Το ΘΕΜΑ της ΜΕΡΑΣ.....

Παραιτήθηκε ο Εκτελεστικός Γραμματέας Περιφ. Δ. Μακεδονίας λόγω πώλησης ΔΕΗ!!!

Την παραίτηση του υπέβαλε  ο Εκτελεστικός Γραμματέας  της Περιφέρειας  Δ. Μακεδονίας  κ. Παντελής Αργυριάδης,  αντιδρώντας κατ’ α...

Πέμπτη, 19 Απριλίου 2018

Σαράντος Αλεξανδρής: τα 5 " κίνητρα-δώρα" του νομοσχεδίου Πώλησης ΔΕΗ Μεγαλόπολης - Πρόταση για Έκτακτο ΠΕΣΥ Πελοποννήσου


             Νομοσχέδιο που ξεπουλάει και διαλύει τη ΔΕΗ, 

αφήνει στον «αέρα» τους εργαζόμενους 
και οδηγεί στην ερημοποίηση 
το Λεκανοπέδιο της Μεγαλόπολης

Πλήθος απαλλαγών από νομικές, φορολογικές, εργασιακές υποχρεώσεις και «κίνητρα - δώρα δίνονται πλουσιοπάροχα στους «μνηστήρες» των λιγνιτικών Μονάδων της ΔΕΗ

Εν μέσω εθνικών απειλών, όπου η χώρα έχει πολύ περισσότερο ανάγκη ένα ανασυγκροτημένο και ισχυρό εθνικό δημόσιο φορέα ηλεκτρικής ενέργειας, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, υπό τις ευλογίες όλου του μνημονιακού μπλοκ, σπεύδει, μετά τον ΑΔΜΗΕ, να τεμαχίσει και να διαλύσει τη ΔΕΗ. Προχωρά στο ξεπούλημα λιγνιτικών της μονάδων, δυο στην Μελίτη και δυο στην Μεγαλόπολη - μαζί με τα αντίστοιχα ορυχεία - παραδίδοντας τες σε ιδιώτες ανταγωνιστές της και βάζοντας έτσι, αν συνυπολογίσουμε και σειρά άλλων επιβαρυντικών μέτρων (ΝΟΜΕ, πώληση πελατών, κλπ), ταφόπλακα στο μέλλον της ΔΕΗ. Δίνει την χαριστική βολή στον ενεργειακό γίγαντα της χώρας.

Το νομοσχέδιο που θα καταθέσει η κυβέρνηση την Παρασκευή είναι απαράδεκτο, καταστροφικό, διαλυτικό για τη ΔΕΗ, τον ενεργειακό σχεδιασμό της χώρας, τις τοπικές κοινωνίες, τους εργαζόμενους και προκλητικά ευνοϊκό για τους κρατικοδίαιτους αεριτζήδες στο χώρο της ενέργειας.
Από τις διατάξεις του νομοσχεδίου αναδεικνύεται η στόχευση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας να δώσει κίνητρα και δώρα για προσέλκυση επενδυτών για τις λιγνιτικές μονάδες. 

Πιο συγκεκριμένα:

Πρώτο «κίνητρο-δώρο»: Σύσταση δύο (2) θυγατρικών χωρίς ουσιαστική αποτίμηση.
Στο άρθρο 1, παρ. 3 ορίζονται: «τα περιουσιακά στοιχεία της ΔΕΗ Α.Ε. που εισφέρονται στις νέες εταιρείες….». Σε κάθε μία θα περιέλθουν οι κτιριακές εγκαταστάσεις, ο μηχανολογικός εξοπλισμός των μονάδων και των ορυχείων, τα λιγνιτικά αποθέματα, τα δικαιώματα έρευνας και εκμετάλλευσης των κοιτασμάτων λιγνίτη, κλπ).

Δεν έχει υπάρξει καμία διαδικασία αποτίμησής τους, καθώς κάτι τέτοιο δεν θα επέτρεπε την ολοκλήρωση της διαδικασίας εντός του χρονοδιαγράμματος που έχει συμφωνηθεί. Πιστοποιημένος, διεθνής, ανεξάρτητος εκτιμητής θα προσδιορίσει ένα δίκαιο εύρος της εμπορικής αξίας. Θα υπάρξει, επίσης, γνωμοδότηση από άλλο διεθνή ανεξάρτητο εκτιμητή, σχετικά με το δίκαιο και το εύλογο του προσφερόμενου τιμήματος, προκειμένου η ΔEΗ να προχωρήσει σε υπογραφή της σύμβασης πώλησης. Η διαδικασία και η επιλογή αυτή θα οδηγήσει όχι μόνο να ξεπουληθούν οι εγκαταστάσεις των μονάδων και των ορυχείων αλλά και με απαράδεκτα ευτελές τίμημα.

Στο άρθρο 1, παρ. 3.ια) ορίζεται: «..καθώς και το δικαίωμα χρήσης των εδαφών κυριότητας της ΔΕΗ Α.Ε. ή του Δημοσίου, που απαιτούνται για την άσκηση των ως άνω δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης».

Εκχωρείται η χρήση των εκτάσεων που στο παρελθόν απαλλοτριώθηκαν από τη ΔΕΗ, στην πραγματικότητα περνούν ουσιαστικά στα χέρια των αγοραστών.

Δεύτερο «κίνητρο-δώρο»: Μείωση του προσωπικού των προς πώληση μονάδων και των ορυχείων της Μεγαλόπολης.
Στο άρθρο 1, παρ. 5 ορίζεται: «Το σύνολο των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού, συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων και σχέσεων εργασίας του προσωπικού της ΔΕΗ Α.Ε., που απαιτείται για την επιχειρησιακή συνέχεια και την εύρυθμη λειτουργία της λιγνιτικής ηλεκτροπαραγωγικής δραστηριότητας,…».

Στο άρθρο 4, παρ. 4 ορίζεται: «Το προσωπικό της ΔΕΗ Α.Ε. που απασχολείται σε υπηρεσιακές μονάδες που τίθενται εκτός λειτουργίας, καθώς και το προσωπικό των υπηρεσιακών μονάδων αυτής στη Μεγαλόπολη και στη Μελίτη Φλώρινας, το οποίο δεν εισφέρεται κατά την ημερομηνία απόσχισης στις νέες εταιρείες, σύμφωνα με την παράγραφο 1, δύναται (α) να μετατεθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε. για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών άλλων Μονάδων της ΔΕΗ Α.Ε. ή (β) να μετακινηθεί σε άλλες θυγατρικές εταιρείες της ΔΕΗ Α.Ε., κατόπιν αίτησης του εργαζόμενου και αποφάσεων των Διοικητικών Συμβουλίων της ΔΕΗ Α.Ε. και της αντίστοιχης θυγατρικής εταιρείας, στις οποίες αποφάσεις θα καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις της μετακίνησης, καθώς και ο αριθμός του μετακινούμενου προσωπικού ή (γ) να ενταχθεί σε πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου, οι όροι και οι προϋποθέσεις του οποίου θα προσδιοριστούν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε.».

Στις νέες εταιρίες θα μεταφερθεί το απαραίτητο προσωπικό ώστε να λειτουργούν κανονικά τα εργοστάσια και ορυχεία. Για να κάνουν ελκυστική και συμφέρουσα την πώληση προβαίνουν σε σημαντική μείωση των θέσεων απασχόλησης. Στην πραγματικότητα τον αριθμό των θέσεων εργασίας στις νέες εταιρείες θα τον καθορίσουν οι αγοραστές μετά την συμφωνία που έχει κάνει η κυβέρνηση με την Ε.Ε.

Στην όποια μείωση θέσεων εργασίας θα προχωρούσαν οι ιδιώτες το κόστος της επιλογής αυτής εκ των προτέρων το επωμίζεται η ΔΕΗ χωρίς αυτοί να διαθέσουν τα αναγκαία κεφάλαια για τη μείωση του προσωπικού. Με τον τρόπο αυτό πιο εύκολα και γρήγορα θα προχωρήσει η αντικατάσταση παλαιότερων υπαλλήλων με νέους χαμηλόμισθους και με σχέσεις εργασιακής ζούγκλας.

Τρίτο «κίνητρο-δώρο»: Εργασιακά δικαιώματα - Απολύσεις:
Στο άρθρο 4, παρ. 2 ορίζεται: «Μετά τη μεταβίβαση των μετοχών, κατά τις διατάξεις του παρόντος, κάθε νέας εταιρείας, το εργασιακό καθεστώς του προσωπικού τους θα διέπεται από την εργατική νομοθεσία και τον κανονισμό εργασίας που θα καταρτιστεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Οι νέες εταιρείες δεν δύνανται να προβούν για λόγους οικονομικούς, τεχνικούς ή οργανώσεως σε απολύσεις εργατικού δυναμικού που προέρχεται από τη ΔΕΗ Α.Ε. εξαιτίας των αποσχίσεων για χρονική περίοδο έξι (6) ετών από την ολοκλήρωση αυτών».

Μετά την μείωση των θέσεων εργασίας μικρή αξία έχει η ρύθμιση ότι δεν μπορούν να προβούν σε απολύσεις για έξι χρόνια. Τα εργασιακά δικαιώματα του προσωπικού της ΔEΗ πουν τελικά θα περάσει στην νέα εταιρεία δεν διασφαλίζονται αφού δεν γίνεται αναφορά εφαρμογής του ισχύοντος Κανονισμού της ΔΕΗ (ΚΚΠ/ΔΕΗ) αλλά θα καταρτιστεί νέος καθώς και αναφορά στην ισχύ των ΣΣΕ.

Οι υποψήφιοι αγοραστές από τα «αποδυτήρια» θα έχουν χαμηλότερο εργατικό κόστος αφού δεν είναι διασφαλισμένες οι σημερινές θέσεις εργασίας και δεν διασφαλίζονται τα εργασιακά δικαιώματα όλων των σημερινών εργαζομένων.

Τέταρτο «κίνητρο-δώρο»: Νομικές παρεκκλίσεις, φορολογικές απαλλαγές,κλπ για ολοκλήρωση της απόσχισης και δημιουργίας των νέων εταιρειών.
Στο άρθρο 2, παρ. 2 ορίζεται: «Η απόσχιση πραγματοποιείται με τη διαδικασία και τους όρους του παρόντος νόμου, των άρθρων 68 έως και 79 του κ.ν. 2190/1920 (Α΄ 144) και των άρθρων 1 έως 5 του ν. 2166/1993 (Α΄ 137), κατά παρέκκλιση της περίπτ. ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 2166/1993 και επιπρόσθετα με τις ακόλουθες παρεκκλίσεις: α)…. ιγ)…».

Περίπου 15 παρεκκλίσεις της νομοθεσίας υπάρχουν προκειμένου να ολοκληρωθεί με διαδικασίες «εξπρές» η λήψη των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και άλλων υποχρεώσεων. Όλα τώρα στους ιδιώτες!!!

Ενώ η ΔΕΗ μέχρι τώρα δεν έχει έγκριση περιβαλλοντικών όρων για αρκετές μονάδες της και των ορυχείων του ΛΚΜ και ο Υπουργός Π.ΕΝ. και η κυβέρνηση δεν κινούνταν με την ίδια λογική για την έγκριση της ΜΠΕ των ορυχείων μέχρι τώρα, ούτε για την μετεγκατάσταση του Τριπόταμου.

Πέμπτο κίνητρο-δώρο: Περιορισμός - «πλαφόν» στην παραγωγή ρεύματος από τη μονάδα Φυσικού αερίου της Μεγαλόπολης V της ΔΕΗ.
Στο άρθρο 3, παρ. 10 ορίζεται: «Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της παρ. 2 και μέχρι την ολοκλήρωση του έργου επέκτασης του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ) 400 kV προς την Πελοπόννησο και ιδίως προς τη Μεγαλόπολη σύμφωνα με το Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς (ΔΠΑ) του ΕΣΜΗΕ της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., η αποδιδόμενη ισχύς της μονάδας ηλεκτροπαραγωγής υπ’ αριθμ. 5 του ΑΗΣ Β΄ Μεγαλόπολης (Μεγαλόπολη 5) της ΔΕΗ Α.Ε. δεν δύναται να υπερβεί τα 500 MW ανεξαρτήτως της εγκατεστημένης ισχύος αυτού, εφόσον κατά την τεκμηριωμένη κρίση της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., ως Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ, εγείρονται ζητήματα ευστάθειας, περιλαμβανομένων ζητημάτων συμφόρησης και ασφάλειας του ΕΣΜΗΕ στην Πελοπόννησο».

Αντί να παράγει η V Μονάδα μέχρι 811 MW στην ονομαστική της ισχύ θα περιορίζεται μέχρι τα 500 MW έτσι ώστε να είναι διασφαλισμένο εκ των προτέρων να μπαίνουν στο Σύστημα οι ιδιώτες που θα διεκδικήσουν τις δύο λιγνιτικές μονάδες. Οι θιασώτες του ανταγωνισμού με διοικητικό και παράνομο τρόπο ευνοούν απροκάλυπτα και ξεδιάντροπα για μια κόμη φορά τους ιδιώτες σε βάρος της ΔΕΗ.

Κατάργηση λιγνιτόσημου - Τέλος λιγνίτη και στους ιδιώτες:

Με το άρθρο 7, παρ. 1 ορίζεται: «Επιβάλλεται υπέρ των Περιφερειών Δυτικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου και σε βάρος των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση λιγνίτη που κατέχουν ή τους έχουν παραχωρηθεί με οποιονδήποτε τρόπο δικαιώματα έρευνας και εκμετάλλευσης λιγνίτη επί λιγνιτοφόρων περιοχών εντός της Ελληνικής επικράτειας, ειδικό τέλος ύψους 1,20 Ευρώ ανά μεγαβατώρα (€/MWh) παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη».

Καταργείται το «λιγνιτόσημο», που μέχρι σήμερα διαμορφωνόταν στο 0,5% του τζίρου της ΔΕΗ. Στη θέση του καθιερώνεται το ειδικό τέλος δικαιωμάτων λιγνίτη 1,2 ευρώ ανά ΜWh παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη, το οποίο θα επιβληθεί σε όλους τους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας με λιγνίτη.

Με την νέα ρύθμιση το ποσό που θα καταβάλλεται για το λεκανοπέδιο της Μεγαλόπολης θα είναι μειωμένο με πρώτους υπολογισμούς κατά 30% και αυτό καταβάλλεται αποκλειστικά στην Περιφέρεια και όχι και στους Δήμους.

Οι επιπτώσεις από την πώληση των Μονάδων και την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ είναι προφανείς. Οι καταναλωτές θα στερηθούν ένα κοινωνικό αγαθό και η χώρα μας ένα βασικό πυλώνα ανάπτυξης. Το ρεύμα πολύ σύντομα θα είναι ένα πανάκριβο προϊόν για τους πολλούς και ένα εργαλείο κερδοσκοπίας για τους ολίγους. Η περιοχή της Μεγαλόπολης θα οδηγηθεί σε παρακμή και ερημοποίηση.

Είναι επίσης προφανές ότι το ξεπούλημα των μονάδων της ΔΕΗ γίνεται ευκαιρία να διαλυθούν ταυτόχρονα εργασιακές σχέσεις, εργασιακά δικαιώματα και μισθοί στο χώρο της ΔΕΗ, καταργώντας όποιες κατακτήσεις είχαν επιτευχθεί μέχρι τώρα.

Το συνδ. κίνημα και οι εργαζόμενοι μαζί με τους κοινωνικούς φορείς με ενότητα και αγωνιστικότητα, με πολύμορφες κινητοποιήσεις μπορούν και πρέπει να αποτρέψουν το εθνικό έγκλημα που θέλει να βάλει ταφόπλακα στη ΔΕΗ.

Να υπάρξει παλλαϊκός ξεσηκωμός για τη σωτηρία της ΔΕΗ και της προοπτικής ανάπτυξης του λεκανοπεδίου Μεγαλόπολης.

Η μαζική και δυναμική των εργαζομένων και των πολιτών της Πελοποννήσου στο Συλλαλητήριο στην Μεγαλόπολη την Κυριακή 22 Απρίλη στις 7 το βράδυ θα αποτελέσει την πρώτη αγωνιστική απάντηση.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Σαράντος
Μέλος του Δ.Σ. του Σωματείου Ορυχείων - Σταθμών ΔΕΗ Μεγαλόπολης

------------------------------------------------------------------------------------


ΠΡΟΤΑΣΗ - ΑΙΤΗΜΑ 
«Έκτακτη σύγκλιση του Περιφερειακού Συμβουλίου εν όψει της επικείμενης κατάθεσης στη Βουλή του Νομοσχεδίου για την πώληση των λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ»

ΠΡΟΣ: Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Στρατηγάκο Ηλία
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Τατούλη Πέτρο

Κύριε Πρόεδρε, κύριε Περιφερειάρχη,

Εν όψει της επικείμενης κατάθεσης στη Βουλή, του Νομοσχεδίου για την πώληση των λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ, ζητούμε την σύγκλιση έκτακτου Περιφερειακού Συμβουλίου με μοναδικό θέμα τις εξελίξεις στη ΔΕΗ, αμέσως μετά την κατάθεση του Νομοσχεδίου και πριν την ψήφισή του από την Βουλή.

Τρίπολη 18-4-2018

Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Σαράντος 
ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Θεόδωρος 
ΧΡΥΣΑΔΑΚΟΣ Σταύρος 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ: Συλλαλητήριο Κυριακή 22 Απριλίου. ΟΧΙ στο Ξεπούλημα της ΔΕΗ

ΞΕΣΗΚΩΜΟΣ
ΟΛΟΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ

Να μην ολοκληρωθεί το έγκλημα της πώλησης του Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης. 

Την Παρασκευή 20 Απρίλη η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ εισάγει στη βουλή για ψήφιση το νομοσχέδιο για την πώληση των λιγνιτικών μονάδων και ορυχείων σε Μεγαλόπολη και Φλώρινα, υλοποιώντας έτσι άλλο ένα σημαντικό κεφάλαιο στον στρατηγικό στόχο της Ε.Ε, στα πλαίσια της πολιτικής της απελευθέρωσης της ηλεκτρικής ενέργειας.

Στο τρίτο μνημόνιο που ψήφισαν από κοινού, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, η ΝΔ, το ΠΑΣΟΚ και το ΠΟΤΑΜΙ, συμφωνήθηκε η ταχύτερη προώθηση της απελευθέρωσης της Ηλεκτρικής Ενέργειας, η μεγαλύτερη πρόσδεση του ρεύματος στην υπηρεσία κερδοφορίας των μονοπωλιακών ομίλων και η πιο άγρια εμπορευματοποίησή του, ενώ θα έπρεπε να είναι κοινωνικό αγαθό.

Την περαιτέρω ιδιωτικοποίηση της ηλεκτρικής ενέργειας η κυβέρνηση την συνεχίζει από εκεί ακριβώς που την είχαν αφήσει οι προηγούμενες κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ-Ν.Δ και λοιπόν προθύμων.

Υποχρεωτικά με νόμο η παραγωγή και εμπορία ρεύματος της ΔΕΗ θα μειωθεί μέχρι το τέλος του 2019 στο 50% υπέρ των ιδιωτικών συμφερόντων και θα πωληθούν οι πιο αξιόμαχες λιγνιτικές μονάδες και τα ορυχεία. Είναι βέβαιο ότι στην επόμενη αξιολόγηση θα έρθει η σειρά των υδροηλεκτρικών μονάδων, που εκτός των άλλων θα έχει τεράστιες αρνητικές επιπτώσεις στην ύδρευση και άρδευση μεγάλων αγροτικών περιοχών. Φυσικά θα ακολουθήσει και ο ΔΕΔΔΗΕ.

Η ευρύτερη περιοχή της Μεγαλόπολης, που έχει μέχρι τώρα βαρύτατες συνέπειες από την πολιτική της απελευθέρωσης της ηλεκτρικής ενέργειας και τον περιορισμό της χρήσης του λιγνίτη για παραγωγή ρεύματος, θα δεχτεί ένα ακόμη πολύ σκληρό πλήγμα. Ανεξάρτητα από αυτά που διαρρέουν κυβέρνηση – διοίκηση της ΔΕΗ και αναπαράγουν διάφοροι παπαγάλοι, η πώληση του ενεργειακού κέντρου Μεγαλόπολης θα επιφέρει τεράστια μείωση προσωπικού και δραστηριοτήτων. Το εναπομείναν προσωπικό θα είναι αρκετές εκατοντάδες λιγότερο από αυτό που υπηρετεί σήμερα, θα εκτιναχθεί σε μεγαλύτερα ύψη η ανεργία, θα μεγαλώσει η φτώχεια, ο μαρασμός και η εξαθλίωση στην περιοχή.

Αυτή η εξέλιξη έχει τραγικές συνέπειες για τον λαό αλλά και για τους εργαζόμενους του κλάδου. Η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας για τα εργατικά λαϊκά νοικοκυριά θα αυξηθεί ακόμα πιο πολύ και σε συνάρτηση με την γενικότερη αντιλαϊκή πολιτική που εφαρμόζει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, η πρόσβαση στο αγαθό του ηλεκτρικού ρεύματος θα γίνει απρόσιτη για ακόμα πιο πολλούς. Για τους εργαζόμενους του κλάδου θα έρθουν και νέες μειώσεις μισθών και δικαιωμάτων.

Έχουμε πλέον εμπειρία από τα αποτελέσματα της απελευθέρωσης-ιδιωτικοποίησης. Η μετοχοποίηση του 50% της ΔΕΗ, η τριχοτόμηση σε ΔΕΗ, ΑΔΜΗΕ, ΔΕΔΔΗΕ, η διάλυση του ασφαλιστικού των εργαζομένων ωφέλησαν το κεφάλαιο κι είχαν μεγάλο κόστος και για τους εργαζόμενους και για τα λαϊκά νοικοκυριά.

Δεν ωφέλησαν τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα, αντίθετα αποπροσανατόλισαν οι ημερίδες κι άλλες δράσεις για τη μεταλιγνιτική εποχή για 20 και πλέον χρόνια. Η πραγματικότητα τους διέψευσε αφού οι σχεδιασμοί αξιοποίησης του λιγνίτη από τη ΔΕΗ φτάνουν μέχρι το 2045 χωρίς να υπολογίζουν και τους λιγνίτες των γύρω περιοχών που ισοδυναμούν με 200 εκατομμύρια τόνους λιγνίτη Μεγαλόπολης. Οι μεγαλύτερες ποσότητες βρίσκονται δίπλα μας στην Ασέα.

Έχουν σοβαρές ευθύνες οι συνδικαλιστικές ηγεσίες, οι Δημοτικές-Περιφερειακές Αρχές και όσοι άλλοι στήριξαν αυτές τις καταστροφικές επιλογές.

Τώρα δεν κάνουν καθόλου καλά όσοι παράλληλα με τον αγώνα διαπραγματεύονται ανταλλάγματα.

Τώρα είναι η ώρα να κάνουμε διορθώσεις, να κλείσουμε κενά, να χτίσουμε τη μεγάλη συμμαχία των κοινωνικών δυνάμεων που πλήττονται, να συγκρουστούμε με την πολιτική της απελευθέρωσης.

Να διεκδικήσουμε ενιαίο αποκλειστικά κρατικό φορέα ενέργειας με αποκλειστικότητα στην παραγωγή, μεταφορά, διανομή, εμπορία της ηλεκτρικής ενέργειας που θα αποτελούν κοινωνική ιδιοκτησία και θα λειτουργεί προς όφελος των λαϊκών στρωμάτων και όχι των μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων.

· Με αυτό το πλαίσιο διεκδίκησης και καλά οργανωμένους αγώνες κάθε μορφής μπορούμε να τους βάλουμε εμπόδια, να τους καθυστερήσουμε, να αποτρέψουμε σήμερα την πώληση λιγνιτικών μονάδων και ορυχείων, αύριο των υδροηλεκτρικών και του ΔΕΔΔΗΕ.

· Μόνο έτσι μπορούμε να κάνουμε το ηλεκτρικό ρεύμα αγαθό για την εργατική τάξη, τους αγρότες, τους μικρομεσαίους, τους άνεργους, τους συνταξιούχους.

· Μόνο έτσι μπορούμε να διασφαλίσουμε την εργασία τους μισθούς και τα δικαιώματα των εργαζομένων.

ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΣΤΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
 ΚΥΡΙΑΚΗ  22 ΑΠΡΙΛΗ  ΣΤΙΣ 7 ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ.

ΟΛΟΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΞΕΟΥΛΗΜΑ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ.

ΝΑ ΜΗΝ ΓΙΝΕΙ Η ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ ΚΑΙ Η ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΕΝΑΣ ΑΠΕΡΑΝΤΟΣ ΣΚΟΥΠΙΔΟΤΟΠΟΣ ΣΥΜΙΚΤΩΝ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ.Μεγαλόπολη 19-4-2018
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Γ. Σταθάκης: πως απαντά στο ότι η "αποεπένδυση ΔΕΗ υπό ΣΥΡΙΖΑ " είναι καλύτερη από την "Μικρή ΔΕΗ" των προηγούμενων....

Τα επιχειρήματα με τα οποία η κυβέρνηση επιχειρεί να απαντήσει στην κριτική που δέχεται από διάφορες πλευρές για την προωθούμενη "αποεπένδυση" λιγνιτικού δυναμικού της ΔΕΗ περιλαμβάνονται στο non-paper που έδωσε χθες το ΥΠΕΝ, μετά τη δημοσιοποίηση του σχετικού νομοσχεδίου.

Βασική έγνοια του Γ. Σταθάκη φαίνεται ότι είναι να απαντήσει 
στα επιχειρήματα που θέλουν την προωθούμενη διαδικασία 
να είναι έως και χειρότερη από την αρχική εκδοχή της "Μικρής ΔΕΗ". 

Το ΥΠΕΝ, υπενθυμίζοντας ότι ο νόμος της "μικρής ΔΕΗ" που ψηφίστηκε από την κυβέρνηση Σαμαρά-Βενιζέλου και ακυρώθηκε από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ από το πρώτο εξάμηνο του 2015 προέβλεπε την πώληση του 22% του συνολικού παραγωγικού δυναμικού της ΔΕΗ, του 21,4% του σημερινού λιγνιτικού δυναμικού της, του 18% του σημερινού δυναμικού φυσικού αερίου της και του 26,3% του σημερινού υδροηλεκτρικού δυναμικού της, προχωρεί σε σύγκριση των δυο διαδικασιών, έχοντας επεξεργαστεί το παρακάτω διάγραμμα:

Το ΥΠΕΝ υπενθυμίζει ότι η διαδικασία αποεπένδυσης προέκυψε από την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου (τέλη 2016) ότι η Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δικαίως καταδίκασε τη ΔΕΗ για δεσπόζουσα θέση στην πρόσβαση σε ορυχεία λιγνίτη. 
Ο Γ. Σταθάκης προβάλλει ως πολιτική επιλογή της κυβέρνησης να μην αξιοποιηθούν νέα ορυχεία λιγνίτη, όπως προτάθηκε αρχικά, προκειμένου ιδιώτες να μπορούν να εκμεταλλευτούν ορυχεία από τα οποία θα αποκλείονταν η ΔΕΗ, καθώς αποτελεί πολιτική απόφαση η ενίσχυση του μεριδίου των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα (στο πλαίσιο των διεθνών δεσμεύσεων για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής) και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των ορυχείων λιγνίτη (άπαξ και ενεργοποιηθεί η εκμετάλλευση ενός ορυχείου δεν είναι εφικτή η διακοπή της).

Σύμφωνα με την αφήγηση Σταθάκη, η συμφωνία προκειμένου η αποεπένδυση της ΔΕΗ να αφορά μόνο το παραγωγικό δυναμικό σε λιγνιτικές μονάδες και να διατηρηθεί ακέραιο το υδροηλεκτρικό της δυναμικό και το σύνολο των μονάδων φυσικού αερίου είναι αποτέλεσμα των παραπάνω.

Η κυβερνητική οπτική επί της συμφωνίας, βλέπει τη ΔΕΗ να παραμένει πυλώνας της αγοράς ενέργειας υπό το νέο θεσμικό περιβάλλον, που είναι πλήρως εναρμονισμένο με το κοινοτικό δίκαιο. Οι παρεμβάσεις που θα γίνουν, σε εφαρμογή της απόφαση του Ευρωδικαστηρίου, είναι πλήρως συμβατές με τον στρατηγικό σχεδιασμό της Επιχείρησης.
 Όπως υπογραμμίζει το ΥΠΕΝ, σε αντίθεση με τους σχεδιασμούς της προηγούμενης κυβέρνησης για τη «μικρή ΔΕΗ», τώρα προωθείται μια «εστιασμένη παρέμβαση», πλήρως συμβατή τόσο με τους κοινοτικούς κανόνες, όσο και με τον στρατηγικό σχεδιασμό της Επιχείρησης.

Η επιχειρηματολογία Σταθάκη δίνει έμφαση στο ότι η παραγωγική βάση της ΔΕΗ μένει ανέπαφη, με μοναδική εξαίρεση το κομμάτι των λιγνιτικών μονάδων, στο οποίο, έτσι κι αλλιώς, θα πρέπει σταδιακά να υπάρξει αποεπένδυση, στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδίου της Επιχείρησης για στροφή προς τις ΑΠΕ – κάτι που, επίσης, αποτελεί εθνικό στόχο για το ενεργειακό μείγμα. 
Δεν πωλούνται υδροηλεκτρικές μονάδες.

Έτσι, παρουσιάζεται ως δυνατότητα που δίνεται στη ΔΕΗ ότι της επιτρέπεται να ακολουθήσει τον στρατηγικό της σχεδιασμό, εκμεταλλευόμενη τη φθηνή ενέργεια που προσφέρουν παλαιότερες επενδύσεις σε υδροηλεκτρικά και επενδύοντας σε ΑΠΕ.

Ως προς τη διαδικασία αποεπένδυσης στους λιγνίτες, το ΥΠΕΝ υπογραμμίζει ότι αφενός υπαγορεύεται από τον βαθμό εκμετάλλευσης των κοιτασμάτων λιγνίτη, την παλαιότητα κάποιων μονάδων και τους διεθνείς κανόνες για περιορισμό των εκπομπών ρύπων και αφετέρου τονίζει ότι πρέπει να είναι σταδιακή, δεδομένου του ειδικού τους ρόλου ως εθνικό καύσιμο.

Τέλος, το ΥΠΕΝ επιχειρεί να υποβαθμίσει το ποσοστό του εκποιούμενου λιγνιτικού δυναμικού, σημειώνοντας ότι ο στόχος που αρχικά είχε συμφωνηθεί με την DG Comp, στο πλαίσιο της β’ αξιολόγησης και ως εφαρμογή απόφασης του Ευρωδικαστηρίου, ήταν αρκετά πιο αυστηρός για τη ΔΕΗ, προβλέποντας αποεπένδυση του 40% του λιγνιτικού δυναμικού της ΔΕΗ. 
Τελικά, όμως, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του ΥΠΕΝ, η πρόταση που υποβλήθηκε σε market test στα τέλη του 2017 (με απόλυτη επιτυχία, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που το διενήργησε), προβλέπει ότι σήμερα η ΔΕΗ διατηρεί το 78,6% του λιγνιτικού δυναμικού της και το 90,9% του συνολικού παραγωγικού δυναμικού της.

Σύμφωνα με την ανάλυση του υπουργείου, σε μεσοπρόθεσμη βάση (το 2026), η ΔΕΗ θα συνεχίζει να ελέγχει το 68% του λιγνιτικού δυναμικού. Κατά μέσο όρο, μέχρι τότε, η ΔΕΗ θα διατηρεί πάνω από το 70%. 
Επίσης, σε μακροπρόθεσμη βάση (μέσος όρος περιόδου 2018-35) η ΔΕΗ θα διατηρεί το 65%, προσεγγίζοντας τελικά τον στόχο αποεπένδυσης του 40%. 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε και επισήμως (17/4/2018) την πρόταση αυτή ως επαρκή, για τη διασφάλιση της δίκαιης πρόσβασης στην παραγωγή ηλεκτρισμού με καύση λιγνίτη για τους ανταγωνιστές της ΔΕΗ.

https://energypress.gr/news/ta-epiheirimata-toy-g-stathaki-gia-tin-apoependysi-tis-dei
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

ΔΕΗ Πωλείται.... διαβάστε τι ωραία που τα γράφουν !!!!


Μια ακόμα ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα 
προσέγγιση φίλου μας
παραλάβαμε και δημοσιεύουμε αυτούσια

Διαβάστε την,  αξίζει.....
---------------------------------------------------------------

Όπως έχετε ήδη πληροφορηθεί, το επίμαχο νομοσχέδιο, σχετικά με την πώληση των λιγνιτικών μονάδων και των λιγνιτορυχείων της ΔΕΗ Μεγαλόπολης, κατατέθηκε επίσημα σήμερα στη Βουλή. 
Βεβαίως, έχει "διαρρεύσει" (τυχαία άραγε;) το περιεχόμενό του ήδη εδώ και δύο ημέρες, με αποτέλεσμα να έχουν ήδη δοθεί ποικίλες ερμηνείες επ' αυτού...
Αυτό που θα ήθελα να επισημάνω με το παρόν μήνυμα είναι το γεγονός ότι οι εμπνευστές του, μπροστά στην προσπάθειά τους να τεκμηριώσουν την ορθότητα αυτής της πολιτικής, έφθασαν στο όριο της γελοιότητας!

Και εξηγούμαι:
Μαζί με το Σχέδιο του Νόμου, κατατίθεται (μεταξύ άλλων) στη διάθεση των Βουλευτών που καλούνται να ψηφίσουν, και η Έκθεση Αξιολόγησης των συνεπειών που επιφέρουν οι ρυθμίσεις του Σχεδίου Νόμου.
Πρόκειται για μια Έκθεση, υπό τη μορφή ερωταπαντήσεων, σχετικά με τις οικονομικές, κοινωνικές και λοιπές συνέπειες που αναμένεται να προκαλέσει η εφαρμογή του υπόψη Νομοσχεδίου. 
Χωρίς να παραβλέπεται το σύνολο των απαντήσεων που δίδονται στις σχετικές ερωτήσεις (σε όσες δίδονται, γιατί μερικές ερωτήσεις δεν απαντώνται, π.χ. σχετικά με την τυχόν διαβούλευση με το κοινό...), στέκομαι στις εξής ερωτήσεις και απαντήσεις:

Ερώτηση 4.1."Αναφέρατε τις προσδοκώμενες συνέπειες της προτεινόμενης ρύθμισης στην κοινωνία γενικά και στις επηρεαζόμενες κοινωνικές ομάδες ειδικά":

Απάντηση: "Πέραν των αναμενόμενων ωφελειών για την κοινωνία λόγω των προσδοκώμενων μειώσεων τιμών και κόστους ηλεκτρικής ενέργειας συνεπεία της προσδοκώμενης βελτιστοποίησης της λειτουργίας και ανταγωνιστικότητας των προς απόσχιση κλάδων λιγνιτικής ηλεκτροπαραγωγής, αλλά και των ανταγωνιστικών τους επιχειρήσεων, αναμένεται επίσης η διατήρηση των συνθηκών κοινωνικής και εργασιακής ειρήνης στις Π.Ε. Αρκαδίας και Φλώρινας αφενός λόγω της διατήρησης της λειτουργίας των ΑΗΣ στις περιοχές αυτές και αφετέρου λόγω των προσδοκώμενων περαιτέρω επενδύσεων στους ΑΗΣ αυτούς από τους ιδιώτες επενδυτές που θα τους αποκτήσουν"!!!!!!!!!!!!!! 

Ερώτηση 5.1. "Περιγράψτε ξεχωριστά και αναλυτικά τις αναμενόμενες συνέπειες της αξιολογούμενης ρύθμισης για τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος, και τη μείωση των περιβαλλοντικών κινδύνων"

Απάντηση: "Λόγω της εύλογα αναμενόμενης βελτιστοποίησης της λειτουργίας των προς απόσχιση κλάδων λιγνιτικής ηλεκτροπαραγωγής, αναμένεται συνακόλουθα να ελαχιστοποιηθούν και οι περιβαλλοντικοί κίνδυνοι και η περιβαλλοντική υποβάθμιση στις περιοχές ενδιαφέροντος - εξόρυξης και καύσης λιγνίτη όσο και στις ευρύτερες περιοχές κατανάλωσης της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας" !!!!!!!!

Διαβάστε την Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών ΕΔΩ


Κυρία Δημητρακοπούλου, 

Αυτά είναι τα "ψιλά γράμματα" του νομοσχεδίου, που οι Βουλευτές του Έθνους μας θα έχουν υπόψη τους όταν ψηφίσουν αυτό το ντροπιαστικό Νόμο... 
Με τη βοήθειά σας πρέπει να τα κάνουμε "χοντρά γράμματα"... 
Εάν είχαμε φιλότιμο όλοι μας σε αυτόν τον τόπο, διαβάζοντας τα παραπάνω, θα έπρεπε να βγούμε στους δρόμους! 
Ξεπουλούν τη δημόσια περιουσία και λεν πώς είναι και για το καλό μας! 
Ντροπή!
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Τετάρτη, 18 Απριλίου 2018

Δημοτικός Κινηματογράφος Μεγαλόπολης: ΣΕΡΛΟΚ ΖΟΥΜΠΟΜΣ (παιδική) γιαυτό το Π/Σ/Κ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20/4,
 ΣΑΒΒΑΤΟ 21/4 &
 ΚΥΡΙΑΚΗ 22/4

ΠΑΙΔΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ: ΣΕΡΛΟΚ ΖΟΥΜΠΟΜΣ

ΩΡΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ: 6:00μ.μ.

ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ 5€

Δωρεάν 2πλές προσκλήσεις για τις προβολές!!
Κερδίστε δωρεάν προσκλήσεις !!!!

Στείλτε .....
mail megalopolifm@gmail.com
μήνυμα στη σελίδα μας στο facebook
ή τηλεφωνείτε 27910-21031

Υπόθεση:
Όταν ο Ζουμπαίος και η Ιουλιέτα φτάνουν στην πόλη παρέα με τους φίλους και την οικογένειά τους, η μεγαλύτερή τους ανησυχία είναι να προλάβουν να ετοιμάσουν το νέο τους κήπο για την άνοιξη. Γρήγορα, όμως, συνειδητοποιούν πως κάποιους απάγει νάνους του κήπου και η μόνη λύση ακούει στο όνομα ΣέρλοκΖουμπόμς. 
Ο διάσημος ντετέκτιβ και ορκισμένος προστάτης των νάνων που ζουν στους κήπους του Λονδίνου, παρέα με τον πιστό του συνεργάτη Γουάτσον, αναλαμβάνουν να λύσουν το μυστήριο και τίποτα στο Λονδίνο δεν πρόκειται να μείνει στη θέση του.

Trailer: Μπορείτε να δείτε το τρέιλερ της ταινίας :
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Πελοπόννησος:80 οι "παραβάσεις εβδομάδας" για οδήγηση υπό αλκοόλ

«Παράβαση της εβδομάδας»

Συνεχίζεται το στοχευμένο πρόγραμμα της Ελληνικής Αστυνομίας για την αντιμετώπιση των «επικίνδυνων» τροχονομικών παραβάσεων
Την εβδομάδα 9 - 15 Απριλίου πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε 13.800 οχήματα, “δίνοντας προτεραιότητα” στην οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος
Βεβαιώθηκαν συνολικά 879 σχετικές παραβάσεις σε όλη την επικράτεια
----------------------------------------------------------------------------------
Συνεχίζονται οι έλεγχοι στο πλαίσιο του στοχευμένου προγράμματος «παράβαση της εβδομάδας», που σχεδιάστηκε και εφαρμόζεται από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αστυνόμευσης του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, για την αντιμετώπιση των «επικίνδυνων» τροχονομικών παραβάσεων, σε όλη την επικράτεια.

Την προηγούμενη βδομάδα (από 9 έως 15 Απριλίου) κλιμάκια αστυνομικών των Υπηρεσιών Τροχαίας, ενημέρωσαν τους οδηγούς και πραγματοποίησαν σχετικούς ελέγχους, “δίνοντας προτεραιότητα” στην παράβαση της οδήγησης υπό την επίδραση οινοπνεύματος.

Στο πλαίσιο αυτό, από 688 συνεργεία Τροχαίας που συγκροτήθηκαν σε όλη τη χώρα, ελέγχθηκαν συνολικά 13.800 οχήματα και βεβαιώθηκαν 879 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος.

Οι περισσότερες παραβάσεις που αφορούν την οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος σημειώθηκαν, στο οδικό δίκτυο της Αττικής (178), της Κρήτης (100), της Κεντρικής Μακεδονίας (89) και της Πελοποννήσου (80).
Οι έλεγχοι συνεχίζονται με αμείωτη ένταση και με στόχο την πρόληψη και τον περιορισμό των σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων και την αναβάθμιση του επιπέδου οδικής ασφάλειας.

Υπενθυμίζεται ότι η σωστή οδική συμπεριφορά των χρηστών του οδικού δικτύου και η τήρηση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας είναι βασικές προϋποθέσεις, τόσο για την ασφαλή μετακίνηση, όσο και για την αποφυγή των τροχαίων ατυχημάτων.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η οδική ασφάλεια είναι υπόθεση όλων μας.

Περισσότερες συμβουλές και ενημέρωση για θέματα οδικής ασφάλειας έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας (www.hellenicpolice.gr ) στην ενότητα «Οδηγός του Πολίτη/Χρήσιμες συμβουλές/Τροχαία-Οδική ασφάλεια».
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Παραιτήθηκε ο Εκτελεστικός Γραμματέας Περιφ. Δ. Μακεδονίας λόγω πώλησης ΔΕΗ!!!

Την παραίτηση του υπέβαλε
 ο Εκτελεστικός Γραμματέας 
της Περιφέρειας Δ. Μακεδονίας 
κ. Παντελής Αργυριάδης, 
αντιδρώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο 
στην επικείμενη πώληση 
λιγνιτικού δυναμικού της ΔΕΗ.


Αναλυτικά, η αναγγελία της παραίτησης του κ. Αργυριάδη έχει ως εξής:

Από ώρα σε ώρα κατατίθεται στη Βουλή το νομοσχέδιο για την πώληση των λιγνιτικών μονάδων και των ορυχείων της Δ.Ε.Η. στη Φλώρινα και στη Μεγαλόπολη. Έτσι, δυστυχώς, η κυβέρνηση βάζει πωλητήριο στην Επιχείρηση που από το 1950 λειτουργεί «χάριν του δημοσίου συμφέροντος» και έκανε το ηλεκτρικό ρεύμα κτήμα και δικαίωμα του κάθε πολίτη. Η κυβέρνηση ξεπουλά τους κόπους και τους μόχθους όλων αυτών που αγωνίστηκαν και δούλεψαν, για να φτάσει αυτό το αγαθό σε κάθε άκρη της πατρίδας μας.

Η Δυτική Μακεδονία, ως ενεργειακή καρδιά της χώρας, πήρε ελάχιστα όλα αυτά τα χρόνια σε σχέση με όσα έδωσε. Η κυβέρνηση με το νομοσχέδιο της πώλησης βάζει την οριστική ταφόπλακα στην περιοχή, εκποιεί τον εθνικό μας πλούτο που λέγεται λιγνίτης και εκχωρεί το δημόσιο αγαθό της ενέργειας στους ιδιώτες.

Επειδή δεν μπορώ να μείνω απαθής και άβουλος μπροστά σε αυτό το εθνικό έγκλημα που τώρα συντελείται, ως ελάχιστη πράξη αντίστασης, υποβάλλω την παραίτησή μου από τη θέση του Εκτελεστικού Γραμματέα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Παραιτούμαι, γιατί από σήμερα και μετά κανείς μας δεν θα έχει το άλλοθι ότι δεν άκουσε, δεν είδε, δε γνώριζε…

Παραιτούμαι, γιατί η πολιτική δεν ασκείται με βαρύγδουπες δηλώσεις και ηθικιστικές ρητορείες, που μπορεί να ηχούν όμορφα, έχουν όμως καταστροφικά αποτελέσματα όταν δε μετουσιώνονται σε πράξη.

Παραιτούμαι, γιατί πιστεύω αταλάντευτα στη συνέπεια λόγων και έργων.

Παραιτούμαι, γιατί πιστεύω ότι ενέργεια και νερά είναι και πρέπει να παραμείνουν δημόσια αγαθά. Ιδιαίτερα στις μέρες μας, όπου οι γεωπολιτικές ανακατατάξεις στην ευρύτερη περιοχή και η ασφάλεια της χώρας προϋποθέτουν το στρατηγικό τομέα της ενέργειας υπό δημόσιο έλεγχο.

Παραιτούμαι, για να μην προδώσω την εμπιστοσύνη χιλιάδων πολιτών που μας ακούμπησαν την ψυχή τους, μας εμπιστεύτηκαν τις αγωνίες και τις ελπίδες τους.

Παραιτούμαι, γιατί δε θέλω να γίνω συνένοχος στη φτωχοποίηση, στην κοινωνική αποσύνθεση και στην εκτίναξη της ανεργίας, που θα επιφέρει στον τόπο μας η ιδιωτικοποίηση της Δ.Ε.Η..

Παραιτούμαι, γιατί έστω και αυτήν την ύστατη ώρα πιστεύω ακράδαντα ότι μπορούμε να ανατρέψουμε την καταστροφική επιλογή της κυβέρνησης (όχι της Τρόικα ή του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου) και να αποτρέψουμε το εθνικό έγκλημα που επιχειρείται.

Παραιτούμαι, γιατί δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Η Ιστορία δε θα μας το συγχωρήσει.Ή ΤΩΡΑ Ή ΠΟΤΕ!

Παντελής Αργυριάδης
Καρδιοχειρουργός
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Τρίτη, 17 Απριλίου 2018

Στις δικαστικές αίθουσες Μπέζος και ΤΕΡΝΑ για τα σκουπίδια στην Παλαιόχουνη

 
Αναβολή στα ασφαλιστικά μέτρα… 
Στις δικαστικές αίθουσες βρέθηκε σήμερα η υπόθεση των ασφαλιστικών μέτρων που έχουν κατατεθεί από τον κ.Μπέζο για ακίνητο ιδιοκτησίας του, που βρίσκεται στη χωροθετημένη περιοχή του έργου της ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου στη θέση Παλαιόχουνη.

 Μετά την προσωρινή διαταγή που είχε εκδοθεί για απαγόρευση της χρήσης του συγκεκριμένου ακινήτου από την εταιρεία ΤΕΡΝΑ, που έχει αναλάβει το έργο της διαχείρισης των απορριμμάτων, σήμερα Δευτέρα (16/04) ήταν προγραμματισμένη και η οριστική εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων που έχουν κατατεθεί από τον κ.Μπέζο. 
Η εκδίκαση της υπόθεσης ξεκίνησε κανονικά, αλλά μετά από αίτημα της δικηγόρου της εταιρείας για αναβολή, αποφασίστηκε η εκδίκαση της υπόθεσης την ερχόμενη εβδομάδα, ενώ διατηρήθηκε η προσωρινή διαταγή για μη χρήση της ιδιοκτησίας του κ.Μπέζου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Εργατικό ατύχημα στη ΔΕΗ Μεγαλόπολη - Ανακοίνωση ΚΚΕ

Στη μονάδα εγκαυμάτων του Θριάσιου Νοσοκομείου νοσηλεύεται από χθες το βράδυ  Δευτέρα16 Απριλίου ένας 50χρονος εργαζόμενος της ΔΕΗ Μεγαλόπολης. 
Ο 50χρονος, , υπέστη εγκαύματα στο πρόσωπο, κατά τη διάρκεια χειρισμού ηλεκτρικού πίνακα, στο χώρο του Ορυχείου Ψαθίου, όταν έγινε ηλεκτρικό τόμο (προκλήθηκε λάμψη, φωτιά), άγνωστο για ποιο λόγο. 
Το ατύχημα συνέβη στη διάρκεια της απογευματινής βάρδιας και αρχικά ο 50χρονος μεταφέρθηκε στο ΚΥ Μεγαλόπολης, στην συνέχεια στο Παναρκαδικό Νοσοκομείο και λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής του κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του με ασθενοφόρο στο Θριάσιο. 

Το νέο εργατικό ατύχημα έρχεται σε μία δύσκολη περίοδο για τους εργαζόμενους της ΔΕΗ, που εκτός από την εντατικοποίηση της εργασίας τους, λόγω έλλειψης προσωπικού, καλούνται να αντιμετωπίσουν και την πώληση μονάδων της επιχείρησης, η οποία φθάνει στην τελική της φάση. 
Την Παρασκευή, ως γνωστόν, το θέμα έρχεται στη Βουλή και αναμένονται οι οριστικές αποφάσεις

----------------------------------------------------------------------
ΚΚΕ
ΤΟΜΕΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Τρίπολη 17/04/2018

Ενεργειακό Κέντρο Μεγαλόπολης: Ένα ακόμα σοβαρό εργατικό ατύχημα

Άλλο ένα σοβαρό εργατικό ατύχημα στο Ενεργειακό Κέντρο Μεγαλόπολης έρχεται να προστεθεί στα πολλά που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια.

Αυτά είναι τα αποτελέσματα της πολιτικής της απελευθέρωσης της αγοράς της ηλεκτρικής ενέργειας, της μείωσης προσωπικού, της έλλειψης μέτρων υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας στους χώρους δουλειάς, της εντατικοποίησης της εργασίας.

Πάνε εργάτες μόνοι τους σε επικίνδυνες δουλειές, γίνονται εργασίες χωρίς να έχει γίνει διακοπή ρεύματος και η διακοπή κίνησης του ταινιόδρομου, κλπ.

Αυτά τα προβλήματα θα οξυνθούν με την πώληση των λιγνιτικών μονάδων και των ορυχείων, την πλήρη ιδιωτικοποίηση της αγοράς ενέργειας. Γιατί κριτήριο δεν είναι η ζωή και η ασφάλεια των εργατών, η προστασία του κοινωνικού συνόλου και του περιβάλλοντος, αλλά το κέρδος του καπιταλιστή. Τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας, οι ανθρώπινες συνθήκες δουλειάς είναι για το κεφάλαιο κόστος.

Συνένοχες σ’ αυτά τα εργατικά ατυχήματα είναι όλες εκείνες οι πολιτικές και συνδικαλιστικές δυνάμεις, τοπικά και κεντρικά, που πίνουν νερό στο όνομα της ακολουθούμενης πολιτικής και χύνουν κροκοδείλια δάκρυα όταν έρχονται τα αποτελέσματα και τα αποκαΐδια (εργατικά ατυχήματα – πώληση μονάδων και ορυχείων, κλπ).

Είναι ανάγκη οι εργάτες να πάρουν στα δικά τους χέρια τη ζωή και την ασφάλεια τη δική τους και των παιδιών τους.

Να εγκαταλείψουν μαζικά τα κόμματα του κεφαλαίου και τα ποδάρια τους σε τοπικό και συνδικαλιστικό επίπεδο.

Να απαιτήσουν να σταματήσει κάθε διαδικασία πώλησης μονάδων και ορυχείων.

Να προσληφθεί άμεσα το απαραίτητο προσωπικό.Να παρθούν και να τηρούνται μέτρα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας στο Ενεργειακό Κέντρο Μεγαλόπολης.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Δευτέρα, 16 Απριλίου 2018

Υπό έλεγχο η πυρκαγιά στην Φαλαισία Μεγαλόπολης

Κυριακή 15 /4 / 2018
λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι
ξέσπασε πυρκαγιά
 στην περιοχή της Φαλαισίας Μεγαλόπολης

Σε ενημέρωση που είχαμε από την ΠΥ Μεγαλόπολης, μας αναφέρθηκε:

1) Η φωτιά έχει τεθεί σήμερα Δευτέρα μεσημέρι υπό έλεγχο.
2) Κατέκαψε περιοχή πυκνής βλάστησης στα χωριά Ποταμιά- Καμποχώρι - Τουρκολέκα
3)  Στην κατάσβεση συμμετείχαν πλέον των 10 οχημάτων, πεζοπόρα τμήματα και 2 υδροφόρες (1 του Δήμου Μεγαλόπολης και 1 από ΔΕΗ Μεγαλόπολης)
4) Την ΠΥ Μεγαλόπολης συνέδραμαν δυνάμεις και από Τρίπολη και Σπάρτη
5) Έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς διενεργεί το Ανακριτικό της Πυροσβεστικής
6) Παραμένουν δυνάμεις σε επιφυλακή στην περιοχή
7) Σημαντική βοήθεια η πρωινή ψιχάλα, η αυξημένη υγρασία και η μείωση του αέρα
7) Παράγοντες δυσκολίας το δύσβατο της περιοχής, η φωτιά και πάλι στα παλιά καμμένα της περιοχής και η πυκνή βλάστηση
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Κυριακή, 15 Απριλίου 2018

Μεγαλόπολη και πώληση ΔΕΗ . Καιρός να ανασυντάξουμε δυνάμεις...

Παραλάβαμε και δημοσιεύουμε 
τις σκέψεις
ενός συμπολίτη μας, 
σχετικά με την επικείμενη πώληση 
της ΔΕΗ 
και στη Μεγαλόπολη
--------------------------------------------
Η επικείμενη πώληση των λιγνιτικών μονάδων και των ορυχείων της Μεγαλόπολης της Δ.Ε.Η. Α.Ε. αποτελεί ουσιαστικά και το τέλος της παρουσίας αυτής τη πάλαι ποτέ μεγάλης δημόσιας επιχείρησης, στον τόπο μας. 

Με εξαίρεση τη Μονάδα V που παραμένει στην ιδιοκτησία της, αμφίβολο για πόσο κι αυτή, το όνομα "ΔΕΗ" με όποια σημασία είχε και έχει για την κοινωνία της Μεγαλόπολης, παύει να υπάρχει, μετά από σχεδόν πενήντα χρόνια.

Δεν είναι λίγα αυτά τα χρόνια. Η "ΔΕΗ" είτε ως δημόσια επιχείρηση με κοινωφελή χαρακτήρα είτε ως μερικώς ιδιωτική επιχείρηση, ήταν το καμάρι της περιοχής μας και το σημείο αναφορά μας. Ήταν, εν τέλει, το brandname μας.
Υπό αυτή την έννοια, η μεταβίβαση (επιεικής όρος) των περιουσιακών στοιχείων της στη Μεγαλόπολη σε αμιγώς ιδιωτικά συμφέροντα, δεν έχει μόνον οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες, αλλά και ψυχολογικές/υπαρξιακές στο κοινωνικό "είναι" της περιοχής.
Εάν αναλογιστούμε και το γεγονός αυτό συμπίπτει με την έντονη πλέον παρουσία της μακρόχρονης οικονομικής κρίσης και στην τοπική οικονομία, τότε μπορεί να γίνει κατανοητό το ψυχολογικό βάρος που φέρει αυτή η εξέλιξη.

Η αδυναμία, σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο, αυτής της κοινωνίας να μεταβάλλει αυτή την εξέλιξη, παρά τους λεονταρισμούς των άμεσα και έμμεσα θεσμικών φορέων της (Συνδικαλιστικές οργανώσεις, Δημοτική Αρχή, Εκκλησία κοκ) και η συνειδητοποίησή της, είναι αναπόφευκτο να μη δημιουργεί ένα έντονο αίσθημα ανασφάλειας, που μπορεί να οδηγήσει και στην πεποίθηση ότι και σε άλλες αντίστοιχες αρνητικές εξελίξεις (π.χ. ΧΥΤΕΑ, σκουπίδια κοκ) δε θα μπορεί να τις αντιμετωπίσει, με αποτέλεσμα την πλήρη παραίτησή της από τη διεκδίκηση, εν τέλει, ενός βιώσιμου μέλλοντος.

Είναι λοιπόν αναγκαίο να μην επικρατήσει αυτή η πεποίθηση. 
Από την επόμενη ημέρα της υφαρπαγής, ουσιαστικά, της ΔΕΗ Μεγαλόπολης από αλλότρια συμφέροντα, πρέπει να υπάρξει ανασύνταξη δυνάμεων, με στόχο την προστασία του τόπου από τις ενδεχόμενες απειλές από αυτή την εξέλιξη, κυρίως σε ό,τι αφορά στο φυσικό περιβάλλον μας, τις οποίες βεβαίως παραβλέπουμε όσο είναι η ΔΕΗ... 
Κοντολογίς, πρέπει να τους "ταράξουμε στη νομιμότητα"!. 
Δόξα τω Θεώ, υπάρχει ένα πλούσιο νομικό οπλοστάσιο, που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για την προστασία της υγείας μας και κυρίως των νεότερων γενιών.
Αυτό το μήνυμα πρέπει να γίνει άμεσα γνωστό στους νέους ιδιοκτήτες. 
Δεν πρόκειται να υπάρξει καμία ανοχή.

Η ανασύνταξη δυνάμεων, βεβαίως, πρέπει να έχει και ένα δεύτερο στόχο
τη σοβαρή διαμόρφωση ενός σχεδίου αντιστροφής της υφιστάμενης κατάστασης, σε οικονομικό/αναπτυξιακό επίπεδο, πέρα από ό,τι σήμαινε ΔΕΗ, και μακρυά από τις λογικές που καθορίζουν επί χρόνια τα "συνεταιράκια από το 1994".
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Ι.Μ.Γ.Μ : πρόγραμμα επιμόρφωσης με κοινωνικό θέμα (αιτήσεις έως 20/4/18)

Εἴμαστε στήν εὐχάριστη θέση 
νά σᾶς προσκαλέσουμε 
στό ἐκπαιδευτικό πρόγραμμα 
μέ γνωστικό ἀντικείμενο :
«ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΡΟΝΟΙΑΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 
ΣΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ». 

Τό πρόγραμμα θά διενεργηθεῖ στή Μητρόπολη Γόρτυνος καί  Μεγαλοπόλεως τήν περίοδο Μάρτιος-Ἰούνιους 2018. 
Γιά τή συμμετοχή στό πρόγραμμα θά δοθεῖ βεβαίωση πιστοποιημένης Ἐπιμόρφωσης καί οἱ συμμετέχοντες θά μοριοδοτηθοῦν μέ βάση τό σχετικό καθεστώς μοριοδότησης τῶν δημοσίων Ὑπαλλήλων.
 Ἡ καταληκτική ἡμερομηνία αἰτήσεων εἶναι ἡ 20/4/2018
Θά τηρηθεῖ αὐστηρή σειρά προτεραιότητας
Δεῖτε τήν προκήρυξη καί τήν αἴτηση συμμετοχῆς στόν παρακάτω σύνδεσμο (www.ipe.gr)
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Δήμος Μεγαλόπολης: Συγχαρητήρια επιστολή σε Κ.Ο ΠΕΛΑΣΓΟ

ΠΡΟΣ: 
Διοίκηση, προπονητές και αθλήτριες /αθλητές 
του Καλαθοσφαιρικού Ομίλου «Πελασγός» 

Συγχαρητήρια επιστολή

Για την εξαιρετική παρουσία της ομάδας Νεανίδων του Καλαθοσφαιρικού Ομίλου «Πελασγός» στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, σας συγχαίρουμε και ευχόμαστε οι επιτυχίες σε όλα τα τμήματά σας να συνεχιστούν και να αυξηθούν.

Η Δημοτική Αρχή σε όλες σας τις προσπάθειες, θα είναι πάντα αρωγός και συμπαραστάτης.


Με εκτίμηση,
Ο Δήμαρχος Μεγαλόπολης
Διονύσιος Παπαδόπουλος
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Π. Υ. Μεγαλόπολης: ευχαρηστήριες επιστολές σε Δ/ντες ΛΚΜ και ΑΗΣ Β Μεγαλόπολης


ΠΡΟΣ: Δ/ντη ΑΗΣ Β Μεγαλόπολης
 κ. Λαμπρόπουλο Λάμπρο


ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Κε Αξιότιμε Διευθυντή,
Ο Διοικητής και οι Υπάλληλοι της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Μεγαλόπολης σας ευχαριστούν θερμά για το ενδιαφέρον που δείξατε για τα προβλήματα και την εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας μας.

Ιδιαίτερα, σας ευχαριστούμε για τη δωρεά ελαστικών επίσωτρων. Με την δωρεά σας αυτή αποδείξατε το προσωπικό σας ενδιαφέρον σας για την επίλυση των προβλημάτων της υπηρεσίας μας και επιδείξατε το κοινωνικό πρόσωπο της εταιρείας στην οποία προΐσταστε.

Ευχαριστούμε πολύ και ευχόμαστε να συνεχίσετε την παροχή των πολύτιμων υπηρεσιών σας στην υπηρεσία μας στο πλαίσιο της εξαιρετικής μέχρι τώρα συνεργασίας μας.

Σας ενημερώνουμε ότι η παρούσα επιστολή θα κοινοποιηθεί και στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο της πόλης ως λαμπρό παράδειγμα για την αγαστή συνεργασία και αμοιβαία εμπιστοσύνη ανάμεσα στις Υπηρεσίας μας.
-----------------------------------------------------------------------------


ΠΡΟΣ: Δ/ντη Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης
 κ. Γίδη Κωνσταντίνο


ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

Κε Αξιότιμε Διευθυντή,
Ο Διοικητής και οι Υπάλληλοι της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Μεγαλόπολης σας ευχαριστούν θερμά για το ενδιαφέρον που δείξατε για τα προβλήματα και την εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας μας.

Ιδιαίτερα, σας ευχαριστούμε για πολλοστή φορά για τη δωρεά ελαστικών επίσωτρων καθώς και αναλώσιμων υλικών τηλεπικοινωνίας. Με την δωρεά σας αυτή αποδείξατε για άλλη μια φορά το προσωπικό σας ενδιαφέρον σας για την επίλυση των προβλημάτων της υπηρεσίας μας και επιδείξατε για άλλη μια φορά το κοινωνικό πρόσωπο της εταιρείας στην οποία προΐσταστε.

Ευχαριστούμε πολύ και ευχόμαστε να συνεχίσετε την παροχή των πολύτιμων υπηρεσιών σας στην υπηρεσία μας στο πλαίσιο της εξαιρετικής μέχρι τώρα συνεργασίας μας.

Σας ενημερώνουμε ότι η παρούσα επιστολή θα κοινοποιηθεί και στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο της πόλης ως λαμπρό παράδειγμα για την αγαστή συνεργασία και αμοιβαία εμπιστοσύνη ανάμεσα στις Υπηρεσίας μας.

Με εκτίμηση, 
Ο Διοικητής 
Χρήστος Π. Μπουντούρης 
Επιπυραγός 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη σήραγγα Ραψοματίου (Δευτέρα έως Παρασκευή )

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις 
στην Εθνική Οδό 
Κορίνθου -Τρίπολης – Καλαμάτας 
και κλάδο Λεύκτρο-Σπάρτη 
λόγω εκτέλεσης εργασιών

Από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Πελοποννήσου ανακοινώνεται ότι, έχουν προγραμματιστεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, σε τμήμα του αυτοκινητόδρομου Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα και κλάδο Λεύκτρο-Σπάρτη, λόγω εκτέλεσης εργασιών συντήρησης, από την κατασκευάστρια εταιρεία, στην περιοχή της σήραγγας Ραψοματίου.

Οι ρυθμίσεις αυτές, που αποσκοπούν στην ομαλή και ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων καθώς και στην αποφυγή ταλαιπωρίας του κοινού, περιλαμβάνουν το τμήμα μεταξύ των χιλιομετρικών θέσεων 182,9 και 185,6 (σήραγγα Ραψομάτη και στα δύο ημιστέγαστρα στη συνέχεια αυτής, στη κατεύθυνση προς Καλαμάτα)
και ειδικότερα:

Από τη Δευτέρα (16.4.2018) έως και την Παρασκευή (20.4.2018) η κυκλοφορία των οχημάτων θα πραγματοποιείται από τον κλάδο της σήραγγας της κατεύθυνσης προς Αθήνα (Ραψομάτη Α.)
από τον οποίο θα εξυπηρετηθούν αμφότερες οι κατευθύνσεις, σε μία λωρίδα κυκλοφορίας έκαστη.

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται σύμφωνα με όλες τις προσωρινές πληροφοριακές και ρυθμιστικές πινακίδες και λοιπά μέσα οδικής σήμανσης που θα τοποθετηθούν.ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Πέμπτη, 12 Απριλίου 2018

Σωματεία ΔΕΗ Μεγαλόπολης: Απόφαση για καταλήψεις και στάσεις εργασίας τις επόμενες μέρες

Σωματεία ΔΕΗ Μεγαλόπολης
(12 - 4 - 2018)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Νομοσχέδιο που ξεπουλάει και διαλύει τη ΔΕΗ, αφήνει στον «αέρα» τους εργαζόμενους και οδηγεί σε ερημοποίηση το Λεκανοπέδιο Μεγαλόπολης

Το νομοσχέδιο που θα καταθέσει τις επόμενες μέρες η κυβέρνηση για το ξεπούλημα τεσσάρων λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ, 2 στην Φλώρινα και 2 στην Μεγαλόπολη μαζί με τα ορυχεία, δίνει την χαριστική βολή στον ενεργειακό γίγαντα της χώρας, καθιστώντας τη εύκολη λεία στα χέρια των «αρπακτικών» στο χώρο της ενέργειας. 
Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, σπεύδει, μετά τον ΑΔΜΗΕ, να τεμαχίσει και να διαλύσει τη ΔΕΗ και να ξεπουλήσει στρατηγικές λιγνιτικές μονάδες, παραδίδοντας τες σε ιδιώτες ανταγωνιστές της και βάζοντας έτσι, αν συνυπολογίσουμε και σειρά άλλων επιβαρυντικών μέτρων (ΝΟΜΕ, πώληση πελατών, κλπ), ταφόπετρα στο μέλλον της ΔΕΗ.

Το ξεπούλημα των μονάδων της ΔΕΗ γίνεται ευκαιρία να διαλυθούν ταυτόχρονα εργασιακές σχέσεις, εργασιακά δικαιώματα και μισθοί στο χώρο της ΔΕΗ, καταργώντας όποιες κατακτήσεις είχαν επιτευχθεί μέχρι τώρα.

Το μέλλον που επιφυλάσσουν: Για την μεγαλύτερη επιχείρηση της χώρας είναι διάλυση και λεηλασία. Για το Λεκανοπέδιο της Μεγαλόπολης συρρίκνωση και ερημοποίηση της περιοχής.

Το συνδ. κίνημα, οι εργαζόμενοι μαζί με τους κοινωνικούς φορείς
με ενότητα και αγωνιστικότητα, με πολύμορφες κινητοποιήσεις μπορούν να αποτρέψουν
το εθνικό έγκλημα που θα βάλει ταφόπετρα στη ΔΕΗ και στην περιοχή.

Τα Σωματεία εργαζομένων του Λεκανοπεδίου Μεγαλόπολης σε Σύσκεψη που πραγματοποίησαν την Τετάρτη 11 Απριλίου μετά από μια γόνιμη και εποικοδομητική συζήτηση με την στήριξη του Εργατικού Κέντρου Αρκαδίας και της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ αποφάσισαν για την αποτροπή ξεπουλήματος των Μονάδων και των ορυχείων και διάλυσης της ΔΕΗ εν όψει και της κατάθεσης του σχετικού νομοσχεδίου την πραγματοποίηση των παρακάτω αγωνιστικών δράσεων και την έναρξη απεργιακών μέτρων.

Παρασκευή 13 Απριλίου
Κατάληψη σε ΑΗΣ Μεγαλόπολης & ΑΗΣ Μεγαλόπολης - Β στις 7 το πρωί
Στο ΛΚΜ στις 10 το πρωί

Κυριακή 15 Απριλίου: (ΛΚΜ - Ορυχεία)
Έναρξη: Από Α΄ Φυλακή 23:01 και για κάθε επόμενη φυλακή (βάρδια) μια (1) ώρα στάσης εργασίας ανά ειδικότητα

Η στάση εργασίας στην έναρξη κάθε φυλακής θα αφορά κατά σειρά: Πρώτη ώρα: Οδηγοί

Δεύτερη ώρα: Εργοδηγοί - Επιστάτες - Επιτηρητές - λοιπές ειδικότητες.

Τρίτη ώρα: Χειριστές Κ.Μ. & Β.Μ.

Δευτέρα 16 Απριλίου: (ΑΗΣ - Μονάδες ΙΙΙ-ΙV-V)
Έναρξη: Από 07:01 και για κάθε επόμενη μέρα μια (1) ώρα στάσης εργασίας (Ημερήσιοι)

Από 07:01 μια (1) ώρα στάσης εργασίας και κάθε πρώτη ώρα σε κάθε φυλακή (βάρδια) για το προσωπικό των Τομέων Λειτουργίας. *

Κατά τη διάρκεια των απεργιακών μέτρων τηρούνται τα μέτρα ασφαλείας και η μεταφορά του προσωπικού θα γίνεται από επαγγελματία οδηγό.

ΚΑΛΟΥΜΕ 
τους εργαζόμενους στο Λεκανοπέδιο σε διαρκή αγωνιστική ετοιμότητα για την υπεράσπιση της ΔΕΗ και των Μονάδων της Μεγαλόπολης.

Τα Δ.Σ. των Σωματείων

---------------------------------------------------------------------------
Τα απεργιακά μέτρα ισχύουν για τακτικό-έκτακτο προσωπικό & εργαζομένους στις εργολαβίες.

* Στις Μονάδες που είναι εκτός λειτουργίας σε κάθε φυλακή (βάρδια) προσωπικό ασφαλείας θα είναι 1 άτομο σε κάθε περιφερειακό πόστο και το ελάχιστο αναγκαίο προσωπικό στον Κεντρικό Θ.Ε.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Δημοτικός Κινηματογράφος Μεγαλόπολης: Το ΚΟΚΚΙΝΟ ΣΠΟΥΡΓΙΤΙ αυτό το Π/Σ/Κ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ


ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/4, ΣΑΒΒΑΤΟ 14/4, ΚΥΡΙΑΚΗ 15/4

ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ: ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΣΠΟΥΡΓΙΤΙ

ΩΡΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ: 8:00μ.μ.


ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ 5€


Δωρεάν 2πλές προσκλήσεις για τις προβολές!!

Κερδίστε δωρεάν προσκλήσεις  και απολαύστε την δυνατή ταινία !!!!
Στείλτε mail megalopolifm@gmail.com
μήνυμα στη σελίδα μας στο facebook

ή τηλεφωνείτε 27910-21031

Trailer: 


Υπόθεση:
Η πρίμα μπαλαρίνα Ντομινίκα και η μητέρα της αντιμετωπίζουν ένα δυσοίωνο και αβέβαιο μέλλον.Αυτός είναι και ο λόγος που πέφτει θύμα εκμετάλλευσης για να γίνει η νέα στρατιώτης της σχολής «Σπουργίτι», μίας μυστικής υπηρεσίας που εκπαιδεύει ξεχωριστούς νεαρούς ανθρώπους να χρησιμοποιούν το σώμα και το μυαλό τους ως όπλο. Αφού υπομένει τη σαδιστική, διεστραμμένη διαδικασία εκπαίδευσης, αναδύεται ως το πιο επικίνδυνο «Σπουργίτι» που έχει βγάλει ποτέ η υπηρεσία. Η Ντομινίκα, πλέον, θα πρέπει να συμφιλιώσει τον παλιό εαυτό της με τη δύναμη που κατέχει τώρα, την ίδια ώρα που η ζωή της και όλοι αυτοί που αγαπά βρίσκονται σε κίνδυνο.

Καταλληλόλητα: 18 και άνω: 
Θα ζητηθεί αστυνομική ταυτότητα. 
Σε περίπτωση μη επίδειξης της αστυνομικής ταυτότητας, δεν θα επιτραπεί η είσοδος. 

Ο Πρόεδρος
Μπάζιος Ιωάννης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Δήμαρχος Τρίπολης: Το Έργο Στο Μεγαβούνι Είναι Νόμιμο Και Θα Προχωρήσει Κανονικά (Video)

Ο δήμαρχος Τρίπολης ξεκαθάρισε 
σε δηλώσεις του το τοπίο 
γύρω από το θέμα της προσωρινής 
διαχείρισης των απορριμμάτων 
στο Μεγαβούνι.

«Είμαστε στα μέσα Απρίλη και ο κόσμος πρέπει να ενημερωθεί πως έχει ήδη ξεκινήσει η προσπάθεια, για να μπορέσει ο Δήμος της Τρίπολης να κάνει την προσωρινή διαχείριση απορριμμάτων στη θέση Μεγαβούνι. Φτάσαμε να έχουμε ανάδοχο ο οποίος εδώ και δυο μέρες έχει ξεκινήσει τη διαμόρφωση του χώρου», τόνισε ο Δήμαρχος κ.Παυλής».

«Προφανώς έχουμε γίνει στόχος διαφόρων συμφερόντων προσώπων, που δεν επιθυμούν για τους δικούς τους λόγους να γίνει ενδιάμεση προσωρινή διαχείριση από το Δήμο Τρίπολης, αλλά προτιμούν δικές τους καταδικαστέες λύσεις του παρελθόντος, που δημιουργούν προβλήματα στους συμπολίτες μας από τη μη διαχείριση των απορριμμάτων και επιθυμούν τη δημιουργία ΧΑΔΑ στη περιοχή μας που δεν μας τιμούν. Οι ΧΑΔΑ έπρεπε να δημιουργηθούν στο παρελθόν για λόγους δημοσίου συμφέροντος και θέματα υγείας, ενώ κάποιοι εδώ και χρόνια είχαν την ευθύνη για προσωρινή διαχείριση και δεν την έκαναν ποτέ, κουνώντας τώρα το δάκτυλο στους δήμους»

Συνεχίζοντας για το χώρο προσωρινής διαχείρισης στο Μεγαβούνι: «Ολοκληρώσαμε όλες τις νόμιμες διαδικασίες και ο εργολάβος έχει ήδη εγκατασταθεί στο χώρο. Δυστυχώς όμως, οι γνωστοί – άγνωστοι που εξυπηρετούν συγκεκριμένα συμφέροντα, προσπαθούν και πάλι να φέρουν εμπόδια, για να μην προχωρήσει η προσωρινή διαχείριση με πρόσχημα, πως θα δημιουργηθεί στην περιοχή ένας ΧΑΔΑ. Πρέπει να τονίσουμε για να το καταλάβουν και οι πολίτες πως η προσωρινή διαχείριση έχει κανόνες που εφαρμόζονται βάσει της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και έτσι αποκλείεται η δημιουργία ενός νέου ΧΑΔΑ. Την πρώτη μέρα που εγκαταστάθηκε ο εργολάβος κάποιοι θέλησαν να επιβάλλουν τους δικούς τους κανόνες και όρους, αλλά κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να συμβεί. Εμείς τηρούμε τη νομιμότητα και έχουμε πάρει τις απαραίτητες αδειοδοτήσεις και το πρωτόκολλο εγκατάστασης. Άλλωστε αναμέναμε πως αν δεν τηρούσαμε τη νομιμότητα θα είμαστε στο στόχαστρο. Θα συνεχίσουμε κανονικά το έργο στο Μεγαβούνι. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στην δικαιοσύνη. Αυτό το έργο αφορά όλους τους πολίτες και αφορά στην υγεία μας και στην προστασία του περιβάλλοντος.».

Επιπλέον ο Δήμαρχος Τρίπολης σχολίασε και την ένταση που σημειώθηκε την πρώτη μέρα εργασιών στο χώρο δηλώνοντας: «Υπάρχουν όλες οι αδειοδοτήσεις και γι αυτό αφέθηκε και ελεύθερος ο χειριστής που οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα. Οι αστυνομικές Αρχές δεν μπορούν να ανακόψουν μια νόμιμη διαδικασία».

Αναφερόμενος στα ασφαλιστικά μέτρα που κατατέθηκαν την Τετάρτη 11 Απριλίου 2018 από τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων Βαλτετσίου και Μάναρι τόνισε: «Δεν θέλω να κρίνω το τι λέει ο καθένας, θέλω όμως να πληροφορήσω τον κόσμο ότι διασπείρονται ψευδείς ειδήσεις περί αδειοδοτήσεων που υπάρχουν στα χεριά των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και δεν μπορούν να ανακαλεστούν.»

Αναφορικά με τα όσα ακούγονται κατά καιρούς από κατοίκους της περιοχής περί ιδιοκτησιακών θεμάτων ο κ.Παυλής δήλωσε: «Αν υπάρχουν ιδιοκτησίες, όπως υποστηρίζουν κάποιοι, πρέπει να γνωρίζουν πως αντίπαλος τους δεν είναι ο Δήμος Τρίπολης , μιας που η περιοχή αυτή χαρακτηρίζεται ως δημόσια δασική έκταση. Επομένως πρέπει – όπως άλλωστε το έχουν κάνει κάποιοι ήδη – να απευθυνθούν στο Δασαρχείο».

Σχετικά με το θέμα του Αγίου Βλάση, ο δήμαρχος γνωστοποίησε πως στις αρχές της εβδομάδας, θα ζητήσει παράταση για τη χρήση του χώρου μέχρι να ολοκληρωθούν τα έργα στο Μεγαβούνι, ενώ κλείνοντας δεν παρέλειψε να τονίσει για άλλη μια φορά πως: «αυτό που πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη στο θέμα διαχείρισης των απορριμμάτων είναι το κόστος. Το κόστος για την τσέπη του πολίτη, για τη λειτουργία μιας αντίστοιχης μονάδας διαχείρισης προκειμένου να διαχειριστούμε τα απορρίμματα που παράγουμε. Υπάρχουν λύσεις με μηδενικό κόστος που δυστυχώς ενοχλούν κάποιους».


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Τετάρτη, 11 Απριλίου 2018

Παρασκευή 13 Απριλίου: Ημερίδα για επιλογή σπουδών και συμπλήρωση μηχανογραφικού (μαθητές Λυκείου)

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Γενικού Λυκείου Μεγαλόπολης σας ενημερώνει ότι διοργανώνει για δεύτερη συνεχή χρονιά την επιτυχημένη ενημερωτική Ημερίδα.

Θέμα:«Η επιλογή σπουδών και επαγγέλματος στον καιρό της
κρίσης. Η ορθή συμπλήρωση του μηχανογραφικού».


την Παρασκευή 13 Απριλίου 2018 και ώρα 17:00-20:00 το απόγευμα
στο Πνευματικό Κέντρο Μεγαλόπολης.

Η ενημερωτική ημερίδα απευθύνεται σε όλους τους γονείς και τους μαθητές του Λυκείου, καθώς και σε όλες τις κοινωνικές ομάδες που έχουν σχέση με τα παιδιά .

Ομιλητής:κ. Στράτος Στρατηγάκης(Μαθηματικός-Ερευνητής,
Σύμβουλος Σταδιοδρομίας).

Υπεύθυνος Διοργάνωσης: Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων
Γενικού Λυκείου Μεγαλόπολης


Είσοδος Ελεύθερη
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...