Το ΘΕΜΑ της ΜΕΡΑΣ.....

Δήμος Μεγαλόπολης: 15 έως 27 Δεκεμβρίου οι χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017: «ΑΝΑΜΜΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ΔΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ». Στην κεντρική πλατεία Μεγαλόπολης. Ώρα έναρξης: 7:00...

Κυριακή, 15 Ιανουαρίου 2017

Δημοσιεύτηκαν οι κενές θέσεις για την άδεια ίδρυσης φαρμακείου στην Αρκαδία

Δημοσιεύτηκαν οι κενές θέσεις για την  άδεια ίδρυσης φαρμακείου στην Αρκαδία.

Η έναρξη υποβολής αιτήσεων  καθορίζεται από 01-02-2017 έως 15-02-2017
Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά  στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
στο email: siakotou @ arcadia .gr
στην Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας
 Ελ. Βενιζέλου 34  της Περιφερειακής Eνότητας Αρκαδίας.

Σε περίπτωση αδυναμίας του αιτούντος να υποβάλλει την αίτηση ηλεκτρονικά , η κατάθεση της τελευταίας γίνεται ιδιοχείρως από αυτόν ή από εκπρόσωπο με εξουσιοδότηση θεωρημένη σύμφωνα με το νόμο για το γνήσιο της υπογραφής στην Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Eνότητας Αρκαδίας Τμήμα Φαρμάκων και Φαρμακείων. 
Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις θα πρέπει να αποστέλλονται εργάσιμες μέρες και εντός του ωραρίου της υπηρεσίας μας από (07.00 -15.00) για να πρωτοκολλούνται αμέσως .
 Όσες αιτήσεις αποσταλούν πέραν του ωραρίου της υπηρεσίας καθώς και ημέρες αργιών θα πρωτοκολλούνται την επόμενη εργάσιμη ημέρα .

Ο αιτών οφείλει εντός μηνός από την υποβολή της αίτησης να υποβάλλει στην Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Eνότητας Αρκαδίας ηλεκτρονικά , ή σε περίπτωση αδυναμίας του ιδιοχείρως , ή με εκπρόσωπο δυνάμει εξουσιοδότησης θεωρημένης σύμφωνα με το νόμο για το γνήσιο της υπογραφής , τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά . Σε διαφορετική περίπτωση η αίτηση παύει να έχει ισχύ .

Οι αιτήσεις για απόκτηση άδειας ίδρυσης φαρμακείου κρίνονται συνολικά χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η χρονική σειρά κατάθεσης των αιτήσεων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου