Το ΘΕΜΑ της ΜΕΡΑΣ.....

Παραιτήθηκε ο Εκτελεστικός Γραμματέας Περιφ. Δ. Μακεδονίας λόγω πώλησης ΔΕΗ!!!

Την παραίτηση του υπέβαλε  ο Εκτελεστικός Γραμματέας  της Περιφέρειας  Δ. Μακεδονίας  κ. Παντελής Αργυριάδης,  αντιδρώντας κατ’ α...

Πέμπτη, 4 Αυγούστου 2016

Τελικά, τι θα γίνει με την αναβάθμιση των παιδικών χαρών ΔE Μεγαλόπολης;

Κυρία Δημητρακοπούλου,Σε συνεδρίασή του στις 15 Ιουνίου 2016, το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαλόπολης έλαβε, μεταξύ άλλων, την αριθ. 222/2016 Απόφασή του, σχετικά με "Έγκριση Διενέργειας Διεθνούς Διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο Αναβάθμιση Παιδικών Χαρών Δημοτικής Ενότητας Μεγαλόπολης", προϋπολογισμού 300.000,00€ με Φ.Π.Α.
Σύμφωνα με την Απόφαση, η συγκεκριμένη προμήθεια θα χρηματοδοτείτο από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.), οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στον τρέχοντα Προϋπολογισμό Εξόδων του Δήμου, δηλαδή επρόκειτο για εξασφαλισμένες πιστώσεις.


Στις 25 Ιουλίου 2016 ο κ. Ο. Κωνσταντινόπουλος υπέβαλε σχετική Ερώτηση προς τον Υπουργό Εσωτερικών, εκφράζοντας την ανησυχία του για την ασφαλή χρηματοδότηση του εν λόγω έργου, αναφέροντας ειδικότερα ότι, σύμφωνα με ενημέρωση που έλαβε από τον Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, κατόπιν σχετικού έγγραφου ερωτήματος που υπέβαλε στις 25 Μαΐου 2016, το εν λόγω έργο έχει πιστωθεί στο τρέχον Π.Δ.Ε. με το ποσό μόλις των 1.000€!!!


Ως φαίνεται, έως σήμερα o Δήμος δεν έχει προχωρήσει στη διαδικασία διενέργειας διαγωνισμού, σύμφωνα με την ανωτέρω Απόφασή του, καθώς η τελευταία είναι έωλη...

Τελικά, τι μέλλει γενέσθαι;

Δεν πρέπει η Δημοτική Αρχή να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους δημότες, και κατά προτεραιότητα τους γονείς ανήλικων παιδιών, που αναμένουν αυτό το έργο, όταν οι παιδικές χαρές λειτουργούν, σύμφωνα με ενημερωτικές πινακίδες που έχουν τοποθετηθεί, με ιδία ευθύνη των παρευρισκομένων, δεδομένου ότι δεν πληρούν τις προδιαγραφές που προβλέπει η νομοθεσία;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου