Το ΘΕΜΑ της ΜΕΡΑΣ.....

Μεγαλόπολη Τετάρτη 23 Μαΐου : ενημέρωση για την πρόληψη του καρκίνου

Μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα ημερίδα ενημέρωσης για την πρόληψη του καρκίνου Τετάρτη 23 Μαΐου 2018 ώρα 7 - 9 το απόγευμα στο Πνευματικό...

Τετάρτη, 17 Αυγούστου 2016

Δήμος Τρίπολης; προκύρηξη δημοπρασίας εκμίσθωσης κλειστού χώρουΔιακηρύττει δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για τη μίσθωση κλειστού χώρου για την προσωρινή αποθήκευση τροφίμων και βασικών υλικών συνδρομής προς τους απόρους και καλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης, ήτοι μέχρι 09 / 09 / 2016.

Το ακίνητο που θα μισθωθεί, θα πρέπει να πληρεί, επί ποινή αποκλεισμού, τους παρακάτω όρους:
Να βρίσκεται εντός των ορίων του σχεδίου πόλης της Τρίπολης, ή σε απόσταση έως και ενός (1) χλμ από τα όρια αυτά.
Να είναι κλειστός χώρος (ή χώροι), υπέργειος, συνολικής επιφάνειας τουλάχιστον 600,00 m2 .
Ο κλειστός χώρος θα πρέπει να χωρίζεται, σε χώρο που θα χρησιμοποιηθεί ως αποθηκευτικός χώρος, ο οποίος θα πρέπει να είναι αεριζόμενος και να είναι επιφάνειας τουλάχιστον 400,00 m2, και σε χώρο που θα διαθέτει ψυκτικούς θαλάμους και ο οποίος θα πρέπει να είναι επιφάνειας τουλάχιστον 120,00 m2. Δίνεται η δυνατότητα ο αποθηκευτικός χώρος και οι ψυκτικοί θάλαμοι να βρίσκονται είτε στο ίδιο κτίριο, είτε σε διπλανά κτίρια.
Τα ψυγεία – ψυκτικοί θάλαμοι θα πρέπει να είναι επαγγελματικά και κατάλληλα για τη βραχεία συντήρηση νωπών κρεάτων και φρούτων.
Να είναι δυνατή η προσέγγιση του ακινήτου από μεγάλα οχήματα, ήτοι φορτηγά, ώστε να είναι δυνατή η φορτοεκφόρτωση των προϊόντων.
Σε περίπτωση που το ακίνητο έχει πρόσβαση σε εθνική οδό, να υπάρχει εγκεκριμένη κυκλοφοριακή σύνδεση.
Να είναι στην αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή αυτού που το προσφέρει ή σε περίπτωση που ανήκει εξ’ αδιαιρέτου σε περισσότερους κατά συγκυριότητα, συννομή και συγκατοχή, η προσφορά να γίνεται από όλους τους συνιδιοκτήτες.
Να είναι ελεύθερο νομικών βαρών ή διεκδικήσεων (υποθήκες, προσημειώσεις, κατασχέσεις κλπ) και γενικά οποιασδήποτε άλλης πράξης που επηρεάζει τη νομική κατάσταση ενός ακινήτου.

Θα προτιμηθούν ακίνητα που:
έχουν άμεση πρόσβαση σε κεντρική οδό της Τρίπολης, ή σε οδό εύκολης πρόσβασης.
είναι ισόγεια, ή υπερυψωμένα ισόγεια που διαθέτουν ράμπες.

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από τη Δ/νση Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Τρίπολης, που βρίσκεται Αταλάντης και Λαγοπάτη από τις κ. Σβώλου Αικατερίνη και Σιάμπου Αικατερίνη, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08:00 έως 15:00, στα Τηλέφωνα: 2713600 478 και 458 και στο FAX: 2713610406. Επίσης, η διακήρυξη έχει τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος της Τρίπολης και έχει αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου, www.tripolis.gr

Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι και την προηγούμενη της καταληκτικής ημερομηνίας.


Ο Δήμαρχος Τρίπολης

Δημήτριος Παυλής

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου