Τετάρτη 31 Αυγούστου 2022

ΕΓΓΡΑΦΕΣ στο ΔΙΕΚ ΤΡΙΠΟΛΗΣ/ 7 νέες ειδικότητες (1-12 Σεπτέμβρη)

Α. ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ Ι.Ε.Κ.
Βασική προτεραιότητα της εκπαιδευτικής πολιτικής αποτελεί η Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, από δεύτερη επιλογή ή λύση ανάγκης για λίγους, να γίνει συνειδητή επιλογή και εργαλείο απασχόλησης για πολλούς.
Η Επαγγελματική Κατάρτιση είναι καίριας σημασίας για την αύξηση της παραγωγικότητας, την οικονομική μεγέθυνση και την ταυτόχρονη μείωση του ποσοστού ανεργίας, κυρίως των νέων.
Στο πλαίσιο αυτό η Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας, ανακοινώνει την έναρξη υποβολής αιτήσεων επιλογής καταρτιζόμενων στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δημόσια ΙΕΚ) της χώρας για το έτος κατάρτισης 2022-2023, από την
Πέμπτη 1 Σεπτεμβρίου 2022, ώρα 12:00 μέχρι και τη Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2022, ώρα 23:59.
Οδηγίες για την υποβολή της αίτησης θα υπάρχουν στην αρχική σελίδα της εφαρμογής.
Καλούμε τους αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση επιλογής στα Δημόσια Ι.Ε.Κ., στον σύνδεσμο:
https://diek.it.minedu.gov.gr

Οι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση επιλογής στα Δημόσια Ι.Ε.Κ., με βάση την ειδικότητα η οποία ανταποκρίνεται στις κλίσεις και τα ενδιαφέροντά τους, ανάμεσα από ένα πλήθος ειδικοτήτων που προσφέρονται στα Δημόσια Ι.Ε.Κ., με υψηλής ποιότητας προγράμματα σπουδών.
Τα Δημόσια Ι.Ε.Κ. του Υ.ΠΑΙ.Θ. προσφέρουν ποιοτική δωρεάν επαγγελματική κατάρτιση, παρέχουν τη δυνατότητα στους καταρτιζόμενους να ενισχύσουν τα επαγγελματικά τους προσόντα, την επαγγελματική τους δυναμική, τις προοπτικές απορρόφησης στην αγορά εργασίας, καθώς και την τοποθέτησή τους σε σύγχρονες θέσεις απασχόλησης.

Για το Δημόσιο ΙΕΚ της Τρίπολης το νέο έτος Κατάρτισης εγκρίθηκαν επτά (7) Νέες ειδικότητες:
1. ΒΟΗΘΟΣ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ
2. ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
3. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΟΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
4. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
5. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
6. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΡΟΝΙΚΗΣ
7. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

Β. ΕΝΑΡΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ Δ.Ι.Ε.Κ. ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ.
H Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας, ανακοινώνει την έναρξη εγγραφών επιτυχόντων από το Παράλληλο Μηχανογραφικό για τα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δημόσια ΙΕΚ) του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων για το έτος κατάρτισης 2022-2023, από την
Πέμπτη 1 Σεπτεμβρίου 2022 μέχρι και τη Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2022.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να απευθύνονται για πληροφορίες σχετικά με τις ώρες λειτουργίας των ΙΕΚ και την οργάνωση της προσέλευσης στα ΙΕΚ επιτυχίας. Τα Δημόσια ΙΕΚ του Υπουργείου Παιδείας από 1/9/2022 λειτουργούν απογευματινές ώρες (13:00-21:00).

Κατά την προσέλευσή τους στο Δημόσιο ΙΕΚ ΤΡΙΠΟΛΗΣ, οι επιτυχόντες υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν:
1. Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου τους.
2. Φωτοαντίγραφο του Τίτλου Σπουδών εγγραφής τους (Απολυτήριο Λυκείου, Πτυχίο ΤΕΕ Β’ Κύκλου) και όχι πτυχία ανώτερης βαθμίδας (ΑΕΙ, ΤΕΙ).
3. Βεβαίωση ΑΜΚΑ
4. Τα αποδεικτικά όλων των υπολοίπων δηλωθέντων στην αίτηση στοιχείων τους (κοινωνικά κριτήρια).
Τα φωτοαντίγραφα δεν χρειάζεται να είναι επικυρωμένα. Αρκούν απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων από δημόσιες υπηρεσίες (Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74 /Α’/26-3-2014).
Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους αυτοπροσώπως, όπως αναγράφεται στην πρόσκληση. Αν αυτό δεν είναι δυνατό για σοβαρό και τεκμηριωμένο λόγο (π.χ. ασθένεια, ωράριο εργασίας), τα δικαιολογητικά του υποψηφίου κατατίθενται με την απαραίτητη εξουσιοδότηση στο φάκελο εγγραφής.

Γ. ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΠΑ.Λ., Τ.Ε.Ε. Β’ ΚΥΚΛΟΥ, Τ.Ε.Λ.
ΣΕ Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Πτυχιούχοι ΕΠΑ.Λ., Τ.Ε.Ε. Β’ ΚΥΚΛΟΥ, Τ.Ε.Λ., μπορούν να εγγραφούν κατά περίπτωση στο Γ’ εξάμηνο φοίτησης σε συναφείς ειδικότητες με τον επαγγελματικό τομέα από τον οποίο αποφοίτησαν από ΕΠΑ.Λ., Τ.Ε.Ε Β΄ κύκλου ή Τ.Ε.Λ..
Στην περίπτωση αυτή η διαδικασία εγγραφής δεν γίνεται ηλεκτρονικά, αλλά με απευθείας κατάθεση αίτησης των ενδιαφερομένων στα Ι.Ε.Κ. ενδιαφέροντός τους, τα οποία έχουν Γ’ εξάμηνο στις συναφείς ειδικότητες.
Οι ειδικότητες Γ’ εξαμήνου που παρέχουν τα Δ.Ι.Ε.Κ. την περίοδο 2022-2023 στο χειμερινό εξάμηνο βρίσκονται στον σύνδεσμο:
https://diek.it.minedu.gov.gr/docs/c_2022b.xlsx

Καλή χρονιά σε όλους,
Ο Διευθυντής του ΙΕΚ Τρίπολης
Ιωάννης Δημ. Κατσίρης

Υπεγράφησαν συμβάσεις για 3 έργα στον Δήμο Μεγαλόπολης

Συμβάσεις για σειρά έργων στην Αρκαδία, συνολικού προϋπολογισμού 1.383.694,37 ευρώ, υπέγραψε ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου, Παναγιώτης Νίκας, χθες Τρίτη 30 Αυγούστου, στην Περιφέρεια, στην Τρίπολη.

Συγκεκριμένα, ο περιφερειάρχης υπέγραψε
Με τον δήμαρχο Μεγαλόπολης, Θανάση Χριστογιαννόπουλο, τρεις προγραμματικές συμβάσεις που έγιναν σε ένα με προϋπολογισμό 300.000 ευρώ και αναβάθμιση του δικτύου ύδρευσης στους Χράνους, η δεύτερη στο ίδιο προϋπολογισμό έργο προμήθειας χλοοτάπητες για το δημοτικό στάδιο της Μεγαλόπολης και η τρίτη προϋπολογισμό 35.000 ευρώ περίφραξη και διαμόρφωση του χώρου του θεάτρου στη Γέφυρα.

Τέλος, ο Π. Νίκας υπέγραψε συμπληρωματική σύμβαση προϋπολογισμού 24.694,37 ευρώ για την ασφάλεια του επαρχιακού δρόμου Πελετά – Βλησιδιά, καθώς και μία ακόμη σύμβαση για την προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος με προϋπολογισμό 24.000 ευρώ.
Επίσης εργολαβικό συμφωνητικό για με προϋπολογισμό 700.000 ευρώ συντήρηση του εθνικού δρόμου Τρίπολη – Πύργος, στο τμήμα από Κάψια έως Καρκαλού.

Τρίτη 30 Αυγούστου 2022

Δήμος Μεγαλόπολης: ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ


ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη» Δήμου Μεγαλόπολης για έβδομη χρονιά συνεχίζει την προσπάθειά του για την συγκέντρωση σχολικών ειδών, τα οποία θα διατεθούν για την ενίσχυση οικογενειών με παιδιά σχολικής ηλικίας, οι οποίες δυσκολεύονται οικονομικά και γι αυτό καλεί όλους τους συμπολίτες μας (ιδιώτες – συλλόγους – διάφορους φορείς) να συνδράμουν σε αυτήν την προσπάθεια.

Γίνετε και εσείς εθελοντές, προσφέρετε στον μη έχοντα μαθητή και δείξτε του την ευαισθησία και την αλληλεγγύη σας.
Η συγκέντρωση των σχολικών ειδών θα γίνεται από 01-09-2022 και ώρες 8:00-14:00, στο χώρο του Ν.Π.Δ.Δ. (Παπαναστασίου 30).
Τηλ/νο επικοινωνίας: 2791360300-2791360312.
Η παραλαβή από τους μαθητές θα γίνεται καθημερινά μετά το άνοιγμα των σχολείων .

Παραθέτουμε τα σχολικά είδη που είναι περισσότερο αναγκαία και παρακαλούμε όσοι μπορείτε να επικεντρωθείτε σε αυτά:
Ξυλομπογιές, μαρκαδόροι
Διαφάνειες
Τετράδια 3-5 θεμάτων
Τετράδια μπλε και χρωματιστά
Κασετίνες – Στυλό μπλε– Ξύστρες – Διορθωτικά (blanko), ψαλίδια, κόλλες
Γεωμετρικά όργανα – Χάρακες
Σχολικές τσάντες Γυμνασίου-Λυκείου
Τα παραπάνω είδη μπορεί να είναι καινούργια ή μεταχειρισμένα σε πολύ καλή κατάσταση.

(Επισημαίνουμε ότι σχολικά είδη γίνονται δεκτά καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους δεδομένου ότι κατά καιρούς παρουσιάζονται ανάγκες).
ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ!

Ο Πρόεδρος
Γκιουμές Ιωάννης

Μεγαλόπολη: "Ημέρα υιοθεσίας" για τα ζώα! (Κυριακή 4 Σεπτέμβρη)Ο Δήμος Μεγαλόπολης, διοργανώνει
  την "ημέρα υιοθεσίας" για τα ζώα.

Την Κυριακή 4/09/2022,
στην Πλατεία Πολυβίου Μεγαλόπολης
και ώρα 18:30μ.μ.


Εγγραφές στο Δημόσιο ΙΕΚ Μεγαλόπολης/ Από 1-12 Σεπτέμβρη

Εγγραφές στο Δημόσιο ΙΕΚ Μεγαλόπολης

Ανακοινώθηκε η έναρξη υποβολής αιτήσεων εγγραφών στα Δημόσια ΙΕΚ για το έτος κατάρτισης 2022-2023.
Οι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που θέλουν να εγγραφούν στο Α’ εξάμηνο των ειδικοτήτων του ΔΙΕΚ Μεγαλόπολης πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους στο σύνδεσμο:
https://diek.it.minedu.gov.gr
από την Πέμπτη 1 Σεπτεμβρίου 2022, ώρα 12:00 μέχρι και την Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2022, ώρα 15:00..

Για την εγγραφή σας θα χρειαστείτε:
- έναν λογαριασμό email με τον οποίο θα κάνετε εγγραφή στην πλατφόρμα,
- τον ΑΜΚΑ σας,
- τον αριθμό ταυτότητας ή διαβατηρίου,
- τον τίτλο σπουδών σας (Απολυτήριο Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου, Πτυχίο ΕΠΑΛ ή ΤΕΕ, κ.ά.) προκειμένου να συμπληρώσετε την βαθμολογία και το χρόνο κτήσης.

Οι νέες ειδικότητες του Δημόσιου ΙΕΚ Μεγαλόπολης, που θα λειτουργήσουν εφόσον συγκεντρωθεί ικανός αριθμός σπουδαστών είναι οι ακόλουθες:
1. Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης – Αρχιμάγειρας
2. Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου - Φοροτεχνικού Γραφείου
3. Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων και Υποδομών
4. Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων & Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου

Στο σύνδεσμο: https://diek.it.minedu.gov.gr μπορείτε να επιλέξετε περισσότερες από μια ειδικότητες έτσι ώστε αν δεν δημιουργηθεί η ειδικότητα της 1ης σας επιλογής να τοποθετηθείτε στις επόμενες ειδικότητες προτίμησής σας.
Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν θα προσκομίσουν στη συνέχεια στο ΙΕΚ τα απαραίτητα έγγραφα για επαλήθευση.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη γραμματεία του ΙΕΚ Μεγαλόπολης στο Λεοντάρι τηλ. 27910-61021.

Σάββατο 27 Αυγούστου 2022

Δήμος Μεγαλόπολης: Εκδήλωση προς τιμή του Ήρωα του 1821 Νικηταρά στο Τουρκολέκα

 Πραγματοποιήθηκε σήμερα Σάββατο 27 Αυγούστου 2022 η εκδήλωση προς τιμή
του ήρωα του 1821, Νικηταρά, στην Κοινότητα Τουρκολέκα του Δήμου
Μεγαλόπολης.

Ο Νικηταράς (Νικήτας Σταματελόπουλος) είναι μια εξέχουσα και ηρωική
φυσιογνωμία του επαναστατικού αγώνα του 21. Ανιψιός του Θ.Κολοκοτρώνη
ήταν ευρύτερα γνωστός σαν δεξί του χέρι. Έμεινε γνωστός και μέσα από το
ψευδώνυμό του, ως ο Τουρκοφάγος.
Τίμιος και ανιδιοτελής, από την αρχή της επανάστασης βρισκόταν πάντα
στην πρώτη γραμμή στο πλευρό του θείου του, Κολοκοτρώνη.
Πήρε μέρος και πρωταγωνίστησε σε πολλές μεγάλες και νικηφόρες μάχες:
Βαλτέτσι, Δολιανά, Τριπολιτσά, Δερβενάκια, Αγιονόρι, Άγιος-Σώστης.
Όταν τον ρώτησε ο Τερτσέτης γιατί έμεινε φτωχός και δεν πήρε ποτέ του
λάφυρα από τις μάχες, ο Νικηταράς απάντησε: «Πραματευτής δεν ήμουνα. Η
μοίρα μου το θέλησε να γίνω καπετάνιος. Μα δε θα ήτανε σωστό να κάμω
πραμάτεια το καπετανιλίκι μου για να καζαντίσω».
Πέθανε πάμπτωχος στις 25 Σεπτεμβρίου 1849.
Αιωνία του η μνήμη!

Τελέστηκε Επιμνημόνευση Δέηση χοροστατούντος του Τοποτηρητή της Ιεράς
Μητροπόλεώς μας κκ. Ευστάθιου. Τον Πανηγυρικό της ημέρας εκφώνησε ο
Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών κ. Δημήτριος Βερβεσός.
Τιμές απέδωσε η φιλαρμονική Μεγαλόπολης.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν, εκ μέρους της Βουλής των Ελλήνων ο Βουλευτής
Αρκαδίας κ. Κώστας Βλάσης, ο Δήμαρχος Μεγαλόπολης κ. Αθανάσιος
Χριστογιαννόπουλος, οι Αντιδήμαρχοι κ.κ. Δημήτρης Σιέμπος, Παναγιώτης
Μανιάτης και Γιάννης Μπουγιούκος, ο Σμήναρχος ιπτάμενος Υποδιοικητής
της 124 ΠΒΕ κ. Μαργαρίτης Μουμούρης, ο Υπαστυνόμος Β΄κ. Λειβαδίτης
Γεώργιος, ο Υποπυραγός Χρήστος Αγγελόπουλος,οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.
Κώστας Μιχόπουλος,Πολύβιος Κακκαβάς,Σταύρος Αθανασόπουλος και Νίκος
Μπελιάς, ο Πρόεδρος της Κοινότητας Τουρκολέκα κ. Αθανάσιος
Αποστολόπουλος, ο Πρόεδρος των Δολιανών κ. Δημήτριος Νεγκλής, εκπρόσωποι
φορέων και συλλόγων και πλήθος πολιτών.

Εκ του Δήμου

Πέμπτη 25 Αυγούστου 2022

Άκοβος (Κυριακή 28 Αυγούστου): Μνημόσυνο Υπέρ Αναπαύσεως του Μακαριστού Μητροπολίτη Ιερεμία

Μνημόσυνο Υπέρ Αναπαύσεως
του Μακαριστού Μητροπολίτου κυρού Ιερεμίου
στον Άκοβο

Την Κυριακή 28 Αυγούστου 2022 θα τελεστεί Μνημόσυνο υπέρ Αναπαύσεως της ψυχής του Μακαριστού Ποιμενάρχου μας Κυρού Ιερεμίου , στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Ακόβου .

Θα προηγηθεί ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία που θα τελεστεί υπό τον Πρωτοσύγκελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως Πανοσιολογιότατο π. Ιάκωβο Κανάκη. Εν συνεχεία θα τελεστεί η επιμνημόσυνη δέηση υπέρ Αιωνίας Μνήμης και Αναπαύσεως του Μακαριστού Μητροπολίτου Γόρτυνος και Μεγαλόπολεως Κυρού Ιερεμίου.

Παρακαλούμε ευσεβώς το Χριστεπώνυμο πλήθος όπως προσέλθει προς τιμήν της Μνήμεως του Μακαριστού Ποιμενάρχου μας .

Εκ του εκκλησιαστικού Συμβουλίου


Πεζοδρόμια Μεγαλόπολης(800.000 ευρώ): Ηλεκτρονικός διαγωνισμός (λήξη 9/9/2022)

Ο Δήμος Μεγαλόπολης προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Δ.Κ. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ», με προϋπολογισμό 800.000,00€ (συμπ. του ΦΠΑ 24%).

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος, όπου είναι αναρτημένες η Περίληψη Διακήρυξης, η Διακήρυξη, το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, το ΤΕΥΔ σε word και pdf και η μελέτη.
Ο Α/Α συστήματος είναι 191616.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 9η/09/2022,ημέρα Παρασκευή.
Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 15:00 π.μ.
----------------------------------------------
Δείτε ΟΛΕΣ τις λεπτομέρειες στην σελίδα του Δήμου Μεγαλόπολης (πατείστε ΕΔΩ)

«Ασία Μου Μικρά» (Μουσικοποιητική Βραδιά)/ Παρασκευή 26 Αυγούστου στη Μεγαλόπολη

Δήμος Μεγαλόπολης:
Μουσικοποιητική Βραδιά
«Ασία Μου Μικρά»
την Παρασκευή26 Αυγούστου
στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου

Ο Δήμος Μεγαλόπολης και η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου, σας
προσκαλούν στη Μουσικοποιητική Βραδιά «Ασία Μου Μικρά», του Ηλία
Παπακωνσταντίνου, την Παρασκευή 26 Αυγούστου στο Πνευματικό Κέντρο
«Πολύβιος» στις 21:00.
Είσοδος Ελεύθερη

"ΚΑΛΛΙΣΤΩ": Πραγματοποίηση φιλανθρωπικής εκδήλωσης στη Μεγαλόπολη

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ 
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
 ¨ΚΑΛΛΙΣΤΩ¨.

Ο σύλλογος Γυναικών Μεγαλόπολης ΚΑΛΛΙΣΤΩ στα πλαίσια του φιλανθρωπικού και ψυχαγωγικού έργου του, πραγματοποίησε φιλανθρωπικό BAZAAR χειροτεχνίας στην κεντρική πλατεία της Μεγαλόπολης στις 22/8/2022 .

Τα παιδιά του δήμου μας διασκέδασε το Τρένο της Χαράς με παιχνίδια και δρώμενα με θέμα ¨Περιπέτειες στην Μαξιλαροχώρα¨.
Τα προϊόντα που διατέθηκαν επιμελήθηκαν τα μέλη του Δ.Σ του συλλόγου καθώς και εθελόντριες μέλη του συλλόγου μας.
Τα έσοδα θα διατεθούν σε παιδιά του Δήμου μας .

Ευχαριστούμε όλες και όλους για την παρουσία σας και την στήριξη σας, κάτι που μας δίνει ιδιαίτερη χαρά.
Εκ του ΔΣ του συλλόγου.

Προσοχή!! Αναβάλλεται η σημερινή θεατρική παράσταση


Δήμος Μεγαλόπολης:
 Αναβολή
της Θεατρικής Παράστασης
 «Αυτός και το Παντελόνι του»

H σημερινή θεατρική παράσταση «Αυτός και το παντελόνι του» αναβάλλεται
λόγω κωλύματος της παραγωγής.
Τις επόμενες μέρες θα ανακοινωθεί η νέα ημερομηνία διεξαγωγής της
παράστασης.
Ζητούμε την κατανόηση των πολιτών.

Τετάρτη 24 Αυγούστου 2022

Θεατρική Παράσταση «ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ» στο Πνευματικό Κέντρο Μεγαλόπολης (Τετάρτη 24 Αυγούστου)Δήμο Μεγαλόπολης:
Θεατρική Παράσταση «ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ»
 στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου
σήμερα Τετάρτη 24 Αυγούστου

Ο Δήμος Μεγαλόπολης και η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου, σας
προσκαλούν στη θεατρική παράσταση «ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ» του Ευριπίδη, από τον
Οργανισμό Ελληνικού Θεάτρου Αιχμή, στο Πνευματικό Κέντρο «Πολύβιος»,
σήμερα Τετάρτη 24 Αυγούστου 2022, στις 21:00.
Είσοδος Ελεύθερη

Υποσημείωση: Αλλαγή τοποθεσίας διεξαγωγής της παράστασης.
Aρχικά η θεατρική παράσταση είχε προγραμματιστεί να διεξαχθεί στον
προαύλιο χώρο του Αρχαίου Θεάτρου.
Λόγω των προβλέψεων της Εθνικής
Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για κακές καιρικές συνθήκες σήμερα 24 Αυγούστου
στην πόλη της Μεγαλόπολης, η θεατρική παράσταση θα πραγματοποιηθεί στο
Πνευματικό Κέντρο «Πολύβιος».


Συντελεστές:
Σκηνοθεσία-Φωτισμοί-Κίνηση: Γιάννης Νικολαϊδης
Μετάφραση: Κώστας Πολιτόπουλος
Μουσική επιμέλεια: Στέφανος Νικολαϊδης
Σκηνικά:Μιχάλης Αγγελάκης
Κοστούμια: ‘Ολγα Σχοινά

Η δομή του cast:
Ανδρομάχη:Φωτεινή Φιλοσόφου
Πηλέας:Γιάννης Νικολαϊδης
Μενέλαος: Νίκος Γιάννακας
Ερμιόνη: Κατερίννα Φελλά
Ορέστης-Αγγελιαφόρος:Γιάννης Τσιώμου
Τροφός-Κορυφαία:Έφη Θανοπούλου

Δευτέρα 22 Αυγούστου 2022

“Τα Παιδιά τηςΜεγαλόπολης” την Τρίτη 23 Αυγούστου στην Κεντρική Πλατεία Μεγαλόπολης

Δήμος Μεγαλόπολης:
Συναυλία με το Μουσικό Συγκρότημα
“Τα Παιδιά τηςΜεγαλόπολης”
 την Τρίτη 23 Αυγούστου
στην Κεντρική Πλατεία Μεγαλόπολης

Ο Δήμος Μεγαλόπολης και η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου σας προσκαλούν
στη συναυλία με το μουσικό συγκρότημα “Τα Παιδιά της Μεγαλόπολης” την
Τρίτη 23 Αυγούστου στην Κεντρική Πλατεία Μεγαλόπολης στις 21:00.

Είσοδος Ελεύθερη

Κυριακή 21 Αυγούστου 2022

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ: ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΣΤΙΣ 24 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Ο Δήμος Μεγαλόπολης σε συνεργασία με το Τμήμα Αιμοδοσίας του Παναρκαδικού Νοσοκομείου Τρίπολης και το Κέντρο Υγείας Μεγαλόπολης, συνεχίζει τη διοργάνωση εθελοντικών αιμοδοσιών.
Καλούμε την Τετάρτη 24 Αυγούστου 2022 από τις 9.00 έως τις 15.00 στο χώρο του Κέντρου Υγείας Μεγαλόπολης, όλους τους εθελοντές αιμοδότες, συνδημότες μας και όχι μόνο, που έχουν τη δυνατότητα, να συμμετάσχουν ώστε να συνεχίσουμε να προσφέρουμε στους συνανθρώπους που έχουν ανάγκη.

Τηλέφωνα πληροφοριών:
α)6987608509 (Αντιδήμαρχος κ. Δημήτρης Σιέμπος),
β)2791360100 (Κ.Υ. Μεγαλόπολης κα Σμαραγδή Λύρα)

Να είμαστε όλοι εκεί.
Εκ του Δήμου


Σάββατο 20 Αυγούστου 2022

Χορωδία Μεγ/λης: Το ΩΡΑΙΟΤΕΡΟ τέλος για φέτος, η εκδήλωση στο Αρχαίο Θέατρο!!!

Δεν θα μπορούσαμε να φανταστούμε καλύτερο τέλος στις εκδηλώσεις μας για αυτήν ην περίοδο από αυτό που βιώσαμε σαν Δημοτική Χορωδία προχθές το βράδυ της Τρίτης 16 Αυγούστου στον προαύλιο χώρο του Αρχαίου Θεάτρου της πόλης μας! 

Σε αυτό το τελευταίο μουσικό μας ταξίδι ο κόσμος ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα μας και ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ τιμήσαμε ΟΠΩΣ ΑΡΜΟΖΕΙ ΚΙ ΑΞΙΖΕΙ τον σπουδαίο ΜΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ και την 100η ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ! 

Ήταν μια πραγματικά καταπληκτική μουσική βραδιά κάτω από το Αυγουστιάτικο φεγγάρι, όπου εμείς σαν Δημοτική Χορωδία και μαζί μας ο κόσμος που μας παρακολούθησε, ταξιδέψαμε νοερά σε μουσικές θάλασσες αρχικά με καπετάνιο τον δικό μας ΜΙΚΗ ξεκινώντας από το Περιγιάλι το κρυφό με μια Βάρκα στο γιαλό…θυμηθήκαμε το όνειρο μας…φτάσαμε ως τις παράγκες της Δραπετσώνας…πήγαμε βόλτα με τη Μαργαρίτα από τον Σαρωνικό ως τον Βοτανικό…κι αφού στρώσαμε το Στρώμα μας για δυο…με Δακρυσμένα μάτια και με της Αγάπης αίματα….επαναστατήσαμε με τον Λεβέντη, με της Δικαιοσύνης τον ήλιο και τελικά δεν Είμασταν δυο, δεν Είμασταν τρεις…Είμασταν χίλιοι δεκατρείς!....στο τέλος καταλήξαμε στο λιμάνι της Σμύρνης…τα είπαμε και τα συμφωνήσαμε Σάλα Σάλα….κι αφού τα ήπιαμε με Δυο παλικάρια απ’ το Αϊβαλί ….αποχαιρετήσαμε με ένα Έχε γειά πάντα γειά,
όπου Δημοτική Χορωδία και Κόσμος ΓΙΝΑΜΕ ΕΝΑ, ΓΙΑΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΝΑ!!... 

ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΕΡΧΟΝΤΑΙ !!!.....
Σας ευχαριστούμε !!!!....

Πέμπτη 18 Αυγούστου 2022

Βαγγ. Γιαννακούρας: «Έκθεση Τεγέας.... Καλύτερα καθόλου!!!»

Είχα την τύχη από τα παιδικά μου χρόνια, λόγω ενδιαφέροντος του πατέρα μου, να επισκέπτομαι σχεδόν κάθε χρόνο την έκθεση Τεγέας και ίσως την επισκέφτηκα από την πρώτη κιόλας φορά που πραγματοποιήθηκε.

Στο μυαλό μου η έκθεση της Τεγέας φάνταζε ως ένα πολύ σημαντικό γεγονός την καλοκαιρινή περίοδο.
Θυμάμαι αγρότες να εκθέτουν τα προϊόντα τους, διαφημίζοντας πολλές ποικιλίες αγροτικών προϊόντων ακόμα και ράτσες ζώων, όπως προβάτων.
Θυμάμαι πολλούς επίσης εκθέτες διαφόρων αγροτικών μηχανημάτων και όχι μόνο.

Η επίσκεψη στην έκθεση ήταν υποχρεωτική σχεδόν, γιατί έδινε την ευκαιρία να γνωρίσει κανείς καινούρια προϊόντα, νέα εργαλεία και μηχανήματα, τα οποία έδιναν τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να βελτιώσουν τις παραγωγικές τους δυνατότητες.
Ακόμα και πρόσφατα, κατά την περίοδο που είχα την τύχη και την τιμή να είμαι Αντιπεριφερειάρχης Αρκαδίας η εικόνα της έκθεσης ήταν ικανοποιητική με δεκάδες εκθέτες.
Ήταν μία έκθεση που τουλάχιστον αντιπροσώπευε τον τίτλο της ως Παμπελοποννησιακή.

Αυτό που αντίκρισαν τα μάτια μου φέτος και μάλιστα μετά από δύο χρόνια αποχής, κατά την 50η διοργάνωση της έκθεσης, θα το χαρακτήριζα επιεικώς αποκαρδιωτικό.
Μία έκθεση καρικατούρα, μία έκθεση θεσμών και όχι παραγωγών και επιχειρηματιών, μία έκθεση με τα μισά περίπτερα κενά και από τα υπόλοιπα, τα περισσότερα να καλύπτονται από τον Τεγεατικό Σύνδεσμο, την Περιφέρεια Πελοποννήσου, τον Δήμο Τρίπολης, τον ΦοΔΣΑ, την Ιερά Μητρόπολη Μαντινείας και Κυνουρίας, το Πολεμικό Μουσείο Τρίπολης, το Επιμελητήριο Αρκαδίας, τον ΕΕΣ, τον Σύλλογο ΑμεΑ και λοιπούς φορείς ( δηλαδή φωτογραφίες.). Ευτυχώς που υπήρχαν και αυτοί. Και κάπου ενδιάμεσα να υπάρχει ένας παραγωγός από την Κρήτη και ελάχιστοι ίσως και λιγότεροι από τα δάχτυλα του ενός χεριού εκθέτες από την Τρίπολη.

Αν θεωρείτε κύριοι διοργανωτές και λοιποί εμπλεκόμενοι φορείς ότι αυτό είναι Παμπελοποννησιακή Έκθεση ή κάνετε λάθος ή είστε εκτός πραγματικότητας.
Και αυτό μην θεωρηθεί ως αντιπολιτευτικός λόγος, αλλά δυστυχώς είναι μία πραγματικότητα, για την οποία δέχθηκα πολλά παράπονα τόσο από επισκέπτες, όσο και κυρίως από παραγωγούς και ανθρώπους της αγοράς της Αρκαδίας.

Ακούγοντας μάλιστα τον κ. Νίκα να λέει πως σχέδιο του είναι μία έκθεση του Νότου αντίβαρο στην έκθεση της Θεσσαλονίκης , προχωρώντας και σε συμφωνία με την παραπάνω έκθεση, βλέποντας την συγκεκριμένη εικόνα, μου ήρθε στο μυαλό μία εφημερίδα η «Φωνή των Γκραβάρων» που κάποτε έγραψε "η συνάδελφος εφημερίδα «Times» της Νέας Υόρκης".

Τα πράγματα είναι απλά κύριοι.
 Ή διοργανώνουμε μία έκθεση που να ανταποκρίνεται στον βαρύγδουπο τίτλο της ως Παμπελοποννησιακή ή μην την κάνουμε καθόλου.

Βαγγέλης Γιαννακούρας
Περιφερειακός Σύμβουλος Αρκαδίας
τέως Αντιπεριφερειάρχης Αρκαδίας


Τετάρτη 17 Αυγούστου 2022

Πελοπόννησος: Αναστολή λειτουργίας σε 31 νηπιαγωγεία και δημοτικά!! Συρρικνωνόμαστε !!!!!!!!!

Πελοπόννησος:
Κλείνουν τα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία το ένα μετά το ΑΛΛΟ!!
Τα 5 στην Αρκαδία

Η αιτία;
ΜΗΔΕΝΙΚΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ!!!!
Οι νέοι ΔΕΝ κάνουν παιδιά...
Συρρικνωνόμαστε  ως ΕΘΝΟΣ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Αναστολή λειτουργίας νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων Περιφέρειας Πελοποννήσου για το σχολικό έτος 2022-2023


Σε ΦΕΚ δημοσιεύτηκε η απόφαση για την αναστολή λειτουργίας νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων Περιφέρειας Πελοποννήσου για το σχολικό έτος 2022-2023.


Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση, αναστέλλεται προσωρινά η λειτουργία σε 31 εκπαιδευτικές μονάδες!!


1ο Φεστιβάλ Γαστρονομίας: Άστρος Κυνουρίας 26 Αυγούστου/ Δωρεάν συμμετοχή μέσω Επιμελητηρίου


Επιμελητήριο Αρκαδίας:
Δωρεάν Προβολή Αρκαδικών Προϊόντων
στο 1ο Φεστιβάλ Γαστρονομίας
“Peloponnese Food Stories”
στο Παράλιο Άστρος
Στο Παράλιο Άστρος η 3η εκδήλωση σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Αρκαδίας
Η Περιφέρεια Πελοποννήσου διοργανώνει το 1ο Φεστιβάλ Γαστρονομίας με τίτλο: “PELOPONNESE FOOD STORIES” Ιστορίες γεύσεων, ανθρώπων, πολιτισμού. Με επίκεντρο μια εμβληματική τοποθεσία ανά Περιφερειακή Ενότητα, η οποία θα λειτουργεί ως κόμβος (Λακωνία, Μεσσηνία, Αρκαδία, Αργολίδα, Κορινθία), θα λάβει χώρα ένα σύνολο δράσεων με στόχο την προβολή του γαστρονομικού πλούτου της κάθε περιοχής και της θέσης που αυτές καταλαμβάνουν διαχρονικά.

Η τρίτη εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Παράλιο Άστρος του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας – ΠΕ Αρκαδίας, την Παρασκευή 26 Αυγούστου σε συνεργασία με τον Δήμο Βόρειας Κυνουρίας, το Επιμελητήριο Αρκαδίας, την Ένωση Ξενοδόχων Ανατολικής Αρκαδίας και τον Τουριστικό Οργανισμό Πελοποννήσου.
Τοποθεσία: Ανοικτό θέατρο «Μελίνα Μερκούρη», Παράλιο Άστρος
Ώρα έναρξης: 7μμ

Σκοπός της δράσης αυτής είναι η προβολή του γαστρονομικού περιεχομένου του προορισμού με έμφαση σε παραδοσιακά υλικά, παραδοσιακές συνταγές και μοντέρνες εκδοχές τους. Επιπλέον, στόχευση είναι η ανάδειξη του δομημένου περιβάλλοντος με πολιτιστική αξία και η σύνδεσή του με τη γαστρονομία, η επιμόρφωση του κοινού για την τοπική γαστρονομία, η «εγκατάσταση» εμπορικού καναλιού επικοινωνίας μεταξύ παραγωγών και επισκεπτών και η εμπλοκή της τοπικής κοινωνίας στην υλοποίηση.

Στο πλαίσιο αυτό παρακαλούνται όσες επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στο κλάδο της γαστρονομίας (τρόφιμα και ποτά) και επιθυμούν να συμμετάσχουν προβάλλοντας τα προϊόντα τους, δωρεάν, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους αποστέλλοντας συμπληρωμένη την επισυναπτόμενη αίτηση, που θα βρουν στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Αρκαδίας www.arcadianet.gr (Σημαντικά) στο e-mail: press@arcadianet.gr με την ένδειξη – θέμα: 1ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ, έως και τη Δευτέρα 22 Αυγούστου 2022.

Η επιλογή των επιχειρήσεων θα γίνει με χρονική σειρά προτεραιότητας.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τα τηλέφωνα: 2710 227141-2 (εσωτ.6)

Φιλανθρωπικά Bazaar από τον Σύλλογο ΚΑΛΛΙΣΤΩ/Μεγαλόπολη Δευτέρα 22 Αυγούστου

  Δευτέρα 22 Αυγούστου 2022
Πρωί  10 - 1 και βράδυ  6 - 10


Ο Σύλλογος Γυναικών Μεγαλόπολης  ΚΑΛΛΙΣΤΩ,
πραγματοποιεί φιλανθρωπικό Bazaar


Στην Κεντρική Πλατεία Μεγαλόπολης
Τα έσοδα θα διατεθούν για τα παιδιά του Δήμου Μεγαλόπολης
Συμμετέχει το ΤΡΕΝΟ της ΧΑΡΑΣ


Καρύταινα: παιδική εκδήλωση (Τετάρτη 17 Αυγούστου)


Δήμος Μεγαλόπολης:
Παιδική Εκδήλωση σήμερα Τετάρτη 17 Αυγούστου στην Καρύταινα

Ο Δήμος Μεγαλόπολης και η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου σας προσκαλούν
στην παιδική εκδήλωση «Μια Ονειρεμένη Πολιτεία»
 από το «Τρένο της Χαράς»,
σήμερα Τετάρτη 17 Αυγούστου,
ώρα 20:30, στην Καρύταινα,
στον προαύλιο χώρο
 του δημοτικού σχολείου.

Είσοδος Ελεύθερη

Τρίτη 16 Αυγούστου 2022

Δήμος Μεγαλόπολης: Εκδηλώσεις στη Μονή Ρεκίτσας στο Δυρράχι (Τρίτη 16 Αυγούστου 2022)

Πραγματοποιήθηκαν σήμερα Τρίτη 16 Αυγούστου 2022 οι εκδηλώσεις στη Μονή (Αγίου Γεωργίου) Ρεκίτσας της Κοινότητας Δυρραχίου του Δήμου Μεγαλόπολης. Στη Μονή μόνασε για μερικά χρόνια ο ήρωας της ελληνικής επανάστασης Παπαφλέσσας.

Στις 18 Αυγούστου 1817 ο Παπαφλέσσας αποχώρησε από τη Μονή Ρεκίτσας, έπειτα από πιέσεις που είχε από τον Τούρκο Διοικητή Λεονταρίου και μετακινήθηκε προς Επτάνησα, Κωνσταντινούπολη και Μολδοβλαχία, κηρύττοντας την ανάγκη της απελευθέρωσης της Ελλάδας.
Η Έξοδος του από τη Μονή Ρεκίτσας τιμάται ως ξεχωριστό γεγονός.

Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν με τη διεξαγωγή αγώνα δρόμου Δυρράχι – Ρεκίτσα προς τιμή του ήρωα με σημείο εκκίνησης την Πλατεία Λιθάρου της κοινότητας Δυρραχίου.

Στη συνέχεια ακολούθησαν: η τέλεση της επίσημης δοξολογίας στην Ιστορική Μονή Ρεκίτσης, επιμνημόσυνη δέηση μπροστά στην προτομή του τιμώμενου Μοναχού, εκφωνήθηκε ο Πανηγυρικός της ημέρας από τον κ. Διονύσιο Παπαδόπουλο, Δ/ντη 2ου Δημοτικού Σχολείου Μεγαλόπολης και πρ. Δήμαρχο Μεγαλόπολης.
Ακολούθησε η κατάθεση στεφάνων, η ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου και oι παραδοσιακοί χοροί.
Στο τέλος έγινε η απονομή των επάθλων στους αθλητές της διαδρομής Δυρράχι – Ρεκίτσα.

Τελετάρχης ήταν η υπάλληλος του Δήμου κα. Θεώνη Τζιούβελη.
Τιμές απέδωσε η Φιλαρμονική Μεγαλόπολης.

Παρευρέθηκαν:
Ο Δήμαρχος Μεγαλόπολης κ. Αθανάσιος Χριστογιαννόπουλος, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αντώνης Κυριακόπουλος, οι Αντιδήμαρχοι κ.κ. Δημήτριος Σιέμπος, Παναγιώτης Μανιάτης, ο Πρόεδρος της "ΑΡΚΑΔΙΑ Α.Ε" κ. Παναγιώτης Μπούρας, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Νίκος Μπελιάς, Κώστας Μιχόπουλος, Σταύρος Αθανασόπουλος, Νικήτας Τζιούβελης, ο πρ. Δήμαρχος Φαλαισίας κ. Γιάννης Φουσέκης, εκ μέρους του Αστυνομικού Τμήματος Μεγαλόπολης ο Αρχιφύλακας κ. Παναγιώτης Παπαντονόπουλος, εκ μέρους της Πυροσβεστικής ο Διοικητής της Υπηρεσίας Μεγαλόπολης Αντιπύραρχος κ. Χρήστος Μπουντούρης, ο Πρόεδρος της Κοινότητας Δυρραχίου κ. Κωνσταντίνος Τζιούβελης, εκπρόσωποι φορέων και συλλόγων και πλήθος πολιτών.

Εκ του Δήμου


ΔΕΗ: Οριστικά εκτός η Μονάδα 3 της Μεγαλόπολης/ Οι συνέπειες για την λειτουργία της ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Η Μεγαλόπολη 3 τα τελευταία χρόνια επιτελούσε ένα ρόλο back up στις καταπονημένες λιγνιτικές μονάδες και λειτουργούσες λίγες ώρες

Οριστικά εκτός τίθεται η Μονάδα 3 της Μεγαλόπολης, καθώς όλα τα σχετιζόμενα στοιχεία συνηγορούν στην απόσυρσή της ως τη βέλτιστη επιλογή.
Τα παραπάνω επεξήγησε η ΔΕΗ με έγγραφό της στη Βουλή, έχοντας προηγηθεί σχετική ερώτηση του Οδ. Κωνσταντινόπουλου  επί του θέματος.
Η ΔΕΗ αναφέρει σχετικά ότι η Μεγαλόπολη 3, ισχύος 250 MW είναι η παλαιότερη μονάδα του συστήματος, έχοντας εξαντλήσει τον ωφέλιμο χρόνο ζωής της. Η παλαιότητα και τα χαρακτηριστικά της την καθιστούν πρακτικά μη ανταγωνιστική και για αυτό τα τελευταία δύο έτη δεν εντάχθηκε στο σύστημα, αλλά λειτούργησε μόνο για λίγες ημέρες τον Αύγουστο του 2021, όταν παρουσιάστηκε έκτακτη ανάγκη στήριξης του συστήματος λόγω ακραίων καιρικών συνθηκών.
Για τους ίδιους λόγους η μονάδα δεν εντάχθηκε σε καθεστώς παρέκκλισης λειτουργίας όπως οι λοιπές λιγνιτικές μονάδες.
Με βάση τη σημερινή λειτουργική και αδειοδοτική κατάσταση της μονάδας, τον ενδεχόμενο επανασχεδιασμό του χρονοδιαγράμματος απολιγνιτοποίησης και τις εκτιμώμενες συνθήκες της αγοράς, δεν προκύπτει ότι η μονάδα θα μπορέσει να λειτουργήσει μέσα στην επόμενη εξαετία.
Τέλος, η ΔΕΗ τονίζει ότι από τα τέλη του 2021 η μονάδα βρίσκεται σε μείζονα βλάβη και έχει δρομολογηθεί η διαδικασία απόσυρσής της.
-----------------------------------------------------------------
Οι συνέπειες για την τηλεθέρμανση Μεγαλόπολης
Ο Οδυσσέας . Κωνσταντινόπουλος, , είχε υποβάλει πριν από ένα μήνα κοινοβουλευτική ερώτηση προς τον κ. Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σκρέκα, σχετικά με την πρόθεση της ΔΕΗ Α.Ε. (την πρόθεση της ΔΕΗ, όχι της Κυβέρνησης, εφόσον είναι σαφές, ότι είναι θέμα της ΔΕΗ και όχι της Πολιτείας να λειτουργεί τη μονάδα ΙΙΙ, εφόσον η ΔΕΗ είναι πλήρως ιδιωτική εταιρεία πλέον...) 
Ζητούσε να  λειτουργήσει τη Μονάδα ΙΙΙ Μεγαλόπολης, ελέω της ενεργειακής κρίσης, αναμένοντας πώς μια ενδεχόμενη απάντηση περί της πρόθεσης της ΔΕΗ να λειτουργήσει εν τέλει αυτή τη Μονάδα θα έδινε ...νομοτελειακά και την  δυνατότητα ότι θα μπορούσε να λειτουργήσει και η Τηλεθέρμανση, σταθερή επίκληση του κ. Κωνσταντινόπουλου

Εν τέλει, η απάντηση που έλαβε από τον Πρόεδρο της ΔΕΗ Α.Ε., κ. Στάσση,  έκλεισε με αυτήν κάθε τέτοιο ενδεχόμενο λειτουργίας αυτής της Μονάδας, για την επόμενη εξαετία, δηλαδή ποτέ πια!!!για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτή την απάντηση...
Μαζί έτσι  κλείνει και  το θέμα ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ  σε σύνδεση με την 3 Μονάδα  


Η ερώτηση του Οδ. Κωνσταντινόπουλου

Πέμπτη 11 Αυγούστου 2022

Μεγαλόπολη, Τετάρτη 10 Αυγούστου (Αρχαίο θέατρο) Μίλτος Πασχαλίδης/ Μια μαγική βραδιά!!!

Μεγαλόπολη/ Τετάρτη 10 Αυγούστου 2022
Στον προαύλιο χώρο του Αρχαίου Θεάτρου  
ο Μίλτος Πασχαλίδης τραγούδησε ...
και ήταν απλά υπέροχα!!!!!

Πλήθος του κόσμου που παρακολούθησε, περί τα 2000 άτομα
Το φεγγάρι  ολόγιομο έκανε το τοπίο μαγικό
Μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη σε όσους είχαν την τύχη να παρευρίσκονται

Στη σκηνή ανέβηκε και τραγούδησε και ο δικός μας Κώστας Τσελάς
Ο μεγαλοπολίτης  ταλαντούχος καλλιτέχνης , που τον καταχειροκροτήσαμε με συγκίνηση όλοι !!
Απολαύσαμε 2 από τα τραγούδια της νέας δουλειάς του 
"Κρυφό Παράθυρο"

Εκατοντάδες οι επισκέπτες που ήρθαν στην Μεγαλόπολη για αυτήν την εκδήλωση
Από τις κοντινές αλλά και από πιο μακρινές πόλεις
Δεκάδες οι θεατές που έφτασαν στο Αρχαίο Θέατρο περπατώντας

Η βραδιά προσφερόταν για πολλές προτάσεις
Ήταν μια ξεχωριστή, μαγική νύχτα!!!

Σκέψη και επιθυμία πολλών, να καθιερωθούν
 πολλές τέτοιες καλοκαιριές μουσικές νύχτες
στον μοναδικό εξίσου μαγικό χώρο
του Αρχαίου Θεάτρου στη Μεγαλόπολη
Η χθεσινή συναυλία το απέδειξε περίτρανα!!
Εγκρίθηκε η μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων στην Μεγαλόπολη (προϋπολογισμού 3.778.225,81 ευρώ)

Η Οικονομική Επιτροπή Πελοποννήσου ενέκρινε τη διενέργεια ηλεκτρονικών διαγωνισμών για τα έργα
α) συντήρησης και βελτίωσης της επαρχιακής οδού Τρίπολης – Θάνα – Περπατάρη, προϋπολογισμού 100.000 ευρώ,
 β) συντήρησης και αποκατάστασης σε δρόμους που συμβάλουν στην επαρχιακή οδό Τρίπολη – Καρυές Αργολίδας (προς μονή Γρηγοροεπηκόου), προϋπολογισμού 340.000 ευρώ και
γ) ανέγερσης, στη Μεγαλόπολη, μονάδας φροντίδας ηλικιωμένων (ΜΦΗ) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, προϋπολογισμού 3.778.225,81 ευρώ.

ΛΕΥΚΗ ΝΥΧΤΑ στη Μεγαλόπολη/ Παρασκευή βράδυ 11 Αυγούστου

Εκτός από φθηνά ψώνια, οι εκδηλώσεις της Παρασκευής 11/8 θα περιλαμβάνουν φουσκωτά, δώρα, μουσική, ξυλοπόδαρους και πολλά ακόμα
H Μεγαλόπολη σας περιμένει  την Παρασκευή 12 Αυγούστου και υποδέχεται με ανοιχτά καταστήματα μέχρι και μετά τα μεσάνυχτα το καταναλωτικό κοινό, με μεγάλες εκπτώσεις για όλους.

Όσοι λοιπόν κάνουν τις διακοπές τους ή εξορμούν στα όμορφα χωριά του δήμου Μεγαλόπολης, δεν θα πρέπει να χάσουν την ευκαιρία να επισκεφτούν την πόλη της Μεγαλόπολης για τη Λευκή Νύχτα που διοργανώνουν ο Δήμος Μεγαλόπολης, η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου και ο Εμπορικός Σύλλογος Μεγαλόπολης αύριο από τις 17:00 το απόγευμα έως τις 01:00 τη νύχτα.

Εκτός από φθηνά ψώνια, οι εκδηλώσεις θα περιλαμβάνουν φουσκωτά, δώρα, μουσική, ξυλοπόδαρους και πολλές εκπλήξεις που θα κληθούν οι ίδιοι οι καταναλωτές να τις ανακαλύψουν ιδίοις όμασι.

Μεγαλόπολη | Stand Up Comedy στο Παλιό Σταθμό του Τρένου Πέμπτη στις 11 ΑυγούστουO Δήμος Μεγαλόπολης και η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου σας προσκαλούν στο Stand up Comedy με τους Ηλία Φουντούλη, Άγγελο Σπηλιόπουλο και Κωνσταντίνο Μπούρα – Μπαϊμάκο την Πέμπτη 11 Αυγούστου στον παλιό σιδηροδρομικού σταθμού στη Μεγαλόπολη στις 21:00.
Είσοδος Ελεύθερη


Τρίτη 9 Αυγούστου 2022

Μεγαλόπολη: Δωρεά διανομή φρούτων σε ευπαθείς ομάδες (Τετάρτη 10 Αυγούστου)

Την Τετάρτη 10 Αυγούστου 2022
θα πραγματοποιηθεί ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ ΦΡΟΥΤΩΝ (ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ) σε ευπαθείς ομάδες του Δήμου μας, ήτοι στους δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (Ε.Ε.Ε.), στους πολύτεκνους και τους τρίτεκνους.
 Η διανομή θα πραγματοποιηθεί στον κλειστό χώρο της λαϊκής αγοράς στην πλατεία Πολυβίου και ώρες 10.30 έως 12.30.
Ειδικά για την κατηγορία τριτέκνων η διανομή θα γίνει στην έδρα και με ευθύνη του συλλόγου τους.

Οι δικαιούχοι του Ε.Ε.Ε. για να παραλάβουν την ποσότητα που τους αντιστοιχεί θα πρέπει να έχουν μαζί τους το αποτέλεσμα της αίτησης που είχαν υποβάλει για το Ε.Ε.Ε. και την ταυτότητα τους ή διαβατήριο.
Σε περίπτωση παραλαβής από τρίτο πρόσωπο απαιτείται εξουσιοδότηση.

Παρακαλούνται οι δικαιούχοι να προσέλθουν έγκαιρα για την παραλαβή λόγω της ευπάθειας των προϊόντων και να έχουν μαζί τους σακούλες για την μεταφορά των προϊόντων που δικαιούνται. Οι ποσότητες που τυχόν θα περισσέψουν στο τέλος της διαδικασίας θα διατεθούν σε λοιπές ευάλωτες ομάδες και σε κοινωνικές δομές της περιοχής.

Ο Πρόεδρος
Γκιουμές Ιωάννης

ΔΕΗ: 2πλασιασμός της λιγνιτικής παραγωγής για το 12μηνο/ Επάρκεια του ελληνικού λογνίτη

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το σχέδιο λιγνίτη για την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας.
 Έως σήμερα τα αποθέματα, μαζί με όσες ποσότητες έχουν εξορυχθεί, κινούνται κοντά στα 2,5 εκατομμύρια τόνους, με τις διαδικασίες εξορύξεων, επενδύσεων σε ορυχεία και αναβάθμισης της παραγωγής σε πλήρη εξέλιξη. Κυρίως όμως το μήνυμα που στέλνουν πηγές της ΔΕΗ είναι ότι λιγνίτης υπάρχει, δεν χρειάζεται να γίνουν εισαγωγές για να επιτευχθεί ο σχεδιασμός για ενεργειακή επάρκεια απέναντι στον φόβο μιας ολικής διακοπής των ρωσικών ροών αερίου.

Έξι από τις επτά μονάδες λιγνίτη της ΔΕΗ σε φουλ λειτουργία στα τέλη Ιουλίου, όπως και τον Ιούνιο, εκατομμύρια τόνων συσσωρευμένου καυσίμου στις αυλές τους και συμμετοχή του καυσίμου με πάνω από 30% στο ενεργειακό μείγμα της επιχείρησης, δείχνουν ότι το σχέδιο υλοποιείται κανονικά, χωρίς τη συνδρομή καυσίμου από γειτονικές χώρες.
Την άνοδο της λιγνιτικής παραγωγής επιβεβαιώνουν και τα στοιχεία του ΑΔΜΗΕ για το μήνα Ιούνιο. αντιπροσώπευε το 18,9% στο μείγμα συμβατικής παραγωγής ανά κατηγορία καυσίμου, ενώ στο συνολικό μείγμα ηλεκτροπαραγωγής ο λιγνίτης κάλυψε το 10,9% τον Ιούνιο (468 GWh), και σε επίπεδο εξαμήνου το 9,6% (2.460 GWh). Συγκρίνοντας τον Ιούνιο του 2021 με τον φετινό Ιούνιο, προκύπτει ότι μέσα σε ένα χρόνο, η αύξηση της παραγωγής λιγνίτη αυξήθηκε κατά 214 GWh, δηλαδή κατά… 84% ! 

Κοντά στα 2,5 εκατομμύρια τόνους αποθέματα
Ανάλογη με του Ιουνίου, ήταν και η εικόνα του Ιουλίου, όπου ειδικά προς τα τέλη του μήνα, υπήρξαν ημέρες που χρειαζόταν να δουλεύουν και οι επτά λιγνιτικές μονάδες της ΔΕΗ. Και τα πέντε δηλαδή φουγάρα του Αγ.Δημητρίου, κάτι που είχε να συμβεί εδώ και χρόνια – όπως λένε πηγές της ΔΕΗ – μαζί με τη Μελίτη και τη Μεγαλόπολη. Όσο για τα αποθέματα, προ ημερών στοιχεία, μιλούν για 1,6 εκατομμύρια τόνους – μαζί με όσους έχουν εξορυχθεί – στις αυλές των μονάδων του Αγ.Δημητρίου, για 490.000 τόνους στην Μεγαλόπολη και για 270.000 τονους στην Μελίτη. Τα νούμερα αυξομειώνονται, καθώς οι λιγνιτικές μονάδες δουλεύουν στο φουλ και είναι χαρακτηριστικό ότι τον περασμένο μήνα, οι αντίστοιχες ποσότητες ήταν 1,5 εκατ τόνοι στον Αγ.Δημήτριο, 550.000 τόνοι στην Μεγαλόπολη και 350.000 τόνοι στην Μελίτη.
Σημειωτέον ότι το σχέδιο για μέγιστη αξιοποίηση του λιγνίτη, που είχε παρουσιαστεί στις 14 Ιουλίου σε σύσκεψη στο Μαξίμου και για το οποίο έχουν συμφωνήσει κυβέρνηση και ΔΕΗ, μιλά για ακόμη μεγαλύτερη συμμετοχή του στο ενεργειακό μείγμα ώστε να περιοριστεί η χρήση του πανάκριβου αερίου.
Συγκεκριμένα, προβλέπει:
Διπλασιασμό της λιγνιτικής παραγωγής της ΔΕΗ για το επόμενο 12μηνο, προκειμένου να φτάσει τις 10 TWh έναντι 5 TWh σήμερα. Η ποσότητα αντιστοιχεί στο 20% της συνολικής ετήσιας κατανάλωσης ρεύματος στην Ελλάδα.
Εκσυγχρονισμό και επενδύσεις σε λιγνιτωρυχεία

Οι τρεις όροι της ΔΕΗ
Η μέγιστη αξιοποίηση του λιγνίτη συνοδεύεται, όπως έχει γράψει το Energypress, από σειρά προϋποθέσεων, όπως η κατά προτεραιότητα είσοδο των λιγνιτικών μονάδων στο σύστημα. Ακριβώς επειδή οι λιγνιτικές μονάδες δεν είναι το ίδιο ευέλικτες με αυτές του φυσικού αερίου, όταν για λόγους που συνδέονται με τις καιρικές συνθήκες, οι ΑΠΕ δεν παράγουν ενέργεια, τότε είναι οι μονάδες αερίου εκείνες που προσφέρουν στο σύστημα την ευστάθεια που χρειάζεται. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι λιγνιτικές μένουν εκτός. Η ΔΕΗ λοιπόν έχει θέσει ως πρώτη προϋπόθεση, οι λιγνιτικές μονάδες να εισέρχονται στο σύστημα κατά προτεραιότητα.

Δεύτερη προϋπόθεση την οποία έχει βάλει η ΔΕΗ είναι η κατάργηση της υποχρέωσης που έχει εδώ και αρκετά έτη, προκειμένου να διαθέτει στην προθεσμιακή αγορά, το 50% της λιγνιτικής της παραγωγής της προηγούμενης χρονιάς.

Και η τρίτη προυπόθεση συνδέεται με τις δαπάνες που θα κληθεί να καταβάλει για τις πολλές εργολαβίες εκσκαφών τις οποίες έχει ξεκινήσει να αναθέτει για να διπλασιάσει τη λιγνιτική της παραγωγή. Οι εργολάβοι ζητούν ως γνωστόν take or pay commitments. Στο σενάριο όμως που τελειώσει ο πόλεμος, αποκλιμακωθει η ενεργειακή κρίση και υποχωρήσουν οι τιμές, ο συσσωρευμένος στις αυλές των μονάδων λιγνίτης δεν θα χρειαστεί να αξιοποιηθεί. Απέναντι σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, η ΔΕΗ έχει απαιτήσει ένα ποσό ως εγγύηση, της τάξης των 150 εκατ. ευρώ.

Πηγή: energypress.gr

Μεγαλόπολη: Οι "ΠΑΛΑΙ ΠΟΤΕ" τραγουδούν απόψε στα Παραδείσια


Δήμος Μεγαλόπολης:
Μουσική Βραδιά με το Μουσικό Σχήμα
“ΠΑΛΑΙ ΠΟΤΕ”
σήμερα Τρίτη 9 Αυγούστου στα Παραδείσια

Ο Δήμος Μεγαλόπολης και η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου, σας
προσκαλούν στη μουσική βραδιά με το μουσικό σχήμα “ΠΑΛΑΙ ΠΟΤΕ” σήμερα
Τρίτη 9 Αυγούστου στα Παραδείσια στις 21:00
Είσοδος Ελεύθερη

Δευτέρα 8 Αυγούστου 2022

Συναυλία με τον Μίλτο Πασχαλίδη στο προαύλιο χώρο του Αρχαίου Θεάτρου Μεγαλόπολης

Ο Δήμος Μεγαλόπολης και η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση σας προσκαλούν, στη συναυλία με τον Μίλτο Πασχαλίδη, στο προαύλιο χώρο του Αρχαίου Θεάτρου την Τετάρτη 10 Αυγούστου 2022, στις 21:00.
Είσοδος Ελεύθερη


ΜΙΛΤΟΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ
Με αποσκευές τα τραγούδια 27 χρόνων δισκογραφίας αλλά κυρίως με τον ενθουσιασμό για ένα Καλοκαίρι πιο αυθόρμητο και ελεύθερο από τα προηγούμενα, ο Μίλτος σε μια συναυλία από αυτές που μένουν αξέχαστές στο προαύλιο χώρο του Αρχαίου Θεάτρου!
Ευαίσθητος, επικοινωνιακός, εκρηκτικός και αυθόρμητος και κυρίως χαρισματικός τραγουδοποιός με 27 χρόνια πορείας, μεγάλες συναυλίες, αγαπημένα και διαχρονικά τραγούδια, 14 πετυχημένους δίσκους και πολλές σημαντικές συνεργασίες.

Παίζουν:
Θύμιος Παπαδόπουλος – Πνευστά
Πάρις Περυσινάκης - Λύρα, Μαντολίνο
Γιάννης Μπελώνης - Πιάνο
Ηλίας Δουμάνης - Τύμπανα
Δημήτρης Μουτάφης – Μπάσο

Πασχάλης Κολέντσης, Σάκης Πυριόχος: Ηχοληψία
Μανώλης Μπράτσης – Φωτισμοί

Κυριακή 7 Αυγούστου 2022

ΙΜΓΜ: Προσκυνηματική εκδρομή στην Ιερά Μονή Ζερμπίτσης (Πέμπτη 11 Αυγούστου)


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ
ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ

Η Ιερά Μητρόπολη Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως οργανώνει
Προσκυνηματική εκδρομή την Πέμπτη 11- 8- 2022
 στην Ιερά Μονή Ζερμπίτσης ( Λακωνία ). 

Το πούλμαν θα αναχωρήσει στις 5.00μ.μ. από το Επισκοπείο Μεγαλοπόλεως.
Στις 7 μ.μ- 8.30 μ.μ. θα τελεσθεί Ιερά Παράκληση στην Υπεραγία Θεοτόκο.
Οι προσκυνητές θα επιστέψουν στις 10 μ.μ.
Τηλ. Επικοινωνίας – Δηλώσεις συμμετοχής : 6945916595

Eκ της Ιεράς Μητροπόλεως

Σάββατο 6 Αυγούστου 2022

HENGAS: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις σύνδεσης με το φυσικό αέριο/ ΔΩΡΕΑΝ τα τέλη για κάθε νέα σύνδεση

Έναρξη υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στη δράση
«Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης
με συστήματα φυσικού αερίου στην πόλη της Μεγαλόπολης»

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 3744/18.07.2022 η απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σκρέκα με την οποία προκηρύσσεται η Δράση «Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης με συστήματα φυσικού αερίου στην πόλη της Μεγαλόπολης» που υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Η ανωτέρω δράση αφορά την επιχορήγηση των δημοτών της Μεγαλόπολης που επιθυμούν να συνδεθούν με το δίκτυο του φυσικού αερίου που διαχειρίζεται η HENGAS για την αντικατάσταση των υφιστάμενων συστημάτων θέρμανσης με συστήματα φυσικού αερίου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν άμεσα την αίτηση τους για συμμετοχή στη δράση στο κατάστημα της HENGAS στη Μεγαλόπολη και να επωφεληθούν από την επιχορήγηση κατά 100% του κόστους της εσωτερικής εγκατάστασης.
Επιπρόσθετα, για κάθε νέα σύνδεση η HENGAS προσφέρει έκπτωση 100% στα τέλη σύνδεσης.


Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 11.760.000,00 € και δικαιούχος είναι η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του ΥΠΕΝ. Φορέας υποδοχής των αιτήσεων, ελέγχου, πιστοποίησης και καταβολής της επιχορήγησης είναι η HENGAS A.E.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν με το κατάστημα της HENGASστη Μεγαλόπολη (Κολοκοτρώνη 27, 2311990120, megalopolis_store@hengas.gr). Για την προκήρυξη και τα σχετικά έγγραφα επιλέξτε τον ακόλουθο σύνδεσμο: Προκήρυξη δράσης «Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης με συστήματα φυσικού αερίου στην πόλη της Μεγαλόπολης» - Hengas Εταιρεία Διανομής Φυσικού Αερίου

Ποδηλατική Περιήγηση στην Φαλαισία (Κυριακή 7 Αυγούστου στις 6 το απόγευμα)

Δήμος Μεγαλόπολης:
Ποδηλατική Περιήγηση στα χωριά της Φαλαισίας
με έναρξη διαδρομής από το Λεοντάρι
την Κυριακή 7 Αυγούστου στις 18:00

Ο Δήμος Μεγαλόπολης, η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση,
η Ένωση Πατριωτικών Σωματείων Φαλαισιωτών Αρκαδίας (Ε.Π.Σ.Φ.Α.),
οι πολιτιστικοί σύλλογοι Λεονταριτών Αθηνών
και Λεονταρίου και ο Παναθλητικός Όμιλος
Τριπόλεως συνδιοργανώνουν
την 3η Ποδηλατική Περιήγηση στα χωριά της Φαλαισίας
την Κυριακή 7 Αυγούστου 2022
 και ώρα 18:00. Η φετινή διαδρομή
είναι  Λεοντάρι – Πετρίνα – Λεοντάρι.

Τα "Παιδιά από την Πάτρα" τραγουδούν στη Μεγαλόπολη (Δευτέρα 8 Αυγούστου)

Δήμος Μεγαλόπολης:
Μουσική Βραδιά με τα “Παιδιά από την Πάτρα”
τη Δευτέρα 8 Αυγούστου 2022
στην Κεντρική Πλατεία Μεγαλόπολης

Ο Δήμος Μεγαλόπολης και η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου,
σας προσκαλούν στη Μουσική Βραδιά
 με τα “Παιδιά από την Πάτρα”
τη Δευτέρα 8 Αυγούστου 2022
στην Κεντρική Πλατεία Μεγαλόπολης
στις 21:00
Είσοδος Ελεύθερη

ΛΥΚΑΙΑ 2022: Κυριακή 7 Αυγούστου "Αφή της Φλόγας" - Αθλητικοί Αγώνες / Δωρεάν μεταφορά με λεωφορεία

Δήμος Μεγαλόπολης:
Λύκαια 2022 - Αφή της Φλόγας και Αθλητικοί Αγώνες
την Κυριακή 7 Αυγούστου στο Λύκαιο Όρος

Ο Δήμος Μεγαλόπολης και η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση, σας προσκαλούν
στην Αφή της Φλόγας και στους Αθλητικούς Αγώνες των Λυκαίων την Κυριακή
7 Αυγούστου στο Λύκαιο Όρος, με μουσική επένδυση αρχαίων οργάνων του
Λύραυλου σε χορογραφία της Κάλλιας Θεοδοσιάδη με την συμμετοχή των
Ιερειών.
Η Αφή της Φλόγας θα πραγματοποιηθεί στις 7:30 το πρωί στην κορυφή του
Λύκαιου Όρους.

Οι Αθλητικοί Αγώνες των Λυκαίων θα ξεκινήσουν στις 8:30 το πρωί στο
αρχαίο στάδιο του Λύκαιου Όρους.
Χορηγοί επικοινωνίας των Λυκαίων 2022 είναι η ΕΡΤ, η ΕΡΤ3 και η ΕΡΤ
ΤΡΙΠΟΛΗΣ.

Δωρεάν μεταφορά από Τρίπολη και Μεγαλόπολη στο Αρχαίο Στάδιο του Λυκαίου
Όρους για τους Αγώνες την Κυριακή 7 Αυγούστου 2022

Ανακοινώνουμε την διάθεση τριών (3) Λεωφορείων του ΚΤΕΛ ΑΡΚΑΔΙΑΣ για τη
δωρεάν μεταφορά πολιτών και αθλητών στους Αγώνες των Λυκαίων 2022, ως
εξής:
1) Τρίπολη – Μεγαλόπολη – Αρχαίο Στάδιο Λυκαίου Όρους: δύο (2)
λεωφορεία,
Αναχώρηση από Τρίπολη: 6:45 π.μ. από την πλατεία Κολοκοτρώνη.
Αναχώρηση από το Αρχαίο Στάδιο του Λυκαίου Όρους για Μεγαλόπολη -
Τρίπολη στις 1: 30 μ.μ.,
2) Μεγαλόπολη – Αρχαίο Στάδιο: ένα (1) λεωφορείο,
Αναχώρηση από Μεγαλόπολη 7:15 π.μ. από την Κεντρική Πλατεία
Αναχώρηση από το Αρχαίο Στάδιο Λυκαίου Όρους για Μεγαλόπολη, στις
1:30μ.μ.

Για κρατήσεις, παρακαλώ να επικοινωνήσετε στo τηλέφωνα:
27910. 27103 και 6944. 576065

Άνω Καρυές: «3000 Χρόνια Ελληνική Μουσική» με το συγκρότημα ΛΥΡΑΥΛΟΣ (Σάββατο 6 Αυγούστου)

Δήμος Μεγαλόπολης:
Συναυλία «3000 Χρόνια Ελληνική Μουσική» με το συγκρότημα Λύραυλος 
 Σάββατο 6 Αυγούστου στις Άνω Καρυές

Στο πλαίσια της 13ης αναβίωσης των Λυκαίων Αγώνων, ο Δήμος Μεγαλόπολης,
η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση, σας προσκαλούν στη συναυλία «3000
Χρόνια Ελληνική Μουσική» από το συγκρότημα της Ελληνικής μουσικής
κληρονομιάς «ο Λύραυλος», σε χορογραφία της θεατρολόγου/χορογράφου
Κάλλιας Θεοδοσιάδη, που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 6 Αυγούστου 2022
στις 21:00, στην κοινότητα Άνω Καρυών στο υπαίθριο θεατράκι της Λύκαιας
Ακαδημίας.

Λίγα λόγια για τον Λύραυλο

Είναι εφικτή μια καλλιτεχνική πρόταση που να έχει Φεστιβαλικό χαρακτήρα,
να είναι έξω από τα συνηθισμένα και να απευθύνεται στο ευρύ κοινό
έχοντας τη δυνατότητα να ¨μιλήσει¨ στις καρδιές όλων των Ελλήνων - και
όχι μόνο;

Πανάρχαια μουσικά ακούσματα ζωντανεύουν ξανά χάρη στα 20 σπάνια
ανακατασκευασμένα όργανα αλλά και στις εξαίσιες φωνές. Αρχαίοι ρυθμοί
αναβιώνουν δίπλα σε διασκευές γνωστών σύγχρονων κομματιών, στήνοντας ένα
εκπληκτικό μουσικό ταξίδι στον πλούτο της Ελληνικής Μουσικής.
Ο Λύραυλος έχει σχεδιάσει μια μουσική παράσταση που στόχο έχει να
αγγίξει του ακροατές καταλύοντας τα όρια του χρόνου, γεφυρώνοντας το
σήμερα με το χθες.
Είναι ένα πρωτότυπο θέαμα, ένα μαγικό άκουσμα γεμάτο από εικόνες, ήχους,
σχήματα, σκηνές ζωής μέσα στο χωροχρόνο.

Το μουσικό σύνολο δημιουργήθηκε το 2000 από τον Παναγιώτη Στέφο,
κορυφαίο μουσικό της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών και της Εθνικής Λυρικής
Σκηνής.
Ανακατασκεύασε 40 αρχαιοελληνικά μουσικά όργανα πλήρως λειτουργικά, τα
οποία έχουν ταξιδέψει και συγκινήσει χιλιάδες ανθρώπους μικρούς και
μεγάλους σε δεκάδες πόλεις εντός και εκτός Ελλάδας
Συμμετέχουν

Παναγιώτης Στέφος: (Κίθαρις, δίαυλος, σύριγξ, κογχύλια)
Zαφειρώ Χατζηφωτίου: (Υψίφωνος, σείστρα)
Μιχάλης Στέφος: (Τραγούδι, φόρμιγγα, κρουστά)
Όλγα Στέφου: (Λύρα, κοχύλια, σαντούρι)
Κώστας Λάϊος: (Αρχαία λύρα, πανδουρίδα, βιολί)

Χορός: Κάλλια Θεοδοσιάδη, Έλενα Βακάλη

Πέμπτη 4 Αυγούστου 2022

Στη Μεγαλόπολη Νορβηγοί και Φινλανδοί δασοκομάντος

Στη Μεγαλόπολη βρίσκονται από την Κυριακή 31 Ιουλίου 27 Νορβηγοί δασοκομάντος, ενώ την Δευτέρα 1 Αυγούστου, ήλθαν ακόμη 48 συνάδελφοί τους από τη Φινλανδία.

Οι δύο αποστολές θα αναπτυχθούν σε δύο βάρδιες, εναλασσόμενες διαδοχικά ανά 15 ημέρες, στα πλαίσια της αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών, που το τελευταίο διάστημα ταλανίζουν την Πελοπόννησο.

Το πιλοτικό πρόγραμμα προεγκατάστασης (pre-positioning pilot project) υλοποιείται μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας και συνδυάζει Έλληνες και Ευρωπαίους πυροσβέστες, προκειμένου να μπορεί να γίνεται άμεση παρέμβαση στις περιοχές της Πελοποννήσου και να μην χάνεται πολύτιμος χρόνος με τη μεταφορά πυροσβεστικών δυνάμεων από άλλα σημεία της χώρας.
Να σημειώσουμε ότι στο ίδιο πλαίσιο, κατά την διάρκεια της φετινής αντιπυρικής περιόδου, σταθμεύουν μόνιμα στο αεροδρόμιο της 120 ΠΕΑ, στην Καλαμάτα, 5 εναέρια μέσα, ένα ελικόπτερο βαρέος τύπου Ericsson, δύο αεροσκάφη PZL και δύο ελικοφόρα αμφίβια αεροσκάφη Air Tracto, τα οποία καλύπτουν Αρκαδία, Λακωνία και Μεσσηνία. Η Αργολίδα και η Κορινθία, καλύπτονται από τα εναέρια μέσα της Αττικής.

Η παρουσία των Νορβηγών και των Φινλανδών δασοκομάντος στη Μεγαλόπολη θα ενισχύσει το έργο των τοπικών πυροσβεστικών δυνάμεων στην κατάσβεση των δασικών περιοχών, καθώς η Πελοπόννησος πλήττεται το τελευταίο διάστημα σχεδόν καθημερινά από φωτιές.

ΛΥΚΑΙΑ 2022: Ομιλία και μουσική βραδιά στο χωριό Λύκαιο (Παρασκευή 5 Αυγουστου)

Δήμος Μεγαλόπολης:
 Ομιλίες για το Παράσσιο Πάρκο και τους Αγώνες των Λυκαίων
και Μουσική Βραδιά
την Παρασκευή 5 Αυγούστου στο Λύκαιο

Στο πλαίσια της 13ης αναβίωσης των Λυκαίων Αγώνων ο Δήμος Μεγαλόπολης
και η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση σας προσκαλούν την Παρασκευή 5
Αυγούστου στην Κοινότητα Λυκαίου στις παρακάτω εκδηλώσεις:
Στις 19:00
Σε συνεργασία με το σύλλογο των Απανταχού Λυκαιωτών.
• Ομιλία του καθηγητή David Gilman Romano με θέμα «το Παράσσιο Πάρκο
Πολιτιστικής Κληρονομιάς».
• Ομιλία της καθηγήτριας φιλολογίας Δήμητρας Γαϊτάνη Συρεγγέλα με θέμα
«τα Λύκαια – οι Αγώνες».
• Προβολή Ντοκιμαντέρ με θέμα «η Ιστορία της Προϊστορικής Ιστορικής
Αρκαδίας έως τα Ρωμαίικά Χρόνια».
Στις 21:00
Μουσική βραδιά αφιέρωμα στο παλιό και διαχρονικό Ελληνικό τραγούδι από
το συγκρότημα “ΠΑΛΑΙ ΠΟΤΕ”.

Χορηγοί επικοινωνίας των Λυκαίων 2022 είναι η ΕΡΤ, η ΕΡΤ3 και η ΕΡΤ
ΤΡΙΠΟΛΗΣ.


ΔΕΔΔΗΕ: Διακοπή ηλεκτροδότησης σε πολλά χωριά του λεκανοπεδίου Μεγαλόπολης (Παρασκευή 5/8/2022)

Σας ενημερώνουμε ότι την Παρασκευή 05/08/2022 λόγω εργασιών συντήρησης του Δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθεί διακοπή ηλεκτροδότησης στα παρακάτω Τ.Δ. :

Από 9:00 π.μ.  έως  11:00 π.μ.
ΠΛΑΚΑ, ΣΟΥΛΟΥ, ΚΑΤΣΙΜΠΑΛΙ, ΖΩΝΗ, ΚΑΡΥΤΑΙΝΑ, ΚΟΥΡΟΥΝΙΟΥ, ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΚΩΤΙΛΙΟ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ, ΣΥΡΝΑ, ΠΑΛΑΜΑΡΙ, ΠΑΥΛΙΑ, ΛΥΚΟΧΙΑ, ΚΑΡΑΤΟΥΛΑ, ΒΑΓΓΟΥ & ΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΚΑΡΒΟΥΝΑΡΙ, ΚΑΛΥΒΑΚΙΑ, ΚΑΛΥΒΙΑ ΣΥΡΝΑΣ, ΨΑΡΙ & ΠΑΛΑΙΟΜΟΙΡΙ

09:00 π.μ.  έως  15:00 μ.μ.
. ΑΤΣΙΧΟΛΟΣ, ΣΑΡΑΚΙΝΙ & ΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΒΛΑΧΟΡΑΠΤΗ, ΚΡΥΟΝΕΡΙ, ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ

Η επανατροφοδότηση θα γίνει χωρίς προειδοποίηση, γι' αυτό λοιπόν οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟ ΤΑΣΗ.
Για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η προσέγγιση στους αγωγούς ή σε άλλα στοιχεία του δικτύου, έστω και αν βρίσκονται στο έδαφος.

ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΕΔΔΗΕ/ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 27910 / 27585

ΛΥΚΑΙΑ 2022: Δωρεάν μεταφορά για τους Αγώνες στο Λύκαιο Όρος (Κυριακή 7 Αυγούστου)

Λύκαια 2022 :
Δωρεάν μεταφορά από Τρίπολη και Μεγαλόπολη στο Αρχαίο Στάδιο του Λυκαίου Όρους για τους Αγώνες την Κυριακή 7 Αυγούστου 2022

Ανακοινώνουμε την διάθεση τριών (3) Λεωφορείων του ΚΤΕΛ ΑΡΚΑΔΙΑΣ για τη δωρεάν μεταφορά πολιτών και αθλητών στους Αγώνες των Λυκαίων 2022, ως εξής:
1) Τρίπολη – Μεγαλόπολη – Αρχαίο Στάδιο Λυκαίου Όρους: δύο (2) λεωφορεία,
Αναχώρηση από Τρίπολη: 6:45 π.μ. από την πλατεία Κολοκοτρώνη.
Αναχώρηση από το Αρχαίο Στάδιο του Λυκαίου Όρους για Μεγαλόπολη - Τρίπολη στις 1: 30 μ.μ.,

2) Μεγαλόπολη – Αρχαίο Στάδιο: ένα (1) λεωφορείο,
Αναχώρηση από Μεγαλόπολη 7:15 π.μ. από την Κεντρική Πλατεία
Αναχώρηση από το Αρχαίο Στάδιο Λυκαίου Όρους για Μεγαλόπολη, στις 1:30μ.μ.

Για κρατήσεις, παρακαλώ να επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα:
27910. 27103, 27910. 25405 και 6944. 576065
Χορηγοί επικοινωνίας των Λυκαίων 2022 είναι η ΕΡΤ, η ΕΡΤ3 και η ΕΡΤ ΤΡΙΠΟΛΗΣ.

Για τους Συνδιοργανωτές
Χρήστος Κουμουνδούρος
Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινωφελούς
Επιχείρησης Δήμου Μεγαλόπολης

Θεατρική Παράσταση «ο Ζορμπάς» την Παρασκευή 5 Αυγούστου στο Δυρράχι

Δήμος Μεγαλόπολης:
 Θεατρική Παράσταση «ο Ζορμπάς» την Παρασκευή 5 Αυγούστου στο Δυρράχι


Ο Δήμος Μεγαλόπολης, η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση, η Κοινότητα
Δυρραχίου και ο Μορφωτικός Σύλλογος Δυρραχίου σας προσκαλούν στη
θεατρική παράσταση «ο Ζορμπάς» από το θεατρικό εργαστήρι του Δήμου
Βριλησσίων, την Παρασκευή 5 Αυγούστου 2022 στην πλατεία Λιθάρου στο
Δυρράχι στις 20:00.

Διασκευη-Σκηνοθεσια Έφη Πικουλα

Παίζουν οι ηθοποιοί:
Γιάννης Μακρής: Αλέξης Ζορμπάς
Νατάσσα Χαϊδά: Μαντάμ Ορτάνς
Βασίλης Καραογλάνης: αφεντικό
Μαρία Βασιλοπούλου: Μιμηθός,
Λιλή Πιτσικουλάκη: Κοντομανωλιός - Ηγούμενος
Λήδα Χατζοπούλου: χήρα Αννιώ
Λίλιαν Τσιπά: Γαρουφαλιά, Λόλα
Έφη Χαλκέα: Φρόσω
Σαντρίνα Βλάχου: Μαυραντώνης
Μαρία Δεληγιάννη: Κρητικοπούλα, Ασημίνα


Σύλλογος ΚΑΛΛΙΣΤΩ (Μεγαλόπολης): Συγχαρητήρια στους επιτυχόντες των Πανελληνίων Εξετάσεων

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ‘’ΚΑΛΛΙΣΤΩ ‘’ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ 2022

Αγαπητά παιδιά και γονείς,
Θα θέλαμε από καρδιάς να συγχαρούμε όλους του μαθητές και τις μαθήτριες του Δήμου μας, για την φετινή τους επιτυχία στις Πανελλήνιες Εξετάσεις .
Η εισαγωγή σας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποτελεί την καλύτερη ανταμοιβή σας στις πολυετής και επίπονες προσπάθειές σας .

Θερμές ευχές και στους γονείς που έδωσαν τον δικό τους αγώνα και στήριξαν οικονομικά και ηθικά τα παιδιά σε αυτόν τον εξαιρετικά δύσκολο αγώνα τους.
Πολλά συγχαρητήρια αξίζουν και σε όλους εκείνους του μαθητές και τις μαθήτριες που αν και προσπάθησαν δεδομένων των συνθηκών δεν κατάφεραν να επιτύχουν τον επιθυμητό για αυτούς στόχο .

ΚΑΛΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΣΑΣ ΞΕΚΙΝΗΜΑ !
Και να θυμάστε όλοι οι νέοι ανεξαρτήτου αποτελέσματος Πανελληνίων Εξετάσεων ότι η ζωή δεν θα σταματά να σας εκπλήσσει και στο μέλλον θα σας δώσει πολλές ευκαιρίες και επιλογές για να εκπληρώσετε τα όνειρά σας.

Εκ του ΔΣ. του συλλόγου
Η πρόεδρος                                                           Η γραμματέας
Όλγα Ανδρίτσου                                                    Κλαίρη Τρουγκάκου Χίνη

Τετάρτη 3 Αυγούστου 2022

Ενδιαφέρον ξένων επενδυτών για την περιοχή της Μεγαλόπολης

Συνάντηση είχε ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου, Παναγιώτης Νίκας, χθες Τρίτη 2 Αυγούστου, στην Τρίπολη, με εκπρόσωπο ξένων επενδυτών, που δραστηριοποιούνται στον χώρο της κυκλικής οικονομίας.

Η συζήτηση στράφηκε, κυρίως, στις δυνατότητες και στον τρόπο διαχείρισης των πλαστικών αγροτικών χρήσεων και της βιομάζας από την αγροτική δραστηριότητα, καθώς εκ μέρους των ξένων επενδυτών, εκδηλώθηκε ενδιαφέρον για την περιοχή της Μεγαλόπολης.

Ο περιφερειάρχης από την πλευρά του, δήλωσε ότι όντως υφίσταται πρόβλημα ως προς τη διαχείριση των συγκεκριμένων ειδών και παρέπεμψε τον εκπρόσωπο των επενδυτών στο γραφείο του αναπληρωτή υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νίκου Παπαθανάση, ο οποίος διαχειρίζεται το θέμα της δίκαιης μετάβασης της περιοχής της Μεγαλόπολης.