Κυριακή 15 Οκτωβρίου 2023

Περιφέρεια Πελ/σου: Αποτελέσματα εκλογών (15 Οκτωβρίου 2023)


Ώρα 8.15 μμ
 Ενσωμάτωση 83,52% - Συμμετοχή 33,06%  - Άκυρα , Λευκά 5,47%
Πτωχός:      52,50%     27 έδρες
Τατούλης:  47.50%      11 έδρες

Ώρα 8.25μμ..Αρκαδία:
Σε 365/381 ΕΤ (ενσωμάτωση 95,8%) - Συμμετοχή 29%
Πτωχός:     37,40%
Τατούλης΅  62,60%

-----------------------------------------------------------------------------------

Δευτέρα 16/10/2023/ Ώρα 6.06 π.μ.
Ενσωμάτωση 100%
Πτωχός Δημήτριος  52,77 %  Έδρες 27
Τατούλης Πέτρος    47,23%    Έδρες  11

Αρκαδία:
Πτωχός Δημήτριος  37,38%
Τατούλης Πέτρος    62,62% 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου