Το ΘΕΜΑ της ΜΕΡΑΣ.....

ΤΕΡΝΑ - Παλαιόχουνη: απαγορευτικό εργασιών στις μισές εκτάσεις του έργου!!!!

«Ολοκληρωμένη διαχείριση των  απορριμμάτων Πελοποννήσου  με ΣΔΙΤ» στην Αρκαδία: «Έργο» θεμελιωμένο σε απάτες π ου τις ξεπλένουν  ...

Τρίτη, 17 Μαΐου 2016

Τετάρτη 18 Μαΐου συνεδριάζει το ΔΣ Μεγαλόπολης με 11 θέματα


Σας προσκαλούμε όπως, την 18η του μήνα Μαΐου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 15:00 μ.μ., προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης, σε τακτικήσυνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

1. ΄Εγκριση διάθεσης πίστωσης – Συμμετοχή του Δήμου στη διοργάνωση εκδήλωσης στην Τ.Κ. Δυρραχίου του Δήμου Μεγαλόπολης, προς τιμή του Δυρραχίτη ΄Ηρωα της Ελληνικής Επανάστασης, Στρατηγού Παναγιώτη Κεφάλα, στις 22.05.2016.

2. Προγραμματισμός για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου τριών (3) μηνών για την κάλυψη αναγκών πυροπροστασίας.

3. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2016 του Δήμου Μεγαλόπολης για την πρόσληψη τακτικού προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 4368/2016 (Α΄21).

4. Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 για την ενίσχυση πιστώσεων υφιστάμενων Κ.Α. αυτού για την κάλυψη επειγουσών αναγκών και την καταβολή υποχρεωτικών δαπανών του Δήμου.

5. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2016 για τη δημιουργία νέου Κ.Α. και την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση πλατείας Τ.Κ. Βάγγου» - Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2016.

6. ΄Εγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου «Ανακατασκευή πεζοδρομίων Δ.Κ. Μεγαλόπολης».

7. ΄Εγκριση εκτέλεσης της εργασίας (παροχή υπηρεσιών) με τίτλο «Καθαρισμός – συντήρηση αγροτικών δρόμων Δ.Ε. Μεγαλόπολης».

8. ΄Εγκριση εκτέλεσης της εργασίας (παροχή υπηρεσιών) με τίτλο «Καθαρισμός – συντήρηση αγροτικών δρόμων Δ.Ε. Μεγαλόπολης Δ.Ε. Φαλαισίας».

9. ΄Εγκριση εκτέλεσης της εργασίας (παροχή υπηρεσιών) με τίτλο «Καθαρισμός – συντήρηση αγροτικών δρόμων Δ.Ε. Μεγαλόπολης Δ.Ε. Γόρτυνος».

10. Συγκρότηση Επιτροπής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής Προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ για την παραλαβή της προμήθειας σωλήνων άρδευσης στην Τ.Κ. Δυρραχίου.

11. Συγκρότηση Επιτροπής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής Προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ για την παραλαβή της προμήθειας και εγκατάστασης εξοπλισμού για ασύρματη εκφώνηση ανακοινώσεων στη Δ.Κ. Μεγαλόπολης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΙΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου