Το ΘΕΜΑ της ΜΕΡΑΣ.....

Μεγαλόπολη και Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης: Η διαβούλευση ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ όπως ακριβώς αναγγέλθηκε!!! με όλους τους αναφερόμενους και τον υπουργό!!!

της Γεωργίας Δημητρακοπούλου Αναρτήθηκε πολύ ενδιαφέρον σχόλιο αναγνώστη στο blog μας στο άρθρο μας (δείε ΕΔΩ) Μεγαλόπολη: επεισοδιακ...

Πέμπτη, 16 Ιουνίου 2016

1-15 Ιουλίου οι αιτήσεις για κενές θέσεις φαρμακείων (κατάλογος Δ. Μεγαλόπολης)H έναρξη υποβολής αιτήσεων για άδεια ίδρυσης φαρμακείων καθορίζεται από 01-07-2016 έως 15-07-2016 και οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο email:siakotou@arcadia.gr 
( Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Ελ. Βενιζέλου 34 2ο όροφο γρ. 10 της Περιφερειακής Eνότητας Αρκαδίας.)

Για την Μεγαλόπολη κενές θέσεις φαρμακείων δίδονται σε:
Ατσίχολο, Ζώνη , Καρύταινα, Κατσίμπαλι, Κοτύλιο, Άνω Καρυές, Βάγγου, Ίσαρη κ.ά
Δείτε όλες τις   ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ  ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ  Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Σε περίπτωση αδυναμίας του αιτούντος να υποβάλλει την αίτηση ηλεκτρονικά , η κατάθεση της τελευταίας γίνεται ιδιοχείρως από αυτόν ή από εκπρόσωπο με εξουσιοδότηση θεωρημένη σύμφωνα με το νόμο για το γνήσιο της υπογραφής στην Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Eενότητας Αρκαδίας Τμήμα Φαρμάκων και Φαρμακείων. Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις θα πρέπει να αποστέλλονται εργάσιμες μέρες και εντός του ωραρίου της υπηρεσίας μας από (07.00 -15.00) για να πρωτοκολλούνται αμέσως . Όσες αιτήσεις αποσταλούν πέραν του ωραρίου της υπηρεσίας καθώς και ημέρες αργιών θα πρωτοκολλούνται την επόμενη εργάσιμη ημέρα .

Ο αιτών οφείλει εντός μηνός από την υποβολή της αίτησης να υποβάλλει στην Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Eνότητας Αρκαδίας ηλεκτρονικά , ή σε περίπτωση αδυναμίας του ιδιοχείρως , ή με εκπρόσωπο δυνάμει εξουσιοδότησης θεωρημένης σύμφωνα με το νόμο για το γνήσιο της υπογραφής , τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά . Σε διαφορετική περίπτωση η αίτηση παύει να έχει ισχύ .

Οι αιτήσεις για απόκτηση άδειας ίδρυσης φαρμακείου κρίνονται συνολικά ως εξής χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η χρονική σειρά κατάθεσης των αιτήσεων:

α) Εάν συντρέχουν αιτήσεις φαρμακοποιών ή / και ιδιωτών μη φαρμακοποιών με αιτήσεις συνεταιρισμών φαρμακοποιών μελών της ΟΣΦΕ , προτιμώνται οι φαρμακοποιοί ή / και ιδιώτες που αξιολογούνται με τα κριτήρια κατά το επόμενο εδάφιο β) και έπονται οι συνεταιρισμοί .

Β) Εάν συντρέχουν αιτήσεις φαρμακοποιών και ιδιωτών –μη φαρμακοποιών , προτιμάται κατά την εξής σειρά ή αίτηση: αα) εκείνου , που δεν έχει ήδη άδεια ίδρυσης φαρμακείου ο ίδιος και προκειμένου περί του ιδιώτη μή φαρμακοποιού και ο δηλωθείς από αυτόν υπεύθυνος φαρμακοποιός .

ββ) στην οποία η άδεια εξάσκησης του επαγγέλματος του φαρμακοποιού ( αιτούμενου φαρμακοποιού ή του δηλωθέντος υπεύθυνου από τον αιτούντα ιδιώτη ) είναι η αρχαιότερη , γγ) στην οποία ο φαρμακοποιός ( ο αιτών φαρμακοποιός ή ο δηλωθείς από τον ιδιώτη αιτούντα υπεύθυνος φαρμακοποιός) προηγείται χρονικά στη λήψη του πανεπιστημιακού του πτυχίου της φαρμακευτικής σχολής και σε περίπτωση σύγχρονης λήψης του πτυχίου , ο φαρμακοποιός με το μεγαλύτερο βαθμό πτυχίου , και δδ) του πολύτεκνου ή του τέκνου πολύτεκνης οικογένειας ,

γ) Εάν συντρέχουν αιτήσεις περισσότερων του ενός φαρμακοποιών , η μεταξύ τους σειρά προτίμησης προκύπτει σύμφωνα με τα κριτήρια της υποπαρ . β της παρούσας παραγράφου , αναλογικά εφαρμοζόμενα.

δ) Εάν συντρέχουν αιτήσεις περισσότερων ιδιωτών , μη φαρμακοποιών , η μεταξύ τους σειρά καθορίζεται σύμφωνα με τα κριτήρια της υποπ. β. της παρούσας παραγράφου , αναλογικά εφαρμοζόμενα .

Σε οποιαδήποτε περίπτωση που τα ανωτέρω κριτήρια δεν επαρκούν για την προτίμηση , λόγω απόλυτης σύμπτωσης αυτών , η επιλογή γίνεται σύμφωνα με την χρονική σειρά κατάθεσης των αιτήσεων.

Δεν υφίσταται κενή θέση φαρμακείου έναντι του Γενικού Παναρκαδικού Νοσοκομείου Τρίπολης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου