Το ΘΕΜΑ της ΜΕΡΑΣ.....

ΑΔΜΗΕ: 200 εκατομμύρια για αναβάθμιση του δικτύου στη Μεγαλόπολη

Επενδύσεις άνω των 2,1 δισ. ευρώ  για την ηλεκτρική διασύνδεση των Κυκλάδων και της Κρήτης περιλαμβάνει  το πρόγραμμα του ΑΔΜΗΕ,  μ...

Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2017

Δήμος Β. Κυνουρίας: πέτυχε θεαματικά αποτελέσματα την 3ετία 2014-16 (αναλυτικά στοιχεία)

Ο Δήμαρχος Β. Κυνουρίας Παναγιώτης Μαντάς πέτυχε θεαματικά αποτελέσματα 
στην 3ετία 2014-16, 
όπως φαίνεται στα στοιχεία που δημοσίευσαν οι υπηρεσίες του Δήμου του!
Περιορισμός σπατάλης + εξοικονόμηση πόρων η επιτυχής συνταγή του!!
----------------------------------------

Επίσης στον Δήμο Β. Κυνουρίας:
Ολοκληρώθηκαν  έργα που εκκρεμούσαν ακόμα και από το 2010
 αναπτύχθηκε κοινωνική πολιτική
 μπήκε σε τάξη και η διαχείριση των απορριμμάτων.
Στόχος, όπως πολλάκις έχει τονίσει ο δήμαρχος Π. Μαντάς, είναι
η Βόρεια Κυνουρία να παραμείνει ο Δήμος με τα λιγότερα δημοτικά τέλη στην Πελοπόννησο
.

Ο Δήμος Βόρειας Κυνουρίας ανακοίνωσε τον απολογισμό της τριετίας 2014-2016 
«O περιορισμός του λειτουργικού κόστους του Δήμου,  την περίοδο 2011-2013 διατηρείται στο ίδιο και εντονότερο επίπεδο.
Το λειτουργικό κόστος για τα έτη 2014, 2015 και 2016 είναι μικρότερο από αυτό της τριετίας 2011- 2013, παρότι περιλαμβάνει και πληρωμές παλαιών οφειλών και διεκδικήσεων, που μας ακολουθούν από την δεκαετία 2000-2010.
Η εξέλιξη αυτή δεν επηρέασε τις δαπάνες που διαχέονται άμεσα στην εξυπηρέτηση του κοινωνικού συνόλου όπως π.χ. η μίσθωση μηχανημάτων για αποχιονισμό, οι συντηρήσεις, η ανάπτυξη νέων κοινωνικών υπηρεσιών κ.λ.π, γιατί στηρίζεται στην πολιτική που ακολουθούμε από το 2011.»

Κατά την περίοδο 2014-2016 ο Δήμος εκτέλεσε έργα και μελέτες, τα οποία ανάλογα με την πηγή χρηματοδότησης χωρίζονται στις ακόλουθες κατηγορίες:
--Έργα που χρηματοδοτήθηκαν από το Επιχειρησιακό πρόγραμμα ΔΕΠΙΝ 2007-2013.
Πρόκειται κυρίως για έργα υδρεύσεων τα οποία εκτελέστηκαν από το Δήμο Βόρειας Κυνουρίας, για λογαριασμό της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Κ. μέσω Προγραμματικής Σύμβασης, με Διευθύνουσα Υπηρεσία της Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.
--Έργα που χρηματοδοτήθηκαν μέσω ΕΣΠΑ από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013 (ΕΠΠΕΡΑΑ) σε συνδυασμό με το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).
--Έργα που χρηματοδοτήθηκαν από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013.
--Έργα που χρηματοδοτήθηκαν από Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) –Αφορά κυρίως το πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»

Το συνολικό ποσοστό απορρόφησης για τα έργα επιχειρησιακού προγράμματος ΔΕΠΙΝ 2007-13 ήταν 98,65%, ενώ το ποσοστό απορρόφησης του ΕΠΠΕΡΡΑ έφθασε στο 35%, αλλά αναμένεται να φθάσει στο 100% το 2017. 
Από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης απορροφήθηκε το 100% των πόρων για τα έτη 2007-2013, και από το Πρόγραμμα «Εξοικονομώ» το 96,4%.
Από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων απορροφήθηκε το 72,7% της χρηματοδότησης, ενώ από τη ΣΑΤΑ 2014-2016 απορροφήθηκε το 60%, δηλαδή 1,5 εκατ. ευρώ.

Ακόμη, η Υπηρεσία Δόμησης διεκπεραίωσε το 77,60 % των αιτημάτων που δέχθηκε, ποσοστό ιδιαιτέρως ικανοποιητικό, αν ληφθεί υπόψη ότι η υπηρεσία είναι υποστελεχωμένη.


ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
Το Τμήμα Καθαριότητας του Δήμου:
Συνέταξε και εκτέλεσε το πρόγραμμα για τη διενέργεια των εργασιών καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων του Δήμου.
Εκτέλεσε την εργασία αποκομιδής αστικών στερεών αποβλήτων.
Μερίμνησε για το πλύσιμο και την διατήρηση σε καλή κατάσταση των κάδων συγκέντρωσης των απορριμμάτων.
Συνεργάστηκε με τους προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων για την εξυπηρέτηση των αναγκών της κάθε κοινότητας.
Διενέργησε σύμφωνα με τα διαθέσιμα τεχνικά μέσα και ανθρώπινους πόρους το έργο της συντήρησης πρασίνου.
Στο πλαίσιο του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας, στον τομέα του πρασίνου και της καθαριότητας, απασχολήθηκαν 10 άτομα με 5μηνη σύμβαση.
Στον τομέα του πρασίνου και της καθαριότητας απασχολήθηκαν με 6μηνες συμβάσεις συνολικά 12 άτομα.
Απασχόλησε δυο υδρονομείς για την άρδευση των τοπικών κοινοτήτων Καστρίου & Κορακοβουνίου.
Προχώρησε σε σύμβαση με κτηνίατρο για περισυλλογή-διαχείριση αδέσποτων ζώων.
Επιπλέον των εργασιών που προαναφέρθηκαν και οι οποίες εκτελέστηκαν και κατά το έτος 2015
Το τμήμα εκτέλεσε και συνεχίζει να εκτελεί ως σήμερα εργασίες κοπής μεταφοράς και ταφής των προσβεβλημένων από το κόκκινο σκαθάρι φοινικοειδών του Δήμου.
Μερίμνησε για την καλή λειτουργία και την ασφάλεια των οχημάτων του Δήμου.
Με τα οχήματα και το προσωπικό του το τμήμα υποστήριξε λειτουργίες της ΔΕΥΑΒΚ στον τομέα της ύδρευσης και της αποχέτευσης.
Αντιμετώπισε με την βοήθεια της ΔΕΥΑΒΚ βλάβες και εκτέλεσε εργασίες επισκευής δικτύων άρδευσης.
Στο πλαίσιο του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας, στον τομέα του πρασίνου και της καθαριότητας, απασχολήθηκαν 16 άτομα με 5μηνη σύμβαση.
Με προσωρινές συμβάσεις (πενθήμερα) απασχολήθηκαν 54 άτομα.

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΜΕ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Από το πρόγραμμα ανακύκλωσης την περίοδο Ιουνίου – Δεκεμβρίου 2016 συλλέχθηκαν:

54,55 tn Χαρτιού
25,92 tn Πλαστικού
8,35 tn Γυαλιού
5,71 tn Μετάλλου

Για τα δεδομένα του Δήμου , και για τους πρώτους 10 μήνες λειτουργίας του συστήματος το αποτέλεσμα είναι εξαιρετικό.


ΤΟ ΝΕΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΑΣΤΡΟΥΣ, ΠΟΛΟΣ ΕΛΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Οι εργασίες στο Λιμάνι έχουν ολοκληρωθεί. Το λιμάνι τη χρονιά του 2016 ήταν σε πλήρη λειτουργία και η επισκεψιμοτητά του έχει αυξηθεί κατακόρυφα.
650 ελλιμενισμοί σκαφών έγιναν την καλοκαιρινή περίοδο. Οι υποδομές λειτουργούν πλήρως και οι παροχές πέρασαν το πρώτο τεστ θετικά.
Η ανάπτυξη του λιμανιού καθώς και η αντανάκλαση της λειτουργίας του στην τοπική οικονομία είναι η δουλειά μας από εδώ και στο εξής.
Ήδη, το λιμενικό ταμείο έχει παραλάβει μελέτη οικονομικής βιωσιμότητας της λειτουργίας του για τα επόμενα 30 χρόνια.
Πέραν αυτού, απαιτούνται επιπλέον χερσαίες κυρίως υποδομές, καθώς και η επέκταση της χερσαίας ζώνης λιμένα που έχει ήδη πάρει το δρόμο των υπηρεσιών για έγκριση.

Ο Δ. ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΓΚΗ
Η κοινωνική υπηρεσία του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας απευθύνεται σε όλους τους δημότες και κατοίκους που έχουν ανάγκη υποστήριξης και φροντίδας, που πλήττονται περισσότερο από την κρίση και είναι άνεργοι, άστεγοι, ανασφάλιστοι ή στερούνται βασικών αγαθών για την καθημερινή τους διαβίωση, με στόχο την καταπολέμηση της ακραίας φτώχειας (επισιτιστική βοήθεια, προμήθεια βασικών ειδών ένδυσης, βιβλιάρια κοινωνικής προστασίας).

Οι υπηρεσίες που παρέχονται:

Πρόγραμμα Δωρεάν Διανομής Τροφίμων
Από το έτος 2012 εφαρμόστηκε στον Δήμο μας το Πρόγραμμα Δωρεάν Διατροφής Τροφίμων, το οποίο συνεχίστηκε μέχρι και το 2014. Ένα πρόγραμμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, το οποίο περιελάμβανε διανομές συγκεκριμένων προϊόντων στους ωφελούμενους

Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ)
Ο Δήμος Βόρειας Κυνουρίας συμμετέχοντας στην Κοινωνική Σύμπραξη Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας, υλοποιεί από τον Σεπτέμβρη του 2015 δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής ή/και Βασικής Υλικής Συνδρομής, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ), με βασική δράση την παροχή τροφίμων και βασικών υλικών αγαθών.

Το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) στηρίζει τις δράσεις των χωρών της ΕΕ για παροχή υλικής βοήθειας στους απόρους. Η υλική αυτή βοήθεια συνίσταται στη διανομή τροφίμων, ρουχισμού και άλλων αναγκαίων ειδών ατομικής χρήσης, π.χ. παπούτσια, σαπούνι και σαμπουάν.

Η παροχή υλικής βοήθειας πρέπει να συνοδεύεται από μέτρα κοινωνικής ένταξης, όπως καθοδήγηση και στήριξη για να μπορέσουν τα άτομα αυτά να βγουν από τη φτώχεια.
Αναφορικά με το συγκεκριμένο πρόγραμμα οι ωφελούμενοι στον Δήμο μας ανέρχονται στους ογδόντα επτά (87) και η διανομή των ειδών γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα.
Μέχρι σήμερα έχουν υλοποιηθεί τέσσερις (4) διανομές με τα ακόλουθα προϊόντα: νωπό κοτόπουλο, λάδι, μήλα, πορτοκάλια, λάχανο, βρεφικά είδη, σκόνη πλυντηρίου, υγρό γενικής χρήσης, υγρό πιάτων, σαμπουάν, οδοντόκρεμα, γάλα εβαπορέ, πελτές, μακαρόνια, φέτα, ζάχαρη και φασόλια.

Διανομή αποσυρόμενων οπωροκηπευτικών

Σε συνεργασία με οργανώσεις παραγωγών διανείμαμε σε όλες τις σχολικές μονάδες του Δήμου μας ακτινίδια, πορτοκάλια και μήλα. Πρόκειται για την υλοποίηση Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που ενισχύει Έλληνες παραγωγούς οπωροκηπευτικών, να διαθέσουν τα προϊόντα τους σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες.

Υλοποίηση προγράμματος ένδειας
Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. Δ28/ΓΠ 22853/1788/09-09-2014 Απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, με την οποία επιχορηγήθηκε ο Δήμος Βόρειας Κυνουρίας με το ποσό των 20.000,00 ευρώ και σε άμεση συνεργασία με την Κοινωνική Λειτουργό του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», υλοποιούμε το πρόγραμμα ένδειας από τον Μάρτιο του έτους 2015.

Μέχρι σήμερα έχουν ωφεληθεί του προγράμματος δώδεκα (12) οικογένειες.

Κοινωνικό Ανταλλακτήριο
Από τον Φεβρουάριο 2016 και χάρη στην ανιδιοτελή προσφορά πολλών συμπολιτών, αλλά και εθελοντών, λειτουργεί περιοδικά στον Δήμο Κοινωνικό Ανταλλακτήριο με προϊόντα, κυρίως, ένδυσης.

Κοινωνικό Φροντιστήριο
Από τις 20 Ιανουαρίου 2016, ημέρα Τετάρτη, ξεκίνησαν με επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή τα μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Κοινωνικού Φροντιστηρίου.

Χάρη στην αξιοσημείωτη και ανιδιοτελή προσφορά των δεκαέξι (16) Εθελοντών Εκπαιδευτικών, διαφόρων ειδικοτήτων, τα μαθήματα πραγματοποιούνταν σε καθημερινή βάση, απογευματινές ώρες, από Δευτέρα έως και Σάββατο, στο Δημοτικό Σχολείο της Τοπικής Κοινότητας Μελιγούς, σε δύο, ειδικά διαμορφωμένες για το σκοπό, αίθουσες.
Υποβλήθηκαν συνολικά 88 αιτήσεις εκ των οποίων επιλέχθηκαν οι 71 σύμφωνα με τα οικονομικά κριτήρια που προβλέπονται στον κανονισμό λειτουργίας του Κοινωνικού Φροντιστηρίου. Τα τμήματα που δημιουργήθηκαν ήταν ολιγομελή (από 2 έως 10 μαθητές), ενώ συμμετείχαν όχι μόνο μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αλλά και μαθητές της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στα ξενόγλωσσα τμήματα.

Οργάνωση και υλοποίηση προγραμμάτων πρωτογενούς πρόληψης υγείας για τους δημότες των απομακρυσμένων περιοχών του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας

Καταπολέμηση κουνουπιών

Βοήθεια στο Σπίτι
Η λειτουργία της Μονάδας Βοήθεια στο Σπίτι ξεκίνησε στις 6/6/2004 και από την 01.09.2008 εντάσσεται στην 4η προγραμματική περίοδο μέχρι 31.12.2010. Η Δομή στεγάζεται στο κτίριο που έχει νοικιάσει η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας. Η μονάδα χρηματοδοτήθηκε από το Μέτρο 5.3. «Διευκόλυνση της πρόσβασης των Γυναικών στην αγορά Εργασίας / Ανάπτυξη και Ενδυνάμωση των Κοινωνικών Υπηρεσιών Απασχόλησης» του ΠΕΠ Πελοποννήσου 2000-2006 και υλοποιήθηκε αρχικά μέσω της Αναπτυξιακής Εταιρίας Πάρνωνα, έως ότου πέρασε στη ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Β.Κ.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., αλλά για την κάλυψη των αναγκών του, επιχορηγείται και από τον Δήμο, καθώς η χρηματοδότηση από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. φτάνει να καλύψει οριακά τη μισθοδοσία του προσωπικού.

Στη Μονάδα απασχολούνται τέσσερα άτομα των έξης ειδικοτήτων: μία Κοινωνική Λειτουργός, μία Νοσηλεύτρια, ένας Οδηγός και μια Οικιακή Βοηθός.

Σήμερα η Μονάδα εξυπηρετεί 38 εγγεγραμμένους ωφελούμενους, από τους αρχικά 58, στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., από τη Δημοτική και τις Τοπικές Κοινότητες του Δήμου, ηλικιωμένους, άτομα με προβλήματα υγείας και άτομα με ψυχολογικά προβλήματα. Στην πραγματικότητα όμως το Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι εξυπηρετεί πάνω από 210 άτομα.

Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Με Ειδικές Ανάγκες (ΚΔΑΠ – ΜΕΑ
Η λειτουργία του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με ειδικές Ανάγκες του Δήμο Βόρειας Κυνουρίας ξεκίνησε στις 17/07/2006 και στεγάζεται μετά από παραχώρηση του Δήμου, στο κτίριο «Κληροδοτήματος «Βενετίας Λαλογιάννη» στο Άστρος. Το Κέντρο λειτουργεί από τις 08:00 π.μ. μέχρι τις 16:00 μ.μ και εξυπηρετεί βάσει τις άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του 15 παιδιά με νοητική υστέρηση και κινητική αναπηρία από τα Τοπικά Διαμερίσματα του Δήμου και την ευρύτερη περιοχή της Κυνουρίας.

Το έργο χρηματοδοτήθηκε αρχικά από το ΠΕΠ Πελοποννήσου 2000-2006 (Μέτρο 2.2.5 «Συμπληρωματικές με δράσεις Ε.Γ.Τ.Π.Ε. παρεμβάσεις ανάπτυξης και υποστήριξης ανθρώπινου δυναμικού σε ειδικές μειονεκτικές αγροτικές περιοχές») και τώρα από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. μέσω ΕΣΠΑ.

Παρόλα αυτά, για την κάλυψη των αναγκών του προγράμματος και την συνέχιση του, επιχορηγείται από τον Δήμο. Σήμερα το ΚΔΑΠ φιλοξενεί 14 παιδιά.Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΞΙΑ
Ο Δήμος Βόρειας Κυνουρίας, η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση, η Δημοτική Χορωδία, η Φιλαρμονική, οι Σύλλογοι και Φορείς, συνεργάστηκαν αρμονικά, κάτω από την ομπρέλα του «ο πολιτισμός για μας είναι αξία».

Με μια σειρά εκδηλώσεων υψηλού επιπέδου αποδείχθηκε η δυνατότητα συνεργασίας και το αποτέλεσμα ήταν πολιτιστικές εκδηλώσεις πολλές και διαφορετικές, σε όλο το γεωγραφικό μήκος και πλάτος του Δήμου, δωρεάν για τους δημότες και τους επισκέπτες του.

Ο δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας Παναγιώτης Μαντάς κατά τη συζήτηση του απολογισμού του Δήμου πριν από λίγο καιρό, είχε τονίσει τη σημασία εξορθολόγησης των δαπανών και περιορισμού της σπατάλης. Όπως φαίνεται και από τα στοιχεία, ο Δήμος προχωρεί στον περιορισμό των δαπανών, δίχως, όμως, οι πολίτες να στερούνται της στήριξης του Δήμου. Αυτό προτάσσει η χρηστή διαχείριση για κάθε Δήμο στην Ελλάδα που μαστίζεται από την οικονομική κρίση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου