Το ΘΕΜΑ της ΜΕΡΑΣ.....

Εστιάτορες Αρκαδίας: ο τόπος εκπέμπει SOS, τραγική η επισκεψιμότητα του νομού μας!! / Προτάσεις

Τους προβληματισμούς που προκύπτουν  από την χαμηλή έως μηδενική επισκεψιμότητα  στην Αρκαδία  εξέφρασαν οι εστιάτορες της Αρκαδίας...

Τρίτη, 6 Φεβρουαρίου 2018

"Μελέτη για δημιουργία Κέντρου Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Μεγαλόπολης" 2012 ξεκίνησε, 2018 δημοσιεύτηκε.... και τώρα τι;;;;;

Σήμερα δημοσιεύουμε στοιχεία που αναρτήθηκαν από διμήνου στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ 
από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, 
σχετικά με Μελέτη που έχει αναλάβει
 να εκπονήσει, με τίτλο 
"Μελέτη για δημιουργία Κέντρου Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Μεγαλόπολης".Όπως φαίνεται από αυτά τα στοιχεία, το αντικείμενο της Μελέτης περιλάμβανε:
1. Την Οργάνωση και λειτουργία του MOTORCROSS, Έρευνα Αγοράς, Στρατηγική Μάρκετινγκ – Οργάνωση και λειτουργία της FORMULA 3, Έρευνα Αγοράς, Στρατηγική Μάρκετινγκ
2. Toν καθορισμό τεχνικών χαρακτηριστικών Διαδρομής πίστας MOTORCROSS και πίστας FORMULA 3
3. Τον Καθορισμό γενικών προδιαγραφών αγωνιστικών χώρων πίστας MOTORCROSS και πίστας FORMULA 3
4. Τη διαμόρφωση και λειτουργία της πίστας MOTORCROSS και πίστας FORMULA 3
5. Τον προσδιορισμό Δράσεων για την προστασία του περιβάλλοντος
6. Τη σύνταξη προϋπολογισμού πίστας MOTORCROSS και πίστας FORMULA 3
7. Την αποτύπωση Ιστορικής Εξέλιξης MOTORCROSS και FORMULA 3 – Περιγραφή MOTORCROSS και FORMULA 3


Η μελέτη φαίνεται να έχει ξεκινήσει να εκπονείται από το 2012....
Θα ήταν ενδιαφέρον να μάθουμε εάν τελικά έχει ολοκληρωθεί και ωριμάσει αυτή η Μελέτη, 
γιατί θα αποτελέσει ένα σημαντικό βήμα για την ανάπτυξη του μηχανοκίνητου αθλητισμού στην περιοχή, 
που είναι ένα χρόνιο αίτημα από τους πολίτες, για την τοπική ανάπτυξη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου