Το ΘΕΜΑ της ΜΕΡΑΣ.....

"Δύο χορωδίες για τον Μάνο" Μεγαλόπολη 23 Ιουνίου 2018 !

Χωροδιακή  Συνάντηση στη Μεγαλόπολη Σάββατο 23 Ιουνίου 2018 Ώρα 8.00 μ.μ. στο Πνευματικό Κέντρο "Δύο χορωδίες για τον Μάνο"...

Τετάρτη, 26 Απριλίου 2017

Δήμος Γορτυνίας:Με αγορά οικοπέδων θα λύσει το πρόβλημα των σκουπιδιών

Στην αγορά ακινήτων προτίθεται να προβεί ο Δήμος Γορτυνίας , δεδομένης της έκτακτης ανάγκης που έχει δημιουργηθεί από την μη περισυλλογή των αποβλήτων, προκειμένου να επισπευτούν οι ενέργειες για την δημιουργία Τοπικών Σταθμών/Υποδομών Διαχείρισης Ανακύκλωσης και Μεταφόρτωσης Αποβλήτων (ΤΥΔΑ) Δήμου Γορτυνίας, στις θέσεις που έχουν επιλεγεί με προηγούμενη Α.Δ.Σ. αρ. 234/2016 δηλαδή:

1. Κεντρικός Σταθμός στην ευρύτερη περιοχή Καρκαλούς.
2. Δορυφορικός Σταθμός στην ευρύτερη περιοχή Χωτούζας.


Ο σκοπός της αγοράς των ακινήτων και το όφελος για το Δήμο Γορτυνίας από την δημιουργία Τοπικών Σταθμών/Υποδομών Διαχείρισης Ανακύκλωσης και Μεταφόρτωσης Αποβλήτων (ΤΥΔΑ), έχει συζητηθεί κατ΄ επανάληψη από το Δ.Σ. Έχει εγκριθεί το τοπικό σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων του Δήμου στο οποίο προβλέπεται η δημιουργία των σταθμών στις παραπάνω θέσεις.

Η υλοποίησή του σχεδίου σε συνδυασμό με την Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων, αναμένεται να λύσει ένα πολύ μεγάλο και χρόνιο πρόβλημα του Δήμου Γορτυνίας με
επιπτώσεις σε πολλούς τομείς, όπως στο περιβάλλον, την υγιεινή και καθαριότητα των δημοτικών χώρων, να απαλλάξει το Δήμο από πρόστιμα και δυσμενή μέτρα (δικαστικές αποφάσεις) που επιβάλλονται εξαιτίας προσωρινών και μη επαρκών λύσεων, από τις επιπλέον δαπάνες για την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων όπως στην παρούσα φάση και γενικά θα βελτιώσει την ποιότητα ζωής των κατοίκων. 
Για την αγορά των ακινήτων (έκτασης 6 στρεμμάτων περίπου σε κάθε θέση) η Ο.Ε. έχει εισηγηθεί την αναμόρφωση του ισχύοντος προϋπολογισμού για την εξασφάλιση πίστωσης που εκτιμάται στο ποσό των 20.000 Ευρώ συνολικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε κατά πλειοψηφία την αγορά ιδιωτικών ακινήτων από το Δήμο Γορτυνίας με σκοπό την δημιουργία Τοπικών Σταθμών/Υποδομών Διαχείρισης Ανακύκλωσης και Μεταφόρτωσης Αποβλήτων (ΤΥΔΑ)- (πράσινα σημεία), Δήμου Γορτυνίας στις παραπάνω δύο θέσεις – περιοχές, εντός του Δήμου Γορτυνίας.

Η αγορά θα γίνει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (άρθρου 191 ν. 3463/2006) με δημοπρασία, τους όρους της οποίας καλείται να καθορίσει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου για
την κατάθεση προσφορών ενδιαφερομένων ιδιοκτητών ακινήτων, κατάλληλων για τον σκοπό.

Η δαπάνη για την αγορά των ακινήτων θα βαρύνει τον ισχύοντα προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2017 του Δήμου Γορτυνίας, όπου θα εγγραφεί συνολική πίστωση 20.000 € με αναμόρφωση
(ΑΔΣ 67/2017).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου