Το ΘΕΜΑ της ΜΕΡΑΣ.....

Εμ. Παναγιωτάκης: "όχι αυξήσεις, όχι εθελουσία στη ΔΕΗ, βγαίνουμε στις αγορές"

Δείτε όλη την συνέντευξη του Προέδρου της ΔΕΗ ΑΕ Εμμ. Παναγιωτάκη σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στη ΔΕΗ Πατείστε ΕΔΩ

Δευτέρα, 17 Ιουλίου 2017

Εξαντλημένα Ορυχεία Μεγαλόπολης: διαβάστε με ΠΡΟΣΟΧΗ !!!


Θέλετε να ενημερωθείτε πλήρως για το θέμα την διαχείρισης
εξαντλημένων ορυχείων στην Μεγαλόπολη;;;;
ΔΙΑΒΑΣΤΕ με ΠΡΟΣΟΧΗ !!!!
την επιστολή που παραλάβαμε και δημοσιεύουμε αυτούσια
------------------------------------------------------------
Κυρία Δημητρακοπούλου,

Αφορμή για την παρούσα παρέμβαση είναι ο ισχυρισμός του κ. Παναγιώτη Λαμπρόπουλου, Δημοτικού Συμβούλου, σχετικά με τα "μέσα" που πρέπει να χρησιμοποιεί ο Λαός για να διεκδικεί και να προστατεύει ό,τι του ανήκει... 
Ο κ. Λαμπρόπουλος λοιπόν, μέμφεται την άποψη ότι οι μάχες μπορούν να κερδηθούν με τα "χαρτιά", καθώς υποστηρίζει, κατά πάγια θέση και του κόμματος που εκπροσωπεί, ότι μόνον με την "πάλη" μπορούν να κερδιθούν αυτές οι μάχες. 
Η "πάλη" βεβαίως παραπέμπει σε πορείες, οδομαχίες (?), σιωπηρές ή και ηχηρές διαμαρτυρίες κοκ, που κατά τη γνώμη και τη νουθεσία του κ. Λαμπρόπουλου είναι οι μόνοι τρόποι για την άρση των κινδύνων που διατρέχουν τα λαϊκά συμφέροντα...

Η ... αλλεργία που προκαλείται από τα "χαρτιά" στον κ. Λαμπρόπουλο, εκτιμώ ότι έχει να κάνει με το γεγονός ότι απαιτούν χρόνο και κόπο να τα αναζητήσει, να τα διαβάσει, να τα μελετήσει, να τα κατανοήσει και, εν τέλει, να βγάλει κάποια συμπεράσματα... Έτσι, η εύκολη λύση είναι η, αόριστου προσδιορισμού, "λαϊκή πάλη", που δεν περιλαμβάνει διάβασμα, αλλά άναρθρες κραυγές, με ολίγο τσαμπουκά για τα μάτια του κόσμου και μετά φραπέ και γουρουνοπούλα, ή ο,τιδήποτε άλλο τέλοσπάντων μπορεί να χαλαρώσει μετά από τον κοπιώδη αγώνα τους μαχητές του δρόμου...

Κυρία Δημητρακοπούλου, το έργο των πορειών, τουλάχιστον των περισσότερων από αυτές, το έχουμε δει. Πρόκειται για κινήσεις εκτόνωσης της κοινωνικής οργής, αδικίας κοκ, που στις περισσότερες των περιπτώσεων δε φέρουν κανένα αποτέλεσμα...

Επειδή ζούμε σε ένα αστικού τύπου ευρωπαϊκό κράτος (ναι, μπορεί να γελούμε, αλλά έτσι είναι) λειτουργούμε με Ν Ο Μ Ο Υ Σ, εθνικούς και ευρωπαϊκούς. Με αυτούς τους Νόμους το Κράτος, οι επιχειρήσεις και οι πολίτες συμφωνούν ότι μπορούν να συμβιώνουν και να δραστηριοποιούνται αρμονικά. Με αυτούς τους Νόμους αμύνεται και επιτίθεται τόσο το Κράτος όσο και οι επιχειρήσεις και οι πολίτες.

Και γίνομαι πιό σαφής: Η "αποκατάσταση" των ανενεργών λιγνιτωρυχείων στο Λιγνιτικό Κέντρο Μεγαλόπολης ΔΕΝ είναι ένα αίτημα που πηγάζει από την αυτονόητη αυτή αναγκαιότητα. Δεν είναι ένα αίτημα των "ιθαγενών" που είναι στη διακριτική ευχέρεια των όποιων υπόχρεων να το ικανοποιήσουν. Αντίθετα, πρόκειται για Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Η της Πολιτείας να το πράξει, η οποία ορίζεται σε συγκεκριμένη Υπουργική Απόφαση (ναι, σε ένα "παλιόχαρτο") από το 2003.
Πρόκειται για την Υπουργική Απόφαση Έγκρισης του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού & Αειφόρου Ανάπτυξης (ΠΠΧΣΑΑ) Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΦΕΚ 1485/τ.Β/10.10.2003). Σύμφωνα με το εν λόγω ΠΠΧΣΑΑ, και τη σχετική νομοθεσία που το καθόριζε (Ν.2742/1999 - Χωροταξικός Σχεδιασμός & Αειφόρος Ανάπτυξη & άλλες διατάξεις - ΦΕΚ 207/τ.Α΄/07.10.1999), ο Δήμος Μεγαλόπολης (τότε καποδιστριακός) εμπίπτει στις περιοχές που υφίστανται χωρικές επιπτώσεις από μεγάλης κλίμακας έργα ή επεμβάσεις (άρθρο 11 του Ν. 2742/1999) και προτείνεται "...η εκπόνησηΕιδικής Χωροταξικής Μελέτης και στη συνέχεια ο χαρακτηρισμός της ζώνης των λιγνιτωρυχείων του Δήμου Μεγαλόπολης ως ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΠΕΧΠ) για την αποκατάσταση των εδαφών μετά από τη χρήση του λιγνίτη..." (Σελ. 20795 του ΠΠΧΣΑΑ). Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη νομοθεσία ο χαρακτηρισμός μιας περιοχής ως ΠΕΧΠ, καθώς και οι προδιαγραφές εκπόνησης της απαιτούμενης Ειδικής Χωροταξικής Μελέτης γίνονται με Κ.Υ.Α. και Υ.Α. αντίστοιχα.

Κατά συνέπεια, η υποχρέωση της Πολιτείας να προβεί στις παραπάνω ενέργειες, για την αποκατάσταση των ανενεργών λιγνιτωρυχείων αναγνωρίζεται από την κείμενη νομοθεσία, η οποία καθορίζει και τις συγκεκριμένες διαδικασίες. 
Είναι γεγονός ότι το ΠΠΧΣΑΑ του 2003 βρίσκεται σε διαδικασία αναθεώρησης, όπως επίσης, έχουν προκύψει από τότε σημαντικές αλλαγές στη νομοθεσία για το Χωροταξικό Σχεδιασμό.
 Ο πιό πρόσφατος σχετικός Νόμος (ν. 4447/2016 - ΦΕΚ 241/τ.Α΄/23.12.2016) ΔΕΝ καταργεί την έννοια των ΠΕΧΠ, αλλά ορίζει την προσαρμογή των σχετικών διατάξεων στο νέο νομοθετικό πλαίσιο
Παράλληλα, ορίζει ότι η αναθεώρηση των ΠΠΧΣΑΑ που βρίσκονταν σε εξέλιξη γίνεται με τις διατάξεις του ν. 2742/99, όπως ισχύει και για τη μελέτη του νέου ΠΠΧΣΑΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου, που παραλήφθηκε τον Αύγουστο του 2016.

Σύμφωνα με την Εισηγητική Έκθεση και Σχέδιο Εκπόνησης Υ.Α. έγκρισης του αναθεωρημένου ΠΠΣΧΑΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου σημειώνεται ότι "Ένας σημαντικός αριθμός περιοχών της Περιφέρειας έχει προταθεί από το εγκεκριμένο ΠΠΧΣΑΑ ως ΠΕΧΠ κατά το άρθρο 11 του Ν. 2742/1999. Μέχρι σήμερα δεν έχουν εκδοθεί οι προδιαγραφές εκπόνησης μελετών ΠΕΧΠ, με συνέπεια η ενεργοποίηση των προτεινόμενων ΠΕΧΠ να παραμένει αναγκαστικά ανενεργή. Επομένως, ως πρώτο βήμα προτείνεται να εκδοθεί η απόφαση υπουργού ΥΠΕΚΑ που θα καθορίζει τις προδιαγραφές των ΠΕΧΠ και στη συνέχεια να εκπονηθούν οι απαιτούμενες ειδικές χωροταξικές μελέτες." (σελ. 32).

Κατά συνέπεια, το αίτημα
 α) για τον καθορισμό προδιαγραφών (με Υπουργική Απόφαση) των ΠΕΧΠ που έχουν προταθεί με το ΠΠΧΣΑΑ του 2003, μεταξύ αυτών - και κυρίως - της ΠΕΧΠ Μεγαλόπολης για την αποκατάσταση των ανενεργών λιγνιτωρυχείων, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, και 
β) για την εκπόνηση της απαιτούμενης Ειδικής Χωροταξικής Μελέτης, είναι υπαρκτό και συγκεκριμένο, και όχι αόριστο και ασαφές.

Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι οι παραπάνω προϋποθέσεις ΕΙΝΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ για την αποκατάσταση των ανενεργών λιγνιτωρυχείων, και οι όποιες αντίστοιχες μελέτες αποκατάστασης που σχεδιάζει ή έχει σχεδιάσει η ΔΕΗ Α.Ε. ή προτείνονται από τρίτους (Πανεπιστήμια κοκ) μόνο συμπληρωματικά μπορούν να συμβάλλουν...

Κάθε άλλος δρόμος που τυχόν προτείνεται είτε είναι της "λαϊκής πάλης" είτε είναι προτάσεις "εκθέσεων ιδεών" είναι καταδικασμένες σε αποτυχία και απλά ικανοποιούν μόνον την αυταρέσκεια όσων τις εκφράζουν...

Όσο για την "απόδοση" των ανενεργών λιγνιτωρυχείων στους "ακτήμονες", σε "συνεταιρισμούς", στο "Δήμο" κοκ, για την "αξιοποίησή" τους, θέτω μόνον τον εξής προβληματισμό: 
Άντε και τα δίνει η ΔΕΗ Α.Ε. αύριο! 
Υπάρχει κάποιος σοβαρός σχεδιασμός για αυτή την "αξιοποίηση" ή έτσι απλά διατηρούμε αυτό το αίτημα, έτσι για να περνά η ώρα; 
Γιατί, πραγματικά αναρωτιέμαι, δε μας φτάνουν οι εκτάσεις πέρα από τα λιγνιτωρυχεία για να καλλιεργήσουμε; 
Ο καθένας μας μπορεί να το διαπιστώσει, υπάρχουν εκατοντάδες στρέμματα δυνητικά καλλιεργήσιμης γης στο λεκανοπέδιο, αλλά μένουν χέρσα επί χρόνια... 
Γιατί συμβαίνει αυτό; 
Μην κρυβόμαστε λοιπόν πίσω από το δάκτυλό μας! Δε μας λείπουν οι εκτάσεις, αλλά η όρεξη...

6 σχόλια:

 1. Για ανωνυμος παπατζολογος καλα τα λες. Προσποιησε οτι δεν καταλαβαινεις τι εννουν τα κομμουνια οταν λενε "παλη" για να μας πουλησεις το παραμμυθι.
  Οι νομοι φτιαχνοται απο την εξουσια, για να εξυπηρετουν την εξουσια. Δεν συνεχιζω, καλο γλυψιμο Γιωργια...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Γεωργία Δημητρακοπούλου17 Ιουλίου 2017 - 5:20 μ.μ.

   Προφανώς με το "Γιωργία" εννοείτε εμένα ανώνυμε των 4.25
   Δεν αντιλήφθηκα τα περί γλυψίματος....
   Όσον αφορά την επιστολή τώρα, αναρτήθηκε αυτούσια ως οφείλουμε
   Εάν διαφωνείτε για την άποψη του γράφοντος σχετικά με την θέση Λαμπρόπουλου, δικαίωμά σας
   Όμως η αντικειμενική ωφέλεια της επιστολής, συνιστά στην ενημέρωση περί των νόμων και θεωρώ ότι εδώ δεν διαφωνεί ουδείς...

   Διαγραφή
 2. Το ανέκδοτο της ημέρας. Προφανώς γι’ αυτό ο συντάκτης της εν λόγω επιστολής διατηρεί την ανωνυμία του (κι ενώ αναφέρεται σε συγκεκριμένο πρόσωπο με ονοματεπώνυμο) γιατί κατά τα άλλα είναι βαθύτατα πεπεισμένος ότι ζει σε ένα αστικού τύπου ευρωπαϊκό (τονίζω το ευρωπαϊκό) κράτος με νόμους με τους οποίους μάλιστα έχουν συμφωνήσει όλοι σε αυτή την χώρα ώστε να συμβιώνουν και να δραστηριοποιούνται αρμονικά….
  Όλα αυτά για την Ελλάδα έτσι; Την μέχρι πρότινος πρωταθλήτρια Ευρώπης στην φοροδιαφυγή και στην πάσης φύσεως αυθαιρεσία. Την σταθερά πρωταθλήτρια Ευρώπης στα τροχαία γιατί απλά σε αυτή την χώρα έχουμε συμφωνήσει (άτυπα) όλοι (κράτος και πολίτες) ότι ο Κ.Ο.Κ δεν υπάρχει για την ασφάλεια των μετακινήσεων στο οδικό δίκτυο (όπως αντιθέτως συμβαίνει σε όλα τα άλλα ευρωπαϊκά κράτη) αλλά για να κόβουν κλήσεις οι «μπάτσοι» και να κονομάει το κράτος.
  Όση «εκτίμηση» τρέφω για τους ψευτοαγωνιστές τύπου Λαμπρόπουλου άλλη τόση «εκτίμηση» τρέφω και για όλους αυτούς που υποτιμούν καθημερινά την νοημοσύνη μας και προσπαθούν να μας πείσουν ότι η Ελλάδα είναι ευρωπαϊκό κράτος.
  Ο συντάκτης της επιστολής προσπαθεί λοιπόν να μας πείσει ότι ζούμε σε ένα ευρωπαϊκό κράτος ή πολύ απλά δεν έχει την παραμικρή ιδέα για το τι εστί ευρωπαϊκό κράτος. Η Ελλάδα είναι τόσο ευρωπαϊκό κράτος και λειτουργεί με βάση την κείμενη ευρωπαϊκή νομοθεσία, που έχει κάνει τεράστια συλλογή καταδικαστικών αποφάσεων εις βάρος της από τα ευρωπαϊκά δικαστήρια κι όργανα της Ε.Ε. Είναι τόσο ευρωπαϊκό κράτος που ο καραδιεφθαρμένος κλάδος της δικαιοσύνης της, αθώωσε τους εγκληματίες της Μανωλάδας, τα ευρωπαϊκά δικαστήρια στην συνέχεια καταδίκασαν οριστικά κι αμετάκλητα την χώρα γι’ αυτή την υπόθεση επιβάλλοντας χρηματική αποζημίωση την οποία θα πληρώσει ο φορολογούμενος, ενώ οι αξιότιμοι κύριοι δικαστές της Ελλάδας δεν θα υποστούν ουδεμία κύρωση (είμαι σίγουρος ότι θα πάρουν και προαγωγή). Είναι τόσο ευρωπαϊκό κράτος που το ανώτατο δικαστήριό του (ΣτΕ) για υπόθεση των μεγαλοκαναλαρχών αποφάσισε εντός δύο συνεδριάσεων σε διάστημα δύο εβδομάδων ενώ αντίστοιχα για την από το 2011 προσφυγή του Δήμου Μεγαλόπολης (και να ήταν μόνο αυτή) για τον ΧΔΒΑ ακόμη αναβάλει.
  Σε καμία ευρωπαϊκή χώρα δεν υπάρχει ΕΣΔΕΑ που ενώ αναφέρει μια σειρά από κριτήρια για την ΜΗ χωροθέτηση & κατασκευή ΧΥΤΕΑ σε περιοχές που τα πληρούν, στην συνέχεια να τα αναιρεί με μία ξεκάρφωτη κι άκρως αντιεπιστημονική αναφορά που ορίζει ότι εξαιρούνται των παραπάνω περιορισμών περιοχές που διαθέτουν εξαντλημένα ορυχεία.
  Οι εγκεκριμένες μέσω αντίστοιχων Κ.Υ.Α Μ.Π.Ε με τις δεσμευτικού χαρακτήρα διατάξεις κι αναφορές τους για αποκατάσταση, στην «ευρωπαϊκή» Ελλάδα είναι διακοσμητικού χαρακτήρα; Γιατί στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες τηρούνται κατά γράμμα και η ορθή εφαρμογή τους ελέγχεται διαρκώς.
  Από εκεί και πέρα τα περί ευρωπαϊκού κράτους αναιρούνται από τον ίδιο τον συντάκτη στην συνέχεια. Κοινώς διάταξη νόμου υπήρχε από το 1999, εγκεκριμένο ΠΠΧΣΑΑ ως ΠΕΧΠ υπήρχε αλλά ως σήμερα, έτος 2017, παραμένει ανενεργό γιατί κατά τα άλλα ζούμε σε ευρωπαϊκή χώρα!!!
  «Ο καθένας μας μπορεί να το διαπιστώσει, υπάρχουν εκατοντάδες στρέμματα δυνητικά καλλιεργήσιμης γης στο λεκανοπέδιο, αλλά μένουν χέρσα επί χρόνια.»
  ‘Όχι κανένας μας δεν είναι σε θέση να το διαπιστώσει όπως ισχυρίζεται ο συντάκτης της επιστολής, γιατί πολύ απλά στο υποτιθέμενο ευρωπαϊκό κράτος που ζει, ακόμη το εθνικό κτηματολόγιο φτιάχνεται. Με το μάτι θα το διαπιστώσουμε και βαπτίζοντας ότι εμάς μας φαίνεται ως καλλιεργήσιμη έκταση; Επιπροσθέτως να ενημερώσω ότι σε αυτό το «ευρωπαϊκό» κράτος μετά την κατάθεση των δασικών χαρτών η ταρίφα για τους ιδιοκτήτες αγροτεμαχίων είναι 300€ για την έκδοση τοπογραφικού ΚΑΙ 700€ το κόστος για την ένσταση σε περίπτωση που το αγροτεμάχιό τους έχει χαρακτηριστεί αυθαίρετα ως δασική έκταση. Ανεξάρτητα της ύπαρξης συμβολαίων, τίτλων ιδιοκτησίας κι αν όλα τα χρόνια ήταν δηλωμένο στο Ε9 και καταβάλλονταν και οι φόροι. Γιατί ζούμε σε «ευρωπαϊκό» κράτος, χα!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αγαπητέ κ. Στασινόπουλε,

   Οι νόμοι υπάρχουν, ανεξάρτητα εάν δεν τηρούνται. Είναι στο χέρι μας να πιέσουμε όσους δεν τους εφαρμόζουν να το πράξουν. Αυτή είναι η γνώμη μου και με αυτό το σκεπτικό συνέταξα αυτή την επιστολή.
   Ως φαίνεται, έχετε τις απαραίτητες γνώσεις σε πολλά θέματα και προβλήματα που ταλανίζουν την περιοχή μας. Διοχετεύστε αυτό το "οπλοστάσιο" σε αυτή την κατεύθυνση και μην την αναλώνετε σε διατύπωση κοινότοπων συμπερασμάτων, που λίγο-πολύ όλοι μας συμφωνούμε... Ας πάμε παραπέρα την κουβέντα!

   Διαγραφή
  2. Είστε σίγουρος ότι με αυτό το σκεπτικό συντάξατε την παραπάνω επιστολή; Γιατί εγώ διαβάζοντάς την αποκόμισα μία αίσθηση πολιτικο-ιδεολογικής κόντρας με τον Λαμπρόπουλο και τον πολιτικό χώρο στον οποίο ανήκει. Το 1/3 της επιστολής αφορούσε τον Λαμπρόπουλο και την ιδεολογία του.
   Εάν η επιστολή σας είχε ως σκοπό την άσκηση πίεσης σε αυτούς που δεν εφαρμόζουν τους νόμους ώστε να πράξουν το αντίθετο, τότε ήταν 100% άστοχη ως προς τους αποδέκτες της. Εκτός κι αν η «υπερδύναμη» της μίας ψήφου Λαμπρόπουλου εντός του δημοτικού συμβουλίου και του 5% σε πανελλαδικό επίπεδο του πολιτικού χώρου στον οποίο ανήκει, είναι οι άμεσα υπεύθυνοι για την εφαρμογή (και την διεκδίκηση – έλεγχο της εφαρμογής) των νόμων κι όχι η Δημοτική αρχή, Περιφερειακή αρχή κτλ. και δεν το ξέραμε.
   Οι νόμοι στην Ελλάδα δεν εφαρμόζονται, καθαρά για λόγους εξυπηρέτησης συμφερόντων (κομματικών, μικροπολιτικών, επαγγελματικών, οικονομικών κ.α) συνεπώς η διεκδίκηση για την εφαρμογή τους κάθε άλλο παρά εύκολη υπόθεση είναι, ειδικά όταν αυτή γίνεται σε επίπεδο μονάδας κι απλών πολιτών.
   Δυστυχώς σας έχω χαρακτηριστικότατο τοπικό παράδειγμα. Οι προκηρύξεις για τα 8μηνα.
   Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του νόμου 4057/2012 (άρθρο 9) για το κριτήριο της εντοπιότητας η ιδιότητα του δημότη έχει αντικατασταθεί πλέον από την ιδιότητα του μόνιμου κατοίκου. Τόσο ο ΑΣΕΠ με το αριθμ. 14324/8-8-2012 έγγραφό του όσο και το Υπουργείο εσωτερικών με την Α.Π.Φ. 118280/22514/12 (υπάρχει ακόμη αναρτημένο το έγγραφο στην ιστοσελίδα του) γνωστοποιούσαν τα παραπάνω καθώς κι ότι πλέον για το κριτήριο της εντοπιότητας οι Δήμοι θα έπρεπε να χορηγούν βεβαίωση μόνιμης κατοικίας και όχι πιστοποιητικό εντοπιότητας. Ωστόσο όπως ο καθένας μπορεί να διαπιστώσει ακόμη και σήμερα (έτος 2017) στις σχετικές προκηρύξεις της ΔΕΗ εξακολουθεί να απαιτείται πιστοποιητικό εντοπιότητας κι ο Δήμος Μεγαλόπολης εξακολουθεί να το εκδίδει κατά παράβαση των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας (5 χρόνια παρανομίας λοιπόν & συνεχίζουμε ακάθεκτοι). Όλα τα παραπάνω γνωστοποιήθηκαν τον Ιανουάριο του 2016 τόσο στον νυν Δήμαρχο όσο και στον πρώην και οι δύο δήλωσαν πλήρη άγνοια. Ο δε Δήμαρχος αφού εξέτασε τα έγγραφα με υπαλλήλους του Δήμου κι αποφάνθηκαν ότι πράγματι ο νόμος έχει αλλάξει, το μόνο που είχε να πει ήταν «κι εγώ τι να κάνω αφού αυτό μου ζητάει η ΔΕΗ;» (τουτέστιν άτυπη παραδοχή Δημάρχου ότι η ΔΕΗ είναι πάνω από αυτόν αλλά ακόμη χειρότερα, πάνω κι από τον νόμο).
   Επειδή «παραδόξως» μόνο στις σχετικές προκηρύξεις της ΔΕΗ που αφορούν περιοχές των Δήμων Μεγαλόπολης & Εορδαίας εξακολουθεί να υφίσταται η συγκεκριμένη παρανομία (ενώ για τον υπόλοιπο ελλαδικό χώρο οι αντίστοιχες προκηρύξεις της ΔΕΗ έχουν προσαρμοστεί στις επιταγές του νόμου από το 2013) το ίδιο χρονικό διάστημα απέστειλα σχετική επιστολή για το ζήτημα και στον ΑΣΕΠ. Δύο ημέρες αργότερα έλαβα «απάντηση» με την οποία με ενημέρωναν ότι τα ερωτήματά μου προωθήθηκαν στην αρμόδια Διεύθυνση από όπου και θα λάμβανα απάντηση. Ιούλιος 2017 κι ακόμη περιμένω (και θα περιμένω…).
   Όπως βλέπεις αγαπητέ μου σε ένα κράτος κατσαπλιάδων όπως είναι αυτό της Ελλάδας, οι παραδοσιακές μέθοδοι διεκδίκησης της εφαρμογής των νόμων, δεν έχουν κανένα απολύτως αποτέλεσμα. Στα Ευρωπαϊκά κράτη δεν χρειάζεται να μπει κάποιος ούτε καν σε αυτή την διαδικασία. Η παρέμβασή μου δεν είχε ως σκοπό την επίδειξη γνώσεων (δεν έχω καμία τέτοια ανάγκη, δεν έχω πολιτικές βλέψεις ώστε να ψάχνω τρόπους να προσελκύσω ψηφαλάκια, ούτε διατηρώ κάποιο κατάστημα ώστε να καταφεύγω σε διάφορες μεθόδους προσέλκυσης πελατείας και τέλος όσοι με γνωρίζουν προσωπικά ξέρουν ότι δεν προσπαθώ καθόλου στο να είμαι αρεστός) αλλά το να αντικρούσω το αφήγημά σας περί αστικού ευρωπαϊκού κράτους, με νόμους και σχετικές συμφωνίες.
   Το μόνο σίγουρο είναι ότι καμία κουβέντα δεν μπορεί να πάει παραπέρα όταν αγνοούνται εσκεμμένα θεμελιώδεις κανόνες δεοντολογίας. Αλήθεια τώρα, περιμένετε να εξακολουθήσω να κάνω δημόσια κουβέντα με ανώνυμους Χ;

   Διαγραφή
  3. Θα ήθελα ορισμένες εξηγήσεις σε αυτά που αναφέρετε, αλλά αφού κρίνετε ότι δεν υπάρχει περιθώριο περαιτέρω κουβέντας λόγω του "αντιδεοντολογικού" χαρακτήρα της ανωνυμίας, δεν προχωρώ.
   Καλό σας μεσημέρι.

   Διαγραφή