Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2019

Δήμος Μεγαλόπολης: ΔΣ με 16 θέματα / επανέρχεται ο ορισμός εκπροσώπου στη Γ. Σ, ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Σας προσκαλούμε όπως, την 4η του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2019, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 19:30 μ.μ., προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης, σε τακτική συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

1. Αποδοχή πίστωσης ποσού 187.473,90€ από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών ως όγδοη τακτική επιχορήγηση έτους 2019, μηνός Αυγούστου (Η΄ κατανομή), προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών. 

2. Περί τροποποίησης της σύνθεσης των μελών του Νομικού Προσώπου - Σχολικής Επιτροπής με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» Δήμου Μεγαλόπολης – Τροποποίηση της αριθμ. 75/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

3. Ορισμός μελών/Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου - Σχολικής Επιτροπής με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» Δήμου Μεγαλόπολης – Τροποποίηση της αριθμ. 50/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

4. Ορισμός μελών/Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου -Σχολικής Επιτροπής με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» Δήμου Μεγαλόπολης - Τροποποίηση της αριθμ. 51/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

5. Ορισμός εκπροσώπου για τη συμμετοχή του στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α. με την επωνυμία «ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ – Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ», για τον ορισμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α..

6. ΄Εγκριση της αριθμ. 72/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μεγαλόπολης, περί κατάρτισης και ψήφισης του Ισολογισμού της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μεγαλόπολης οικ. έτους 2018 (χρήση 01/01/2018 – 31/12/2018).

7. ΄Εγκριση της αριθμ. 76/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μεγαλόπολης, περί αναμ/σης του Π/σμού οικ. έτους 2019 για την ενίσχυση υφιστάμενων Κ.Α.Ε. και την καταβολή δαπανών διοργάνωσης εκδηλώσεων στις Κοινότητες Δυρραχίου και Τουρκολέκα και την αμοιβή παιδιάτρου.

8. ΄Εγκριση της αριθμ. 81/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μεγαλόπολης, περί αναμ/σης του Π/σμού οικ. έτους 2019 για την ενίσχυση υφιστάμενου Κ.Α.Ε. και την καταβολή δαπάνης αμοιβής δικηγόρου.

9. Ορισμός Υπόλογων Διαχειριστών για την κίνηση των Λογαριασμών του Δήμου Μεγαλόπολης στα Πιστωτικά Ιδρύματα /Καταστήματα Μεγαλόπολης.

10. ΄Ανοιγμα λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης και μεταφορά πλεοναζόντων ταμειακών (χρηματικών) διαθέσιμων στην τράπεζα Ελλάδος του Δήμου Μεγαλόπολης.

11. Μεταβίβαση αρμοδιότητας του Δημοτικού Συμβουλίου στην Οικονομική Επιτροπή για τη Διαχείριση των Κληροδοτημάτων – Κεφαλαίων Αυτοτελούς Διαχείρισης του Δήμου Μεγαλόπολης.

12. ΄Εγκριση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ος Α.Π.Ε.) του έργου «Ασφαλτοστρώσεις στην Δ.Κ. Μεγαλόπολης».

13. ΄Εγκριση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ος Α.Π.Ε.) του έργου «Συντήρηση ομβρίων υδάτων εντός του Τ.Δ. Τουρκολέκα».

14. Εξέταση της με αριθμ. πρωτ. 12661/17-09-2019 στο Δήμο υποβληθείσας Αίτησης σχετικά με αίτημα παραχώρησης χώρου για σύσταση οικογενειακού τάφου στο Κοιμητήριο της Κοινότητας Μεγαλόπολης.

15. Περί παραχώρησης χώρων στα δημοτικά κοιμητήρια Κοινοτήτων Δημοτικών Ενοτήτων Δήμου Μεγαλόπολης για τη σύσταση οικογενειακών τάφων.

16. Περί παραχώρησης ή μη του ανοικτού Δημοτικού Σταδίου Μεγαλόπολης Δήμου Μεγαλόπολης στην Ποδοσφαιρική Ομάδα ¨Α.Ε. Δημητσάνας¨ για την αγωνιστική περίοδο 2019-2020 – Εξέταση της με αριθμ. πρωτ. 12643/17-09-2019 στο Δήμο Αίτησης.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
Θεμιστοκλής Σακελλαριάδης

Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου 2019

Σύσκεψη για το μεταναστευτικό/ Τι έρχεται στην Πελοπόννησο

Σύντομα θα ενημερώσει 
κάθε έναν ξεχωριστά 
για τα κέντρα φιλοξενίας 
που έχει εντοπίσει το υπουργείο 
σε κάθε περιφέρεια 
και θα ζητήσει εκτενώς 
τις δικές τους προτάσεις 
και θέσεις. 
Αυτό είπε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης στους 13 περιφερειάρχες στην  σύσκεψη ια το μεταναστευτικό. 

Η σύσκεψη που διήρκεσε περίπου δύο ώρες, πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή και του αναπληρωτή υπουργού για θέματα Μεταναστευτικής Πολιτικής, Γιώργου Κουμουτσάκου, καθώς και αρμόδιων στελεχών της ΕΛ.ΑΣ και των Ενόπλων Δυνάμεων.

Ομόφωνη ήταν η απόφαση των περιφερειαρχών να στηρίξουν την προσπάθεια της κυβέρνησης με τη διάθεση χώρων φιλοξενίας, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το «εθνικό πρόβλημα», θέτοντας, όμως, όρους και προϋποθέσεις, όπως δήλωσαν μετά τη σύσκεψη, κατά την οποία ο κ. Χρυσοχοΐδης τους ανέπτυξε το σχέδιο της κυβέρνησης για την ταχεία και αποτελεσματική διαχείριση του προσφυγικού-μεταναστευτικού και την αποσυμφόρηση των νησιών.

Οι περιφερειάρχες ζήτησαν ισοκατανομή των αλλοδαπών σε όλη την Ελλάδα, συνεπώς κλειδώνει η έλευση και άλλων προσφύγων στην Πελοπόννησο οι οποίοι θα προστεθούν στους 2000 που ήδη φιλοξενούνται αυτή την στιγμή, κυρίως στην Κόρινθο. 
Το πόσοι θα είναι αυτοί θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των προσφυγικών - μεταναστευτικών ροών που θα εισέλθουν στη χώρα το επόμενο χρονικό διάστημα.

Το μυστικό σχέδιο για την Πελοπόννησο προβλέπει τη φιλοξενία περίπου 4500 μεταναστών σε Αργολίδα, Αρκαδία, Κορινθία και Λακωνία, αν και δεν αποκλείεται αυτός ο αριθμός να μεγαλώσει στην πορεία.

Ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας και πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος, Κώστας Αγοραστός, πρότεινε μεταξύ άλλων να αξιοποιηθούν ξενοδοχεία στην επαρχία, που δεν δουλεύουν, πράγμα το οποίο και τους ξενοδόχους θα σώσει και οι αλλοδαποί θα έχουν μια πιο αξιοπρεπή φιλοξενία, καθώς, όπως τους είπε ο κ. Χρυσοχοΐδης, απώτερος σκοπός είναι αυτό το μέτρο να είναι προσωρινό και οι αλλοδαποί να ενσωματωθούν στην κοινωνία ή να επαναπατριστούν.

Όχι άλλοι πρόσφυγες στην Κόρινθο
Ο Παναγιώτης Νίκας επέμεινε να μην επιβαρυνθεί άλλο η Κόρινθος, καθώς έχει ήδη φθάσει στα όρια της.
 Όπως χαρακτηριστικά σημειώνει ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου:
«Στα όριά του έχει φθάσει ο χώρος του στρατοπέδου της Κορίνθου. Είναι αδύνατον να υποδεχθεί επιπλέον πρόσφυγες! Η επισήμανση ότι το στρατόπεδο Κορίνθου δε μπορεί να δεχθεί επιπλέον πρόσφυγες, καθώς οι υποδομές του έχουν φθάσει στα όριά τους, καθώς και το αίτημα για ισοκατανομή των προσφύγων σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας, διατυπώνονται –μεταξύ άλλων- στο ψήφισμα που ενέκρινε το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου. Το σώμα, μετά από εκτεταμένη συζήτηση κατά την συνεδρίασή του, έκανε αποδεκτό το ψήφισμα που εισηγηθήκαμε».

Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου 2019

Για τι είναι τελικά αρμόδιοι οι Πρόεδροι Κοινοτήτων

Αρ.83 του Κλεισθένη (ν.4555/2018) που εν συνεχεία τροποποιήθηκε από την παρ.9 του αρ.5 του ν.4623/2019.
 (Εισαγωγικά διευκρινίζεται ότι για τον Πρόεδρο Συμβουλίου Κοινότητας, 
δηλαδή άνω των 300 κατοίκων, ισχύει ειδικότερο πλαίσιο αρμοδιοτήτων).


Ο Πρόεδρος Κοινότητας έως και 300 κατοίκων λοιπόν, ασκεί κάθε αρμοδιότητα που του ανατίθεται από το Δήμαρχο και συμμετέχει στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, στις οποίες καλείται υποχρεωτικά με δικαίωμα ψήφου, όταν στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνεται θέμα που αφορά ειδικά την αντίστοιχη Κοινότητα.

Επιπλέον, ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
(1) εκφράζει γνώμη και διατυπώνει προτάσεις προς το ΔημοτικόΣυμβούλιο, για την εκτέλεση νέων έργων εντός της Κοινότητας, καθώς και για τη συντήρηση και τη λειτουργία των έργων που έχουν εκτελεστεί,

(2) εισηγείται για την κατανομή του αναλογούντος στην Κοινότητα ποσοστού των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) που προορίζονται για επενδυτικές ανάγκες του Δήμου, σύμφωνα με την παρ.4Α του αρ.259,

(3) μεριμνά για την καλή κατάσταση του δικτύου εσωτερικής και αγροτικής οδοποιίας της Κοινότητας, εποπτεύοντας τις εργασίες συντήρησης και υποβάλλοντας προς την Τεχνική Υπηρεσία δια του αρμόδιου Αντιδημάρχου, σχετικό υπόμνημα όπου αναγράφεται το είδος των εργασιών, ο τόπος και ο χρόνος που έγιναν αυτές,

(4) μεριμνά για την καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων και συνεργάζεται με την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου για την καλή τήρηση αυτής,

(5) λαμβάνει μέτρα για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών επείγοντος χαρακτήρα στα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης και σε εξαιρετικές περιπτώσεις αναθέτει την εκτέλεση των εργασιών αποκατάστασης ζημιών μικρής κλίμακας εάν από την καθυστέρηση αποκατάστασης δημιουργείται άμεσος κίνδυνος για την επαρκή υδροδότηση της Κοινότητας, ενημερώνοντας εγγράφως για το λόγο αυτόν τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο ή τον Πρόεδρο της ΔΕΥΑ,

(6) μεριμνά για την αποκατάσταση ζημιών και την καλή λειτουργία του δικτύου δημοτικού φωτισμού και συνεργάζεται γι’ αυτό με την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου,

(7) μεριμνά για την καλή κατάσταση και την ασφάλεια των εγκαταστάσεων των παιδικών χαρών και συνεργάζεται με τον υπεύθυνο λειτουργίας των παιδικών χαρών του Δήμου,

(8) μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία, τη συντήρηση και την ευταξία του κοιμητηρίου της Κοινότητας, προεγκρίνει την κατασκευή οικογενειακών τάφων και λοιπών ταφικών μνημείων και εκδίδει τις άδειες για την παράταση ταφής και την ανακομιδή οστών,

(9) καταγράφει τα μέσα και το ανθρώπινο δυναμικό που μπορεί να συμβάλει στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και είναι υπεύθυνος της ομάδας πυρασφάλειας της Κοινότητας. Για την κατάρτιση του σχεδίου πρόληψης πυρκαγιών και άλλων φυσικών καταστροφών συνεργάζεται με τα αρμόδια όργανα του Δήμου ενώ κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων αντιμετώπισης πυρκαγιών ή φυσικών καταστροφών τίθεται στη διάθεση των αρμοδίων Αρχών,

(10) είναι υπεύθυνος για την προστασία της δημοτικής περιουσίας στα όρια της Κοινότητας και έχει καθήκον να αναφέρει αμελλητί στον Δήμαρχο ή στον αρμόδιο Αντιδήμαρχο ζημίες ή προσβολές των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων του Δήμου,

(11) ενεργεί πληρωμές από την πάγια προκαταβολή, που συνιστάται κατά τις σχετικές διατάξεις,

(12) συμμετέχει στη διοίκηση κληροδοτήματος, με έδρα την Κοινότητα στην οποία ασκεί τα καθήκοντά του, στις περιπτώσεις που προβλέπεται, σύμφωνα με το ν.2539/1997 ή την πράξη σύστασής του η συμμετοχή προέδρου τοπικού συμβουλίου ή Δημάρχου Δήμου ο οποίος καταργήθηκε με το ν.3852/2010,

(13) στις περιπτώσεις όπου ο Δήμος είναι ο αρμόδιος Φορέας λειτουργίας, σύμφωνα με την παρ.17 τουαρ.2 και την παρ.1 του αρ.26 του ν.4497/2017, ο Πρόεδρος Κοινότητας προτείνει, ως προς την Κοινότητα, τους χώρους λειτουργίας των λαϊκών αγορών, τις θέσεις όπου επιτρέπεται η άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, η λειτουργία εμποροπανηγύρεων, χριστουγεννιάτικων αγορών και γενικά οι υπαίθριες εμπορικές δραστηριότητες, καθώς και τους χώρους στάθμευσης οχημάτων,

(14) προωθεί τον εθελοντισμό και συνεργάζεται με ομάδες εθελοντών για την εξυπηρέτηση των αναγκών της Κοινότητας.Επιπροσθέτως... δείτε περισσότερα στο airetos

Στους Δήμους η ευθύνη βιντεοεπιτήρησης των σχολείων


Οι Δήμοι είναι οι υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων 
στην περίπτωση εγκατάστασης συστημάτων βιντεοεπιτήρησης
 σε δημόσιες σχολικές μονάδες, έκρινε
 η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 

Σύμφωνα με το από 23/9/2019 Δ.Τ. της Αρχής, με αφορμή καταγγελίες πολίτη, διερεύνησε αυτεπαγγέλτως τη νομιμότητα της εγκατάστασης συστημάτων βιντεοεπιτήρησης από Διευθυντές σε σχολικές μονάδες εντός Δήμου.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαχείριση των σχολικών χώρων κατά τον χρόνο μη λειτουργίας των σχολικών μονάδων (παρ.1 του αρ.5 του ν.1894/1990) και η αρμοδιότητα συντήρησης, καθαριότητας και φύλαξης των σχολικών κτιρίων ανήκουν στους Δήμους (ν.3463/2006), καθώς και ότι η χρήση συστήματος βιντεοεπιτήρησης από Δημόσιες Αρχές για την προστασία προσώπων και αγαθών επιτρέπεται μόνον στους χώρους τους οποίους διαχειρίζονται, η Αρχή έκρινε ότι ένα δημόσιο σχολείο δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί σύστημα βιντεοεπιτήρησης κατά τις ώρες που αυτό λειτουργεί, ενώ κατά τις ώρες μη λειτουργίας της σχολικής μονάδας αρμόδιος για την προστασία του χώρου είναι ο εκάστοτε Δήμος και άρα μόνον αυτός μπορεί να αποτελεί τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων.

Η Αρχή, μεταξύ άλλων, κάνει μνεία στην παρ.8 του αρ.204 του ν. 4610/2019(ΦΕΚ Α΄ 70/7.5.2019). Εκεί ορίζεται ότι:

«8. Η καταγραφή ήχου ή εικόνας με συστήματα βιντεοεπιτήρησης εγκατεστημένα σε χώρους των δημόσιων σχολικών μονάδων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας των μονάδων αυτών, απαγορεύεται. Η καταγραφή ήχου ή εικόνας μέσω τέτοιων συστημάτων, εγκατεστημένων στους χώρους των ως άνω δημόσιων σχολικών μονάδων από τους Δήμους, επιτρέπεται στο πλαίσιο άσκησης της αρμοδιότητάς τους για φύλαξη των σχολικών κτιρίων, σύμφωνα με την υποπερ.1 της περ.Στ΄ του Κεφαλαίου Ι΄ του αρ.75 του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων (ν. 3463/2006), μόνο κατά το χρόνο μη λειτουργίας των σχολικών μονάδων.
 Ο υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων που καταγράφονται ενημερώνει με τρόπο πρόσφορο, εμφανή και κατανοητό όποιον πρόκειται να εισέλθει στο χώρο όπου λειτουργεί σύστημα βιντεοεπιτήρησης, ότι στο χώρο λειτουργεί τέτοιο σύστημα και παρέχει, εφόσον του ζητηθεί, πληροφορίες για τον σκοπό της επεξεργασίας, το είδος, την εμβέλεια και τους χώρους εγκατάστασης του χρησιμοποιούμενου συστήματος, καθώς και το χρονικό διάστημα τήρησης των δεδομένων.».

Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2019

Περιφερειακό Συμβούλιο: ΔΕΝ "πέρασαν" οι αναγκαστικές απαλλοτριώσεις για το ΣΔΙΤ σκουπιδιών/μόνο 17 ΝΑΙ του Νίκα

Η κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης  για το έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕ ΣΔΙΤ»και την  απόκτηση  έκτασης  εμβαδού 91.050,96 τ.μ. στη Λακωνία και  278.103,70 τμ στην Αρκαδία  απασχόλησαν το περιφερειακό συμβούλιο. 

Ύστερα, από πολύωρη συζήτηση, τελικά τα θέματα απορρίφθηκαν,
 17 ψήφισαν ΝΑΙ, 23 ψήφισαν ΟΧΙ και 8 ΛΕΥΚΟ
Την εισήγηση έκανε ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ανδρέας Τσουκαλάς.
Παρόντες στη συνεδρίαση ήταν δεκάδες πολίτες από την Αρκαδία και τη Λακωνία.
Ονομαστική ψηφοφορία ζήτησε η Δήμητρα Λυμπεροπούλου.

Την αναβολή του θέματος για μία εβδομάδα πρότεινε εκ νέου ο Πέτρος Τατούλης. 
Υπέρ ψήφισαν μόνοι οι περιφερειακοί σύμβουλοι της παράταξης Τατούλη και απορρίφθηκε

ΤΙ ΕΙΠΑΝ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΚΑΔΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΛΑΚΩΝΙΑ
Ο Ανδρέας Μπολοβής πήρε το λόγο και είπε ότι ο σημερινός Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου μιλούσε πρόσφατα για έργο απάτη. Αν είναι όλα καλώς καμωμένα και λείπει μόνο η απόφαση για τις απαλλοτριώσεις, τότε όταν τα βάζατε από το ΣΔΙΤ, παρακωλύατε μιας συμφέρουσα λύση για την Πελοπόννησο. Αν δεν ισχύει αυτό και είναι το έργο λάθος, όπως λέγατε στο παρελθόν και τώρα προσπαθείτε να το διευκολύνετε, σημαίνει ότι κάτι έχει αλλάξει. Φοβάμαι την τακτοποίηση. Λέω στη Νέα Πελοπόννησο, αν ψηφίσει σήμερα τότε βεβαιώνει ότι κάτι δεν έκανε καλά στις προηγούμενες συνεδριάσεις. Συνεπώς, είτε το έργο είναι καλό και το είχατε βλάψει, είτε το έργο δεν είναι καλό και θέλετε πλέον να το οικειοποιηθείτε;»
Ο δημοτικός σύμβουλος Ευρώτα Δημήτριος Νταλιάνης είπε ότι ομόφωνα ο Δήμος Ευρώτα είναι κάθετα αντίθετος με το ΣΔΙΤ, τη χωροθέτηση που είναι στην περιοχή Natura και υπάρχει από κάτω υδροφόρος ορίζοντας. Το έργο εξυπηρετεί τα μεγάλα ιδιωτικά συμφέρονται προβλέπεται τεράστια επιβάρυνση στους πολίτες της περιοχής.
Ο δημοτικός σύμβουλος Ευρώτα κ. Μανιατάκος είπε ότι το θέμα είναι πολύ σοβαρό, το έργο αυτό θα αφανίσει τις επόμενες γενιές και όσο κέρδος να υπάρχει για τα μεγάλα συμφέροντα, νομίζω ότι τα προβλήματα θα είναι πολύ μεγάλα. Θα μας αναγκάσει να φύγουμε από τον τόπο μας.

ΤΙ ΕΙΠΑΝ ΟΙ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ
Ο Πέτρος Τατούλης είπε: «Θέλω να σας θυμίσω την προσπάθεια του κ. Νίκα, δημιουργώντας ένα πρωτόγνωρο κλίμα αποστασίας, θυμίζοντας πάλι σε εμάς τη δεκαετία του ’70. Ο κύριος πολέμιος της προσπάθειας μας ήταν ο σημερινός Περιφερειάρχης. Χαίρομαι που ανακαλύφθηκε αυτό το δημόσιο συμφέρον. Αλλά για αυτό το δημόσιο συμφέρον χύσαμε αίμα. Χαίρομαι επειδή ανακαλύφθηκε η Εδέμ, πήγατε και επισκεφθήκατε την Ήπειρο και διαπιστώσετε ότι το έργο προστατεύει το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία.
Και ο σημερινός Πρωθυπουργός άφησε τους βουλευτές του να καταγγείλουν και να αλλάξουν νομοθετική πρωτοβουλία που η ίδια κυβέρνηση Σαμαρά είχε πάρει.
Ασφαλώς και υπήρχαν ερωτήσεις και κοινή πορεία βουλευτών της ΝΔ και βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ.
Έτσι φτάσαμε σε καθυστέρηση του έργου κατά έξι και πλέον χρόνια.
Όλη η διαδικασία ολοκληρώθηκε από εμάς, εκτός από τις απαλλοτριώσεις που πυροδοτήθηκαν από τις δυνάμεις που δεν ήθελαν το έργο. Υπήρχαν συμφέροντα που δεν ήθελαν να αφήσουν το έργο να γίνει.
Σήμερα, φαίνεται η αλήθεια.»

Ο Γιώργος Δέδες είπε: «Ειλικρινά, θα ήταν κάποιος έκπληκτος αν έβλεπε ότι το έργο πέρασε από τόσες διαδικασίες και οι κάτοικοι του Ευρώτα δεν είχαν αντιτάξει καμία σθεναρή αντίσταση. Για εμάς αυτό το έργο έπρεπε να είχε διαφορετική φιλοσοφία και διαφορετικές προδιαγραφές. Αλλά σήμερα βρισκόμαστε προ τετελεσμένων γεγονότων που έχουν διαμορφωθεί και σε κεντρικό και σε περιφερειακό επίπεδο. Αυτό αποτελεί μνημονιακή υποχρέωση της χώρας. Η παράταξή μας δεν θα υπερψηφίσει.»

Ο Γιάννης Μπουντρούκας είπε: «Υπάρχει ένα επιτακτικό θέμα να γίνει η διαχείριση των σκουπιδιών, διότι έχει αργήσει. Πρέπει να γίνει το συντομότερο και με το μικρότερο δυνατό κόστος. Να μας ενημερώσετε με ποια διαδικασία επελέγη η συγκριμένη περιοχή και ποιες άλλες επιλογές υπάρχουν. Έχουμε πολλά κενά». Στη δευτερολογία του είπε ότι θα ψηφίσει λευκό.

Ο Νίκος Γόντικας: «Τα 150 ευρώ ο τόνος που λέγαμε μπορεί να αποδειχθεί λίγο. Το φιάσκο της ιδιωτικής χωροθέτησης με τα πλαστά συμβόλαια που προσκόμισε η ΤΕΡΝΑ και αποδέχθηκε η περιφερειακή αρχή Τατούλη.
Η προηγούμενη περιφερειακή έκανε τα πάντα και γρήγορα για να προχωρήσει αυτό το περιβαλλοντικό έγκλημα.
Συνεχίζετε συνάδελφοι της πλειοψηφίας στα ίδια χνάρια, αποκρύβετε από το συμβούλιο ότι οι υπηρεσίες της περιφέρειας από τον Απρίλιο του 2019 τοποθετούνται αρνητικά στις τελευταίες τροποποιήσεις της ΑΕΠΟ.
Τελικά, όλοι σας ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, άλλοτε διαφωνώντας και άλλοτε συμφωνώντας βάζετε το λιθαράκι σας για να ολοκληρωθεί αυτό το έγκλημα.
Η διαχείριση των απορριμμάτων να γίνεται με αποκλειστικό δημόσιο φορέα.
Καταψηφίζουμε τις απαλλοτριώσεις των χωραφιών του κοσμάκη.»

Ο Θανάσης Πετράκος είπε: «Εκτίθεστε κύριε περιφερειάρχη και κύριε πρόεδρε. Εμείς θα βάζαμε ως τίτλο ότι οι περιφερειάρχες αλλάζουν αλλά η αγάπη για τις αναγκαστικές απαλλοτριώσεις μένουν. Αφού υπάρχουν τίτλοι, γιατί φέρνετε αναγκαστικές απαλλοτριώσεις;
Να ρωτήσουμε την ελληνική Δικαιοσύνη, που είναι να προστατεύσει τη δημόσια υγεία και το δημόσιο συμφέρον;
Εμείς δεν θα νομιμοποιούμε τις απαλλοτριώσεις υπέρ ΤΕΡΝΑ. Εμείς κωλοτούμπες δεν κάνουμε.
Θα καταψηφίσουμε. Η περιφερειακή αρχή προσπαθεί να νομιμοποιήσει τις αμαρτωλές μεθοδεύσεις του κ. Τατούλη.»

Ο Δημήτρης Τζεμπετζής είπε: Κοιτώντας τους κατοίκους τα μάτια, θέλω να πω ΄τοι εκπλήσσομαι από το πλήθος των νομικών παρατυπιών. Θέλω να ξέρω ότι η προηγούμενη περιφερειακή αρχή άκουσε τη νομική υπηρεσία ή όχι; Η παρούσα διοίκηση συνεχίζει την ίδια πολιτική Τατούλη. Μην σας μείνει αμφιβολία, και ο κ. Τατούλης και ο κ. Νίκας προέρχεται από την ίδια πολιτική μήτρα, της ΝΔ. Οι διαφορές του είναι απειροελάχιστες. Ο αγώνας των κατοίκων σας είναι απόλυτα δίκαιος.»

Η Δήμητρα Λυμπεροπούλου είπε: «Οι περιβαλλοντικοί όροι για το ΣΔΙΤ αυτό συζητούνται στο ΣτΕ στις 23 Οκτωβρίου 2019. Κι εμείς πάμε να πάρουμε απόφαση για αναγκαστικές απαλλοτριώσεις που αφορούν το ΣΔΙΤ. Ήμασταν και είμαστε αντίθετοι με το έργο.
Προκύπτει κίνδυνος για ρύπανση και μόλυνση υπογείων υδάτων, δεν μπορούμε να παίζουμε με τις ζωές μας. Η προστασία υδάτων πόρων στη Σκάλα Λακωνίας σύμφωνα με τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας η περιοχή είναι εντελώς ακατάλληλη. Ζητάμε ονομαστική ψηφοφορία»

Ο Παναγιώτης Κάτσαρης είπε: «Δεν ιδρώνει το αυτί των συναδέλφων, όσες φορές και να τα πούμε. Να ακούσουν οι κάτοικοι. Η εμπειρία έχει αποδείξει ότι το σύστημα είναι οδοστρωτήρας και δεν μασάει μπροστά σε νόμους και συντάγματα. Μασάει στις αντιδράσεις του οργανωμένου λαού. Και θα έρθει τώρα ο κ. Νίκας να πάει με τα ΜΑΤ στην Καλλιρόη, στη Σκάλα και την Παλαιόχουνη να βγάλει το φίδι από την τρύπα. Σωστή διαχείρισης δεν είναι να θάψουμε τρεις περιοχές. Το αδιέξοδο δημιουργείται εντέχνως. Ο κόσμος δεν ξέρει ότι θα πληρώσει διπλάσια δημοτικά τέλη και ότι αυτές οι περιοχές θα καταστραφούν ολοσχερώς. Οι κάτοικοι πρέπει να ακολουθήσουν το παράδειγμα της Κερατέας.

Η ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
Στενοχωριέμαι πάρα πολύ. Από το 2010 αντιμετώπισα ένα τεράστιο θέμα με τα σκουπίδια στην Καλαμάτα. Εγώ είμαι υπερήφανος που μέσα σε αυτή τη δυσκολία να εξεύρω κάποιες λύσεις.
Θίγετε την ηθική υπόσταση ενός ανθρώπου που ποτέ δεν κατηγορήθηκα για τη διαχείριση.
Δεν υπάρχει καμία εκκρεμότητα ποινικής φύσεως, είτε προς εμένα, είτε προς τα μέλη της οικονομικής επιτροπής, είτε προς τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου.
Είναι στο δικαστήριο ο εργολάβος μεταφοράς που δυστυχώς απεβίωσε κι εγώ έχω κληθεί ως Μάρτυρας.
Από ποιους εκτοξεύετε; Από αυτούς που έχουν καταδικαστεί.
Τριάντα χρόνια πετροβολιόμαστε με το συγκεκριμένο θέμα. Πρέπει κάποτε να τελειώνουμε, να βρούμε ένα σημείο που θα συγκλίνουμε. Κι εμείς θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε.
Είναι μία τυπική, γραφειοκρατική διαδικασία, κάτι που δρομολογήθηκε στο παρελθόν και δεν ολοκληρώθηκε για λόγους τοπικούς. Αυτό συζητάμε σήμερα, την ολοκλήρωση της συγκεκριμένης διαδικασίας.

Λένε ότι αν καθυστερήσαμε οχτώ χρόνια εγώ φταίω. Το 2014 αποχώρησα από την ΠΕΔ. Όταν κατάλαβα το 2016 ότι υπήρχε εγκλωβισμός όχι με το ΣΔΙΤ, αλλά με ένα σωρό πράγματα ως προς την ουσία, εγώ στήριξα μέσω του ΦΟΔΣΑ.
Συζητώ και με την κυβέρνηση που στηρίζω και δεν ντρέπομαι να το πω και τον ηγέτη της, ότι θα υπάρχει μια στήριξη που είναι μεγάλη, έχουμε ΣΔΙΤ, σύμβαση υπογεγραμμένη , αποφάσεις δικαστηρίων, ότι μπορεί να βελτιώσει την κατάσταση, θα γίνει. 
Αν σταματήσουμε τώρα, δεν υπάρχει βηματισμός, για την επόμενη περίοδο.
Με την καθοδήγηση του κ. Κρεμλή, ότι μπορούμε να το βελτιώσουμε, θα το κάνουμε.
 Δεν υπάρχει καμία δυνατότητα να κάνουμε, χωρίς να υποστούμε πολύ μεγαλύτερη βλάβη από αυτή που συζητάμε σήμερα, υπαρκτή ή μη.
Περισσότερα.... στο kalimera arkadia


Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου 2019

Τι αποφασίστηκε στο 1ο ΔΣ Μεγαλόπολης για νομικά πρόσωπα και Τηλεθέρμανση

Τετάρτη 25/9/2019 είχαμε το 1ο ΔΣ Μεγαλόπολης για την νέα δημοτική περίοδο
και Δήμαρχο τον Θανάση Χριστογιαννόπουλο.
Πολλά και σοβαρά θέματα και ενημερώσεις, για θέματα που είχαμε επισημάνει στο προηγούμενο σχετικό άρθρο μας :
ΘΕΜΑ ΔΕΗ:
11 Οκτωβρίου συνάντηση Χριστογιανόπουλου Χατζηδάκη
Όπως ενημέρωσε ο Δήμαρχος έχουν προγραμματιστεί συναντήσεις για το θέμα με βουλευτές και Περιφέρεια
Στις παρατηρήσεις  για προΰπαρξη δημοτικού Συμβουλίου (Τσιριγώτης)
και προΰπαρξη συναντήσεων με φορείς (Μιχόπουλος)
ο Δήμαρχος απάντησε  ότι το πρόβλημα ΔΕΗ υπάρχει εδώ και μήνες και ουδεμία τέτοια κίνηση έγινε όλο αυτό το διάστημα.
Εξέφρασε την έκπληξή του γιατί δεν το έπραξαν όλο αυτό το διάστημα που είχαν μάλιστα την απόλυτη πλειοψηφία μετά την παραίτηση των αντιπολιτεύσεων τον Μάιο 2018 για το θέμα ΔΕΗ.

ΝΠΔΔ κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη
Ομόφωνα: Κυριακόπουλος Αντώνης (πρόεδρος)
                   Καλογερόπουλος Φάνης (αντιπρόεδρος) - Σιέμπος Δημ.
                   Γαλανοπούλου Ευγ. - Μανιάτη Αντ.- Ρούντου Χρ.
                   Αθανασόπουλος Στ. - Παναγουλοπούλου Λ.
                   και Τσίρη Χρ.(υπάλληλος Δήμου)

Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση
Ομόφωνα: Μπελιάς Ν. (Πρόεδρος) - Μπάζιος Ιω. (αντιπρόεδρος)
                   Κώτσιρας Γ. - Καλογερόπουλος Φ.
                   Κασελούρη Αν. - Μπελιά Εύα
                   Μαρκολιάς γ. - Μαχαίρα Αν. - Δημοπούλου Καλ.

Τηλεθέρμανση
Αναβολή του θέματος διότι:
Θυμίζουμε ότι το ΔΣ Μεγαλόπολης ορίζει τα μέλη της Γ. Σ. Τηλεθέρμανσης
Ο Δήμαρχος και 1 δημοτικός σύμβουλος που ορίζεται από το ΔΣ
Η ΓΣ με την σειρά της ορίζει το 11 μελές διοικητικό συμβούλιο
Ο Δήμαρχος πρότεινε τον Αντώνη Κυριακόπουλο, βάσει της εγκυκλίου 13/9/19, που έδινε πλειοψηφική διαχείριση στην δημοτική αρχή
Ο Σ. Τσιριγώτης επικαλούμενος την πρόσφατη έκθεση του νομικού συμβούλου της Τηλεθέρμανσης κ. Πεπελάση, υποστήριξε ότι η Τηλεθερμανση ΑΕ δεν εντάσσεται στην συγκεκριμένη εγκύκλιο, αλλά ακολουθεί την διαδικασία απόλυτης πλειοψηφίας στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Πρότεινε μάλιστα 3 εκπροσώπους (έναν από κάθε παράταξη σε παρέκκλιση του καταστατικού της Τηλεθέρμανση ΑΕ) , που είχε εφαρμοστεί μέχρι και σήμερα.
Ο Δήμαρχος επέμεινε ότι πάνω από την γνωμοδότηση όποιου δικηγόρου υπάρχουν οι οδηγίες του υπουργείου, τις οποίες ανάγνωσε.:
"όσον αφορά την αναλογία 3/5 που ορίζεται από τον Δήμαρχο ή Περιφερειάρχη, αντιστοίχως η διάταξη αυτή εφαρμόζεται ΜΟΝΟ στον ορισμό των εκπροσώπων του Δήμου στην Γενική Συνέλευση μετόχων στις πολυμετοχικές ανώνυμες εταιρίες τους"
Άρα εφαρμόζεται η διάταξη του Υπουργείου στην πολυμετοχική εταιρία του Δήμου ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΑΕ.
Εάν το ΔΣ βάζει την γνωμάτευση ενός δικηγόρου πάνω από την εγκύκλιο του υπουργείου ας ψηφίσει ανάλογα"
Ο Κ. Μιχόπουλος πρότεινε αναβολή και νομική διευκρίνηση από την ΚΕΔΕ, η οποία αναβολή υπερψηφίστηκε και από την παράταξη Τσιριγώτη και αποφασίστηκε.
Ο Δήμαρχος επέμεινε για λήψη απόφασης σήμερα, επισημαίνοντας την πίεση χρόνου σε ανειλημμένες εργασίες στην Τηλεθέρμανση
Επίσης επέμεινε τρις: "βάζετε  στη ίδια ζυγαριά το υπουργείο με το έγγραφο του Πεπελάση"

Η Λ.Παναγουλοπούλου επεσήμανε την ανάγκη  ξεκαθάρισης εάν το σώμα θεωρεί ως ανακριβή και μη σύννομη την εισήγηση του Δημάρχου και ψήφισε λευκό.
Το θεαματικό της συζήτησης
Ο Δήμαρχος επέμεινε στην ορθή θέση της πρότασής του, επιβεβαίωσε την επικοινωνία του με το υπουργείο και τις σαφείς απαντήσεις των υπηρεσιών.
Ο Σ. Τσιριγώτης είπε ότι επικοινώνησε και αυτός με το υπουργείο και του είπαν "ότι ΞΕΧΑΣΑΝ να συμπεριλάβουν τις πολυμετοχικές στην εγκύκλιο"!!

Νέες προσλήψεις (8μηνα) στη ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ Μεγαλόπολης ΑΕ/ Αιτήσεις έως 7/10/19

ΑΣΕΠ: Η ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έντεκα (11) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης , για το κλάδο Ορυχείων που εδρεύουν στη Μεγαλόπολη του νομού Αρκαδίας (11 Τεχνικοί ΔΕ)
Δικαιολογητικά
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση 

Ανακοίνωση ΣΟΧ 4/2019 για τη ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α.Ε.
Παράρτημα
Έντυπο Αίτησης

Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων από 26/09/2019 έως και 07/10/2019
Πληροφορίες:  Α. Καλαθά - Π. Ηλιόπουλος,  Τηλέφωνο επικοινωνίας: 27910 25045 εσωτερικό 33020.

Οι δημοσιεύσεις που αφορούν στη Λιγνιτική Μεγαλόπολης Α.Ε. αναρτούνται προσωρινά στην ιστοσελίδα της ΔΕΗ Α.Ε., ενώ σύντομα θα βρίσκετε σχετικές δημοσιεύσεις στην ιστοσελίδα: http://www.lignitiki-megalopolis.gr/

27-29 Σεπτεμβρίου ΔΩΡΕΑΝ επισκέψεις σε ΟΛΑ τα μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους

Μια μοναδική ευκαιρία για δωρεάν
 επισκέψεις σε μουσεία 
και αρχαιολογικούς χώρους, 
δίνεται σε όλους  27-29 Σεπτεμβρίου 2019 
καθώς το Υπ. Πολιτισμού και Αθλητισμού γιορτάζει για 23η χρονιά τις ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς. 
Κοινό θέμα σε όλη την Ευρώπη για αυτή τη  χρονιά, είναι «Τέχνες και Ψυχαγωγία». 

Το υπουργείο ανακοίνωσε  πως σε περίπου 100 σημεία σε όλη τη χώρα, μουσεία, μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους, οι επισκέπτες τους θα μπορέσουν να συμμετάσχουν σε δράσεις ειδικά σχεδιασμένες για τις ημέρες αυτές.
Στις εκδηλώσεις των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2019 εξετάζεται η σχέση Τέχνης και Ψυχαγωγίας. Εάν πρόκειται για αξία ή κατάκτηση, ανάγκη βασική ή τεχνητή, ατομική ή συλλογική υπόθεση.
Αφορά όλους ή λίγους και πώς ικανοποιείται σε κάθε εποχή και κοινωνία; Πώς λειτουργεί η σχέση του ελεύθερου χρόνου με την απόλαυση της Τέχνης; Ποιος είναι ο ρόλος που έχουν παίξει η μουσική και το θέατρο, η φύση και ο αθλητισμός, το βιβλίο και το παιχνίδι, οι γιορτές, στην ικανοποίηση αυτής της ανάγκης και πόσο μεγάλες ή μικρές είναι οι διαφορές από εποχή σε εποχή; Ποια είναι η σχέση των μουσείων με την ψυχαγωγία;

Το Σάββατο και την Κυριακή, 28 και 29 Σεπτεμβρίου, η είσοδος στους αρχαιολογικούς χώρους, τα μουσεία και τα μνημεία του κράτους είναι ελεύθερη.

Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου 2019

Π. Νίκας: 900.00 ευρώ (προεκλογικά) το 2019 σε επιχορηγήσεις εκδηλώσεων/ μέχρι και σήμερα μου φέρνουν έγγραφα που δεν υπογράφω!!

Περί τις 900.000 ευρώ διατέθηκαν 
με αποφάσεις 
της απελθούσας περιφερειακής αρχής Πελοποννήσου
 μέσα στο 2019, χρονιά διεξαγωγής των εκλογών, 
για την ενίσχυση εκδηλώσεων 
συλλόγων και σωματείων 
στις 5 Περιφερειακές Ενότητες.

Το συνολικό ποσόν ανέρχεται, ειδικότερα, σε 895.801,98 ευρώ – χωρίς τις κρατήσεις-, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που δημοσιοποίησε σήμερα Δευτέρα ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας, αναρτώντας τους σχετικούς πίνακες στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας:

“Δίνω σήμερα στην δημοσιότητα τις επιχορηγήσεις, πολλών εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, προς συλλόγους και σωματεία της Περιφέρειας, που ενέκρινε η απελθούσα περιφερειακή αρχή μέσα στο 2019. Ακόμα και στην προεκλογική περίοδο, λίγες ημέρες, λίγες εβδομάδες, ελάχιστους μήνες πριν τις εκλογές” σημείωσε ο Π. Νίκας, προσθέτοντας ότι μέχρι και αυτές τις ημέρες καλείται να υπογράψει σχετικά εντάλματα εκταμίευσης:
“Ακόμα και σήμερα μου έφεραν να υπογράψω ένα… μπαούλο με έγγραφα, αλλά δεν το υπέγραψα” δήλωσε χαρακτηριστικά ο περιφερειάρχης και πρόσθεσε:
“Δείτε και βγάλτε τα συμπεράσματά σας, πώς πήγαμε σε αυτές τις εκλογές και πώς επιβιώσαμε… Με την χρησιμοποίηση του κρατικού χρήματος απέναντί μας. Αυτό δεν πρέπει να ξαναγίνει και δεν πρόκειται να ξαναγίνει, γιατί το δημόσιο χρήμα και λίγο είναι και πρέπει να γίνεται προσεκτική διαχείριση. Ο κόσμος, τα σωματεία, οι σύλλογοι, μπορούν να δουν και να καταλήξουν σε συμπεράσματα” σημείωσε ο Π. Νίκας.

Ο περιφερειάρχης δεσμεύτηκε ότι σύντομα θα αναρτηθούν στο διαδίκτυο και τα στοιχεία που αφορούν επιχορηγήσεις προς διάφορα νομικά πρόσωπα καθώς, όπως σημείωσε, “επιχορηγήσεις εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ έγιναν, δυστυχώς, και από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης, από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων”.
Οπως χαρακτηριστικά τόνισε, “τουλάχιστον ας συμφωνήσουμε ότι σε προεκλογικές περιόδους, δεν μπορεί κάποιοι που έχουν το δημόσιο χρήμα να αντιπαρατίθενται με τους άλλους. Είναι άδικο αυτό το οποίο έγινε”.

Απαντώντας δε σε ερώτηση αν θα δημοσιοποιήσει πίνακες χρηματοδοτήσεων από την Περιφέρεια προς μέσα ενημέρωσης, ο Π. Νίκας ξεκαθάρισε:
“Θεωρώ ότι έχω υποχρέωση να δώσω στη δημοσιότητα όλους όσοι έλαβαν χρήματα κατά την προεκλογική περίοδο, διότι είναι μία συμπεριφορά που ευθέως επιδίωκε την επίδραση στο εκλογικό αποτέλεσμα. Είχα ενημερώσει και την προηγούμενη κυβέρνηση γι’ αυτό, δυστυχώς δεν υπήρξε καμία παρέμβαση. Αυτό που επιθυμώ είναι να μάθει ο κόσμος τι έγινε -τα σωματεία είναι εκατοντάδες, αν όχι χιλιάδες”.
Παράλληλα, ο περιφερειάρχης με αφορμή σχετική ερώτηση, ξεκαθάρισε ότι η Περιφέρεια πρέπει να βοηθά συλλόγους και σωματεία, αλλά “για σπουδαίες εκδηλώσεις. Θεωρώ ότι οι μικροεκδηλώσεις είναι υπόθεση των δήμων, μπορούν να τις υποστηρίξουν. Ακόμα και οι μικροί δήμοι μπορούν. Η Περιφέρεια θα σταθεί δίπλα στα μεγάλα αθλητικά, πολιτιστικά και κοινωνικά γεγονότα, πάντοτε σε συνεργασία με τους κατά τόπους δήμους και με υπέρτατο κριτήριο την ποιότητα. Δεν θα υπονομεύσουμε τους δήμους κάνοντας τους υπερδημάρχους, με μια χωριστή πολιτική, δεν θα πηγαίνουμε πρωτογενώς εμείς να στηρίζουμε διάφορες εκδηλώσεις ή να επιλέγουμε ηχητικά συγκροτήματα” κατέληξε ο Π. Νίκας.

Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 2019

Ι.Μ.Γ&Μ. : αγρυπνία απόψε στην Παναγιά Μυρτιδιώτισσα (Επισκοπείο)

Την Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 2019 στον Ιερό Ναό Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης (Επισκοπείο Μεγαλόπολης, Φιλοποίμενος και Σταθοπούλου) θα τελεστεί αγρυπνία.
 Θα αρχίσει στις 9μμ και θα ολοκληρωθεί λίγο μετά τα μεσάνυχτα. 
 Παρακαλείστε να προσέλθετε στην εορτή αυτή της Παναγίας, να μετάσχετε στις ακολουθίες και στην Θεία Λειτουργία. 
Θα έχετε την ευκαιρία και ευλογία να προσκυνήσετε λείψανα Αγίων και Μαρτύρων της Εκκλησίας.

Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως

1415 χασισόδεντρα εντοπίστηκαν στο Λεοντάρι Μεγαλόπολης/ πλήθος στοιχεία για τους καλλιεργητές!

Πλήθος στοιχεία που μπορεί να αποκαλύψουν την ταυτότητα των καλλιεργητών ανακάλυψαν οι αστυνομικοί της Ασφαλείας Τρίπολης στα τρία αυτοσχέδια παραπήγματα τα οποία είχαν στήσει οι δράστες στους χώρους της διπλής φυτείας με τα 1.415 δίμετρα δενδρύλλια κάνναβης σε δάσος στο Λεοντάρι Μεγαλόπολης .

Στα παραπήγματα, που ήταν σκεπασμένα με κλαδιά δέντρων για να μην διακρίνονται από το ελικόπτερο της ΕΛ.ΑΣ., βρέθηκαν πλήθος προσωπικά είδη, ρούχα, είδη υγιεινής, πλαστικά και τενεκεδένια δοχεία, αλλά και αναδιπλούμενα κρεβάτια, τραπέζια και καρέκλες.
Όλα κατασχέθηκαν μαζί με τον καλλιεργητικό εξοπλισμό και εστάλησαν στα εγκληματολογικά εργαστήρια, όπου εξετάζονται για δακτυλικά αποτυπώματα και DNA που αναμένεται να οδηγήσουν στους δράστες.


Η φυτεία είχε εντοπιστεί χθες (Κυριακή) κατά την διάρκεια οργανωμένης επιχείρησης των αστυνομικών της Ασφαλείας και της Ο.Π.Κ.Ε. που έκαναν εξερεύνηση στην δασική περιοχή του Δήμου Μεγαλόπολης στο πλαίσιο στοχευμένης έρευνας, μετά από στοιχεία που είχαν συγκεντρώσει.
Η έρευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των καλλιεργητών συνεχίζεται και ήδη στο μικροσκόπιο των αστυνομικών έχουν μπει συγκεκριμένα άτομα ως ύποπτοι.

Γιάννης Μπουντρούκας: αποφασίστηκε η στάση της παράταξής μας στο Π.Σ. Πελ/σου

Στις 16 Σεπτεμβρίου 2019 συνεδρίασε η παράταξη «Πελοποννησιακή Συμμαχία» με εκπροσώπους από όλες τις περιφερειακές ενότητες της Πελοποννήσου. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης συζητήθηκαν:

α) η πορεία της παράταξης και οι επισκέψεις στις περιφερειακές ενότητες της Πελοποννήσου, β) η «στάση» (θέση) της παράταξης στο νέο Περιφερειακό Συμβούλιο, αλλά και στις νέες αλλαγές που αφορούν τον «Καλλικράτη».
και αποφασίστηκαν ομόφωνα τα παρακάτω:
1ον: Ξεκαθαρίζει ότι είναι κατά του εκλογικού συστήματος της Απλής αναλογικής που επέβαλε η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ στον χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης διότι τα προβλήματα που δημιούργησε η εφαρμογή της στους Δήμους και τις Περιφέρειες της χώρας είναι τεράστια με αποτέλεσμα να μην διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία των θεσμοθετημένων οργάνων και η σωστή διοίκηση των τοπικών κοινωνιών.
2ον: Καταγγέλλει ως "αντιδημοκρατική" την απόφαση της Κυβέρνησης της ΝΔ να υποβαθμίσει τους θεσμούς του Δημοτικού και του Περιφερειακού Συμβουλίου και με το πρόσχημα της "κυβερνησιμότητας" να παραχωρήσει ουσιαστικά σε επιτροπές τη διακυβέρνηση των Δήμων και των Περιφερειών της χώρας.
3ον: Δεν προτίθεται να προχωρήσει σε καμία προγραμματική σύγκλιση με την παράταξη της νέας Περιφερειακής Αρχής διότι θέλει να προστατεύσει το δικαίωμα της αυτονομίας της παράταξης αλλά και να διασφαλίσει την ελευθερία έκφρασης των εκλεγμένων μελών της μέσα στο νέο Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου.
4ον: Στο πλαίσιο της αρχικής μας δέσμευσης και εξαγγελίας για συνεργασία με τη νέα Περιφερειακή Αρχή, που θα επιλεγεί, είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε την ουσιαστική συμβολή μέσα από θέσεις ευθύνη των μελών της παράταξή μας προς όφελος των πολιτών της Πελοποννήσου, ξεκαθαρίζοντας ότι η παράταξή μας στο Περιφερειακό Συμβούλιο θα συναινεί σε αυτά που πιστεύει ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση με βάση τις αρχές μας και θα καταψηφίζει τα υπόλοιπα.

Ο επικεφαλής μας και η παράταξής μας έχει μεγάλη εμπειρία στα θέματα της ανάπτυξης, της επιχειρηματικότητας και της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας. Άλλωστε, το προεκλογικό μας πρόγραμμα είχε πολλές καινοτομίες που αφορούν τα παραπάνω ζητήματα και θα μπορούσαμε σε αυτή την κατεύθυνση να συμβάλλουμε ουσιαστικά.
Τα μέλη της "Πελοποννησιακής Συμμαχίας" εξουσιοδότησαν τον επικεφαλής της παράταξης να διαχειριστεί ανάλογα τις προτάσεις ανάληψης ευθυνών με τη νέα Περιφερειακή Αρχή της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Οι όροι και οι προϋποθέσεις της όποιας ανάληψης ευθυνών από την πλευρά της παράταξής μας θα έχουν βάση την υλοποίηση των αξόνων του προεκλογικού μας προγράμματος και στόχο την αποτελεσματικότητα του Περιφερειακού Συμβουλίου μέσα σε ένα κλίμα διαμόρφωσης περιφερειακής συνείδησης με σεβασμό στους θεσμοθετημένους φορείς και στις τοπικές κοινωνίες.

Η "Πελοποννησιακή Συμμαχία" ήρθε για να μείνει στο Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου και θα κάνει ότι είναι δυνατό για να δυναμώσει τη φωνή της και να κάνει αισθητή και δημιουργική την παρουσία της μέσα στο ανώτατο όργανο της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Επιδιώκουμε διακριτούς ρόλους, διαμόρφωση προϋποθέσεων διαφάνειας, ελέγχου και θέλουμε να φανούμε χρήσιμοι μέσα από τις θέσεις που κατέχουμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Έτσι, το επόμενο χρονικό διάστημα θα οργανωθούν συζητήσεις με τους πολίτες σε κάθε περιφερειακή ενότητα της Πελοποννήσου.

ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ"
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΝΤΡΟΥΚΑΣ
Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου στο 1ο τακτικό ΔΣ Μεγαλόπολης: ορισμός μελών Τηλεθέρμανσης ΑΕ / Δάνεια- τόκοι -οφειλές Κλειστού Γυμναστηρίου(τηλεθέρμανση)

Σας προσκαλούμε όπως, την 25η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2019, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 19:30 μ.μ., προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης, σε τακτική συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

1. Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία «Κοινωνική Προστασία & Αλληλεγγύη» Δήμου Μεγαλόπολης – Τροποποίηση της αριθμ. 175/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
2. Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μεγαλόπολης» - Τροποποίηση της αριθμ. 174/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
3. Ορισμός εκπροσώπου για τη συμμετοχή του στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α. με την επωνυμία «ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ – Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ», για τον ορισμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α..
4. Συνδιοργάνωση εκδήλωσης του Δήμου Μεγαλόπολης και του Συλλόγου Καρυτινών των εν Αθήνας και Πειραιά «Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» για την παρουσίαση του Βιβλίου του Ν.Π. Δημητρακόπουλου με τίτλο «Πολεμικά Απομνημονεύματα 1897» στην Καρίταινα, στις 29.09.2019 – Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2019.
5. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2019 για την ενίσχυση υφιστάμενων Κ.Α.Ε. και την εγγραφή πιστώσεων για την κάλυψη αναγκών και την καταβολή υποχρεωτικών εισφορών μισθοδοσίας και την απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π..
6. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2019 για την ενίσχυση υφιστάμενου Κ.Α.Ε. και την εγγραφή πιστώσεων για την καταβολή της δαπάνης προμήθειας εντύπων & υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων.
7. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2019 για την ενίσχυση υφιστάμενων Κ.Α.Ε. και την εγγραφή πιστώσεων για την κάλυψη επειγουσών αναγκών και την καταβολή δαπανών δικαστικών εξόδων, αμοιβών νομικών & συμβολαιογράφων και τόκων υπερημερίας.
8. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2019 για την ενίσχυση υφιστάμενων Κ.Α.Ε. και την εγγραφή πιστώσεων για την κάλυψη επειγουσών αναγκών και την καταβολή δαπανών τόκων Δανείων Δημοτικής Επιχείρησης (15/00896), χρεολυσίων Δανείων ΤΠΔ Δημοτικής Επιχείρησης (15/00896) και δαπανών Τηλεθέρμανσης Κλειστού Γυμναστηρίου.
9. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2019 για την ενίσχυση υφιστάμενου Κ.Α.Ε. και την εγγραφή πιστώσεων για την καταβολή δαπάνης αντιτίμου ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας.
10. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2019 για την ενίσχυση υφιστάμενου Κ.Α.Ε. και την εγγραφή πιστώσεων για την καταβολή της δαπάνης εκτέλεσης προμήθειας ελαστικών.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
Θεμιστοκλής Σακελλαριάδης

Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου 2019

Συνελήφθησαν 4 άτομα για δύο διαρρήξεις - κλοπές σε σπίτια της Μεγαλόπολης

Συνελήφθησαν, χθες (21.9.2019) και πρώτες πρωινές ώρες, στο σταθμό διοδίων Μάναρη του Νέου Αυτοκινητόδρομου Αθηνών- Κορίνθου- Τριπόλεως- Καλαμάτας , από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.) Αρκαδίας, τέσσερις (4) ημεδαποί, ηλικίας από 19 έως 43 ετών αντίστοιχα, γιατί λίγη ώρα νωρίτερα στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας, διέρρηξαν οικία ημεδαπής, χωρίς ωστόσο να αφαιρέσουν κάτι, διότι έγιναν αντιληπτοί. 

Όπως προέκυψε από την προανάκριση του Τμήματος Ασφαλείας Τρίπολης και του Αστυνομικού Τμήματος Μεγαλόπολης, την 15.9.2019 το βράδυ, στη Μεγαλόπολη διέρρηξαν ακόμη μία οικία ημεδαπού και αφαίρεσαν χρήματα και προσωπικά έγγραφα. 
Σε έρευνα που έγινε στο όχημα τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ποσότητες κάνναβης, συνολικού βάρους -5,4- γραμμαρίων, διαρρηκτικά εργαλεία, ενώ κατασχέθηκε και το εν λόγω όχημα, ως μέσο τέλεσης αξιόποινων πράξεων. 
Προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Ασφαλείας Τρίπολης.

Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου 2019

Ο Δήμος Μεγαλόπολης στηρίζει τον μηχανοκίνητο αθλητισμό

Ο ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΣΤΗΡΙΖΕΙ
ΤΟΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ

Ο μηχανοκίνητος αθλητισμός είναι ένας τομέας, που η Μεγαλόπολη,γνωρίζει και στηρίζει σθεναρά. Αποτελεί ένα από τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής μας, με αιχμή του δόρατος την εκπληκτική και ευρωπαϊκά αναγνωρισμένη πίστα αγώνων στην Τ.Κ. Πλάκας.
Από το 1994 μέχρι και σήμερα, όλες οι Δημοτικές Αρχές στάθηκαν συμπαραστάτες στο σημαντικό αυτό εργαλείο ανάπτυξης της περιοχής, σε αγαστή συνεργασία με την ΑΛΜΑ Μεγαλόπολης, τους εμπλεκόμενους φορείς και τους πολίτες.

Η ΑΝΑΒΑΣΗ ΤΣΑΚΩΝΑΣ 21 και 22 Σεπτεμβρίου 2019 στα πλαίσια του 4ου ΡΑΛΛΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ, είναι μια ακόμα δράση που συμβάλλει στην ανάπτυξη του μηχανοκίνητου αθλητισμού στην περιοχή μας.
Ο Δήμος Μεγαλόπολης καλωσορίζει την νέα αυτή αγωνιστική διοργάνωση και με ιδιαίτερη χαρά φιλοξενεί την απονομή επάθλων στην πόλη μας. 
Μια σημειολογικής σημασίας κίνηση, που θα γίνει την Κυριακή το απόγευμα στην Κεντρική Πλατεία της Μεγαλόπολης.
Ο μηχανοκίνητος αθλητισμός είναι ένας τομέας που μπορεί και πρέπει να αναπτυχθεί και η νέα Δημοτική Αρχή θα συμβάλλει τα μέγιστα προς αυτήν την κατεύθυνση.

Εκ του Δήμου

ΣΔΙΤ απορριμμάτων Πελ/σου: το 2020 ξεκινά λέει η κυβέρνηση, δεν συνάδει με την σύγχρονη διαχείριση λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Μετά την πρόσφατη επίσκεψη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Ήπειρο και την ενημέρωση που είχε για τη λειτουργία στην περιοχή της ΣΔΙΤ για τη διαχείριση των απορριμμάτων, ήρθε- όπως ήταν επόμενο- στο προσκήνιο και το μέλλον της Πελοποννήσου, μιας από τις πλέον ρυπογόνες περιοχές στη χώρα.

Σύμφωνα με τα τελευταία νέα, η ΣΔΙΤ Πελοποννήσου έχει ήδη υπογραφεί, δεν μπορεί όμως να ξεκινήσει λόγω προβλήματος που έχει ανακύψει στην απαλλοτρίωση των απαραίτητων εκτάσεων (στη συγκεκριμένη περίπτωση και μόνο, η εξεύρεση χώρων ήταν υποχρέωση του αναδόχου).
 Για να κηρυχθούν οι εκτάσεις υπό απαλλοτρίωση χρειάζεται μια απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου που μόλις συγκροτήθηκε.
Στόχος είναι το καλοκαίρι του 2020 ο ανάδοχος να ξεκινήσει τη «μεταβατική» διαχείριση των απορριμμάτων των πέντε Περιφερειακών Ενοτήτων (Κορινθία, Αρκαδία, Αργολίδα, Μεσσηνία, Λακωνία), ώστε να κλείσουν... οριστικά οι παράνομες χωματερές τους.

Από την άλλη πλευρά, για πολιτικές εμμονές στη μέθοδο της σύμπραξης με ιδιώτες και στρατηγικές επιλογές που δε συνάδουν με τις σύγχρονες τάσεις διαχείρισης των απορριμμάτων, οι οποίες δείχνουν προς την κατεύθυνση της διαλογής στην πηγή, κατηγορεί ο ΣΥΡΙΖΑ την κυβέρνηση, μετά την περιοδεία του πρωθυπουργού στα Ιωάννινα και την επίσκεψή του στη νέα Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων της Ηπείρου.
Ο τομεάρχης του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, τονίζει ότι η Ε.Ε. «έχει κάνει πλέον ριζική στροφή στη στρατηγική διαχείρισης απορριμμάτων και δε θα χρηματοδοτεί, από το 2021 και μετά, έργα σύμμεικτων απορριμμάτων (όπως είναι η ΜΕΑ Ηπείρου), αλλά έργα επεξεργασίας ρευμάτων διαλογής στην πηγή», καταγγέλλοντας τον Κ. Μητσοτάκη ότι η πραγματική σκοπιμότητά του ήταν «να αναδείξει τις ΣΔΙΤ ως μονόδρομο για τη διαχείριση απορριμμάτων.
«Τον ενημερώνουμε ότι απέναντί του σε αυτό δε θα βρει μόνο εμάς, αλλά και πολλούς δημάρχους που υποστήριξε η Ν.Δ., οι οποίοι διεκδίκησαν να έχουν ΜΕΑ κατασκευασμένες ως δημόσια έργα, ώστε να βελτιστοποιήσουν την απόδοση, το χρηματοοικονομικό κόστος και τη διαχείριση του έργου από την Αυτοδιοίκηση. Είναι κάτι που θα διαπιστώσει ο ίδιος, στα εγκαίνια των ΜΕΑ που τώρα κατασκευάζονται» τονίζει.
Επίσης, κάνει λόγο για εμμονή στις ΣΔΙΤ της Νέας Δημοκρατίας που «διαπράττει ένα στρατηγικό λάθος στη διαχείριση των απορριμμάτων στη χώρα μας. Υποτιμάει την ευρωπαϊκή στρατηγική για τη διαλογή στην πηγή, καθώς επιλέγει να αποδώσει τη διαχείριση των απορριμμάτων στον ιδιωτικό τομέα.
Πρόκειται για μία καταστροφική επιλογή που πλήττει το συμφέρον των πολιτών, των επιχειρήσεων και της αυτοδιοίκησης και αναδεικνύει τη βασική διαφορά του ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Δημοκρατία. Προτεραιότητα στο συμφέρον των πολιτών και της χώρας απέναντι στο συμφέρον κάποιων ιδιωτών», όπως υπογραμμίζει.

Πηγή: tharrosnews.gr

Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου 2019

Μεγαλόπολη 2019: η σωτηρία είναι ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ!!!

της Γεωργίας Δημητρακοπούλου

Πρώτα από όλα να ευχηθώ σε όλους μας καλό χειμώνα,
μιας και μύρισε λίγο φθινοπωράκι...
Κατά δεύτερον να ευχηθώ καλή και παραγωγική θητεία στο νέο Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαλόπολης
και μετά την ευχή πάμε και στο ψητό...

Μετράει 20 μέρες η νέα δημοτική περίοδος για τον Δήμο Μεγαλόπολης
Η ευχή η δική μου και όλων μας ελπίζω,  απευθύνεται και στους 27
Ξεκινώ με αυτό διότι με τον νέο εκλογικό νόμο, άπαντες (συμπολίτευση και αντιπολιτεύσεις) έχουν την ίδια "δύναμη"  άρα και την ίδια ευθύνη
Ο νέος Δήμαρχος πρέπει εκτός των όσων μεγίστων θεμάτων υπάρχουν (θα τα δούμε αναλυτικά σε επόμενα άρθρα), να βρει και τον τρόπο να λειτουργήσει ο Δήμος αρμονικά.
Εδώ έχουμε αντικειμενικά υπαρκτά θέματα που  επιβάλλεται να λυθούν!
Το βασικότερο όλων: πρέπει να εκλείψουν εντελώς αγκυλώσεις του παρελθόντος.
Δεν υπάρχουν περιθώρια για παιχνίδια, εξουσιομανία, ρουσφετολογία, μικροθωρισμό, εσωστρέφεια και τόσα άλλα στραβά που έφεραν τόσα δεινά στον τόπο μας
Οφείλουν όλοι να αρθούν στο ύψος των περιστάσεων
Να δουλέψουν με αλτρουισμό
Να υπηρετήσουν τον πολίτη που τους εμπιστεύτηκε με την ψήφο του
Να προστατέψουν την Μεγαλόπολη από δύσκολες εξελίξεις που φτάνουν με βήμα γοργό
Να στηρίξουν και να σχεδιάσουν παλεύοντας με νύχια και με δόντια,
ώστε αφενός να ελαχιστοποιηθούν οι όποιες ζημίες και αφετέρου να μεγεθυνθούν
οι όποιες ωφέλειες επέλθουν από τις εξελίξεις στο όλο μεγαλοπολίτικο πεδίο.

Για να γίνουν όλα αυτά πρέπει:
Να σταματήσει η μιζέρια, η κριτική των χαρακωμάτων και το "διαίρει και βασίλευε"
Είμαστε μια χούφτα άνθρωποι στον τόπο μας
και αν δεν αλλάξουμε ρότα σύντομα θα μετριόμαστε στα δάχτυλα!
Δεν ωφελούν οι φαγωμάρες γιατί αυτός και όχι ο άλλος...
ή αυτός είναι του δημάρχου και ο άλλος δεν είναι...
Τα παιδιά μας όλα, πρέπει να βρουν δουλειές, αξιοπρεπείς και βιώσιμες
Οι τοπικοί επαγγελματίες πρέπει να κρατήσουν τις επιχειρήσεις τους
Οι αναθέσεις έργων και προμηθειών πρέπει να μένουν στην τοπική αγορά και να μην πάνε ανά την Ελλάδα

Πρέπει να είμαστε αμείλικτοι σε όποιον δεν επιτελέσει το καθήκον του
Να βάλουμε STOP σε πολίτη ή αιρετό που κοιτάει "την πάρτη του"
Να βάλουμε STOP σε πολίτη ή αιρετό που δεν δουλεύει για το κοινό μέλλον

Μα πάνω από όλα, ο ΚΑΘΕ ΕΝΑΣ από ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ,
να βάλουμε STOP στο στραβό και μικρό εαυτό μας
που δυστυχώς μας οδήγησε σε στραβά και μίζερα μονοπάτια,
και μας κράτησε μακριά από την λεωφόρο της δουλειάς, της ανάπτυξης
και του ελπιδοφόρου μέλλοντος της Μεγαλόπολης

Τα ψέματα τέλειωσαν!
Τα προβλήματα θέριεψαν!
Τίποτα δεν θα λυθεί αν δεν σταματήσει η φαγωμάρα!!!
Μεγαλόπολη 2019: η σωτηρία της είναι ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ!!!
Εμπρός λοιπόν... Δουλειά, δουλειά, δουλειά!!!!

Δραστηριότητες - συναντήσεις του Δημάρχου Μεγαλόπολης

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

Στις 11 Σεπτεμβρίου παρευρέθηκε στην από κοινού Τελετή Αγιασμού 
των σχολείων της πόλης, Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου και ΕΠΑΛ, 
για τη νέα σχολική χρονιά.
Μία ιδιαίτερη στιγμή, δεδομένου ότι μετά από χρόνια συμμετείχε 
όχι ως καθηγητής των μαθητών, αλλά ως ο νέος Δήμαρχος του Δήμου Μεγαλόπολης.
Χαρακτηριστικός είναι ο επίλογος της ομιλίας του: 
‘’Θα μου λείψει η μαγεία της τάξης. 
Θα μου λείψει η λάμψη στα μάτια σας, όταν κατακτούσατε 
βήματα της μαθηματικής σκέψης. 
Θα μου λείψει το βουητό του διαλείμματος. 
Θα μου λείψουν οι φασαριόζικοι μαθητές, που πάντα συμπαθούσα. 
Θα μου λείψει η πολύ ωραία ατμόσφαιρα στο γραφείο των συναδέλφων καθηγητών. ΘΑ ΜΟΥ ΛΕΙΨΕΤΕ!’’.

Στις 16 Σεπτεμβρίου συναντήθηκε σε άριστο κλίμα με εκπροσώπους 
των σωματείων των εργαζομένων της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Α.Ε.
Αν και η συνάντηση είχε εθιμοτυπικό χαρακτήρα, συζητήθηκαν 
τα τρέχοντα ζητήματα που αφορούν το ενδεχόμενο παύσης λειτουργίας 
της 3ης Μονάδας και τη μεταλιγνιτική περίοδο.

Στις 18 Σεπτεμβρίου συναντήθηκε με τον Διευθυντή Αστυνομίας Αρκαδίας
Ταξίαρχο Χρήστο Καμπύλη.
Ο Δήμαρχος συνεχάρη τον κύριο Καμπύλη για την προαγωγή του σε Ταξίαρχο.
Έγινε ανταλλαγή απόψεων και για άλλη μία φορά επιβεβαιώθηκε η αγαστή
συνεργασία του Δήμου με τη Διεύθυνση Αστυνομίας Αρκαδίας.

Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου 2019

Κωστής Χατζηδάκης : επίσκεψη σύντομα στη Μεγαλόπολη για την απολιγνιτοποίηση της ΔΕΗ

Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Κωστής Χατζηδάκης, συναντήθηκε με το προεδρείο της Γενικής Ομοσπονδίας Προσωπικού της ΔΕΗ (ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ). Στη συνάντηση συμμετείχε και ο υφυπουργός κ. Γεράσιμος Θωμάς.

Μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης, ο υπουργός κ. Κωστής Χατζηδάκης έκανε τις ακόλουθες δηλώσεις:

Κ.Χ.: «Για τη ΔΕΗ έχουμε μπροστά μας δύο κρίσιμους σταθμούς. 
Ο ένας είναι την επόμενη εβδομάδα στις 24 Σεπτεμβρίου, οπότε ο ορκωτός ελεγκτής θα βγάλει την έκθεση βιωσιμότητας για την επιχείρηση. Θεωρώ ότι μετά τα μέτρα, τα οποία έχει πάρει η κυβέρνηση και η διοίκηση της ΔΕΗ, η έκθεση αυτή θα είναι θετική. 
Και κατόπιν έχουμε το δεύτερο σταθμό, τις διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου- μέσα Νοεμβρίου, σε σχέση με τις μεσο-μακροπρόθεσμες προοπτικές της ΔΕΗ και της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. 
Εκεί η κυβέρνηση έχει ξεκάθαρες θέσεις. 
Πρώτον, κατάργηση των δημοπρασιών ΝΟΜΕ. Δεύτερον, μερική ιδιωτικοποίηση του ΔΕΔΔΗΕ. Τρίτον, απαλλαγή της ΔΕΗ από το ζουρλομανδύα του νόμου περί ΔΕΚΟ, καθώς η ΔΕΗ έχει να ανταγωνιστεί άλλες επιχειρήσεις που αποφασίζουν μέσα σε δευτερόλεπτα και η ίδια είναι αναγκασμένη να πηγαίνει με τον αραμπά. Τέταρτον, απολιγνιτοποίηση, καθώς ιδιαίτερα οι παλιές λιγνιτικές μονάδες κοστίζουν ακριβότερα στη ΔΕΗ λειτουργούσες, από ότι αν έκλειναν και πληρωνόντουσαν με τα ίδια χρήματα οι εργαζόμενοι. Πέμπτον, ένα άνοιγμα της ΔΕΗ στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, είτε μόνη της είτε σε συνεργασία με ιδιώτες επενδυτές, Έλληνες και ξένους. Αυτά είναι τα οποία επισημάναμε από την πλευρά της κυβέρνησης στη ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ και σημειώσαμε ότι είμαστε ανοιχτοί σε διάλογο μαζί τους προκειμένου να προχωρήσουμε σε συνεργασία με τους εργαζομένους, διότι η διάσωση της επιχείρησης αφορά πρωτίστως τους εργαζόμενους . Στο πλαίσιο αυτό, και επειδή το θέμα της απολιγνιτοποίησης πρέπει να το δούμε σοβαρά και συλλογικά, προγραμματίζουμε μια επίσκεψη στη δυτική Μακεδονία πρώτα και στη Μεγαλόπολη στη συνέχεια, μαζί με τους τοπικούς φορείς και με τους εργαζόμενους για το ιδιαίτερα ευαίσθητο αυτό ζήτημα».

Δημ.: «Με τους θεσμούς ανοίγουν θέμα πώλησης υδροηλεκτρικών κ. υπουργέ; 
Έχετε κάποια πρώτη εικόνα;».

Κ.Χ.: «Δεν έχουμε ξεκινήσει επισήμως συζητήσεις. Η κυβέρνηση έχει την ατζέντα την οποία σας παρουσίασα, που είναι πολύ σαφής, και θεωρούμε ότι είναι μια σύγχρονη και ευρωπαϊκή ατζέντα, που υπηρετεί τη ΔΕΗ, υπηρετεί συνολικά την αγορά ενέργειας και υπηρετεί και την εθνική οικονομία. Έχω επισημάνει- και το λέω και εδώ και στις Βρυξέλλες- ότι πρώτον χωρίς τη ΔΕΗ δεν υπάρχει ελληνική οικονομία και δεύτερον, επισημαίνω και προς την κατεύθυνση της ΔΕΗ ότι δεν μπορούμε να αγνοούμε δύο βασικές παραμέτρους. Τις διεθνείς συμφωνίες για τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, που οδηγούν στη σταδιακή απολιγνιτοποίηση, αλλά και το θεσμικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας, που οδηγεί, και στην περίπτωση της Ελλάδας, στο λεγόμενο target model, μια απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας. Το Υπουργείο είναι εδώ με ξεκάθαρες απόψεις, σύγχρονες και ευρωπαϊκές».

Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου 2019

Βαγγέλης Γιαννακούρας: «Κάνετε κ. Νίκα μνημόσυνα με ξένα κόλλυβα»!

Διαβάζοντας πριν λίγες μέρες δελτίο τύπου της Περιφερειακής Αρχής αναφορικά με υπογραφή συμβάσεων δύο έργων της ΠΕ Αρκαδίας και συγκεκριμένα «Αποκατάσταση βατότητας δρόμου Ράχες-Χώρα-Νιχώρι Δ.Γορτυνίας» και «Αποκατάσταση βατότητας δρόμου Κολλίνες-Αγία Βαρβάρα-Πελλάνα» προέκυψε ένα ερώτημα. «Τι σκοπό είχε η ανάρτηση και η δημοσίευση και μάλιστα με φωτογραφία που έδειχνε τον Περιφερειάρχη να υπογράφει το συμφωνητικό παρουσία των εργολάβων-αναδόχων»;
Αν είχε ενημερωτικό σκοπό ήρθε πολύ καθυστερημένα γιατί οι ενδιαφερόμενοι κάτοικοι γνώριζαν για τα έργα, όταν τα είχαν ζητήσει και εντάχθηκαν, ψηφιζόμενα στο Περιφερειακό Συμβούλιο επί Περιφερειακής Αρχής Πέτρου Τατούλη.

Αν όμως είχαν σκοπό να αποδείξουν ότι εργάζονται και αυτό είναι έργο τους, προκαλεί τουλάχιστον θυμηδία και δείχνει την άγνοια που τους διακατέχει όσον αφορά την υλοποίηση των έργων, όταν η υπογραφή της σύμβασης αποτελεί την τελευταία, τυπική και χωρίς καμία προσπάθεια πράξη για την πραγματοποίηση ενός έργου.

Τους ενημερώνω λοιπόν ότι οφείλουν να γνωρίζουν πως της υπογραφής προηγούνται πολλά χρονοβόρα και επίπονα βήματα. Τα βήματα αυτά κάποιοι άλλοι προσπάθησαν και τα έκαναν.

Αυτά προς ενημέρωση τους καθώς και προς ενημέρωση των φίλων αναγνωστών, γιατί έπονται πολλά ακόμα έργα στα οποία απομένει μόνο η υπογραφή.

Στάδια υλοποίησης ενός δημοσίου έργου από την Περιφέρεια- Η υπογραφή είναι η τελευταία πράξη σε μία χρονοβόρα και επίπονη διαδικασία
1. Αίτημα από την Τοπική Κοινωνία για αναγκαιότητα του έργου ή διαπίστωση της ανάγκης από εμάς ή τις υπηρεσίες.
2. Εξασφάλιση πίστωσης από Διεύθυνση Προγραμματισμού Περιφέρειας (βασική προϋπόθεση «δη δει χρημάτων και άνευ τούτων ουδέν»).
3. Ψήφιση από Περιφερειακό Συμβούλιο.
4. Ανάληψη δαπάνης και δέσμευση πίστωσης από την Οικονομική Υπηρεσία της Περιφέρειας.
5. Σύνταξη τεχνικής μελέτης και τεχνικού δελτίου από τις Τεχνικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας.
6. Περιβαλλοντική αδειοδότηση.
7. Άδεια από Δασαρχείο ή Αρχαιολογική Υπηρεσία αν απαιτείται.
8. Έγκριση μελέτης και τευχών από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας.
9. Κλήρωση από Σύλλογο Μηχανικών Περιφέρειας για σύνθεση επιτροπής δημοπράτησης.
10. Καθορισμός και δημοσίευση στα τοπικά μέσα ημερομηνίας δημοπράτησης.
11. Δημοπράτηση έργου.
12. Αναμονή για πιθανές ενστάσεις.
13. Σύνταξη πρακτικού δημοπράτησης.
14. Αποστολή στην Οικονομική Επιτροπή για ανάδειξη προσωρινού αναδόχου. Α’ Φάση
15. Έγκριση Οικονομικής Επιτροπής οριστικού αναδόχου. Β’ Φάση
16. Έγκριση από Επίτροπο ή από Ελεγκτικό Συνέδριο ανάλογα του ποσού του έργου.
17. Αίτημα στον ανάδοχο για υποβολή επικαιροποιημένων δικαιολογητικών (ΤΣΜΕΔΕ)
18. Έλεγχος ισχύς δικαιολογητικών από την κληρωθείσα τριμελή επιτροπή μηχανικών.
19. Εγγυητική επιστολή αναδόχου από Τράπεζα ή άλλο χρηματοπιστωτικό φορέα ανάλογα με προϋπολογισμό έργου.
20. Πρόσκληση στον ανάδοχο για υπογραφή της σύμβασης

Όλα τα παραπάνω στάδια αναρτώνται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ

21. Υπογραφή από τον Περιφερειάρχη και τον ανάδοχο της σύμβασης.
Αυτό έκανε ο κ. Νίκας!!! Θυμίζοντας την ελληνική παροιμία «Κάποιος έβαλε μια πρόκα και το παίζει μάστορας»

Θα είναι το λιγότερο θράσος να επαναλάβει το ίδιο η νέα Περιφερειακή Αρχή, θριαμβολογώντας μάλιστα, ότι κατόρθωσε να βάλει υπογραφές. Αυτό που έχει να κάνει είναι να προσπαθήσει να υλοποιήσει τα έτοιμα έργα, γιατί ο Χειμώνας έρχεται και ως γνωστόν ειδικά στην Αρκαδία δεν δίνει τη δυνατότητα να εκτελεστούν έργα.
Επίσης να σταματήσει ο κ. Νίκας τους λεονταρισμούς για κατάργηση σημαντικών έργων, προκαλώντας ανησυχία και απογοήτευση στις τοπικές κοινωνίες. Του επαναλαμβάνω πως τα έργα που θεωρεί μικρά είναι μεγάλα έργα για τις μικρές κοινότητες και ιδιαιτέρως αναγκαία.

Να θυμάται τέλος πως για να ακυρώσει κάποιο έργο απαιτείται ψήφιση από την πλειοψηφία του Περιφερειακού Συμβουλίου με ό,τι συνεπάγεται αυτό.

Και επειδή εμείς δουλεύαμε έχετε να βάλετε πολλές υπογραφές ακόμα κ. Νίκα!.


Βαγγέλης Γιαννακούρας
Τέως Αντιπεριφερειάρχης Αρκαδίας- Περιφερειακός Σύμβουλος Αρκαδίας

Νέοι μπελάδες για τη ΔΕΗ από το ΣτΕ: Άκυρες οι περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις των μονάδων της Μεγαλόπολης

Την ώρα που το μέλλον των μονάδων της ΔΕΗ στη Μεγαλόπολη (ιδίως της 3, ως προς το άμεσο της υπόθεσης, αλλά και της 4 προοπτικά) μόνο ευοίωνο δεν είναι, δυο αποφάσεις του ΣτΕ έρχονται να ταράξουν ακόμα περισσότερο τα νερά.

Οι αποφάσεις 1606/2019 και 1607/2019 του Ε’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας ακυρώνουν τις αποφάσεις ανανέωσης περιβαλλοντικών όρων των λιγνιτικών ΑΗΣ Μεγαλόπολης Α και Μεγαλόπολης Β.
Οι ανανεωμένοι περιβαλλοντικοί όροι προέβλεπαν όριο εκπομπών διοξειδίου του θείου και οξειδίων του αζώτου υψηλότερα από τα προβλεπόμενα από τη σχετική νομοθεσία της ΕΕ όρια.

Σημειώνεται, δε, ότι οι περιβαλλοντικοί όροι των δυο μονάδων είχαν ανανεωθεί 7 χρόνια αφότου είχαν λήξει η περίοδος ισχύος των προηγούμενων σχετικών αποφάσεων.

Οι αιτήσεις ακύρωσης των αποφάσεων ανανέωσης των περιβαλλοντικών όρων για τις δύο μονάδες της Μεγαλόπολης είχαν κατατεθεί το 2017 από τις WWF Ελλάς, Greenpeace και Client Earth.

Πηγή: energypress

Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου 2019

Business plan χωρίς λιγνίτη καταρτίζει τώρα η ΔΕΗ/ πρόβλεψη για στήριξη τηλεθέρμανσης

Σχέδιο ολικής απολιγνιτοποίησης περιλαμβάνει το νέο business plan που καταρτίζει η διοίκηση της ΔΕΗ, με στόχο να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου και να προσμετρηθεί στις διαρθρωτικές αλλαγές της αγοράς ηλεκτρισμού και στη μεταμνημονιακή αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας από τους θεσμούς.

Τo επιτελείο της ΔΕΗ, στο πλαίσιο των κατευθύνσεων που έχει δώσει ο υπουργός Ενέργειας Κωστής Χατζηδάκης, αφενός για την εξυγίανση της ΔΕΗ και αφετέρου για την πλήρη υιοθέτηση της ευρωπαϊκής πολιτικής μετάβασης στη μεταλιγνιτική εποχή, έχει ξεκινήσει μια πλήρη ανάλυση των κοστολογικών στοιχείων των λιγνιτικών μονάδων της Επιχείρησης για να αποφασίσει με μοναδικό κριτήριο τη βιωσιμότητα ποιες θα συνεχίσουν να λειτουργούν και ποιες θα κλείσουν.

«Θα προχωρήσουμε σε ένα σχέδιο απολιγνιτοποίησης με γνώμονα το συμφέρον της Επιχείρησης. Η στρατηγική μας είναι απόσυρση μονάδων από τις οποίες η Επιχείρηση μπαίνει μέσα και θα προχωρήσει σταδιακά και σε συνεννόηση με τις τοπικές κοινωνίες για να διασφαλίσουμε από κοινού μια ομαλή μετάβαση στη μεταλιγνιτική εποχή», αναφέρει στην «Κ» ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ, Γιώργος Στάσσης. Ο ίδιος ο κ. Χατζηδάκης, εξάλλου, έχει δηλώσει ότι «η ΔΕΗ, λόγω του υψηλού κόστους των δικαιωμάτων CO2 για κάποιες μονάδες, πληρώνει περισσότερα με το να τις λειτουργεί απ’ ό,τι θα πλήρωνε εάν ήταν κλειστές και πληρώνονταν κανονικά οι εργαζόμενοι». Η στρατηγική της σταδιακής απόσυρσης θα ξεκινήσει μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2020, όπως έχει προαναγγείλει ο κ. Χατζηδάκης μέσω της συνέντευξής του στην «Κ», με τις μονάδες του ΑΗΣ Αμυνταίου (600 MW) και τη Μεγαλόπολη ΙΙΙ (300 MW). Στο σχέδιο απόσυρσης εντάσσεται, σύμφωνα με πληροφορίες, και το συνολικό πακέτο των μονάδων που είχαν βγει προς πώληση, αλλά δεν κατάφεραν να βρουν αγοραστή ούτε και με μηδενικό τίμημα, κάτι που ανέδειξε στην πράξη την πλήρη περιθωριοποίηση του λιγνίτη ως καυσίμου για ηλεκτροπαραγωγή. Πρόκειται για τη Μελίτη Ι (330 MW), που έχει αποσχιστεί από τη ΔΕΗ για τις ανάγκες της πώλησης και αποτελεί πλέον διακριτή εταιρεία (100% θυγατρική), τη Λιγνιτική Μελίτης Α.Ε. και τη Μεγαλόπολη IV, που μαζί με τη Μεγαλόπολη ΙΙΙ έχουν επίσης αποσχιστεί και έχουν περάσει στον έλεγχο της 100% θυγατρικής Λιγνιτική Μεγαλόπολης Α.Ε. Στο πρώτο τρίμηνο του έτους, η Λιγνιτική Μελίτης κατέγραψε ζημίες ύψους 7,95 εκατ. ευρώ και η Λιγνιτική Μεγαλόπολης ζημίες ύψους 23,02 εκατ. ευρώ.

Η στρατηγική της απόσυρσης των λιγνιτικών μονάδων θα συνδυασθεί με στοχευμένα προγράμματα εθελουσίας εξόδου εργαζομένων που απασχολούνται στις μονάδες και στα ορυχεία, ενώ θα πλήξει συνολικότερα τις περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας και της Μεγαλόπολης, η οικονομική δραστηριότητα των οποίων περιστρέφεται πάνω από μισό αιώνα γύρω από τη ΔΕΗ. Η διοίκηση της ΔΕΗ έχει ξεκινήσει ήδη τις επαφές με τη ΓΕΝΟΠ αλλά και τους φορείς των λιγνιτικών κέντρων της χώρας, σε μια προσπάθεια αντιμετώπισης των προβλημάτων που δημιουργούνται.
  Αμεσης επίλυσης θέμα είναι αυτό της τηλεθέρμανσης που διασφαλίζουν οι μονάδες της ΔΕΗ για τις πόλεις της Κοζάνης, της Πτολεμαΐδας, του Αμυνταίου, της Φλώρινας, της Φιλώτας και της Μεγαλόπολης και αφορούν πάνω από 55.000 νοικοκυριά. 
Στη στήριξη των παραπάνω περιοχών στοχεύει και το Εθνικό Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, που συστήθηκε στο πλαίσιο της πολιτικής της Ε.Ε. για την ενίσχυση περιοχών που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τον άνθρακα.

Το γερμανικό μοντέλο
Ενα ακόμα από τα θέματα που άπτονται της ταχείας απόσυρσης του λιγνίτη από την ηλεκτροπαραγωγή είναι η διασφάλιση της επάρκειας του συστήματος μέχρι να κατασκευασθούν οι νέες μονάδες φυσικού αερίου που έχουν σχεδιάσει ενεργειακοί όμιλοι της χώρας, αλλά και σε περιόδους κρίσης, που διαταράσσεται η ομαλή τροφοδοσία της αγοράς με φυσικό αέριο. Μια πρόταση που συζητείται είναι το μοντέλο που εφάρμοσε η Γερμανία στην απόσυρση ανθρακικών μονάδων. Τις μονάδες που θα κλείσει η ΔΕΗ θα μπορεί να τις κρατήσει σε ψυχρή εφεδρεία ο ΑΔΜΗΕ και να υποβάλει αίτημα στην Ε.Ε. για τη λειτουργία τους σε περιόδους εκτάκτων αναγκών.

Ζημίες 683 εκατ. σε 3,5 χρόνια από τις λιγνιτικές μονάδες
Το «τέλος εποχής για τον λιγνίτη» που ανέδειξαν τα αποτελέσματα της αποεπένδυσης που επιχείρησε η ΔΕΗ πιστοποιούν με αριθμούς τα στοιχεία της έκθεσης της δεξαμενής σκέψης The Green Tank για τα οικονομικά των 14 λιγνιτικών μονάδων της Επιχείρησης. Σύμφωνα με αυτά, από τον Ιανουάριο του 2016 έως τον Ιούνιο του 2019 η ΔΕΗ από τη λειτουργία των λιγνιτικών μονάδων έχει συσσωρεύσει καθαρές ζημίες 683 εκατ. ευρώ, όσο περίπου και το κόστος των ΝΟΜΕ.
Εάν ο σημερινός λιγνιτικός στόλος παραμείνει ως έχει, τότε τα επόμενα 3,5 χρόνια η λιγνιτική βιομηχανία θα συσσωρεύσει ζημίες της τάξεως του 1,3 δισ. ευρώ και σε κανένα από τα λιγνιτικά εργοστάσια δεν θα προκύπτουν καθαρά κέρδη. Μια πρόταση για τη μετατροπή της Δυτικής Μακεδονίας σε κέντρο αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας των Βαλκανίων διερευνά η Κομισιόν σε συνεργασία με την Παγκόσμια Τράπεζα.

Πηγή: Καθημερινη

Άδωνις Γεωργιάδης: «Ξεκινά το έργο ΣΔΙΤ για τη διαχείριση των απορριμμάτων στην Πελοπόννησο»

Τη βεβαιότητά του ότι ξεκινά σύντομα η υλοποίηση του έργου ΣΔΙΤ για την ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων της Πελοποννήσου
εξέφρασε ο Υπουργός Ανάπτυξης, Άδωνις Γεωργιάδης, χωρείς πάντως να μπει σε περισσότερες λεπτομέρειες.

Αυτό ειπώθηκε στη Διϋπουργική Επιτροπή Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) όπου εγκρίθηκε το έργο «Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων Δυτικού Τομέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».

Στη συνεδρίαση, υπό την προεδρία του Υπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων κ. Άδωνι Γεωργιάδη, μετείχαν οι Υπουργοί Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας, Περιβάλλοντος & Ενέργειας κ. Κωστής Χατζηδάκης, Εσωτερικών κ. Τάκης Θεοδωρικάκος, Υποδομών & Μεταφορών κ. Κώστας Καραμανλής, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων κ. Νίκος Παπαθανάσης και ο Γενικός Γραμματέας Ιδιωτικών Επενδύσεων & ΣΔΙΤ κ. Νίκος Μαντζούφας.

Ο κ. Γεωργιάδης είπε: «Πρόκειται για το 6ο έργο ΣΔΙΤ στον τομέα διαχείρισης απορριμμάτων καθώς ήδη λειτουργούν έργα ΣΔΙΤ σε Δυτική Μακεδονία, Ήπειρο και Σέρρες, ενώ ξεκινά η υλοποίησή τους σε Ηλεία και Πελοπόννησο.»

Σάββατο 14 Σεπτεμβρίου 2019

Ο Μεγαλοπολίτης Θανάσης Γκαβάς, "πέρασε" στο X - Factor !!

Ο Θανάσης Γκαβάς πέρασε
στην επόμενη φάση του μουσικού διαγωνισμού,
του  ΟΡΕΝ  Χ- FACTOR

Το σχετικό βίντεο ανέβασε  ο ίδιος
στην σελίδα του στο facebook


Ο Θανάσης λοιπόν, το νέο παλικάρι από την πόλη μας την Μεγαλόπολη
πήγε εκεί και ερμήνευσε το τραγούδι "Δυο ψέματα"
(Αντώνης Ρέμος/ Αντώνης Βαρδής - Βασίλης Γιαννόπουλος)
με εμφανή την ένταση και το άγχος του, αλλά και την ιδιαίτερη ευαισθησία του...

Πέρασε με 3 ΝΑΙ και 1 ΟΧΙ
Τα σχόλια που άκουσε γενικά θετικά
Όμως αυτό που αξίζει αναφοράς κατά την άποψή μας,
ήταν η ευγένεια και η σεμνότητα που χαρακτήρισε την παρουσία του
στα λίγα λεπτά που στάθηκε στο stage της εκπομπής
Μπράβο Θανάση !!
Καλή συνέχεια στην όμορφη αυτή προσπάθειά σου
που όλοι οι συντοπίτες σου εδώ εμείς, θα υποστηρίζουμε με την καρδιά μας...Αντίστροφη μέτρηση για το κλείσιμο λιγνιτικών σε Μεγαλόπολη και Φλώρινα / Διαβούλευση για υποστήριξη τοπικής κοινωνίας

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, 
η απόφαση αφορά τις δυο μονάδες 
του Αμυνταίου στη Φλώρινα (Αμύνταιο Ι και ΙΙ), 
αλλά και τη μονάδα Μεγαλόπολη ΙΙΙ.

Οι τρεις μονάδες έχουν μπροστά τους μόνο μερικούς μήνες λειτουργίας, καθώς η παύση της λειτουργίας τους προσδιορίζεται αυστηρά εντός του 2020. Μάλιστα, αυτήν την περίοδο, οι επιτελείς του υπουργείου βρίσκονται σε μια διαδικασία εξέτασης του ακριβούς χρονοδιαγράμματος για το κλείσιμο των τριών μονάδων.
Το πιθανότερο είναι οι μονάδες να παύσουν να λειτουργούν οριστικά το προσεχές καλοκαίρι, ώστε να μην δημιουργηθούν ζητήματα στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, αλλά και στην παροχή θερμότητας, μέσω των διαθεσίμων δικτύων τηλεθέρμανσης που λειτουργεί στο Αμύνταιο, κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

Η απόφαση για το κλείσιμο των μονάδων ελήφθη μετά από την πρόσφατη διαβούλευση στελεχών του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τους εκπροσώπους των θεσμών, για το μέλλον της ΔΕΗ. Στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης για το νέο πλαίσιο της ελληνικής αγοράς της ενέργειας, η διαδικασία απολιγνιτοποίησης της ΔΕΗ ήταν μια άμεση απαίτηση που προέβαλαν οι Βρυξέλλες.

«Πέραν τούτου, οι μονάδες θα κλείσουν και λόγω των δεσμεύσεων της Ελλάδας στις διεθνείς συμφωνίες για τη μείωση των αερίων ρύπων», αναφέρει αξιωματούχος του υπουργείου Περιβάλλοντος, προσθέτοντας ότι θα υπάρξει άμεση έναρξη διαβούλευσης με τους φορείς και τους κατοίκους της Μεγαλόπολης και του Αμυνταίου, ώστε η παύση λειτουργίας των τριών μονάδων να μην προκαλέσει προβλήματα στις τοπικές οικονόμο οικονομίες.

Πηγή: Real.gr

Καρύταινα: "το Τολέδο της Ελλάδας"

Καρύταινα:  Νίκος Καζαντζάκης 
την έχει χαρακτηρίσει 
«ως το Τολέδο της Ελλάδας».

Πραγματικό στολίδι για την Ορεινή Αρκαδία, η Καρύταινα, έχει χαρακτηριστεί από τον Νίκο Καζαντζάκη «ως το Τολέδο της Ελλάδας». Με την ιδιαίτερη, μεσαιωνική αύρα που την χαρακτηρίζει, αποτελεί ένα από τα πιο ιστορικά χωριά του νομού.

Ο παραδοσιακός οικισμός της ορεινής Γορτυνίας, εντοπίζεται  20 χιλιόμετρα από την Μεγαλόπολη, είναι χτισμένος σε υψόμετρο 550 μέτρων και σίγουρα ξεχωρίζει για την μεσαιωνική του ατμόσφαιρα.

Αυτό που σίγουρα εντυπωσιάζει τον επισκέπτη δεν είναι άλλο από το ξακουστό κάστρο του, χτισμένο στην κορυφή του λόφου πάνω από το χωριό, στέκοντας αγέρωχος φρουρός του από τον 13ο αιώνα.

Άξια αναφοράς σημεία του το σπίτι του Κολοκοτρώνη, ο Πύργος του Ματζουρανόγιαννη καθώς και η εκκλησία του Αγίου Νικολάου. 
Για την ιστορία είναι το χωριό που απεικονιζόταν στο πάλαι ποτέ πεντοχίλιαρο, επί δραχμής. 
Από την άλλη πλευρά απεικονιζόταν ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ο οποίος είχε επιλέξει την Καρύταινα ως το ορμητήριό του.


Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου 2019

Δήμος Χαλανδρίου: σε λειτουργία απορριμματοφόρο που κινείται με βιοαέριο από υπολείμματα τροφών!!!

Μετά από 3 χρόνια προσπαθειών, ο Δήμος Χαλανδρίου και το Εθνικό Μετσόβιο
Πολυτεχνείο, κατάφεραν να υλοποιήσουν την βιο-αεριοκίνηση και να
ανοίξουν νέους δρόμους για την διαχείριση των “αποβλήτων της κουζίνας”

Ένας νέος δρόμος ανοίγει για τη διαχείριση των απορριμμάτων της κουζίνας και τα οποία αποτελούν το 40% του συνόλου των σκουπιδιών που παράγει
κάθε νοικοκυριό.

Ο δήμος Χαλανδρίου σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο,
κατάφερε, μετά από τρία χρόνια προσπαθειών και πειραμάτων, 
να κινήσει για πρώτη φορά την Τετάρτη απορριμματοφόρο 
με καύσιμο το βιοαέριο, το οποίο παράχθηκε από υπολείμματα τροφών.

Ο δήμαρχος Χαλανδρίου Σίμος Ρούσσος, εξήγησε στο News 24/7, πως το
πρόγραμμα που ξεκίνησε το 2016 περιλαμβάνει τη συλλογή αποβλήτων σε
ειδικό κάδο.
"Μαζεύουμε το απόβλητο της κουζίνας. Στη συνέχεια αυτό ξεραίνεται,
τεμαχίζεται και από αυτό παράγονται 8 διαφορετικά είδη καυσίμου, σε
συνεργασία με τη Σχολή Χημικών Μηχανικών του Πολυτεχνείου".

Στο πιλοτικό πρόγραμμα συμμετείχαν εθελοντικά 250 οικογένειες, οι οποίες
προμηθεύτηκαν ειδικό κάδο όπου έριχναν όλα τα απορρίμματα που παράγονται
στην κουζίνα κάθε σπιτιού.
"Ο εθελοντής έχει αποκλειστική πρόσβαση με κλειδί στον κάδο" εξηγεί ο κ.
Ρούσσος. "Στη συνέχεια το συλλέγουμε το προϊόν που περιέχει ο κάδος, το
αποξηραίνουμε και το τεμαχίζουμε σε δική μας εγκατάσταση. Κατόπιν
παράγεται ένα προϊόν που μοιάζει με γατοτροφή, είναι άοσμο και μπορεί να
διατηρηθεί για 12 μήνες αναλλοίωτο. Στην πραγματικότητα αφαιρείται η
υγρασία από αυτό και μειώνεται ο όγκος του. Από το τελικό προϊόν έχουν
παραχθεί 8 είδη καυσίμων, μεταξύ των οποίων και πέλετ αλλά και το
βιοαέριο, που είναι η πιο εξελιγμένη μορφή αξιοποίησής του και το οποίο
δοκιμάστηκε επιτυχώς την Τετάρτη με την κίνηση του απορριμματοφόρου".

Τι ρίχνουμε στον κάδο
"Στον κάδο ρίχνουμε τα πάντα της κουζίνας, μαγειρεμένα φαγητά αλλά και
ωμά,υπολείμματα φρούτων, πατάτες εκτός από κόκαλα και χαρτί που έχει
χρησιμοποιηθεί με σαπούνι, γιατί επηρεάζουν τον μηχανισμό κοπής" τονίζει
ο κ. Ρούσσος.
Πρόκειται για ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα, στο πλαίσιο του Horizon 2020, στο
οποίο συμμετέχει ο Δήμος Χαλανδρίου, πόλεις της Ιταλίας, της Ισπανίας,
της Πορτογαλίας και 17 ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και επιστημονικά ιδρύματα.
Το πρόγραμμα ξεκίνησε το 2016, έχει διάρκεια 40 μήνες και η
χρηματοδότηση του δήμου Χαλανδρίου είναι 450.000 ευρώ, με τα οποία
αγοράστηκαν τα δύο απορριμματοφόρα.


Εμπνευστής του προγράμματος ήταν ο Γεράσιμος Λυμπεράτος, δημοτικός
σύμβουλος Χαλανδρίου και καθηγητής στο ΕΜΠ.
Συνέλαβε την ιδέα, υπέβαλε την πρόταση εκ μέρους του Δήμου και μαζί με
την ομάδα του στην Σχολή Χημικών Μηχανικών, υλοποιούν και παρακολουθούν
το πρόγραμμα.
"Η αξιοποίηση είναι πρωτοποριακή και και το πρόγραμμα βραβεύτηκε 2 φορές
ως καινοτόμα τεχνολογία. Θα παράξει ένα αποτέλεσμα που θα κατοχυρώσει
πατέντα για τον Δήμο Χαλανδρίου που συμμετέχει στο πρόγραμμα" τονίζει ο
κ. Ρούσσος