Τετάρτη 31 Ιουλίου 2019

3ήμερη διαβούλευση για το νομοσχέδιο αλλαγών στον Κλεισθένη

Η σημαντική νομοθετική παρέμβαση 
για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 
δόθηκε στη δημοσιότητα από την Κυβέρνηση.

Το 17 αυτοδιοικητικά άρθρα του Ν/Σ  δημοσιοποιήθηκαν προς διαβούλευση από τον Υπουργό Εσωτερικών .
Προχωρώντας λοιπόν πλέον στο στάδιο της διαβούλευσης, επισημαίνεται ότι η διάρκειά της ξεκίνησε χθες Τρίτη 30 Ιουλίου στις 20:45 και ολοκληρώνεται την Παρασκευή 2 Αυγούστου και ώρα 12.00.
Πρόκειται δηλαδή για διαβούλευση μόνο τριών ημερών...

Μπορείτε να υποβάλλετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας ΕΔΏ , όπου έχουν αναρτηθεί τόσο το Νομοσχέδιο όσο και η Αιτιολογική Έκθεση.
---------------------------------------------------
Επιβοηθητικά, για αμεσότερη αντίληψη του Ν/Σ, παραθέτουμε Πίνακα Περιεχομένων ειδικά για τις ρυθμίσεις που αφορούν ΟΤΑ:
Άρθρο 1: Σύμπραξη Δημοτικών και Περιφερειακών Παρατάξεων
Άρθρο 2: Συγκρότηση–Εκλογή Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Άρθρο 3: Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Δήμων και Περιφερειών
Άρθρο 4: Εκλογή νέου Δημάρχου ή Περιφερειάρχη
Άρθρο 5: Ρυθμίσεις θεμάτων ΟΤΑ, όπως:
· Χωρικοί Αντιπεριφερειάρχες
· Θητεία Αντιδημάρχων και Αντιπεριφερειαρχών
· Εκλογικό “πάγωμα” και για τα Περιφερειακά Συμβούλια
· Κατάργηση επιλογής Εκτελεστικού Γραμματέα Περιφερειών κατόπιν δημόσιας προκήρυξης
· Κατάργηση έμμεσης εκλογής Προέδρου Κοινοτήτων > 300 κατοίκων
· Κατάργηση αποφασιστικών αρμοδιοτήτων Κοινοτήτων
· Αντιδήμαρχος Πολιτιστικής Πρωτεύουσας
· Αντιμισθίες Αιρετών Περιφερειών
· Εκλογή Προεδρείου Δημοτικού–Περιφερειακού Συμβουλίου
Άρθρο 6: Συγκρότηση Διοικητικών Συμβουλίων των Νομικών Προσώπων ΟΤΑ και των Συνδέσμων τους
Άρθρο 7: Συμπαραστάτης του Δημότη και Περιφερειακός Συμπαραστάτης του πολίτη και της επιχείρησης
Άρθρο 8: Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμων και Περιφερειών
Άρθρο 9: Έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμων και Περιφερειών
Άρθρο 10: Έγκριση του Προγράμματος διαχείρισης και αξιοποίησης της περιουσίας των Δήμων και των Περιφερειών
Άρθρο 11: Ορισμός φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών
Άρθρο 12: Ρύθμιση θεμάτων ψήφισης προϋπολογισμού ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού
Άρθρο 13: Παράταση πιστοποιητικού πυρασφάλειας για παιδικούς κλπ
Άρθρο 14: Χρόνος προσόντων διορισμού Προκήρυξης 3Κ
Άρθρο 15: Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού ειδικών θέσεων Δήμων και Περιφερειών
Άρθρο 16: Στοιχεία Δημοτολογίου
Άρθρο 17: Διεξαγωγή συνεντεύξεων επιλογής Διευθυντών-Τμηματαρχών ΟΤΑ Β’ βαθμού

Πηγή: airetos.gr

ΟΑΕΔ: Ειδικό επίδομα 720 ευρώ για ανέργους-Ποιοι το δικαιούνται

Τρία μόνο δικαιολογητικά απαιτούνται 
για να διαπιστώσει κάθε άνεργος αν δικαιούται 
το ειδικό επίδομα ανεργίας του ΟΑΕΔ 
που φτάνει τα 720 ευρώ.

Το ειδικό επίδομα απευθύνεται αποκλειστικά σε όσους συμπλήρωσαν 60 ένσημα εργασίας εντός του έτους που απολύθηκαν και δεν πληρούν τα κριτήρια για την τακτική επιδότηση ανεργίας.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίζουν οι ενδιαφερόμενοι είναι:
Πρόσφατο εκκαθαριστικό εφορίας (ή αντίγραφο φορολογικής δήλωσης)
Δελτίο ανεργίας σε ισχύ
IBAN στο οποίο ο/η ενδιαφερόμενος/η εμφανίζεται ως πρώτος δικαιούχος

Τα κριτήρια για το ειδικό επίδομα ανεργίας
Πέρα από τα ένσημα 60 ημερών εργασίας στο έτος που προηγήθηκε της αίτησης, για το ειδικό επίδομα ανεργίας πρέπει να τηρούνται οι εξής προϋποθέσεις:
Το ετήσιο εισόδημα να μην υπερβαίνει το ποσό που ορίζεται κάθε χρόνο (*για το 2018 το ποσό ανήλθε σε 11.445,34 ευρώ)
Να μην υπάγονται στις κατηγορίες επαγγελματιών που δεν δικαιούνται εποχικό επίδομα
(όπως οικοδόμοι, λατόμοι, ασβεστοποιοί, μουσικοί, τραγουδιστές, εργαζόμενοι σε τουριστικά και επισιτιστικά επαγγέλματα κ.λπ)

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τις αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως στον ΟΑΕΔ, εφόσον η αίτηση υποβάλλεται ταυτόχρονα με την έκδοση του δελτίου ανεργίας ηλεκτρονικά, μέσω του e-services αλλά και μέσω των ΚΕΠ.
Η παραλαβή της απόφασης γίνεται, είτε μέσω του ατομικού λογαριασμού στο e-services του ΟΑΕΔ, είτε από το ΚΠΑ 2 ΟΑΕΔ όπου υποβλήθηκε το αίτημα.

Το επίδομα καταβάλλεται έως τρεις φορές τον χρόνο
Το ειδικό επίδομα καταβάλλεται έως τρεις φορές τον χρόνο, σε διαστήματα των τριών μηνών.
Κάθε κατάθεση ανέρχεται σε 240 ευρώ και, επομένως, ο δικαιούχος μπορεί να λάβει 720 ευρώ.
Αν ο ενδιαφερόμενος συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις για την καταβολή του ειδικού βοηθήματος περισσότερες από μία φορά στο ίδιο έτος, δεν απαιτείται η προϋπόθεση των 60 ημερομισθίων.
Τα 60 ένσημα αφορούν μόνο την πρώτη φάση – καταβολή του επιδόματος.

ΤΑΠΤοΚ Αρκαδία 2020: 3 ακόμα έργα σε Αλέα, Τρόπαια και Κάψια

Με υπογραφή Τατούλη εντάχθηκαν 
στο Πελοπόννησος 2014 – 2020 
μέσω της ΤΑΠΤοΚ 
η ανάπλαση του αρχαιολογικού χώρου 
της Αλέας, 
η ύδρευση Τροπαίων και 
τα σπήλαια του Κάψια

Εντάχθηκαν με απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Πέτρου Τατούλη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πελοπόννησος 2014 – 2020, μέσω της ΤΑΠΤοΚ Αρκαδία 2020, τρία πολύ σημαντικά έργα για την Αρκαδία.

Συγκεκριμένα, εντάχθηκε το έργο «Βελτίωση της λειτουργικότητας και ανάδειξη του ευρύτερου χώρου, που περιβάλλει τον Αρχαιολογικό Χώρο Αλέας Αθηνάς και το Μουσείο, με τη δημιουργία Αρχαιολογικού Περιπάτου», με προϋπολογισμό 1.317.800 ευρώ. Η πράξη περιλαμβάνει την ανάπλαση των κοινοχρήστων χώρων πλατειών και δρόμων στην T.Κ. Αλέας του Δήμου Τρίπολης και, ειδικότερα του ανατολικού άξονα, που συνδέει το Μουσείο με τον Αρχαιολογικό χώρο του Ιερού της Αλέας Αθηνάς και τμήμα του Δυτικού άξονα, από το Μουσείο έως την πλατεία πίσω από το Μουσείο.

Το δεύτερο έργο που εντάχθηκε είναι η «Βελτίωση και αντικατάσταση τμήματος αγωγού εξωτερικού δικτύου ύδρευσης από «Παράθυρο» έως κεντρική δεξαμενή συστήματος Τροπαίων» με προϋπολογισμό 336.850 ευρώ. Το αντικείμενο της πράξης αφορά στην βελτίωση και αναβάθμιση της λειτουργίας του εξωτερικού υδραγωγείου από την πηγή «Παράθυρο» μέχρι την κεντρική δεξαμενή του συστήματος ύδρευσης δέκα οικισμών του Δήμου Γορτυνίας. Οι εργασίες της πράξης θα λάβουν χώρα στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού των Τροπαίων εντός των ορίων του Δήμου Γορτυνίας.

Το τρίτο έργο είναι η«Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Σπηλαίου Κάψια Δ.Ε. Μαντινείας» με προϋπολογισμό 120.000 ευρώ. Με την προτεινόμενη πράξη προβλέπονται να γίνουν εργασίες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου των σπηλαίων Κάψια στη Δ.Ε. Μαντινείας. Αναλυτικότερα, προβλέπεται να εκτελεσθούν εργασίες πεζοδρόμησης και επίστρωσης χώρων με κυβόλιθους, αντικατάστασης και επέκτασης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, διαμόρφωσης οδού πρόσβασης στο κτίριο διοίκησης και διαμόρφωσης χώρων στάθμευσης.

Τρίτη 30 Ιουλίου 2019

ΚΚΕ Μεγαλόπολης: Τετάρτη 31 Ιουλίου σύσκεψη για θέματα της περιοχήςΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η ΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΚΚΕ
ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΨΗ – ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
 ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 31 ΙΟΥΛΗ 2019 
ΚΑΙ ΩΡΑ 8:00 Μ.Μ. ΣΤΗΝ ΤΑΒΕΡΝΑ ΤΟΥ «ΓΡΥΛΟΥ»
 ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ .

ΘΕΜΑ: 
«ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ».

Κεραστάρι Μεγαλόπολης: Τετάρτη 31 Ιουλίου διακοπή ηλεκτροδότησης

Σας ενημερώνουμε ότι την Τετάρτη 31/07/2019 λόγω εργασιών συντήρησης του Δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθεί διακοπή ηλεκτροδότησης στα παρακάτω Τ.Δ. :

31/07/2019 08:30 π.μ. έως 13:00 μ.μ.
ΚΕΡΑΣΤΑΡΙ  ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ


Η επανατροφοδότηση θα γίνει χωρίς προειδοποίηση, γι' αυτό λοιπόν οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟ ΤΑΣΗ.
Για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η προσέγγιση στους αγωγούς ή σε άλλα στοιχεία του δικτύου, έστω και αν βρίσκονται στο έδαφος.

ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΕΔΔΗΕ/ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2710 / 242359
27910 / 27585

Οι ακατάλληλες παραλίες για το 2019 στην Πελοπόννησο

Aναλυτικά οι ακατάλληλες παραλίες 
για το 2019 
στην Πελοπόννησο είναι οι εξής:

Λουτράκι-Λουτρόπυργος
• Λουτράκι (οδός Μιαούλη, S/M Σκλαβενίτης)
• Κινέτα (Hotel «Sun»)
• Νέα Πέραμος (δεξιά εγκαταστάσεων Ελληνικά Πετρέλαια)
• Νέα Πέραμος (τέρμα παραλίας)


Κάτω Αλεποχώρι έως Κιάτο
Στην ακτογραμμή Κάτω Αλεποχώρι έως Κιάτο ελήφθησαν 50 δείγματα και κρίθηκαν κατάλληλες για κολύμβηση όλες οι παραλίες.


Μεσσηνία – Καλαμάτα
• Καλαμάτα, Δυτική Παραλία (Κτήμα Γαία)
• Μεσσήνη, Παραλία Μπούκα (Αγ. Νικόλαος, μέση)
• Καλαμάτα, Δυτική Παραλία (παράγκα, τροχόσπιτο)
• Καλαμάτα, Δυτική Παραλία • Καλαμάτα, Δυτική Παραλία Ι
• Καλαμάτα, Δυτική Παραλία ΙV («Το νέο λιμανάκι»)
• Καλαμάτα Δυτική παραλία V (δίπλα από μαρίνα, οδός Νικολάου Πλαστήρα)
• Καλαμάτα, Παραλία πόλης (Ναυαρίνου, Alpha Bank)
• Καλαμάτα, Παραλία πόλης (Cafe «Μπουλούλης»)
• Καλαμάτα, Ανατολική παραλία (Cafe Daluz)
• Καλαμάτα Βέργα
• Καλαμάτα (Hotel «Αλμύρα»)
• Στούπα, Καλογριά αρχή • Καρδαμύλη («Γιαλός»)

Τροποποιήθηκαν οι όροι της ΣΔΙΤ για τα απορρίμματα της Πελοποννήσου

Στους έξι μήνες, αντί των δέκα 
που προέβλεπε η σύμβαση, 
θα μπορεί να αναλάβει ο ιδιώτης την πλήρη διαχείριση των απορριμμάτων 
σε Κορινθία, Αρκαδία, Αργολίδα, Μεσσηνία και Λακωνία.

Αυτό προβλέπει απόφαση που εγκρίθηκε τις προηγούμενες ημέρες από το υπουργείο Περιβάλλοντος, με την οποία τροποποιούνται οι περιβαλλοντικοί όροι του έργου της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Απορριμμάτων Περιφέρειας Πελοποννήσου με ΣΔΙΤ.

Σύμφωνα με την τροποποίηση που ζήτησε η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, ανάδοχος της Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) για τη διαχείριση των απορριμμάτων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, προβλέπεται λειτουργική αναδιάρθρωση του έργου, με αναδιάταξη κτιρίων, επιμέρους μονάδων και οδών εντός των ήδη αδειοδοτημένων γηπέδων του έργου και μικρές τροποποιήσεις των χαρακτηριστικών των εγκαταστάσεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύει η «Καθημερινή», η σημαντικότερη από τις αλλαγές αφορά στη μείωση της δυναμικότητας του ενός εκ των τριών ΧΥΤΥ (της Μεσσηνίας) από 1,2 εκατ. κυβικά μέτρα σε 975.000 κ.μ., καθώς κρίθηκε από τη λειτουργία έργου της ίδιας εταιρείας στην Ήπειρο ότι το υπόλειμμα της επεξεργασίας των σύμμεικτων απορριμμάτων θα είναι τελικά μικρότερο (άρα και οι ανάγκες για ταφή). 
Παράλληλα, με διάφορες τροποποιήσεις στις εγκαταστάσεις, επιτυγχάνεται η μείωση, κατά τέσσερις μήνες, του χρόνου που χρειάζεται ο ιδιώτης για να αναλάβει τη διαχείριση των απορριμμάτων με «προσωρινές» εγκαταστάσεις.

Όπως προκύπτει από τον σχεδιασμό, η διαχείριση των απορριμμάτων της Πελοποννήσου θα γίνει σε τρεις εγκαταστάσεις: 
στην Αρκαδία, που θα εξυπηρετεί Κορινθία, Αργολίδα και δύο δήμους της Αρκαδίας (Βόρειας και Νότιας Κυνουρίας), με μέγιστη δυναμικότητα 105.000 τόνους απορριμμάτων το έτος, 
στη Μεσσηνία, που θα εξυπηρετεί, εκτός από τους Δήμους του Νομού, και τους Δήμους Μεγαλόπολης και Γορτυνίας Αρκαδίας, με μέγιστη δυναμικότητα 65.000 τόνους ετησίως
και στη Λακωνία, με μέγιστη δυναμικότητα 30.000 τόνους απορριμμάτων ετησίως.

Υπενθυμίζεται ότι η σύμβαση ανάμεσα στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, τον φορέα των δήμων για τα απορρίμματα (ΦΟΔΣΑ) και την ΤΕΡΝΑ υπεγράφη πριν από έναν χρόνο, δεν έχει όμως ενεργοποιηθεί λόγω προβλήματος στις απαλλοτριώσεις.

Όπως στη Φινλανδία
Σύμφωνα με τις δηλώσεις της νέας ηγεσίας του υπουργείου Περιβάλλοντος, πρόθεσή της είναι να υποστηρίξει το μοντέλο των ΣΔΙΤ για τη διαχείριση απορριμμάτων.
 Όπως ανακοίνωσε ο υπουργός κ. Χατζηδάκης «στο ίδιο θέμα, εξετάζουμε την εφαρμογή ενεργειακά αποδοτικών τεχνικών με στόχο την ανάκτηση ενέργειας από απόβλητα, 
ώστε να είμαστε στην πρώτη γραμμή της καινοτομίας, υιοθετώντας καλές πρακτικές από χώρες όπως η Φινλανδία». Παράλληλα, εξήγγειλε εντατικοποίηση της ανακύκλωσης και ιδίως της χωριστής διαλογής των οργανικών αποβλήτων.

Δευτέρα 29 Ιουλίου 2019

ΛΕΥΚΗ ΝΥΧΤΑ: Παρασκευή 2 Αυγούστου η Μεγαλόπολη σας περιμένει!!!

«ΛΕΥΚΗ ΝΥΧΤΑ» στην Μεγαλόπολη.
 Παρασκευή 2 Αυγούστου 2019, 
σε συνεργασία του Δήμου Μεγαλόπολης 
με τον Εμποροβιομηχανικό Σύλλογο 
και τους άλλους τοπικούς φορείς της πόλης.
Μουσική, και προβολή Θεαμάτων.
Τα καταστήματα της πόλης θα παραμείνουν ανοικτά, με σκοπό την τόνωση 
της τοπικής αγοράς, την ανάπτυξη και προαγωγή 
 των κοινωνικών και οικονομικών συμφερόντων. 

Θα πραγματοποιηθεί κλείσιμο τον δρόμου και  παράταση της λειτουργίας μουσικής από τις 5 το απόγευμα έως το πέρας της εκδήλωσης.


Προσθήκη σχολίου


Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε τις (*) απαιτούμενες πληροφορίες, όπου ενδείκνυται. Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.Μήνυμα *Όνομα *Εισάγετε αυτό που βλέπετε στην παρακάτω εικόνα
Επιστροφή στην κορυφή

Διαβάστε επίσης...

Τρίπολη | Ουρές πιστών για να προσκυνήσουν την εικόνα της Αγίας Παρασκευής (vd)Οδυσσέας: "Θα δώσω μάχη να γίνει Πρόεδρος της Δημοκρατίας ο Βενιζέλος"Σκαντζός για το έργο ΣΔΙΤ: «Μέχρι τον Δεκέμβριο θα ενεργοποιηθεί η σύμβαση και μέχρι το επόμενο καλοκαίρι θα πάψουν να υπάρχουν χωματερές»«Έσβησε» στα 38 της χρόνια η Μαρία Βλάχου από την Κορινθία ...Παπαηλιού: "Δεδομένη η λειτουργία της Νοσηλευτικής στην Τρίπολη. Δεν μπορεί να αμφισβητηθεί"Προβλήματα στην περιφερειακή οδό (ΟΗΕ) της ΤρίποληςΔιπλώματα οδήγησης | Οι γιατροί θα αποφασίζουν ποιοι ηλικιωμένοι μπορούν να οδηγούνΝέα μετεγγραφή ανακοίνωσε ο ΠΑΟΚ ΤρίποληςΕικόνες φρίκης | Σε τραγική κατάσταση εντοπίστηκε αδέσποτο στην ΤεγέαΗ απλή αναλογική και οι απλοποιητικές παραδοχές | Γράφει ο Γιώργος ΠουλοκέφαλοςΚάπνισμα "τέλος" σε όλα τα δημόσια κτίρια!Που βρίσκω τη φθηνότερη βενζίνη στην Αρκαδία;Ιαβέρης: "Διαχρονικά τραγική η συμπεριφορά του Έλληνα οδηγού"Party νεολαίας τον Αύγουστο στο Λεβίδι!Προπονητή τερματοφυλάκων και μετεγγραφές στο πλάνο του ΠΑΟΚ ΤρίποληςΞεκάθαρος ο Βλάσης: "Η Νοσηλευτική Σχολή θα λειτουργήσει στην Τρίπολη"!Σοκάρει ο αριθμός των νεκρών που πνίγηκαν στις θάλασσες της Ελλάδας ...Υπουργός Παιδείας: "Είσοδος με κάρτα για τους φοιτητές στα πανεπιστήμια"ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ


Οι αξέχαστες φάρσες Αρναούτογλου και Μουτσινά στην Αρκα…

29-07-2019


Ανακαλύψτε το Παράλιο Άστρος - Εντυπωσιακό βίντεο! (vd)

29-07-2019


Αυτός είναι ο νέος Πρόεδρος της ΔΕΗ

29-07-2019Ξύλο σε πανηγύρι | Ένα άτομο στο νοσοκομείο, δυο στα κρ…

29-07-2019


Οργή για Κορκονέα: «Τον καταδίκασαν ως δολοφόνο αλλά θα…

29-07-2019


Η "πέτρινη καμάρα" απεικονίζεται στο μετάλλιο…

29-07-2019


Ο 46ος Διαγωνισμός Δημοτικού Τραγουδιού και μουσικής στ…

29-07-2019


2019 | Οι καλοκαιρινές εκδηλώσεις στο χωριό Ροεινό

29-07-2019


Υγεία | "Το 25% των θανάτων του ανδρικού πληθυσμού…

29-07-2019


Αγγελία | Νοικιάζονται γκαρσονιέρα και τριάρι

29-07-2019


Σε ποιους χώρους απαγορεύεται το κάπνισμα!

29-07-2019


Πέθανε ο Γρηγόρης Τασούλας, πρώην γενικός γραμματέας Δη…

29-07-2019


Το «Mama» του Sin Boy τώρα και σε ρεμπέτικο! (vd)

29-07-2019


Τα εφημερεύοντα φαρμακεία στην Αρκαδία

29-07-2019


Μέσα στην εβδομάδα το σχέδιο νόμου για τις αλλαγές σε Δ…

29-07-2019


Δεν έκανες φορολογική δήλωση; Θα πληρώσεις πρόστιμο ως …

29-07-2019


Η γιορτή του Αγίου Παντελεήμονος στην Τρίπολη (εικόνες)

29-07-2019


Θυρανοίξια για το Ναό της Μεταμόρφωσης στη Νεστάνη (εικ…

29-07-2019


Επετειακό αφιέρωμα στο Κάστρο του Άστρους

29-07-2019


Θέατρο Μαριονέτας στο Υπαίθριο Μουσείο Δημητσάνας

29-07-2019


Νέες διακοπές ρεύματος στην Τρίπολη | Δείτε σε ποιες πε…

29-07-2019


Χάθηκε σκυλάκι στο Λάκκο Λεωνιδίου

29-07-2019

ΤΑ ΠΑΝΤΑ, ΟΛΑ


Ξύλο σε πανηγύρι | Ένα άτομο στο νοσοκομείο, δυο στα κρατητήρια


Το «Mama» του Sin Boy τώρα και σε ρεμπέτικο! (vd)


Ζώδια | Προβλέψεις από την Άντα Λεούση!


Οι καλύτερες «στεριανές» παραλίες της Ελλάδας - Ποια ξεχωρίζει απ…


Τρισδιάστατη εικονική περιήγηση σε δρόμους της Τρίπολης από την υ…


H γηραιότερη γυναίκα στην Ελλάδα έκλεισε τα 114!


Κύμα φτάνει σε παραλία και παρασύρει ομπρέλες, τραπέζια και καρέκ…


"Οσίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου" | Όλα τα ονόματα που γιορ…


ΗΠΑ | Πατέρας κλείδωσε τα δίδυμα στο αυτοκίνητο και πέθαναν (vd)


Επίθεση από ακρίδες στο Λας Βέγκας - εικόνες που προκαλούν δέος (…


Αγία Παρασκευή | Γιατί θεωρείται προστάτιδα για τα μάτια και για …


Εγγυημένη αποταμίευση και σύνταξη τώρα!ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΧΟΛΙΑ

προτου εξαντληθεί η υπομονηΔευτέρα, 29 Ιουλίου 2019 14:40

τη Νοσηλευτική στη Σπάρτη να επιστρεψεις και άσε τις αμπελοφιλοσοφίες…
Εισάγετε το όνομά σας...Κυριακή, 28 Ιουλίου 2019 14:07

Καταπληκτικό !!!!!! Από υφυπουργός του Σαμαρά, λιγουρεύεται να γίνει και…
Εισάγετε το όνομά σας...Σάββατο, 27 Ιουλίου 2019 20:58

Κολυμπάμε πνιγόμαστε,οδηγάμε σκοτωνόμαστε,κυνηγαμε τουφεκιόμαστε....τί σκατά λαός είμαστε,δεν ξέρω!
GeorgeΣάββατο, 27 Ιουλίου 2019 11:31

Κολοτουμπα ο Οδυσσέας? Δεν υποστηρίζει τις γραμμές του κόμματος, έχεις…
Εισάγετε το όνομά σας...Σάββατο, 27 Ιουλίου 2019 10:57

απο γλυψιμο σε γλυψιμο στο τελος κατι θα μεινει
λιζαΣάββατο, 27 Ιουλίου 2019 09:59

ειμαι 150 ειμαι 14 χρονων και ειμαι 63 ποσα πρεπει…
Εισάγετε το όνομά σας...Σάββατο, 27 Ιουλίου 2019 09:26

ΡΕ ΜΑΥΡΟ ΡΕΕΕΕΕ.............
ΝΙΚΟΣ ΛΑΓΟΣΣάββατο, 27 Ιουλίου 2019 06:45

ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟΝ ΠΑΟΚ , ΑΛΛΑ ΜΟΥ ΦΑΙΝΕΤΑΙ…

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Πανηγύρια 2019 στην Αρκαδία | Που και…


ΚΤΕΛ Αρκαδίας | Καθημερινά δρομολόγια με επιστροφή για μπάνι…

ΚΤΕΛ | Όλα τα δρομολόγια για μπάνια στο Παράλιο Άστρος!

Εκπτωτική βραδιά με τιμές ... shock στην Τρίπολη - Δείτε πότ…

«Έσβησε» στα 38 της χρόνια η Μαρία Βλάχου από την Κορινθία .…

Ποια ονόματα γιορτάζουν;

Νέες προκηρύξεις για θέσεις εργασίας σε δήμους και φορείς το…

Που βρίσκω τη φθηνότερη βενζίνη στην Αρκαδία;

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ ΜΗΝΑ


Πανηγύρια 2019 στην Αρκαδία | Που και πότε θα γίνο…

(Αν κάποια εκδήλωση δεν υπάρχει στη…

Εκλογές 2019 | Αυτοί είναι οι 55 υποψήφιοι βουλευτ…

Οι εθνικές εκλογές έχουν προγραμματ…

Οι συμβεβλημένοι γιατροί του ΕΟΠΥΥ στην Αρκαδία - …

Οι επόμενες εκδρομές με το ΚΤΕΛ Αρκαδίας - Όλες οι…

ΚΤΕΛ Αρκαδίας | Καθημερινά δρομολόγια με επιστροφή…

Υφυπουργός Υγείας ο Αρκάς Βασίλης Κοντοζαμάνης - Δ…

ΥΓΕΙΑ


Υγεία | "Το 25% των θανάτων του ανδρικού πληθυσμού…

29-07-2019


Σε ποιους χώρους απαγορεύεται το κάπνισμα!

29-07-2019


Τα εφημερεύοντα φαρμακεία στην Αρκαδία

29-07-2019


Κάνε το τεστ | Πόσα κιλά πρέπει να χάσω για να έχω ιδαν…

28-07-2019


Ποιες γυναίκες πρέπει να κάνουν το τεστ Παπ μαστού;

27-07-2019

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ


Προβλήματα στην περιφερειακή οδό (ΟΗΕ) της Τρίπολης

24-07-2019


Η απλή αναλογική και οι απλοποιητικές παραδοχές | Γράφε…

24-07-2019


To διακύβευμα παραμένει η ανεξάρτητη και ισχυρή διακυβέ…

22-07-2019


Η Νέα Δημοκρατία εναντίον της Δημοκρατίας στην Αυτοδιοί…

19-07-2019


Κύπρος, δεν ξεχνώ | Γράφει ο Νικόλαος Σκαντζός

19-07-2019


Supported by I.C.T.Lab


Share to Google BookmarkShare to FacebookShare to Περισσότερα...