Το ΘΕΜΑ της ΜΕΡΑΣ.....

Φθηνότερο ρεύμα στη Μεγαλόπολη... αλλού με τρίβεις 'γούμενε και αλλού έχω τον πόνο!!!

της Γεωργίας Δημητρακοπούλου Μειωμένο ρεύμα στη Μεγαλόπολη και  ο πόλεμος των δελτίων τύπου άναψε Ποιος θα πάρει την δόξα του μεγά...

Δευτέρα, 10 Οκτωβρίου 2016

Ίδρυμα Σακελλαρίου: 2 υποτροφίες σε πρωτοετείς Αρκάδες φοιτητές και φέτοςΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΝΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ
Πατησίων 14, 106 77 Αθήνα
Τηλ./φαξ: 210.38.27.941


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

Η Διοικούσα Επιτροπή του «Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Γεωργίου και Άννης Σακελλαρίου», προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, δύο (2) υποτροφίες σε πρωτοετείς σπουδαστές και σπουδάστριες όλων των Σχολών ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας οι οποίοι έχουν αποφοιτήσει το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 από το Λύκειο.

Οι υποτροφίες δίνονται κατόπιν επιλογής σύμφωνα με τη συντακτική πράξη, για νέους και νέες που κατάγονται κατά προτίμηση από την επαρχία Γορτυνίας του Νομού Αρκαδίας και επί ανυπαρξίας Γορτυνίων ή τις λοιπές επαρχίες τον Νομού, ή από όλη την επικράτεια.
Κύριο κριτήριο ο βαθμός αποφοίτησης από το Λύκειο (άνω του 18,5).

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
1) Αίτηση

2) Απολυτήριο Λυκείου με βαθμό 18,5 και πάνω

3) Βεβαίωση εισαγωγής και εγγραφής στα ΑΕΙ και ΤΕΙ, όπου ν' αναγράφεται ο γενικός βαθμός πρόσβασης

4) Πιστοποιητικό γεννήσεως από το οποίο να φαίνεται η καταγωγή (ή του ενός γονέα που έχει γεννηθεί στην Αρκαδία)

5) Απόσπασμα ποινικού μητρώου και

6) Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν λαμβάνει άλλη υποτροφία.

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται μέχρι τις 30/10/2016. Πληροφορίες στα γραφεία του Ιδρύματος Πατησίων 14, 7ος όροφος, γραφ. 6, τηλ. 210.38.27.941 (Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00-13:00) καθώς και στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος (www.idrymasakellariou.gr) .Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου