Το ΘΕΜΑ της ΜΕΡΑΣ.....

ΤΕΡΝΑ - Παλαιόχουνη: απαγορευτικό εργασιών στις μισές εκτάσεις του έργου!!!!

«Ολοκληρωμένη διαχείριση των  απορριμμάτων Πελοποννήσου  με ΣΔΙΤ» στην Αρκαδία: «Έργο» θεμελιωμένο σε απάτες π ου τις ξεπλένουν  ...

Πέμπτη, 19 Μαΐου 2016

Η Τηλεθέρμανση Μεγαλόπολης στα 16 Ν. Π. που δεν έχουν υποβάλλει οικονομικά στοιχεία

Τα Ν.Π. των ΟΤΑ, όπως και οι Δήμοι και οι Περιφέρειες της χώρας, είναι υποχρεωμένα να καταθέτουν τα οικονομικά τους στοιχεία, βάση της υπ’ αριθμ. 74712/29-12-2010 Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2043/Β/30-12-2010) που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων της παρ. 7 του άρθρου 267 του ν. 3852/2010.

Η μη ενσωμάτωση ή η καθυστέρηση ενσωμάτωσης στη βάση των οικονομικών στοιχείων από τους δήμους, επισύρει επίσης, κατά περίπτωση, τις ακόλουθες κυρώσεις:

α) Παρακρατείται και δεν αποδίδεται στο δήμο η μηνιαία τακτική επιχορήγηση από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, για όσο χρόνο καθυστερεί η ενσωμάτωση των στοιχείων στη βάση (άρθρο 7, παρ.5 π.δ 113/2010).

β) Επιβάλλεται πρόστιμο σε βάρος του δήμου που ανέρχεται από πέντε τοις εκατό (5%) έως δεκαπέντε τοις εκατό (15%) των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π) του άρθρου 259 του ν.3852/2010, ανάλογα με τη συχνότητα και τη βα¬ρύτητα της παράβασης, το οποίο παρακρατείται κατά την κατανομή των Κ.Α.Π. του επόμενου έτους.

Σε ποιούς Δήμους Αρκαδίας   ΔΕΝ  ΕΧΟΥΝ  ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

Βρεφονηπιακός - Παιδικός Σταθμός ίδρυμα Επαμεινώνδα Βοσυνιώτη ΝΠΔΔ Δήμου Τρίπολης

Γηροκομείο «Ο Άγιος Νεκτάριος της Στοργής και της Αγάπης» ΝΠΔΔ Δήμος Βόρειας Κυνουρίας

Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Βόρειας Κυνουρίας ΝΠΔΔ Δήμος Βόρειας Κυνουρίας

Ίδρυμα Νοσοκομείου Καστρίου ΝΠΔΔ Δήμος Βόρειας Κυνουρίας

Αναπτυξιακή Βορείου Πελοποννήσου - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ ΝΠΙΔ Αρκαδίας

Αναπτυξιακή Εταιρία Πάρνωνα - Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ ΝΠΙΔ Αρκαδίας

ΔΕΥΑ Τρίπολης ΝΠΙΔ Δήμος Τρίπολης Αρκαδίας

ΔΕΥΑ Βόρειας Κυνουρίας ΝΠΙΔ Δήμος Βόρειας Κυνουρίας

Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Γορτυνίας ΝΠΙΔ Δήμος Γορτυνίας Αρκαδίας

Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Βόρειας Κυνουρίας ΝΠΙΔ Βόρειας Κυνουρίας Αρκαδία

Κοινωφελής Επιχείριηση Δήμου Τρίπολης (Κ.Ε.ΔΗ.Τ.) ΝΠΙΔ Δήμος Τρίπολης

Εταιρία Εκμετάλλευσης Λατομείων Μαρμάρου Αγίου Πέτρου Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ ΝΠΙΔ Δήμος Βόρειας Κυνουρίας Αρκαδίας

Πελοπόννησος ΑΕ - Αναπτυξιακή Εταιρία Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΝΠΙΔ Αρκαδίας

Τηλεθέρμανση Μεγαλόπολης Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ ΝΠΙΔ Δήμος Μεγαλόπολης Αρκαδίας

Περιφερειακός Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΠΔΔ

Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Βόρειας Κυνουρίας ΝΠΔΔ Δήμος Βόρειας Κυνουρίας

Δείτε την ΕΓΚΥΚΛΙΟ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου