Το ΘΕΜΑ της ΜΕΡΑΣ.....

ΔΕΗ ΑΕ: εμπρός για Προοδευτική απανθρακοποίηση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

Ουάσιγκτον ,  9 - 10  Απριλίου 2018 πραγματοποιήθηκε διάσκεψη κορυφής, όπου συμμετείχαν οι μεγαλύτερες ενώσεις ηλεκτρικής  ενέργειας το...

Πέμπτη, 10 Νοεμβρίου 2016

Σ.Ο.Σ. ΔΕΗ Μεγ/λης:" σχετικά με απαγόρευση εργασίας γυναικών σε βάρδια"

Προς: Γενική Διευθύντρια Ορυχείων: κ. Κουρίδου Όλγα.

Θέμα: Απαγόρευση απασχόλησης γυναικών σε πρόγραμμα εναλλασσομένων
φυλακών (βάρδια) στο ΛΚΜ

Στην προκήρυξη 4/2016 ορισμένου χρόνου 8μηνης διάρκειας απασχόλησης τριάντα επτά (37) τεχνικών ορυχείων στο ΛΚΜ περιγράφονται αναλυτικά τα καθήκοντα των εργαζομένων της συγκεκριμένης ειδικότητας και πιο συγκεκριμένα ότι: «θα απασχοληθούν στο σύστημα εκσκαφής, μεταφοράς και απόθεσης λιγνίτη και συγκεκριμένα: είτε στην επιτήρηση, τον καθαρισμό και την υποστήριξη των Ταινιοδρόμων, είτε στην επιτήρηση, καθαρισμό και επέμβαση σε οποιοδήποτε σημείο των Κυρίων Μηχανημάτων (Καδοφόρου Εκσκαφέα, Ταινιοχήματος, Καλωδιοχήματος, Αποθέτη λιγνίτη, Αποθέτη Αγόνων, Απολήπτη λιγνίτη), υπό την επίβλεψη αδειούχου Χειριστή Ηλεκτροκίνητων Εκσκαπτικών Μηχανημάτων».

Με το παρόν υπόμνημα μας θέλουμε να σας επισημάνουμε το γεγονός ότι μεταξύ των επιτυχόντων υπάρχουν πέντε (5) γυναίκες. Η Διεύθυνση του ΛΚΜ με λογική «αποφασίζομεν και διατάζομεν» απαγορεύει στις γυναίκες αυτές κάποιες εκ των οποίων επιθυμούν να εργαστούν σε πρόγραμμα εναλλασσομένων φυλακών (βάρδια).

Η απαγόρευση των γυναικών τεχνικών ορυχείων στον Τομέα Εκμετάλλευσης του ΛΚΜ συνιστά άνιση μεταχείριση λόγω φύλου στην συγκεκριμένη θέση εργασίας σχετικά με τις προϋποθέσεις και τον καθορισμό των όρων και των συνθηκών απασχόλησης.

Το Δ.Σ. του Σ.Ο.Σ. ΔΕΗ Μεγ/λης ζητά: Την αντιμετώπιση του παραπάνω προβλήματος απασχόλησης των γυναικών τεχνικών ορυχείων σε πρόγραμμα εναλλασσομένων φυλακών για ισότιμη μεταχείριση στην εργασία.

Για το Δ.Σ. του Σ.Ο.Σ. ΔΕΗ Μεγ/λης

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                   Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΝΙΚΗΤΑΣ Γεώργιος                                          ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος


ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Διευθυντή ΛΚΜ: κ. Γίδη Κων/νο
Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών σχέσεων Αρκαδίας του Σ.ΕΠ.Ε.
Συνήγορο του Πολίτη
ΓΕΝ.Ο.Π / Δ.Ε.Η. - Εργατικό Κέντρο Αρκαδίας - ΜΜΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου