατική πρόταση και θα κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία.

Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος
Ε΄Αντιπρόεδρος της Βουλής
Βουλευτής Αρκαδίας του Κινήματος Αλλαγής


Β. Γιαννακούρας: "όπου φτωχός (Γορτυνία) και η μοίρα του (Νίκας)"

Γιαννακούρας: “Όπου φτωχός και η μοίρα του»

Στην προκειμένη περίπτωση φτωχός είναι ο πυρόπληκτος Γορτύνιος 
και η μοίρα του ο Περιφερειάρχης Νίκας

Χορτάσαμε κροκοδείλια δάκρυα, μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές, που έπληξαν το περασμένο Καλοκαίρι τη Γορτυνία και τη Μεγαλόπολη.
Παρέλασαν πολλοί, θέλοντας να δείξουν ότι συμπάσχουν και συμπονούν, αλλά από ουσία τίποτα.
Τις τελευταίες μέρες ολοκληρώθηκε η καταγραφή των κατεστραμμένων κατοικιών και βοηθητικών χώρων. Για να μπορέσουν όμως να χρηματοδοτηθούν οι κάτοικοι για να προχωρήσουν στην αποκατάσταση των κατεστραμμένων κτιρίων, απαιτείται μία μελέτη μηχανικού, κάτι που σημαίνει ότι οι πυρόπληκτοι πρέπει να βάλουν το χέρι στην τσέπη.

Πώς όμως να πληρώσουν , όταν οι καταστροφές δεν είναι μόνο στα κτίρια αλλά και στο ζωικό και φυτικό τους κεφάλαιο, όταν πλέον δεν μπορούν να ανταποκριθούν στα βασικά τους έξοδα.
Το τελευταίο διάστημα δέχθηκα αρκετά αιτήματα από κατοίκους των πυρόπληκτων περιοχών, οι οποίοι μου εξέφρασαν την απελπισία τους και την αγανάκτησή τους.

Επειδή γνωρίζω πρώτον ότι δόθηκε παράταση στην κατάσταση εκτάκτου ανάγκης μέχρι τις 8 Αυγούστου και δεύτερον ότι η περιφερειακή αρχή Πελοποννήσου χρηματοδότησε από ένα εκατομμύριο ευρώ τον αναπτυξιακό οργανισμό «ΜΟΡΙΑΣ ΑΕ» και την Αναπτυξιακή Μεσσηνίας για συμβουλευτική τεχνική βοήθεια, δηλαδή με απλά λόγια τη δυνατότητα να συνεργαστούν με εξωτερικούς μηχανικούς, για να βοηθήσουν για τεχνικά θέματα την Περιφέρεια , ζήτησα από την περιφερειακή αρχή, κατά την τελευταία συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, θέτοντας το θέμα ως εκτός ημερήσιας διάταξης, αυτοί οι μηχανικοί ή και άλλοι αν απαιτηθεί, να αναλάβουν τις μελέτες των κατεστραμμένων από τις φωτιές σπιτιών.

Θα ήταν μία ουσιαστική βοήθεια για τους ανθρώπους που είδαν από τη μία στιγμή στην άλλη να καταστρέφονται οι κόποι μίας ζωής.
Η απάντηση του κ. Νίκα, «άκουσον άκουσον» , ήταν ότι δεν μπορούμε να βρούμε μηχανικούς γιατί είναι δυσεύρετοι και ακολουθώντας την συνήθη τακτική του και για να γλυκάνει λίγο το θέμα, υποσχέθηκε αόριστα ότι θα είναι πάντα κοντά στους πυρόπληκτους.
Δηλαδή με λίγα λόγια , πέταξε την μπάλα στην εξέδρα, και αρνήθηκε να βοηθήσει τους πραγματικά πληγέντες συνανθρώπους μας.
Ευχαριστούμε για τη βοήθεια κ. Νίκα, μας υποχρεώσατε, μην κουράζεστε άλλο. Γρήγορα ξεχάσατε τα μεγάλα λόγια που συνήθως λέτε. Είναι μία ακόμα τρανή απόδειξη της αναλγησίας, της αδιαφορίας και της απραξίας της περιφερειακής αρχής.

Κλείνοντας ,θα ήθελα να πω, πως ο κ. Νίκας θέλοντας να καλύψει την αδιαφορία του για τους ανθρώπους που επλήγησαν από τις φωτιές, άφησε υπονοούμενα πως είμαι λαϊκιστής.
Λαϊκισμός κ. Νίκα δεν είναι όταν ενδιαφέρεσαι πραγματικά για τους πολίτες και ειδικά για τους συγκεκριμένους που ξέρουμε πόσο πολύ υποφέρουν αυτήν την στιγμή.
Την δική μας παράταξη, την παράταξη του Πέτρου Τατούλη και εμένα προσωπικά δεν μας χαρακτηρίζει ο λαϊκισμός, αλλά το πραγματικό ενδιαφέρον για τους πολίτες και τον τόπο μας.

Ήμασταν, είμαστε και θα είμαστε πάντα δίπλα τους.
Οι πολίτες πλέον κρίνουν και συγκρίνουν και η απάντηση για τις επόμενες εκλογές είναι έτοιμη, καθιστώντας την δική σας περιφερειακή αρχή μία παρένθεση, που κανένας δεν θα θέλει να θυμάται και θα την διαγράψει από την μνήμη του.

Βαγγέλης Γιαννακούρας
Περιφερειακός Σύμβουλος Αρκαδίας
τέως Αντιπεριφερειάρχης Αρκαδίας

Επιμελητήριο Αρκαδίας: Χρήσιμα Σεμινάρια για Επαγγελματίες / Βρείτε το σεμινάριο που καλύπτει τις ανάγκες σας

Με γνώμονα τη σωστή οργάνωση και διοίκηση της λειτουργίας των επιχειρήσεων, το Επιμελητήριο Αρκαδίας, μέλος του δικτύου Enterprise Europe Network, διοργανώνει εκπαιδευτικά σεμινάρια για τα μέλη του τα οποία έχουν ως στόχο τη βελτίωση των δεξιοτήτων τους σε θέματα όπως: σύγχρονες τεχνικές πωλήσεων, αποτελεσματική επικοινωνία, ο manager ως leader, η ηγεσία ομάδων, οι διαπραγματεύσεις κ.α. 
Η Διοίκηση του Επιμελητηρίου Αρκαδίας, για να καλύψει τις πραγματικές ανάγκες των μελών του – επιχειρήσεων της Αρκαδίας έχει στη διάθεσή σας μία λίστα θεμάτων προκειμένου να βρείτε το σεμινάριο που αρμόζει στις ανάγκες σας. 
Στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Αρκαδίας https://arcadianet.gr (Σημαντικά νέα) μπορείτε να επιλέξετε το σεμινάριο που θέλετε.
Το σεμινάριο με τις περισσότερες επιλογές θα ξεκινήσει και τη σειρά των διαδραστικών σεμιναρίων. Εισηγητές των σεμιναρίων θα είναι εκπαιδευτές με εμπειρία και εξειδίκευση σε θέματα Οργάνωσης - Διοίκησης Επιχειρήσεων, Μάρκετινγκ και Πωλήσεων Προϊόντων/Υπηρεσιών. 
Σε ποιους απευθύνεται 
Το σεμινάριο απευθύνεται στους Αρκάδες επαγγελματίες – μέλη του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Προϋποθέσεις συμμετοχής • Να είναι ταμειακώς ενήμεροι μέχρι και το 2022 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τα γραφεία του Επιμελητηρίου Αρκαδίας όλες τις εργάσιμες μέρες και ώρες στα τηλέφωνα: 2710 227141-2. (εσωτ.6).

Τετάρτη 16 Μαρτίου 2022

Πετράκος - Δρούκας: Καταγγέλλουν τη μη απόδοση εγγράφων σχετικά με ΣΔΙΤ Απορριμμάτων

Καταγγελία – Επερώτηση
Θέμα: «Μη απόδοση εγγράφων για το ΣΔΙΤ διαχείρισης απορριμμάτων»

Κύριε Πρόεδρε, κύριε Περιφερειάρχη,
Είμαστε υποχρεωμένοι να διαμαρτυρηθούμε εντόνως και να καταγγείλουμε ότι δεν μας έχετε ακόμη καταθέσει τα έγγραφα που έχουμε ζητήσει για το ΣΔΙΤ της διαχείρισης των απορριμμάτων με δύο διαδοχικές αιτήσεις στις 29-12-2021 και στις 26-1-2022.

Κύριε Πρόεδρε, κύριε Περιφερειάρχη,
Επειδή ο χρόνος και από τη δεύτερη κατάθεση της 26-1-2022 έχει ξεπεράσει τις 50 ημέρες, είστε έκθετοι και προφανώς έχετε υποπέσει σε παράβαση καθήκοντος σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία αλλά και σύμφωνα με την διεθνή σύμβαση του ΄Ααρχουςκαι την Κοινοτική Νομοθεσία .Η διεθνής αυτή σύμβαση,όπως γνωρίζετε κυρώθηκε από την Ελλάδα το Δεκέμβριο του 2005 με το ν. 3422/2005 (ΦΕΚ Α΄303) και, επομένως, αποτελεί στη χώρα μας εθνικό δίκαιο και, μάλιστα, με τυπική ισχύ υπέρτερη των κοινών νόμων.
Επειδή δεν θέλουμε να προχωρήσουμε στις νόμιμες ενέργειες για την παράβαση καθήκοντος στην οποία έχετε υποπέσει, απευθυνόμαστε για τελευταία φορά, με την παρούσα επιστολή – επερώτησή μας και σας ζητάμε να μας καταθέσετε εντός μίας εβδομάδας τα έγγραφα που έχουμε ζητήσει και σας τα υπενθυμίζουμε.

Αυτά είναι:
1. Όλη η αλληλογραφία της Περιφέρειας Πελοποννήσου με το Ελεγκτικό Συνέδριο.
2. Η απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
3. Το άρθρο της σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας και ΦΟΣΔΑ που προβλέπει ότι η παράδοση του έργου θα γίνει άνευ χρονικών όρων και ορίων.
4. Το αντίγραφο της υπογραφής έναρξης των εργασιών που υπέγραψε ο κ. Περιφερειάρχης και ο κ. Παπαθανάσης στις 29-1-2021, με την εταιρεία ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ.
5. Ποιοι σταθμοί μεταφόρτωσης είναι δέσμευση της εταιρείας να τους κατασκευάσεις ιδίοις εξόδοις και ποιοι σταθμοί μεταφόρτωσης είναι υποχρέωση των Δήμων και της Περιφέρειας να κατασκευαστούν.
6. Ποιο άρθρο της σύμβασης ή ποιο σημείο της πρόσφατης απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου προβλέπει ότι οι οδοί πρόσβασης προς τους χώρους που θα κατασκευαστούν οι μονάδες είναι υποχρέωση της Περιφέρειας να πληρώσειτην διάνοιξη και κατασκευή τους και όχι της αναδόχου εταιρείας όπως προκύπτει από την κοινή λογική αλλά και την αρχική σύμβαση μιας και η επιλογή των τριών χώρων έγινε από την ανάδοχο εταιρεία.
7. Το αποδεικτικό της αίτησης κατάθεσης του αναμορφωμένου φακέλου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δηλαδή πότε κατατέθηκε ο νέος αναμορφωμένος φάκελος και αν τηρήθηκε η συμβατική προθεσμία των 7 μηνών από τις 25-6-2021 που είχε υπογράψει η Περιφέρεια σύμβαση με την εταιρεία ENVIROPLANA.E. διαρκείας 7 μηνών.

Υ.Γ. Σας επισημαίνουμε ότι δεν πρόκειται να δεχθούμε δικαιολογίες του τύπου « ευθύνονται υπάλληλοι». Η ευθύνη για τη μη κατάθεση εντός της προβλεπόμενης από το νόμο προθεσμίας των αιτουμένων εγγράφων είναι της Περιφερειακής Αρχής.

Οι αιτούντες Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Αγωνιστικής Συνεργασίας Πελοποννήσου
Θανάσης Πετράκος
Δημοσθένης Δρούγκας

Μνημόσυνο για τον Μητροπολίτη Ιερεμία το Σάββατο 2 Απριλίου στην Καρύταινα

Ο Σύλλογος των Καρυτινών «ο Θ. Κολοκοτρώνης» σε συνεργασία με το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο της Καρύταινας, ανακοινώνει την τέλεση, στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, το Σάββατο 2 Απριλίου 2022, μνημοσύνου, υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του προσφάτως κοιμηθέντος μακαριστού Μητροπολίτη μας ΚΥΡΟΥ ΙΕΡΕΜΙΟΥ.

Θα προηγηθεί Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, χοροστατούντος του Τοποτηρητή μας, Μητροπολίτου Μονεμβασίας και Σπάρτης ΚΚ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ, και στη συνέχεια θα ακολουθήσει το μνημόσυνο.

Ο Σύλλογός μας καλεί όλα τα μέλη του και τους πολλούς φίλους της Καρύταινας να τιμήσουν με την παρουσία τους την Μνήμη του προσφάτως κοιμηθέντος μακαριστού Ιεράρχη μας.

Δια το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου «ο Θ. Κολοκοτρώνης»


Απάντηση Δημάρχου Μεγαλόπολης στις κατηγορίες Σ. Τσιριγώτη για τον δρόμο Μεγαλόπολη- Αρχαία Ολυμπία (βίντεο)


Απάντηση του Δημάρχου Μεγαλόπολης στον επικεφαλής της Δημοτικής Ενότητας

Για την παρακάτω τοποθέτηση του Δημάρχου Μεγαλόπολης κ. Αθανάσιου Χριστογιαννόπουλου, στο Περιφερειακό Συμβούλιο την Τετάρτη 9 Φεβρουαρίου 2022, με θέμα το δρόμο προς την Αρχαία Ολυμπία, ο Δήμαρχος χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο δέχτηκε σφοδρότατη επίθεση από τον επικεφαλής της παράταξης Δημοτική Ενότητα κ. Τσιριγώτη, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι ο Δήμαρχος Μεγαλόπολης δεν υπερασπίστηκε την κατασκευή του δρόμου Μεγαλόπολη – Αρχαία Ολυμπία.

Ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματα του ακούγοντας την τοποθέτηση του Δημάρχου στο Περιφερειακό Συμβούλιο.Σαφάρι ελέγχων σε ΧΑΔΑ σε Αργολίδα, Αρκαδία και Κορινθία

Τι αναφέρει ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας με έγγραφό του προς το σύνολο των δήμων της πρώτης διαχειριστικής ενότητας.

Σχετικά με την εντατικοποίηση των ελέγχων σε χώρους ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) στις Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας, Αρκαδίας και Κορινθίας ενημερώνει ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας με έγγραφό του προς το σύνολο των δήμων της πρώτης διαχειριστικής ενότητας.

Στο έγγραφο προς όλους τους δήμους Αργολίδας, Κορινθίας και προς τους Δήμους Τρίπολης, Βόρειας και Νότιας Κυνουρίας -το οποίο κοινοποιείται επίσης προς τις κατά τόπους Αστυνομικές και Πυροσβεστικές Αρχές-, επισημαίνεται, μεταξύ άλλων:
“Σας γνωρίζουμε ότι μετά την έναρξη λειτουργίας του εργοστασίου επεξεργασίας αστικών στερεών απορριμμάτων στην Παλαιοχούνη Αρκαδίας και τη ρητή υποχρέωση μεταφοράς των απορριμμάτων σας στην εν λόγω μονάδα, θα εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι -και αυτονόητα η επιβολή προστίμων- των περιβαλλοντικών υπηρεσιών της Περιφέρειας στους ΧΑΔΑ για την αποτροπή απόθεσης απορριμμάτων σε αυτούς. Σύντομα θα προχωρήσει και η ανάθεση μελετών για αποκατάσταση των ΧΑΔΑ αυτών”.

Με το ίδιο έγγραφο καλούνται τα αστυνομικά τμήματα και τα τμήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας “να συμβάλουν με συστηματικούς και συνεχείς ελέγχους και να ενημερώνουν άμεσα για τυχόν συμβάντα σε ΧΑΔΑ των αναφερόμενων περιοχών”.

Δημοσιεύτηκαν τα στοιχεία 31χρονου που συνελήφθη στην Καλαμάτα για βιασμό παιδιού

Δίνονται στη δημοσιότητα, κατόπιν σχετικής Διάταξης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Καλαμάτας, τα στοιχεία ταυτότητας και οι φωτογραφίες 31χρονου ημεδαπού, σε βάρος του οποίου ασκήθηκε ποινική δίωξη για τα αδικήματα: α) βιασμό κατ’ εξακολούθηση και β) γενετήσιες πράξεις με ανήλικο νεότερο των δώδεκα ετών κατ’ εξακολούθηση.

Συγκεκριμένα πρόκειται για τον ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ Γεώργιο του Δημητρίου και της Δέσποινας, γεν. 22.10.1991

 Η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση, σύμφωνα με τη σχετική Εισαγγελική Διάταξη, αποσκοπεί στην ανάγκη προστασίας του κοινωνικού συνόλου από την εγκληματική δράση του, τη διευκόλυνση διερεύνηση της επίδοσης – συμμετοχής του και σε άλλες ομοειδούς βαρύτητας αξιόποινες πράξεις, σε βάρος μεγάλου αριθμού και άλλων θυμάτων και στην ευχερέστερη ικανοποίηση της ποινικής αξίωσης της Πολιτείας για τον κολασμό των εγκλημάτων που τέλεσε.

Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούνται οι πολίτες να επικοινωνούν με τους τηλεφωνικούς αριθμούς 27210-44644 της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Καλαμάτας και 27210-44602 της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μεσσηνίας, για την παροχή οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας.
Σημειώνεται ότι διασφαλίζεται η ανωνυμία και το απόρρητο της επικοινωνίας.

Επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση είναι χρονικής διάρκειας έως την 9.9.2022, σύμφωνα με την εισαγγελική διάταξη.
Πέραν του χρονικού αυτού ορίου δεν επιτρέπεται και αντίκειται στο νόμο η διατήρηση ή/και αναπαραγωγή της δημοσιοποίησης των παραπάνω στοιχείων.

ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ: Δήμοι Αρκαδίας και ΤΕΡΝΑ


Διαχείριση απορριμμάτων με ΣΔΙΤ

Μετά από 10 χρόνια μεθοδεύσεις ολοκληρώνεται η παράδοση της διαχείρισης των απορριμμάτων της Πελοποννήσου στο μεγάλο κεφάλαιο με όρους και προϋποθέσεις εγγυημένης μακροχρόνιας κερδοφορίας για την εταιρεία διαχείρισης και βαρύ περιβαλλοντικό και οικονομικό κόστος για τα λαϊκά στρώματα της Πελοποννήσου.
Με το ξεκίνημα της δοκιμαστικής λειτουργίας άρχισαν να τρέχουν και οι οικονομικές υποχρεώσεις των Δήμων μέσω του ΦΟΔΣΑ, ήρθε η ώρα του λογαριασμού για τις δημοτικές αρχές- (πρώην και νυν που στήριξαν αυτή την εγκληματική επιλογή)- που καλούνται να τις υλοποιήσουν στα πλαίσια των προϋπολογισμών των Δήμων του 2022.

Διαβάζοντας κανείς και επιχειρώντας να αποκωδικοποιήσει τα στοιχεία των προϋπολογισμών βρίσκεται μπροστά στην προσπάθεια να κρύψουν από τα λαϊκά στρώματα το κόστος. Ας μην κοπιάζουν, όσες λογιστικές αλχημείες και αν κάνουν με τους προϋπολογισμούς των Δήμων δεν μπορούν να κρύψουν το βαρύ οικονομικό κόστος που θα πληρώσουν τα λαϊκά στρώματα για την κερδοφορία της ΤΕΡΝΑ, όπως δεν μπορούν να κρύψουν και τα περιβαλλοντικά προβλήματα που φτάνουν μέχρι την καύση απορριμμάτων.

Αυτοί που πρωταγωνίστησαν για την παράδοση της διαχείρισης των απορριμμάτων στην ΤΕΡΝΑ τώρα προσπαθούν να κρύψουν τις ευθύνες τους.
Η Δημοτική αρχή Τρίπολης παρότι βρίσκει βαρύ το λογαριασμό αποδέχεται να τον πληρώσουν οι Δημότες.
Οι Δημοτικές αρχές Βόρειας και Νότιας κλαψουρίζουν δηλώνοντας ότι βρίσκονται μπροστά σε οικονομικό αδιέξοδο.
Οι Δημοτικές αρχές Μεγαλόπολης και Γορτυνίας προς το παρόν περιορίζονται σε διαπιστώσεις και αναφορές στην ανάγκη στο άμεσο μέλλον να πάρουν τις σχετικές αποφάσεις για την αύξηση των τελών.

Ότι και να κάνουν, τα λαϊκά στρώματα της Αρκαδίας θα τους αποδώσουν τις ευθύνες τους.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι:
Βόρειας Κυνουρίας Τετώρος Βασίλης
Γορτυνίας Φράγκος Γιάννης
Μεγαλόπολης Κατσιρούμπας Γεώργιος, Παναγουλοπούλου Λίλα
Νότιας Κυνουρίας Χείλαρης Νίκος
Τρίπολης Γούργαρης Βαγγέλης

Νέα Διοικούσα Επιτροπή στην Δημοτική Χορωδία ΄΄ΠΥΛΑΔΗΣ΄΄ Μεγαλόπολης

Την Δευτέρα 14/3 και στο ΠΚ ΄΄ΠΟΛΥΒΙΟΣ ΄΄ έγιναν οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη της Διοικούσας Επιτροπής των μελών της Δημ. Χορωδίας ΄΄ΠΥΛΑΔΗΣ ΄΄ Μεγλης .

Στις εκλογές ψήφισαν 53 χορωδοί και η σύνθεση του νέου Προεδρείου έχει ως εξής :
1. Γαλάνης Κωνσταντίνος ως Πρόεδρος
2. Καραγιάννη Χριστίνα Α/πρόεδρος
3. Γιώτη Βασιλική Μέλος
4. Μανιάτη Αντωνία Αν. μέλος
5. Γεωργαντάς Θεόδωρος Αν. μέλος

Σημειώνεται ότι η χορωδία ΄΄ΠΥΛΑΔΗΣ ΄΄ λειτουργεί εδώ και δώδεκα χρόνια , αποτελεί τμήμα των δράσεων της Δημ. Κοινωφελούς Επιχ/σης Δήμου Μεγλης και η οποία έχει την αρμοδιότητα και στήριξη της λειτουργία της.
Επίσης , αποτελεί ένα βασικό πολιτιστικό φορέα της περιοχής , έχει διοργανώσει πολλές συναυλίες και εκδηλώσεις στην πόλη μας και έχει συμμετάσχει σε φεστιβάλ σε άλλες πόλεις με αξιόλογη παρουσία .

Τα τελευταία χρόνια λόγω κυρίως της πανδημίας υπήρξε μια σχετική αδράνεια , όμως από τον Οκτώβριο 2021 συνεχίζει τα μαθήματα μουσικής με τον εκλεκτό μουσικό δάσκαλο κ Αναγνώσου Στάθη , έχουν εγγραφεί νέα μέλη και προετοιμάζεται για την τρέχουσα πολιτιστική σεζόν , με την παρουσίαση συναυλίας αφιερωμένη στον συνθέτη Μίκη Θεοδωράκη στην πόλη μας και στη περιφέρεια .

Προσκαλούνται όσοι συμπολίτες μας αγαπούν την μουσική και το τραγούδι να γίνουν μέλη της χορωδίας .
 Ευχόμαστε υγεία και επιτυχίες .

Τρίτη 15 Μαρτίου 2022

ΚΑΛΛΙΣΤΩ: Κυριακή 20 Μάρτη ημερήσια εκδρομή στην Δημητσάνα

Ο Σύλλογος Γυναικών Μεγαλόπολης “Καλλιστώ”
προσκαλεί μικρούς και μεγάλους
 στην εκδρομή που έχει προγραμματίσει
στο Μουσείο Υδροκίνησης στην Δημητσάνα
την Κυριακή 20 Μαρτίου.
Θα έχουμε την χαρά να παρακολουθήσουμε την παιδική θεατρική παράσταση
"Μπαρούτι για την επανάσταση"

Η παράσταση θα πραγματοποιηθεί από μέλη της Θεατρικής Ομάδας Ομίλου Πειραιώς
Ώρα παράστασης 11.30 το πρωί

Δηλώσεις συμμετοχής:
ΚΑΛΛΙΣΤΩ: 6946258088
Όλγα Ανδρίτσου: 6980750750
Ζαφείρω Καρβουνιάρη: 6973157282

Τρίτη 15/3 συνεδριάζει το ΔΣ Μεγαλόπολης με 7 θέματα/ Ζωντανή μετάδοση

 


Τρίτη 15 Μαρτίου 2022
 συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο
Μεγαλόπολης
Θέματα ημερήσιας διάταξης 7
(δείτε αναλυτικά ΕΔΩ)

Η συνεδρίαση θα μεταδοθεί ζωντανά από την σελίδα του
Δήμου Μεγαλόπολης στο facebook
(Πατήστε ΕΔΩ για να δείτε)

Δευτέρα 14 Μαρτίου 2022

Υψηλές ακόμα οι τιμές στο ρεύμα/Μπαίνει και η Μεγαλόπολη 4 στο σύστημα παραγωγής

Με τη μέση τιμή της χονδρικής στο ρεύμα να διαμορφώνεται στα 319,26 ευρώ/MWh, η ελληνική αγορά για σήμερα κατατάσσεται στις πιο ακριβές της Ευρώπης, πίσω μόνο από Σερβία (337,45 ευρώ/MWh), τη Ρουμανία (335,38 ευρώ/MWh), την Ιταλία (323,05 ευρώ/MWh) και τη Βουλγαρία (320.35 ευρώ/MWh).

Η χαμηλότερη τιμή καταγράφεται όπως συμβαίνει διαρκώς το τελευταίο διάστημα στην Πολωνία (154,18 ευρώ/MWh) ενώ κάτω από τα 300 ευρώ διαμορφώνοται οι τιμές Πορτογαλία και Ισπανία (251,7 ευρώ/MWh), σε Ολλανδία, (275,95 ευρώ/MWh), Βέλγιο (279,54 ευρώ/MWh) σε Γερμανία και Τσεχία (281,44 ευρώ/MWh) και στην Αυστρία (289,11 ευρώ/MWh).

H τιμή του TTF, πάντως έχει από κλιμακωθεί από τα υψηλά των προηγούμενων ημερών και βρίσκεται στα επίπεδα των 131 ευρώ/MWh.

Σε ό,τι αφορά τη λειτουργία της εγχώριας αγοράς σήμερα το συνολικό φορτίο αναμένεται να φτάσει στις 159,125 GWh, με τις θερμικές μονάδες να καλύπτουν 113,548GWh, τις ΑΠΕ 44,705GWh και τα υδροηλεκτρικά 10,739 GWh.

Σε ό,τι αφορά τέλος τις μονάδες παραγωγής που προβλέπεται να ενταχθούν στο σύστημα, από τις λιγνιτικές θα συμμετάσχουν στην αγορά ο Άγιος Δημήτριος 1,2,3,4, η Μεγαλόπολη 4 και η Μελίτη. Από τις μονάδες αερίου θα μπουν το Αλιβέρι 5, το Λαύριο 4, η Κομοτηνή, η Μεγαλόπολη 5, από τη ΔΕΗ και ο Ήρωνας, η Ενεργειακή Θεσσαλονίκης, η Θίσβη, η Protergia και η Κόρινθος Power από τους ιδιώτες.

Πηγή: kozan

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση θανάτων 32,44% στους 2 μήνες του 2022, σε σχέση με το αντίστοιχο 2μηνο του 2021!!!!

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ

που αφορούν τους θανάτους που καταγράφηκαν
 συνολικά στην χώρα μας
από το 2016 έως και το πρώτο 2μηνο 2022

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ για τις 5 πρώτες εβδομάδες του 2022:
Σύμφωνα με αυτά: αύξηση κατά 32,44%, ή κατά 4.190 θανάτους, σημείωσαν οι θάνατοι στην Ελλάδα (συμπεριλαμβανομένων αυτών λόγω της πανδημίας) τις 5 πρώτες εβδομάδες του 2022 (3/1/2022- 6/2/2022) και ανήλθαν σε 17.106 (8.534 άνδρες και 8.572 γυναίκες).
Το αντίστοιχο διάστημα του 2021 (4/1/2021- 7/2/2021) είχαν ανέλθει σε 12.916 (6.596 άνδρες και 6.320 γυναίκες).
Κατά Περιφέρεια μόνιμης διαμονής των θανόντων παρατηρείται ότι οι θάνατοι παρουσιάζουν αύξηση και στις 13 της χώρας.
Προκαλεί σαφώς προβληματισμό η αύξηση αυτή
δεδομένου ότι φέτος είχαμε εμβολιασμούς
ενώ πέρσι στο αντίστοιχο 2μηνο δεν είχαν ξεκινήσει ακόμα τα εμβόλια 
και είχαμε και καθολικό lockdown 
από Νοέμβριο 2020 - Μάιο 2021!!!

Στη μεγαλύτερη εικόνα, πανελλαδικά, αύξηση κατά 3.100 θανάτους (22,13%) σημειώθηκε σε σχέση με το μέσο όρο των πρώτων 5 εβδομάδων της εξαετίας 2016- 2021 (14.006 θάνατοι).
Τα ποσοστά μεταβολής ανά έτος για την περίοδο 2016- 2021 ανέρχονται
σε -9,68% το 2021 σε σχέση με το 2020 (14.301),
σε -2,07% το 2020 σε σχέση με το 2019 (14.603),
σε 16,97% το 2019 σε σχέση με το 2018 (12.484),
σε -24,58% το 2018 σε σχέση με το 2017 (16.553)
και σε 25,62% το 2017 σε σχέση με το 2016.
( Έκπληξη επίσης το 2021 είχαμε 10% λιγότερους θανάτους σε σχέση με το 2020!)

Θάνατοι ανά ηλικιακή ομάδα
Σύμφωνα, επίσης, με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, οι περισσότεροι θάνατοι καταγράφηκαν την 5η (31/01/2022- 6/2/2022), την 4η (24/01/2022- 30/1/2022) και τη 2η εβδομάδα (10/01/2022- 16/1/2022), με ποσοστά αύξησης 42,2%, 40% και 35% αντίστοιχα.

Ανά ηλικιακή ομάδα παρατηρείται ότι οι θάνατοι ήταν περισσότεροι, σε απόλυτες τιμές, κυρίως στις ηλικιακές ομάδες άνω των 90 ετών (1.114 θάνατοι), 85 έως 89 ετών (1.100), 75 έως 79 ετών (571) και 80 έως 84 ετών (477), ενώ λιγότεροι ήταν κυρίως στην ηλικιακή ομάδα 10 έως 14 ετών (4 θάνατοι).

Πηγή: Tharros

ΑΕΚ ΤΡΙΠΟΛΗΣ :«Συνεδρίαση του ΔΣ με κοπή πίτας στο νέο χώρο της! Το 2022 ΕΤΟΣ ΜΝΗΜΗΣ»

Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΕΚ Τρίπολης πραγματοποιήθηκε στο νέο μουσειακό χώρο που πρόσφατα δημιουργήθηκε στην Κάρτσοβα.
Έγινε από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κο Παναγιώτη Βαλασόπουλο ο απολογισμός των πεπραγμένων της τελευταίας διετίας θητείας του Δ.Σ. ,παρουσιάστηκαν οι δράσεις των τμημάτων από τους εφόρους και σχεδιάστηκαν αυτές της τρέχουσας χρονιάς . 
Ανάμεσα στα θέματα ήταν και η παρουσίαση της επετειακής φανέλας που λόγω των υγειονομικών μέτρων που επικράτησαν το 2021 ,δεν έγινε επίσημη τελετή παρουσίασης από το τμήμα ποδοσφαίρου, ταυτόχρονα απεφασίσθη έκτακτη γενική συνέλευση για την Δευτέρα 04 Απριλίου 2022 με τηλεδιάσκεψη με μοναδικό θέμα την τροποποίηση και εναρμόνιση του καταστατικού με την κείμενη αθλητική νομοθεσία, ενώ η τακτική γενική συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 06 Ιουνίου 2022 . Ιδιαίτερη μνεία έγινε στο γεγονός ότι είναι επιτυχία αυτού του Διοικητικού Συμβουλίου που με τις επιτυχημένες ενέργειες του, την συμβολή του Δήμου Τρίπολης , του Δημάρχου Τρίπολης κου Τζιούμη και αγαπητών φίλων του συλλόγου, για πρώτη φορά από το έτος 1929 μέχρι σήμερα απέκτησε δικό της ιδιόκτητο χώρο στην Κάρτσοβα, στον οποίο μπορεί πλέον να δει κάποιος την ζωντανή ιστορία του.
Αποφασίστηκε επίσης το 2022 να ονομασθεί ‘ΕΤΟΣ ΜΝΗΜΗΣ’ με την συμπλήρωση των εκατό ετών από την Μικρασιατική καταστροφή, την φυγή από τις αλησμόνητες πατρίδες και να προχωρήσει ο σύλλογος σε συνεργασία και με άλλους αντίστοιχους φορείς σε δράσεις αφιερωμένες στην μνήμη των παλιννοστούντων που δημιούργησαν την γειτονιά των ’ΦΙΛΙΚΩΝ’ αλλά και το 1929 ίδρυσαν τον σύλλογο ΑΕΚ ΤΡΙΠΟΛΗΣ. Αρχή αυτών θα είναι και η επίσημη παρουσίαση αυτού του μουσειακού χώρου. Στο τέλος της συνεδρίαση έγινε η κοπή της ετήσιας πίτας από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ,με την ευχή το 2022 να είναι έτος επιτυχιών ,ανάπτυξης του ερασιτεχνικού αθλητισμού και υγείας για όλους τους αθλητές και τις οικογένειες τους.

ΤΟ ΔΣ ΤΗΣ ΑΕΚ ΤΡΙΠΟΛΗΣ